Konkurs wspierający inicjatywy lokalne

Jesteś osobą ambitną i lubisz działać społecznie? Mieszkasz w województwie podlaskim? W takim razie mamy znakomitą wiadomość! Już wkrótce rozpocznie się nabór na mikrodotacje, dzięki któremu zrealizujesz swoją inicjatywę! Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

Trwa nabór

W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z co najmniej trzech pełnoletnich osób, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na realizację różnych aktywności (np. festynów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych) w swoich lokalnych społecznościach. W sumie na dotacje w tym Konkursie przeznaczone zostanie 120 000 zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl. Nabór na pierwszy konkurs w 2023 r. trwa do 12 kwietnia 2023 roku do godziny 23.59.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie Wielkanocnym

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim ph. „Wielkanocny koszyczek z wierszami”.

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce.

Temat przewodni: wiersz o tematyce wielkanocnej.

1. Cele konkursu:
– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
– kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
– promowanie talentów recytatorskich,
– wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
– popularyzacja literatury pięknej,
– kształtowanie postawy kultywowania tradycji wielkanocnych

2. Warunki uczestnictwa
Konkurs recytatorski „Wielkanocny koszyczek z wierszami” adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych miasta i gminy Sokółka

3. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap: Szkoła – wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki o tematyce wielkanocnej, który deklamują na forum klasy. Nauczyciele wybierają maksymalnie pięć najlepszych prezentacji utworu i ich autorów kwalifikują do II etapu.

II etap: Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce – uczniowie, wyłonieni drogą eliminacji szkolnych, prezentują wybrany przez siebie utwór w finale konkursu, który odbędzie się 3.04.2023 r. o godz. 10.00 w placówce organizatora (Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej, Sikorskiego 25, 16-100 Sokółka). Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

4. Kryteria oceny recytacji:
– wybór utworu zgodny z tematem konkursu
– poziom opanowania pamięciowego utworu,
– trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
– ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

5. Terminy rozstrzygnięcia etapu szkolnego ustalane są w poszczególnych jednostkach.

 • 28.03.2023 r. – ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu recytatorskiego z poszczególnych szkół.
 • 3.04.2023 r. – finał konkursu recytatorskiego w placówce organizatora.

6. Ocena i nagrody: recytację finalistów oceni komisja powołana przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sokółce. Przyznanie miejsc i nagród Uczestnikom konkursu nastąpi po zakończonej prezentacji recytacji.

Pracownice Oddziału dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Plakat

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) oraz ochrony środowiska naturalnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie ph. “W mocy kobiecości”

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet, Biblioteka Publiczna w Sokółce oraz Burmistrz Sokółki zapraszają do udziału w konkursie!

Konkurs pod hasłem “W mocy kobiecości” ma na celu przypomnienie o mocnych charakterach kobiecych w literaturze, jak i zapoznanie się z nieznanymi do tej pory motywującymi do działania kobietami. Do wygrania gadżety Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz książka!

Jak wziąć udział w konkursie? Na adres email bibliotsok@gmail.com wyślij krótką odpowiedź na pytanie konkursowe (co najmniej kilka zdań). Opowiedz Nam o najbardziej motywującej Cię silnej kobiecie w literaturze. Jesteśmy szalenie ciekawi Waszych wiadomości!

Czas na wysłanie odpowiedzi jest od 21 lutego do 7 marca 2023 r. Mail zatytułowany „Konkurs – Dzień Kobiet” powinien zawierać także imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu. Zwycięzcami zostaną osoby, których odpowiedzi najbardziej nas zaintrygują. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie telefonicznie. Wyniki ogłosimy także na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! Powodzenia!

Osoby zgłaszające swoje odpowiedzi do Konkursu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu „W mocy kobiecości…”

(NZ) Biblioteka Publiczna w Sokółce

I Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się I Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych pod patronatem Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Prace konkursowe można było dostarczać do szkoły w dniach 5-16 grudnia 2022 r. Celem konkursu było budzenie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji chrześcijańskich okresu bożonarodzeniowego oraz promowanie postaw twórczych i kreatywności młodego pokolenia. Organizatorkami konkursu były s. Maria Samul oraz s. Danuta Marczykowska.

Do konkursu przystąpiło 128 uczniów z 7 szkół podstawowych z naszej gminy: SP nr1 w Sokółce, SP nr 2 w Sokółce, SP nr 3 w Sokółce, SP w Geniuszach, SP w Starej Rozedrance, SP w Starej Kamionce, SP w Boguszach. Wykonali oni 110 wspaniałych prac tematycznie związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Uczestnicy konkursu przygotowali prace plastyczne w formie szopek, tryptyków i witraży z wykorzystaniem najprzeróżniejszych materiałów: papieru makaronu, słomy, tkaniny, włóczki, z figurkami ulepionymi z plasteliny, modeliny, wykonanymi z klocków LEGO lub wyrzeźbionymi w drewnie.

Zgromadzone prace zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej od 5 grudnia 2022 r. Blask prawdy Bożego Narodzenia przez kilka tygodni przyciągał swym pięknem oglądających szopki: uczniów, nauczycieli oraz wszystkich wchodzących do szkoły. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 19 stycznia 2023r. w Kinie Sokół w Sokółce.

(SP1)

Konkurs plastyczny dla najmłodszych

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce ogłaszają konkurs plastyczny dla najmłodszych ph. „Magia świąt w moim domu”.

Serdecznie zachęcamy do udziału!! Prace plastyczne nawiązujące do magii świąt w swoim domu można składać do 9 stycznia 2023 r. do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży (Sikorskiego 25)
Regulamin konkursu

Konkurs trwa od 9.12.2022 do 9.01.2023 r.

Cele konkursu

1. Rozwijanie i kształcenie wyobraźni plastycznej dzieci.
2. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
3. Budzenie wrażliwości na tradycję i rodzinne więzi rodzące się w czasie szczególnym, np. świątecznym.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z miasta i gminy Sokółka. W konkursie prace będą oceniane w trzech kategoriach: przedszkolaki (4-6 lat), uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. IV– VI.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu magii świąt w domu.

3. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą imię i nazwisko autora, klasę oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna.

4. Praca powinna być wykonana w formacie A4 w dowolnej technice plastycznej.

5. Pracę należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce (ul. Sikorskiego 25, tel. 85-711-24-72) do dnia 9.01.2023 do godz. 17.00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 stycznia 2023 roku. Partnerem konkursu jest księgarnia „A KUKU” w Sokółce. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,magia-swiat-w-moim-domu-konkurs-plastyczny

Biblioteka Publiczna w Sokółce

Zostań Rodziną Roku – zaproszenie do konkursu

Rodzina Roku to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna polegająca na usytuowaniu dobra rodzin w centrum wszelakich działań i zachęcająca do posiadania więcej niż jednego dziecka.

Głównymi celami projektu jest:

 • Troska o rodzinę jako fundament ładu społecznego
 • Dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu materialnego oraz społecznego
 • Promocja pozytywnego wizerunku małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,
 • Wsparcie rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu
 • Inspirowanie rodzin do posiadania większej liczby dzieci
 • Zmiana postaw społecznych wobec rodziny i w tym szczególnie modelu życia jakim jest duża rodzina
 • Stworzenie koalicji władz samorządowych, placówek oświatowych, działaczy lokalnych na rzecz rodzin.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie. Konkurs jest skierowany do rodzin z dziećmi oraz polega na nagraniu filmu krótkometrażowego pokazującego w sposób pozytywny życie rodzinne i związanego tematycznie z hasłem: „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania Formularza Zgłoszeniowego wraz z Pracą Konkursową za pośrednictwem strony internetowej https://rodzinaroku.pl/

Konkurs fotograficzny „Rolnictwo ekologiczne”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do udziału w konkursie fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne”. Każdy uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Konkurs ma na celu m.in. promowanie ekologicznych produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, pogłębianie wiedzy ekologicznej i zachęcanie młodych ludzi do uważnej obserwacji środowiska oraz podnoszenie świadomości na temat systemów jakości produktów rolno-żywnościowych, a także certyfikatów i oznaczeń stosowanych na etykietach, w tym znaku „Rolnictwo ekologiczne”.

Prace konkursowe powinny prezentować dowolny produkt żywnościowy w kontekście szeroko pojętej tematyki ekologicznej.

Plakat

Organizator dopuszcza różnorodne ujęcie tematu, np.: produkt rolny lub rolno-spożywczy na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży, pola uprawne, produkty nieprzetworzone, przetworzone, lokalne bazary i targowiska itp. Fotografie w pliku zapisanym w formacie JPG, RAW, TIFF o objętości maksymalnie 40 MB i rozdzielczości Full HD 11 oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kowr.gov.pl/promocja/promocja-krajowa/rolnictwo-ekologiczne/konkurs należy przesłać do 16 października 2022 r. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w wysokości: I – 2000 zł, II – 1500 zł, III – 1000 zł oraz rzeczowe w postaci aparatów Instax Square SQ 1 dla laureatów 10 wyróżnionych prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 października 2022 r. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.kowr.gov.pl, profilu www.facebook.com/polskasmakuje.pl oraz w siedzibie KOWR.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem:

https://www.kowr.gov.pl/

kowr.gov.pl

Podsumowanie konkursu plastycznego

19 września 2022 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. ,,W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry.

Prace konkursowe

Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie ilustracji do utworu pisarza z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Wszystkie prace były piękne, pomysłowe i związane z tematem.
W konkursie wzięło udział 27 uczniów z trzech szkół podstawowych.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. IV-VIII. Jury w składzie: Marta Woronko- przewodnicząca, Katarzyna Promińska, Natalia Niedziołko oceniło prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych

Do 31 sierpnia 2022 r. trwa nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych w ramach projektu Podlaskie Lokalnie.

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych. W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są zarówno podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego.

Pula środków przewidziana na ten Konkurs wynosi 115 000 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Plakat

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: „W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry”.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

– uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej z gminy Sokółka,

– uczniowie kl. IV– VIII szkoły podstawowej z gminy Sokółka.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne na stronie biblioteki:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,konkurs-plastyczny-w-swiecie-bajek-i-wierszy-aleksandra-fredry

Konkurs trwa od 8 sierpnia do 9 września 2022 r.

 

Oddział dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

Konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pt. „Moja społeczność wobec uchodźców”.

Konkurs jest przeznaczony dla osób mieszkających na wsi lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Interesujące treści dotyczą wpływu obecności uchodźców na życie mieszkańców i ich najbliższego otoczenia. Jak zmieniło się ich życie osobiste i zawodowe? Czy ludność wsi i małych miast jest osobiście zaangażowana w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają?

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane. Przewidziane są nagrody za najlepsze prace:

I nagroda – 3500 zł
II nagroda – 2000 zł
III nagroda – 1500 zł
Trzy wyróżnienia – po 1000 zł

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne na stronie internetowej:

https://www.irwirpan.waw.pl/index.php/offer/show/858/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki

Zaproszenie do konkursu plastyczno-ekologicznego

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym ph. „EKOLUDKI czyli drugie życie odpadów”.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
– dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat,
– uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej z gminy Sokółka,
– uczniowie kl. IV– VIII szkoły podstawowej z gminy Sokółka.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne na stronie biblioteki:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,konkurs-plastyczno-ekologiczny-ekoludki-czyli-drugie-zycie-odpadow

Pracownicy Oddziału dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

 

Konkurs w Bibliotece Publicznej w Sokółce

Romantyczna Sokółka? To lubię!

Nagraj film, na którym czytasz dowolną balladę (lub fragment) z utworu Adama Mickiewicza pt. Ballady i Romanse.

Plakat

Jak ma wyglądać filmik? Liczymy na Twoją kreatywność! Możesz nagrać siebie jak czytasz, może to być romantyczny krajobraz lub sceneria… Możesz wystąpić sam/sama lub z koleżanką, kolegą, mamą, tatą, babcią, dziadkiem… Może wyjdziesz z kamerą w ciekawe miejsce? Mile widziane żartobliwe zabarwienie i własna interpretacja! Rozejrzyj się po swojej okolicy. Wiele ciekawych, romantycznych miejsc czeka na Ciebie!

„Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza przeczytamy wspólnie w naszej bibliotece już na początku września, podczas 11. edycji akcji „Narodowe Czytanie”. Może to właśnie u nas znajdziesz inspirację na filmik? Dzieło narodowego wieszcza nie zostało wybrane przypadkowo. W 2022 obchodzić będziemy dwusetną rocznicę opublikowania tomu. Nie daj się zwieść pozorom i nie zniechęcaj się poważną lekturą, bo teksty Mickiewicza są wciąż żywe, pobrzmiewają świeżymi emocjami w głowach czytających je ludzi.

Filmik prześlij na nasz e-mail: bibliotsok@gmail.com oraz opublikuj w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Oznacz naszą bibliotekę oraz użyj hasztagu #romantycznasokolka abyśmy nie przegapili twego filmu. Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2022 r. Po tym terminie wytypujemy zwycięzców, na których czekać będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i gadżety biblioteczne.

Wszystkie informacje oraz regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,konkurs-dla-kazdego

Beata Grecka

Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), od 17 lat przyznają statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. Konkurs ma za zadanie promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia do konkursu trwają do 15 sierpnia 2022 r. w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń-Dostępność, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier.

W tym roku organizatorzy wprowadzili dwie zmiany w kategoriach konkursu:

 1. Kategorię „Przyjazna przestrzeń” zamieniono na „Przyjazną przestrzeń – dostępność”. Oznacza to, że w tej kategorii brany pod uwagę będzie dostęp do informacji cyfrowej.
 2. Druga zmiana dotyczy kategorii „Otwarty rynek pracy”. Od tej edycji będą mogli wziąć w niej udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy – bez fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii „Instytucja”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na rozwój Młodych Organizacji Pozarządowych

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych! Można ubiegać się o dotację w wysokości do 5000 zł. Wnioski należy składać do 15 czerwca do godziny 23:59.

Plakat

Konkurs służy rozwojowi instytucjonalnemu młodych organizacji pozarządowych czy to pod kątem personalnym (np. szkolenia), technicznym (np. sprzęt komputerowy) czy też infrastrukturalnym (np. sprzęt biurowy). Pula środków na zrealizowanie wszystkich projektów wynosi 100 000 zł. Projekty będzie można realizować w terminie od 1 lipca do 19 sierpnia 2022 roku. Okres realizacji może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.

Nabór wniosków odbywać się będzie poprzez złożenie formularza w formie online przy pomocy Generatora wniosków dostępnego na stronie www.generator.podlaskielokalnie.pl.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie na logo

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny zaprasza do udziału w konkursie na logo programu „Na Jednej Nodze”.

Plakat

Program „Na Jednej Nodze” polega on na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy w wypełnianiu wniosków, organizacji rehabilitacji czy też dofinansowań do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

W ostatnich tygodniach właśnie w ramach tego programu były prowadzone zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz dzieciom z klas 1-3 szkół podstawowych w całej Sokółce, a dotyczyły tolerancji do osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie zbierane są środki finansowe na organizację zgrupowania osób po amputacjach, które odbędzie się w dniach 12-14.08.2022 w Wizna Port. Szczegóły w linku zbiórki oraz w plakacie konkursowym. https://pomagam.pl/najednejnodze

(JR)

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Plakat

Każde z Kół Gospodyń Wiejskich jest wyjątkowe i każde zasługuje na to, by powiedzieć o nim tak głośno, aby usłyszała to cała Polska!

Aby należycie nagrodzić i uhonorować wkład jaki wnosicie w rozwój polskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego przygotowaliśmy dla Was fantastyczne konkursy, które rozstrzygniemy podczas Ogólnopolskiego Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, 1 października 2022 r. w Warszawie na błoniach PGE Narodowego.

Zarówno na etapie konkursów wojewódzkich, jak i w rozgrywce finałowej w Warszawie przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości ponad pół miliona złotych!

UWAGA! TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSÓW ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 15 KWIETNIA 2022 r.

Więcej informacji na stronie festiwalpolskaodkuchni.pl

Zaproszenie do II Konkursu Piosenki Dziecięcej

Serdecznie zachęcamy dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia do wzięcia udziału w II Konkursie Piosenki Dziecięcej, organizowanym przez Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sokółce.

Konkurs polega na przygotowaniu, zaśpiewaniu polskiej piosenki z tzw. przedziału piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku wykonawcy i nagraniu wykonania.

Plakat

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie do 09.04.2022r. i ogłoszenie wyników I etapu konkursu 14.04.2022 r. (lista osób zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona na stronie szkoły www.ssmsokolka.pl)

– II etap – 27.04.2022 r. odbędą się eliminacje konkursowe na żywo w auli konferencyjnej SSM I st. w Sokółce (ul. Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka), początek przesłuchań o godz. 16.00.

Uczestnicy przesyłają na adres szkoły sekretariat@ssmsokolka.pl do dnia 09.04.2022 r. do godz. 20.00: wypełnione karty zgłoszeń (załącznik nr 1), wypełnione oświadczenia rodzica/opiekuna (załącznik nr 2), nagranie utworu w formacie mp4, którego czas nie może przekroczyć 7 minut.

Szczegółowe zasady konkursu, karta zgłoszenia uczestnika oraz oświadczenia są dostępne w regulaminie.

Sekretariat SSM

Skip to content