Seniorzy spotkali się z samorządowcami

Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik uczestniczył w obchodach Dnia Seniora, który zorganizowano w sobotę 21 października 2023 roku w sokólskiej sali „Lira”.

Dzień Emerytów 2023

Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku i wzajemnych podziękowań za to, co udało się zrobić na rzecz środowiska seniorów.
Funkcję Przewodniczącego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce pełni obecnie Elżbieta Kędyś.
– Dzień Seniora to okazja, żeby własnym głosem mówić o swoich sprawach. W Polsce mamy blisko 10 mln seniorów. Do naszego związku należy około 700 osób. Z okazji tego święta, życzę wszystkim, aby optymizm życiowy nigdy nas nie opuszczał. Jak mówił Jan Paweł II: „starzenie się jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć” – podkreśliła Elżbieta Kędyś.

W dalszej części swojego przemówienia, Przewodnicząca ZERiI podkreśliła, jak ważna jest współpraca seniorów z lokalnymi samorządami i firmami.

W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej życzenia seniorom złożył Zastępca Burmistrza Adam Juchnik. Przekazał on również obecnym słodki upominek od Pani Burmistrz.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content