Mieszkańcy Wojnach podpisali akt notarialny

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się we wtorek 16 maja 2023 roku, w Kamienicy Tyzenhauza w Sokółce.

Mieszkańcy Wojnach podpisali akt notarialny

W trakcie spotkania Pani Burmistrz i mieszkańcy Wojnach podpisali akt notarialny, na mocy którego podjęta została uchwała o przekształceniu Wspólnoty Gruntowej wsi Wojnachy o pow. 21.8425 ha we współwłasność w częściach ułamkowych, w trybie art. 30a ustawy z 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Celem tej czynności jest likwidacja Spółki Przymusowej Wspólnoty Gruntowej wsi Wojnachy i stworzenie możliwości podjęcia kolejnych uchwał zmierzających do wykonania podziału fizycznego na gruncie i wyjście ze współwłasności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zebrali dwie tony śmieci

Sobota 6 maja 2023 roku upłynęła pod znakiem wielkiego sprzątania przy ogródkach działkowych w Sokółce. Inicjatorem akcji była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Zarząd ogródków działkowych przy ul. Działkowej w Sokółce – jak co roku – zaprosił mnie na spotkanie sprawozdawcze. Podczas omawiania spraw różnych, działkowcy zwrócili uwagę, jak wielkim problemem są śmieci wokół ogrodzenia ich ogródków. Ponieważ obie działki (działkowców i teren poza) nie są gminne, zatem gmina nie może zlecić zebrania śmieci. W tej sytuacji zaproponowałam, że wspólnie, w czynie społecznym, posprzątamy ten obszar – wyjaśniła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Pani Burmistrz wspólnie z działkowcami zebrali dwie tony śmieci przy ogrodzeniu ogródków. Do akcji przyłączył się również Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Po dobrze wykonanej pracy, wszyscy odpoczęli przy ognisku.
– Dziękuję działkowcom, że odpowiedzieliście na moją propozycję sprzątania. Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce Piotrowi Rygasiewiczowi oraz właścicielowi firmy ASTEC Piotrowi Jaworowiczowi wraz ze współpracownikami dziękuję za pomoc w wywiezieniu śmieci – podkreśliła Burmistrz Ewa Kulikowska.
– Kochani, szanujmy siebie i innych. Wyrzucajmy śmieci do śmietników – zaapelowała Burmistrz Sokółki.

Opr. (DB)

Strażacy mieli swoje święto

Zdjęcie grupowe

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka, który odbył się w niedzielę 14 maja 2023 roku w Sokółce.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się tradycyjnym przemarszem spod Komendy Powiatowej PSP w Sokółce do kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego, gdzie odbyła się uroczysta msza w intencji strażaków. Następnie pododdział Państwowej Straży Pożarnej wraz z wszystkimi pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych i Powiatową Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli przemaszerowały na plac w centrum Sokółki, gdzie rozpoczęto uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwieszczenie w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z 11 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032

Mapka

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485; z 2023 r. poz. 28), w związku z Uchwałą Nr LXIX/444/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Burmistrz Sokółki zawiadamia o podjęciu w dniu 30 marca 2023 r. przez Radę Miejską w Sokółce Uchwały Nr LXIX/444/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr LXVI/429/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023r. poz. 1211). Dokument będzie stanowił podstawę do kontynuowania procesu rewitalizacji w Gminie Sokółka (miasta Sokółka) na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, obejmującym trzy jednostki pomocnicze – osiedla nr 1, 2 i 6. Realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 przedsięwzięcia będą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gmina przekazała drogę dla Powiatu

W poniedziałek 8 maja 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała akt notarialny darowizny drogi na rzecz Powiatu Sokólskiego. Chodzi o drogę dojazdową do przyszłego cmentarza sokólskiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Nekropolia zostanie zlokalizowana w obrębie Kraśniany (wjazd od strony drogi Sokółka – Bogusze).

W podpisaniu aktu notarialnego uczestniczyli również: Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Sokółce Antoni Stefanowicz, Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Bożena Jelska – Jaroś.

O nieodpłatne przekazanie drogi dojazdowej do przyszłego cmentarza zwrócił się do Gminy Sokółka Zarząd Powiatu Sokólskiego. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Sokółce.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Zaproszenie na spotkanie ph. „Dieta długowieczności”

Biblioteka Publiczna w Sokółce ma przyjemność zaprosić w piątek 12.05.2023 r. o godzinie 17:00, do czytelni, na spotkanie z Panią Magdaleną Sienkiewicz ph. „Dieta długowieczności”.

Plakat

Pani Magdalena jest dietetykiem klinicznym, absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prowadzi poradnię dietetyczną w Mońkach, gdzie zajmuje się głównie dietoterapią insulinooporności, cukrzycy, chorób tarczycy, alergiach pokarmowych czy chorobach sercowo-naczyniowych. Mówi: „Jestem zwolenniczką zdroworozsądkowego podejścia do diety i stopniowej zmiany nawyków”. Oprócz pracy z pacjentami zajmuje się też tworzeniem treści o tematyce żywieniowej na media społecznościowe.

Na spotkaniu omówione zostaną:

  • zmiany w organizmie zachodzące wraz z wiekiem,
  • piramida zdrowego żywienia,
  • interakcje leków z żywnością.

Spotkanie zorganizowane jest z w ramach Tygodnia Bibliotek i objęte patronatem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

(NN) Biblioteka Publiczna w Sokółce

232 lata po uchwaleniu Konstytucji

Miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej stanowiła jedną z największych potęg europejskich i była największym krajem na terenie Starego Kontynentu. Sejm Wielki uchwalił ją 3 maja 1791 roku, po trwających ponad siedem godzin obradach.

232 rocznicę tego wydarzenia uczcili mieszkańcy Sokółki oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji podczas obchodów, które odbyły się w środę 3 maja 2023 roku. Głównym organizatorem uroczystości była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

232 lata po uchwaleniu Konstytucji

Pierwszym akcentem obchodów było nabożeństwo w intencji Ojczyzny, jakie o godz. 8 rozpoczęło się w sokólskiej cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. Trzy godziny później uczestnicy uroczystości zebrali się na mszy w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu przy kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

Po mszy uczestnicy uroczystości na czele z Miejską Orkiestrą Dętą wraz z mażoretkami z Sokółki oraz pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wspólnie uszyli biało – czerwoną flagę

Dzieci z sokólskich Przedszkoli nr 4 i 5 wzięły udział w spotkaniu, na które z okazji Narodowego Święta Flagi zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Odbyło się ono we wtorek 2 maja 2023 roku na placu przed kinem „Sokół”.

Zdjęcie grupowe

Przedszkolaki przyniosły ze sobą biało – czerwone chorągiewki. Prowadząca spotkanie Agnieszka Kozakiewicz z Sokólskiego Ośrodka Kultury pytała dzieci, co oznaczają kolory na polskiej fladze. Maluchy nie miały najmniejszych trudności z udzieleniem poprawnych odpowiedzi.

Na placu ustawiono maszynę do szycia. Obsługiwała ją Agnieszka Dobrenko z Sokólskiego Ośrodka Kultury, która zszyła białą i czerwoną wstążkę. W szyciu pomagały przedszkolaki.

ZOBACZ WIĘCEJ

W hołdzie powstańcom styczniowym

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w uroczystościach związanych z odsłonięciem i poświęceniem Pomnika Powstańców Styczniowych. Odbyły się one w niedzielę 30 kwietnia w Sokółce.

Odsłonięcie pomnika

Pomnik został ustawiony na placu przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego – w sąsiedztwie Sali Pielgrzyma. Umieszczono na nim tablicę z napisem „W 160. rocznicę Powstania Styczniowego pamięci tych, którzy poszli walczyć z Moskalami o zmartwychwstanie Ojczyzny. Wdzięczni Rodacy”.

Odsłonięcie pomnika poprzedziła msza w intencji powstańców styczniowych. Przewodniczył jej Dziekan Dekanatu Sokólskiego ks. Bogusław Urban.

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia Burmistrza Sokółki dla najlepszych sportowców

Zdjęcie grupowe

33 stypendia za osiągnięcia sportowe w 2022 roku wręczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Uroczystość odbyła się w sokólskim magistracie w piątek 28 kwietnia 2023 roku. Wspólnie z Panią Burmistrz, młodym sportowcom pogratulował Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

– Gratuluję Wam sukcesów, jakie odnosicie i jednocześnie bardzo dziękuję, że promujecie Sokółkę – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Nagrodzeni zostali zawodnicy 10 klubów sportowych: Uczniowskiego Klubu Sportowego „BOXING Sokółka”, Sokólskiego Klubu Kolarskiego „SOKÓŁ”, Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej SGA w Białymstoku, Uczniowskiego Klubu Sportowego „OMEGA”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „BATORY”, Kaisho Karate Klub, Akademii Sportów Umysłowych, Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w Malawiczach Dolnych, Sokólskiego Stowarzyszenia Bilardowego przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce, PSM OFFROAD Białystok.

Miesięczna kwota stypendium wyniosła od 250 do 450 zł i została przyznana na okres sześciu miesięcy. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 69.300 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz Sokółki oczyszczona z zarzutów

W czwartek 27 kwietnia 2023 roku w sokólskim magistracie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Pani Burmistrz poinformowała media o oczyszczeniu jej z zarzutów związanych z wysypiskiem śmieci w Karczach.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia, jakie Burmistrz Sokółki przekazała podczas konferencji prasowej.

konferencja oświadczenie

„Z nieskrywaną przyjemnością informuję, że Prokuratura Okręgowa w Łomży prawomocnie umorzyła prowadzone przeciwko mnie od 2021 roku śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia Gminie Sokółka szkody majątkowej poprzez niedochodzenie kary umownej w kwocie 1.500.000 zł oraz niedochodzenia należności cywilnych w kwocie 617.000 zł wobec braku znamion czynu zabronionego. Tym samym zostałam w całości oczyszczona z zarzutów, o których w maju 2021 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Muzeum Gier i Elektroniki Retro w Sokółce

Już wkrótce rozpocznie swoją działalność Sokólskie Muzeum Gier i Elektroniki Retro. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w województwie podlaskim!

W czwartek 27 kwietnia 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę ze Stowarzyszeniem „Sokólscy Retro Maniacy” na realizację projektu „Nowa pasja, nowy start” w ramach otwartego konkursu ofert na wpieranie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku. Kwota dofinansowania to 9 tysięcy złotych. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Adam Juchnik, a także reprezentujący Stowarzyszenie „Sokólscy Retro Maniacy” Dariusz Kucharewicz i Robert Dzienisowicz.

W ramach projektu powstanie pierwsze w naszym województwie Sokólskie Muzeum Gier i Elektroniki Retro. Jego siedziba zostanie zlokalizowana w kamienicy przy ul. Białostockiej 11/1. Organizowana będzie tam wystawa sprzętu retro oraz zajęcia dydaktyczne i rozwojowe o tematyce sprzętu retro. Planowana jest również organizacja Sokólskiego Turnieju Gier.

(JK) Fot.: D. Biziuk

83 lata po zbrodni katyńskiej

W czwartek 13 kwietnia 2023 roku – w mieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk oraz Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz złożyli kwiaty pod sokólskim Pomnikiem Zesłańców Sybiru. W ten sposób uczcili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Rocznica zbrodni Katyńskiej

To polskie święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia. Święto zostało uchwalone 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Obchodzone jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero w 1990 roku – po 50 latach od dokonania mordu.

Wiosną 1940 roku prawie 22 tysiące polskich jeńców wojennych zostało wywiezionych i rozstrzelanych w Katyniu na rozkaz Józefa Stalina. Jedną z ofiar zbrodni katyńskiej był sokółczanin por. Ryszard Pawłowski, który został zamordowany przez NKWD w Charkowie 83 lata temu. Jego symboliczny grób znajduje się na sokólskim cmentarzu.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Gdański samorządowiec z sokólskim rodowodem

Przyszedł na świat 30 lat temu w Sokółce – rodzinny mieście swoich rodziców i dziadków. Wychował się i mieszka w Gdańsku, gdzie od 2018 roku pełni funkcję Radnego Rady Miasta Gdańska. Michał Hajduk – bo o nim mowa – spotkał się z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską oraz jej Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem.

Zdjęcie grupowe

– Latem 1993 roku moja mama przyjechała z Gdańska na wakacje do rodziny do Sokółki. Jej pobyt tutaj zbiegł się z moimi narodzinami. W tamtym czasie sokólski szpital – laureat akcji „Rodzić po ludzku” – był słynny na całą Polskę. Właśnie w nim przyszedłem na świat – opowiada Michał Hajduk.

Jako dziecko, w Sokółce spędzał praktycznie każde wakacje, gdzie odwiedzał swoich dziadków. – Bardzo polubiłem Sokółkę, jak i całe Podlasie – przyznaje Sokółczanin, który mieszka w Gdańsku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Lokalnie dla Ukrainy

Zdjęcie grupowe

W środę 6 kwietnia 2023 roku w sokólskiej Restauracji Zacisze odbyło się spotkanie społeczności ukraińskiej, zamieszkującej w Sokółce. Jego organizatorem była Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk

– Zbliżają się Święta Wielkanocne. Czas refleksji, zadumy. Jest to szczególny czas również dla uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli z domów, zostawili wszystko co znają, by chronić swoje dzieci przed bombardowaniami i okrucieństwem Rosji. Choć myślą o swoich bliskich, którzy zostali w Ukrainie, to pracują i starają się zachować pozory normalnego życia. Nasze spotkanie jest okazją do spędzenia mile czasu wśród swoich rodaków – powiedziała Prezes Zarządu Fundacji SFL Anna Przeździecka.

W spotkaniu wzięło udział około 70 osób z Ukrainy. Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Lila Micun, przedstawiciel Dworku Zacisze Wioletta Dargiewicz oraz harcerze z sokólskiego Hufca ZHP.

Spotkanie było okazją do złożenia wielkanocnych życzeń. Każda z ukraińskich rodzin otrzymała paczki z żywnością i kosmetykami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat PODR w Szepietowie

Doradcy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.

Aby usprawnić proces wypełniania wniosków, PODR w Szepietowie zachęca rolników do kontaktu z doradcami w poszczególnych powiatach celem umówienia się na dogodny termin. Dane kontaktowe do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego znajdziecie w harmonogramie. Harmonogram w pierwszej kolejności uwzględnia rolników prowadzących wyłącznie produkcję roślinną, a następnie rolników prowadzących produkcją zwierzęcą i łączoną (zwierzęco-roślinną).

Przyjmowanie rolników będzie możliwe, ale pierwszeństwo będą mieli rolnicy z gmin, które są procedowane w danym tygodniu (okresie). Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami są przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 procent.

Podstawowy termin na wprowadzenie zmian we wniosku upływa 31 maja 2023 r. Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do 15 września 2023 r., w przypadku gdy Agencja poinformuje rolnika o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.
Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin 9 czerwca 2023 r.

DO POBRANIA:

Harmonogram

Informacja

PODR w Szepietowie

Sokółka ma jadłodzielnię

W środę 29 marca 2023 roku odbyło się uroczyste uruchomienie jadłodzielni w Sokółce. Została ona usytuowana w centrum miasta – obok wejścia do siedziby Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny przy Placu Kościuszki 9. To pierwszy taki obiekt na terenie powiatu sokólskiego.

Jadłodzielnia to nic innego, jak miejsce, gdzie każdy będzie mógł podzielić się nadmiarem żywności. Z zewnątrz wygląda jak duża szafa, w środku której zostaną zamontowane dwie lodówki i półki na suche produkty. Całą obudowę wykonali pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce.

Zdjęcie grupowe przed Jadłodzielnią

Uruchomienie obiektu poprzedziło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Sokółka a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego ks. Jarosław Ciuchna. To właśnie wolontariusze Caritas, działającego przy tej parafii, będą koordynować funkcjonowanie jadłodzieli, w czym pomogą też sokólskie organizacje pozarządowe.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie dla czytelnictwa

W poniedziałek 27 marca 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sokółka z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

Przy podpisaniu umowy obecni byli Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce Joanna Bienasz. Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego wynosi 45 000 zł.

(JK)

Skip to content