Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Plakat

Filia Biblioteczna Nr 2 Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas I – IV do udziału w konkursie plastycznym „Kartka dla Szymborskiej – konkurs na kartkę urodzinową dla Wisławy Szymborskiej w 100. rocznicę urodzin”.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Wiesławy Szymborskiej. Zadaniem uczestników będzie wykonanie urodzinowej pocztówki dla poetki.

Termin składania prac: do 30.09.2023 r. do siedziby Filii Bibliotecznej Nr 2 (Broniewskiego 18)

Kontakt: filiabibliot@onet.pl, 85 711 27 50.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie biblioteki: sokolka.naszabiblioteka.com

(EK) Filia Biblioteczna Nr 2

Nagrody za ciasta

ciasto z jabłkami

Podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się w niedzielę 3 września 2023 roku w Igryłach, zostanie zorganizowany konkurs na „Najsmaczniejsze ciasto z jabłkami”.

Konkursowe ciasta należy przynieść w dniu imprezy na plac w Igryłach – do namiotu organizatorów. Ciasta przyjmowane będą do godz. 12.
Na zwycięzców najlepszych wypieków czekają atrakcyjne nagrody.

DO POBRANIA:

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

(DB)

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

Na początku września odbędzie się kolejna edycja akcji „Narodowe Czytanie”. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Sokółce wraz z Burmistrz Sokółki zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu sokólskiego do udziału w konkursie fotograficznym. Tematem konkursu jest najciekawsza interpretacja fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” ujętego na zdjęciu.

Plakat

Nie bójcie się puścić wodzy fantazji! Zachęcamy do korzystania z lokalnej scenerii i rekwizytów lub inscenizacji scenek z książki. Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o wysłanie zdjęcia w formacie jpg. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do 2 zdjęć. Zdjęcie wraz z podpisanymi załącznikami do regulaminu z dopiskiem “Narodowe Czytanie” należy przesłać na adres mailowy bibliotsok@gmail.com. Każde zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy, a także podpisane oświadczenie. Zdjęcia przyjmowane są do 8.09.2023 r.

Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

(AC) Biblioteka Publiczna w Sokółce

Konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych

Rozpoczął się ostatni w tym roku nabór wniosków w ramach konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych. Młode Organizacje Pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą się ubiegać o dotację w wysokości do 5000 zł. Składanie wniosków jest możliwe do 30 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59.

Baner

Nabór wniosków będzie się odbywać poprzez złożenie formularza w formie online przy pomocy Generatora wniosków dostępnego na naszej stronie. Inicjatywy można realizować w terminie od 14 września do 14 listopada bieżącego roku. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne. Pula środków na zrealizowanie projektów wynosi 111 000 zł.

Podczas naboru przeprowadzone zostanie szkolenie, w którym dowiesz się, jak poprawnie skonstruować wniosek. Organiozatorzy odwiedzą także kilka powiatów naszego regionu, gdzie podczas otwartych spotkań informacyjnych omówione zostaną szczegóły dotyczące konkursu. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz profilu na Facebooku, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowymi informacjami. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz poradnikiem wypełniania formularza w generatorze wniosków. Są tam zawarte wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego skonstruowania wniosku.

Informacje dostępne są na stronie:

Rusza ostatni w tym roku konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych! – Podlaskie Lokalnie

(WR) podlaskielokalnie.pl

Zaproszenie do konkursu „Organizacja ucząca się 2023”

Twoja firma stawia na rozwój pracowników? Do 31 lipca 2023 r. można zgłaszać się do ósmej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2023”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w konkursie pt. „Organizacja ucząca się 2023”. Mogą w nim uczestniczyć pracodawcy z województwa podlaskiego, stosujący zasady organizacyjnego uczenia się, tj. inwestujący w rozwój kompetencji pracowników, zorientowani na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniający się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe.

Konkurs skierowany jest do pracodawców z sektora mikro, małych, średnich i dużych firm, a także do pracodawców z sektora publicznego. Wyodrębniono w nim trzy kategorie:

 • a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),
 • b) „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),
 • c) „Sektor publiczny”.

Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2023”. Zwycięzcy będą ponadto promowani na lokalnym rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w terminie do 31 lipca 2023 roku. Szczegółowe informacje, kryteria oceny, informacja o nagrodach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://wupbialystok.praca.gov.pl/441

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Podlaskiego – dr Artur Kosicki oraz Rektor Politechniki Białostockiej – dr hab. Marta Kosior-Kazberuk.

(JM) WUP w Białymstoku

Nabór wniosków w ramach programu „Podlaskie Lokalnie”

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie”. O środki mogą ubiegać się przedstawiciele organizacji młodzieżowej tworzący minimum 3-osobową grupę nieformalną. Aplikuje ona wraz z Patronem będącym organizacją pozarządową z województwa podlaskiego.

W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby w wieku od 15 do 29 lat, które:

 • są członkami samorządu uczniowskiego z województwa podlaskiego,
 • są członkami samorządu studenckiego z województwa podlaskiego,
 • są członkami samorządu doktoranckiego z województwa podlaskiego,
 • są członkami uczelnianej organizacji studenckiej z województwa podlaskiego,
 • są członkami uczelnianej organizacji doktoranckiej z województwa podlaskiego.

Szczegóły na stronie: https://mlodziezowe.podlaskielokalnie.pl/

(MM) Podlaski UW

FLORIANY 2023 – konkurs dla strażaków

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „FLORIANY 2023”.

Floriany logotyp

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności. ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs wspierający inicjatywy lokalne

Jesteś osobą ambitną i lubisz działać społecznie? Mieszkasz w województwie podlaskim? W takim razie mamy znakomitą wiadomość! Już wkrótce rozpocznie się nabór na mikrodotacje, dzięki któremu zrealizujesz swoją inicjatywę! Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

Trwa nabór

W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z co najmniej trzech pełnoletnich osób, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na realizację różnych aktywności (np. festynów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych) w swoich lokalnych społecznościach. W sumie na dotacje w tym Konkursie przeznaczone zostanie 120 000 zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl. Nabór na pierwszy konkurs w 2023 r. trwa do 12 kwietnia 2023 roku do godziny 23.59.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie Wielkanocnym

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim ph. „Wielkanocny koszyczek z wierszami”.

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce.

Temat przewodni: wiersz o tematyce wielkanocnej.

1. Cele konkursu:
– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
– kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
– promowanie talentów recytatorskich,
– wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
– popularyzacja literatury pięknej,
– kształtowanie postawy kultywowania tradycji wielkanocnych

2. Warunki uczestnictwa
Konkurs recytatorski „Wielkanocny koszyczek z wierszami” adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych miasta i gminy Sokółka

3. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap: Szkoła – wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki o tematyce wielkanocnej, który deklamują na forum klasy. Nauczyciele wybierają maksymalnie pięć najlepszych prezentacji utworu i ich autorów kwalifikują do II etapu.

II etap: Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce – uczniowie, wyłonieni drogą eliminacji szkolnych, prezentują wybrany przez siebie utwór w finale konkursu, który odbędzie się 3.04.2023 r. o godz. 10.00 w placówce organizatora (Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej, Sikorskiego 25, 16-100 Sokółka). Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

4. Kryteria oceny recytacji:
– wybór utworu zgodny z tematem konkursu
– poziom opanowania pamięciowego utworu,
– trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
– ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

5. Terminy rozstrzygnięcia etapu szkolnego ustalane są w poszczególnych jednostkach.

 • 28.03.2023 r. – ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu recytatorskiego z poszczególnych szkół.
 • 3.04.2023 r. – finał konkursu recytatorskiego w placówce organizatora.

6. Ocena i nagrody: recytację finalistów oceni komisja powołana przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sokółce. Przyznanie miejsc i nagród Uczestnikom konkursu nastąpi po zakończonej prezentacji recytacji.

Pracownice Oddziału dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Plakat

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) oraz ochrony środowiska naturalnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie ph. “W mocy kobiecości”

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet, Biblioteka Publiczna w Sokółce oraz Burmistrz Sokółki zapraszają do udziału w konkursie!

Konkurs pod hasłem “W mocy kobiecości” ma na celu przypomnienie o mocnych charakterach kobiecych w literaturze, jak i zapoznanie się z nieznanymi do tej pory motywującymi do działania kobietami. Do wygrania gadżety Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz książka!

Jak wziąć udział w konkursie? Na adres email bibliotsok@gmail.com wyślij krótką odpowiedź na pytanie konkursowe (co najmniej kilka zdań). Opowiedz Nam o najbardziej motywującej Cię silnej kobiecie w literaturze. Jesteśmy szalenie ciekawi Waszych wiadomości!

Czas na wysłanie odpowiedzi jest od 21 lutego do 7 marca 2023 r. Mail zatytułowany „Konkurs – Dzień Kobiet” powinien zawierać także imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu. Zwycięzcami zostaną osoby, których odpowiedzi najbardziej nas zaintrygują. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie telefonicznie. Wyniki ogłosimy także na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! Powodzenia!

Osoby zgłaszające swoje odpowiedzi do Konkursu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu „W mocy kobiecości…”

(NZ) Biblioteka Publiczna w Sokółce

I Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się I Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych pod patronatem Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Prace konkursowe można było dostarczać do szkoły w dniach 5-16 grudnia 2022 r. Celem konkursu było budzenie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji chrześcijańskich okresu bożonarodzeniowego oraz promowanie postaw twórczych i kreatywności młodego pokolenia. Organizatorkami konkursu były s. Maria Samul oraz s. Danuta Marczykowska.

Do konkursu przystąpiło 128 uczniów z 7 szkół podstawowych z naszej gminy: SP nr1 w Sokółce, SP nr 2 w Sokółce, SP nr 3 w Sokółce, SP w Geniuszach, SP w Starej Rozedrance, SP w Starej Kamionce, SP w Boguszach. Wykonali oni 110 wspaniałych prac tematycznie związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Uczestnicy konkursu przygotowali prace plastyczne w formie szopek, tryptyków i witraży z wykorzystaniem najprzeróżniejszych materiałów: papieru makaronu, słomy, tkaniny, włóczki, z figurkami ulepionymi z plasteliny, modeliny, wykonanymi z klocków LEGO lub wyrzeźbionymi w drewnie.

Zgromadzone prace zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej od 5 grudnia 2022 r. Blask prawdy Bożego Narodzenia przez kilka tygodni przyciągał swym pięknem oglądających szopki: uczniów, nauczycieli oraz wszystkich wchodzących do szkoły. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 19 stycznia 2023r. w Kinie Sokół w Sokółce.

(SP1)

Konkurs plastyczny dla najmłodszych

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce ogłaszają konkurs plastyczny dla najmłodszych ph. „Magia świąt w moim domu”.

Serdecznie zachęcamy do udziału!! Prace plastyczne nawiązujące do magii świąt w swoim domu można składać do 9 stycznia 2023 r. do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży (Sikorskiego 25)
Regulamin konkursu

Konkurs trwa od 9.12.2022 do 9.01.2023 r.

Cele konkursu

1. Rozwijanie i kształcenie wyobraźni plastycznej dzieci.
2. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
3. Budzenie wrażliwości na tradycję i rodzinne więzi rodzące się w czasie szczególnym, np. świątecznym.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z miasta i gminy Sokółka. W konkursie prace będą oceniane w trzech kategoriach: przedszkolaki (4-6 lat), uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. IV– VI.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu magii świąt w domu.

3. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą imię i nazwisko autora, klasę oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna.

4. Praca powinna być wykonana w formacie A4 w dowolnej technice plastycznej.

5. Pracę należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce (ul. Sikorskiego 25, tel. 85-711-24-72) do dnia 9.01.2023 do godz. 17.00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 stycznia 2023 roku. Partnerem konkursu jest księgarnia „A KUKU” w Sokółce. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,magia-swiat-w-moim-domu-konkurs-plastyczny

Biblioteka Publiczna w Sokółce

Zostań Rodziną Roku – zaproszenie do konkursu

Rodzina Roku to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna polegająca na usytuowaniu dobra rodzin w centrum wszelakich działań i zachęcająca do posiadania więcej niż jednego dziecka.

Głównymi celami projektu jest:

 • Troska o rodzinę jako fundament ładu społecznego
 • Dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu materialnego oraz społecznego
 • Promocja pozytywnego wizerunku małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,
 • Wsparcie rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu
 • Inspirowanie rodzin do posiadania większej liczby dzieci
 • Zmiana postaw społecznych wobec rodziny i w tym szczególnie modelu życia jakim jest duża rodzina
 • Stworzenie koalicji władz samorządowych, placówek oświatowych, działaczy lokalnych na rzecz rodzin.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie. Konkurs jest skierowany do rodzin z dziećmi oraz polega na nagraniu filmu krótkometrażowego pokazującego w sposób pozytywny życie rodzinne i związanego tematycznie z hasłem: „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania Formularza Zgłoszeniowego wraz z Pracą Konkursową za pośrednictwem strony internetowej https://rodzinaroku.pl/

Konkurs fotograficzny „Rolnictwo ekologiczne”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do udziału w konkursie fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne”. Każdy uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Konkurs ma na celu m.in. promowanie ekologicznych produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, pogłębianie wiedzy ekologicznej i zachęcanie młodych ludzi do uważnej obserwacji środowiska oraz podnoszenie świadomości na temat systemów jakości produktów rolno-żywnościowych, a także certyfikatów i oznaczeń stosowanych na etykietach, w tym znaku „Rolnictwo ekologiczne”.

Prace konkursowe powinny prezentować dowolny produkt żywnościowy w kontekście szeroko pojętej tematyki ekologicznej.

Plakat

Organizator dopuszcza różnorodne ujęcie tematu, np.: produkt rolny lub rolno-spożywczy na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży, pola uprawne, produkty nieprzetworzone, przetworzone, lokalne bazary i targowiska itp. Fotografie w pliku zapisanym w formacie JPG, RAW, TIFF o objętości maksymalnie 40 MB i rozdzielczości Full HD 11 oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kowr.gov.pl/promocja/promocja-krajowa/rolnictwo-ekologiczne/konkurs należy przesłać do 16 października 2022 r. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w wysokości: I – 2000 zł, II – 1500 zł, III – 1000 zł oraz rzeczowe w postaci aparatów Instax Square SQ 1 dla laureatów 10 wyróżnionych prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 października 2022 r. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.kowr.gov.pl, profilu www.facebook.com/polskasmakuje.pl oraz w siedzibie KOWR.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem:

https://www.kowr.gov.pl/

kowr.gov.pl

Podsumowanie konkursu plastycznego

19 września 2022 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. ,,W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry.

Prace konkursowe

Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie ilustracji do utworu pisarza z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Wszystkie prace były piękne, pomysłowe i związane z tematem.
W konkursie wzięło udział 27 uczniów z trzech szkół podstawowych.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. IV-VIII. Jury w składzie: Marta Woronko- przewodnicząca, Katarzyna Promińska, Natalia Niedziołko oceniło prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych

Do 31 sierpnia 2022 r. trwa nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych w ramach projektu Podlaskie Lokalnie.

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych. W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są zarówno podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego.

Pula środków przewidziana na ten Konkurs wynosi 115 000 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Plakat

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: „W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry”.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

– uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej z gminy Sokółka,

– uczniowie kl. IV– VIII szkoły podstawowej z gminy Sokółka.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne na stronie biblioteki:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,konkurs-plastyczny-w-swiecie-bajek-i-wierszy-aleksandra-fredry

Konkurs trwa od 8 sierpnia do 9 września 2022 r.

 

Oddział dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

Konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pt. „Moja społeczność wobec uchodźców”.

Konkurs jest przeznaczony dla osób mieszkających na wsi lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Interesujące treści dotyczą wpływu obecności uchodźców na życie mieszkańców i ich najbliższego otoczenia. Jak zmieniło się ich życie osobiste i zawodowe? Czy ludność wsi i małych miast jest osobiście zaangażowana w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają?

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane. Przewidziane są nagrody za najlepsze prace:

I nagroda – 3500 zł
II nagroda – 2000 zł
III nagroda – 1500 zł
Trzy wyróżnienia – po 1000 zł

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne na stronie internetowej:

https://www.irwirpan.waw.pl/index.php/offer/show/858/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki

Skip to content