Artykuły w kategorii: Wybory i referenda

Głosowanie Parlament UE

Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego

W związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi w/w wyborów: W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej ...

Urna wyborcza Wybory w Polsce

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dot. warunków udziału w wyborach

Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacjami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi warunków udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych ...

Harmonogram dowozu do obwodów głosowania

Harmonogram dowozu osób do obwodów głosowania na terenie gminy Sokółka w dniu 15.10.2023 r. podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego. DO POBRANIA: Harmonogram_dowozu_15-10-2023

Burmistrz Sokółki informuje

Zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy (Art. 110) zabrania się bez zgody właściciela, zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia wieszania plakatów (haseł wyborczych) na ścianach budynków, płotach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Zawieszone na terenie gminy Sokółka materiały wyborcze ...

Zaproszenie mieszkańców na zebrania

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców Sołectw Stary Szor, Malawicze Dolne, Polanki na zebrania wiejskie w dniach: Polanki – 28 września 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.30 – wiata we wsi Polanki Stary Szor – Wilcza Jama – 28 września 2020 r. (poniedziałek) godz. 17.45 – wiata we ...

Komunikat dla wyborców

Ważny komunikat dotyczący udziału w ponownym głosowaniu 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym ...

Materiały szkoleniowe dla członków OKW

Ze względu na szczególną sytuację w tych wyborach, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach zaprasza do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dla członków obwodowych komisji wyborczych, z zastrzeżeniem, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. DO POBRANIA: Prezentacja dla ...

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

W związku z zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Burmistrz Sokółki zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców. DO POBRANIA: Zawiadomienie (EM)

Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP

W związku z zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r. wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi w/w wyborów: W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl/prezydent20200628 Edyta Mojsiuszko

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Burmistrz Sokółki działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na niedzielę dnia 10 maja ...

Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP

W związku z zarządzonymi na 10 maja 2020 r. wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi w/w wyborów: W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://wybory.gov.pl/prezydent2020/ Edyta Mojsiuszko

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Burmistrz Sokółki informuje o sporządzeniu spisu wyborców na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. DO POBRANIA: Zawiadomienie (EM)

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

W związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 13 października 2019 r. wyborami  do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi w/w wyborów: W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Na stronie Państwowej ...

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Burmistrz Sokółki na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 684) zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Spis został sporządzony ...

Zwołanie Zebrań Wiejskich w celu wyborów organów sołectw

Burmistrz Sokółki zwołuje Zebrania Wiejskie w Sołectwach Gminy Sokółka w celu wyborów organów sołectw, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Sokółki z dnia 15 marca 2019 roku. Porządek obrad zebrań: 1) Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zebrania. 2) Powołanie Komisji ...

Informacje dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego

W związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 26 maja 2019 roku, wyborami do Parlamentu Europejskiego, Burmistrz Sokółki zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyborów. Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących wyborów zamieszczanych na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Państwowej ...

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować ...

Sporządzono spis wyborców

Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokółce w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 29 października 2017 r.  Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Pl. Kościuszki 1, ...

Informacja dot. spisu wyborców

Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokółce w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 15 października 2017 r.  Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Pl. Kościuszki 1,  ...

Skip to content