Niepełnosprawni

Informacja dla niesłyszących

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, tel. 85 711-09-00, faks 85 711-09-11, e-poczta: kancelaria@sokolka.pl w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Osoby niepełnosprawne  mają prawo do skorzystania, w celu ułatwienia załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

DO POBRANIA:

Wzór wniosku w wersji edytowalnej (doc)

Wzór wniosku w wersji PDF

Skip to content