Artykuły w kategorii: Informacje lokalne, Wybory i referenda

Zebrania wiejskie w sprawie wyborów organów sołectw

Herb Sokółki z tłem

Burmistrz Sokółki zwołuje Zebrania Wiejskie w Sołectwach Gminy Sokółka w celu wyborów organów sołectw, zgodnie z harmonogramem. Porządek obrad zebrań: Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zebrania. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Wybór Sołtysa. Wybór Rady Sołeckiej. Sprawy różne. Harmonogram wyborów organów sołectw: Zarządzenie nr 11/2024 Burmistrza Sokółki z … ZOBACZ WIĘCEJ

Harmonogram dowozu do obwodów głosowania

Głosowanie Parlament UE

Zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Burmistrz w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeśli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w … ZOBACZ WIĘCEJ

Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego

Głosowanie Parlament UE

W związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi w/w wyborów: W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej … ZOBACZ WIĘCEJ

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dot. warunków udziału w wyborach

Urna wyborcza Wybory w Polsce

Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacjami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi warunków udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych … ZOBACZ WIĘCEJ

Harmonogram dowozu do obwodów głosowania

Harmonogram dowozu osób do obwodów głosowania na terenie gminy Sokółka w dniu 15.10.2023 r. podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego. DO POBRANIA: Harmonogram_dowozu_15-10-2023

Burmistrz Sokółki informuje

Zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy (Art. 110) zabrania się bez zgody właściciela, zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia wieszania plakatów (haseł wyborczych) na ścianach budynków, płotach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Zawieszone na terenie gminy Sokółka materiały wyborcze … ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie mieszkańców na zebrania

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców Sołectw Stary Szor, Malawicze Dolne, Polanki na zebrania wiejskie w dniach: Polanki – 28 września 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.30 – wiata we wsi Polanki Stary Szor – Wilcza Jama – 28 września 2020 r. (poniedziałek) godz. 17.45 – wiata we … ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat dla wyborców

Ważny komunikat dotyczący udziału w ponownym głosowaniu 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym … ZOBACZ WIĘCEJ

Materiały szkoleniowe dla członków OKW

Ze względu na szczególną sytuację w tych wyborach, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach zaprasza do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dla członków obwodowych komisji wyborczych, z zastrzeżeniem, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. DO POBRANIA: Prezentacja dla … ZOBACZ WIĘCEJ

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

W związku z zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Burmistrz Sokółki zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców. DO POBRANIA: Zawiadomienie (EM)

Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP

W związku z zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r. wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi w/w wyborów: W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl/prezydent20200628 Edyta Mojsiuszko

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Burmistrz Sokółki działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na niedzielę dnia 10 maja … ZOBACZ WIĘCEJ

Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP

W związku z zarządzonymi na 10 maja 2020 r. wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi w/w wyborów: W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://wybory.gov.pl/prezydent2020/ Edyta Mojsiuszko

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Burmistrz Sokółki informuje o sporządzeniu spisu wyborców na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. DO POBRANIA: Zawiadomienie (EM)

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

W związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 13 października 2019 r. wyborami  do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi w/w wyborów: W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Na stronie Państwowej … ZOBACZ WIĘCEJ

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Burmistrz Sokółki na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 684) zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Spis został sporządzony … ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie Zebrań Wiejskich w celu wyborów organów sołectw

Burmistrz Sokółki zwołuje Zebrania Wiejskie w Sołectwach Gminy Sokółka w celu wyborów organów sołectw, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Sokółki z dnia 15 marca 2019 roku.

Herb Sokółki

Porządek obrad zebrań:
1) Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.
2) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3) Wybór Sołtysa.
4) Wybór Rady Sołeckiej.
5) Sprawy różne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacje dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego

W związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 26 maja 2019 roku, wyborami do Parlamentu Europejskiego, Burmistrz Sokółki zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyborów. Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących wyborów zamieszczanych na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce Państwowej … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content