Podsumowanie konkursu plastycznego

19 września 2022 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. ,,W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry.

Prace konkursowe

Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie ilustracji do utworu pisarza z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Wszystkie prace były piękne, pomysłowe i związane z tematem.
W konkursie wzięło udział 27 uczniów z trzech szkół podstawowych.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. IV-VIII. Jury w składzie: Marta Woronko- przewodnicząca, Katarzyna Promińska, Natalia Niedziołko oceniło prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych

Do 31 sierpnia 2022 r. trwa nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych w ramach projektu Podlaskie Lokalnie.

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych. W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są zarówno podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego.

Pula środków przewidziana na ten Konkurs wynosi 115 000 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Plakat

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: „W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry”.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

– uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej z gminy Sokółka,

– uczniowie kl. IV– VIII szkoły podstawowej z gminy Sokółka.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne na stronie biblioteki:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,konkurs-plastyczny-w-swiecie-bajek-i-wierszy-aleksandra-fredry

Konkurs trwa od 8 sierpnia do 9 września 2022 r.

 

Oddział dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

Konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pt. „Moja społeczność wobec uchodźców”.

Konkurs jest przeznaczony dla osób mieszkających na wsi lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Interesujące treści dotyczą wpływu obecności uchodźców na życie mieszkańców i ich najbliższego otoczenia. Jak zmieniło się ich życie osobiste i zawodowe? Czy ludność wsi i małych miast jest osobiście zaangażowana w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają?

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane. Przewidziane są nagrody za najlepsze prace:

I nagroda – 3500 zł
II nagroda – 2000 zł
III nagroda – 1500 zł
Trzy wyróżnienia – po 1000 zł

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne na stronie internetowej:

https://www.irwirpan.waw.pl/index.php/offer/show/858/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki

Zaproszenie do konkursu plastyczno-ekologicznego

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym ph. „EKOLUDKI czyli drugie życie odpadów”.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
– dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat,
– uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej z gminy Sokółka,
– uczniowie kl. IV– VIII szkoły podstawowej z gminy Sokółka.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne na stronie biblioteki:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,konkurs-plastyczno-ekologiczny-ekoludki-czyli-drugie-zycie-odpadow

Pracownicy Oddziału dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

 

Konkurs w Bibliotece Publicznej w Sokółce

Romantyczna Sokółka? To lubię!

Nagraj film, na którym czytasz dowolną balladę (lub fragment) z utworu Adama Mickiewicza pt. Ballady i Romanse.

Plakat

Jak ma wyglądać filmik? Liczymy na Twoją kreatywność! Możesz nagrać siebie jak czytasz, może to być romantyczny krajobraz lub sceneria… Możesz wystąpić sam/sama lub z koleżanką, kolegą, mamą, tatą, babcią, dziadkiem… Może wyjdziesz z kamerą w ciekawe miejsce? Mile widziane żartobliwe zabarwienie i własna interpretacja! Rozejrzyj się po swojej okolicy. Wiele ciekawych, romantycznych miejsc czeka na Ciebie!

„Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza przeczytamy wspólnie w naszej bibliotece już na początku września, podczas 11. edycji akcji „Narodowe Czytanie”. Może to właśnie u nas znajdziesz inspirację na filmik? Dzieło narodowego wieszcza nie zostało wybrane przypadkowo. W 2022 obchodzić będziemy dwusetną rocznicę opublikowania tomu. Nie daj się zwieść pozorom i nie zniechęcaj się poważną lekturą, bo teksty Mickiewicza są wciąż żywe, pobrzmiewają świeżymi emocjami w głowach czytających je ludzi.

Filmik prześlij na nasz e-mail: bibliotsok@gmail.com oraz opublikuj w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Oznacz naszą bibliotekę oraz użyj hasztagu #romantycznasokolka abyśmy nie przegapili twego filmu. Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2022 r. Po tym terminie wytypujemy zwycięzców, na których czekać będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i gadżety biblioteczne.

Wszystkie informacje oraz regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,konkurs-dla-kazdego

Beata Grecka

Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), od 17 lat przyznają statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. Konkurs ma za zadanie promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia do konkursu trwają do 15 sierpnia 2022 r. w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń-Dostępność, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier.

W tym roku organizatorzy wprowadzili dwie zmiany w kategoriach konkursu:

  1. Kategorię „Przyjazna przestrzeń” zamieniono na „Przyjazną przestrzeń – dostępność”. Oznacza to, że w tej kategorii brany pod uwagę będzie dostęp do informacji cyfrowej.
  2. Druga zmiana dotyczy kategorii „Otwarty rynek pracy”. Od tej edycji będą mogli wziąć w niej udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy – bez fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii „Instytucja”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na rozwój Młodych Organizacji Pozarządowych

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych! Można ubiegać się o dotację w wysokości do 5000 zł. Wnioski należy składać do 15 czerwca do godziny 23:59.

Plakat

Konkurs służy rozwojowi instytucjonalnemu młodych organizacji pozarządowych czy to pod kątem personalnym (np. szkolenia), technicznym (np. sprzęt komputerowy) czy też infrastrukturalnym (np. sprzęt biurowy). Pula środków na zrealizowanie wszystkich projektów wynosi 100 000 zł. Projekty będzie można realizować w terminie od 1 lipca do 19 sierpnia 2022 roku. Okres realizacji może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.

Nabór wniosków odbywać się będzie poprzez złożenie formularza w formie online przy pomocy Generatora wniosków dostępnego na stronie www.generator.podlaskielokalnie.pl.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie na logo

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny zaprasza do udziału w konkursie na logo programu „Na Jednej Nodze”.

Plakat

Program „Na Jednej Nodze” polega on na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy w wypełnianiu wniosków, organizacji rehabilitacji czy też dofinansowań do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

W ostatnich tygodniach właśnie w ramach tego programu były prowadzone zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz dzieciom z klas 1-3 szkół podstawowych w całej Sokółce, a dotyczyły tolerancji do osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie zbierane są środki finansowe na organizację zgrupowania osób po amputacjach, które odbędzie się w dniach 12-14.08.2022 w Wizna Port. Szczegóły w linku zbiórki oraz w plakacie konkursowym. https://pomagam.pl/najednejnodze

(JR)

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Plakat

Każde z Kół Gospodyń Wiejskich jest wyjątkowe i każde zasługuje na to, by powiedzieć o nim tak głośno, aby usłyszała to cała Polska!

Aby należycie nagrodzić i uhonorować wkład jaki wnosicie w rozwój polskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego przygotowaliśmy dla Was fantastyczne konkursy, które rozstrzygniemy podczas Ogólnopolskiego Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, 1 października 2022 r. w Warszawie na błoniach PGE Narodowego.

Zarówno na etapie konkursów wojewódzkich, jak i w rozgrywce finałowej w Warszawie przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości ponad pół miliona złotych!

UWAGA! TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSÓW ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 15 KWIETNIA 2022 r.

Więcej informacji na stronie festiwalpolskaodkuchni.pl

Zaproszenie do II Konkursu Piosenki Dziecięcej

Serdecznie zachęcamy dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia do wzięcia udziału w II Konkursie Piosenki Dziecięcej, organizowanym przez Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sokółce.

Konkurs polega na przygotowaniu, zaśpiewaniu polskiej piosenki z tzw. przedziału piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku wykonawcy i nagraniu wykonania.

Plakat

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie do 09.04.2022r. i ogłoszenie wyników I etapu konkursu 14.04.2022 r. (lista osób zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona na stronie szkoły www.ssmsokolka.pl)

– II etap – 27.04.2022 r. odbędą się eliminacje konkursowe na żywo w auli konferencyjnej SSM I st. w Sokółce (ul. Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka), początek przesłuchań o godz. 16.00.

Uczestnicy przesyłają na adres szkoły sekretariat@ssmsokolka.pl do dnia 09.04.2022 r. do godz. 20.00: wypełnione karty zgłoszeń (załącznik nr 1), wypełnione oświadczenia rodzica/opiekuna (załącznik nr 2), nagranie utworu w formacie mp4, którego czas nie może przekroczyć 7 minut.

Szczegółowe zasady konkursu, karta zgłoszenia uczestnika oraz oświadczenia są dostępne w regulaminie.

Sekretariat SSM

Konkurs recytatorski do dzieci w wieku 5-6 lat

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce organizuje konkurs recytatorski ph. „Wielkanoc w poezji”.

Plakat

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5 – 6 lat z przedszkoli miasta i gminy Sokółka. Każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie troje dzieci wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce wielkanocnej. Zgłoszenia do konkursu można składać od 23.03.2022 r. do 15.04.2022 r. w siedzibie biblioteki lub na adres mailowy oddzial.bp.sokolka@interia.pl

Konkurs recytatorski odbędzie się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce ul. Sikorskiego 25 dn. 21.04.2022 r. o godz. 10:00. Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Logo KRUS

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji.

Uczestnicząc w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/dzialalnosc-pozaszkoleniowa/xix-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

KRUS

KRUS zaprasza dzieci do konkursu plastycznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczął się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
  • II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
Plakat
plakat konkurs plastyczny 31.01.22

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni nadesłać prace do Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego (wg. miejsca zamieszkania) do 01.04.2022 roku.

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 Kasa wskazuje jako źródło wiedzy i materiałów kierowanych do najmłodszych stronę internetową www.krus.gov.pl. W zakładce Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, znajdują się m.in. kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze sześć (po trzy prace z każdej grupy wiekowej), które prześle do Komisji Centralnej celem wyłonienia zwycięzców na szczeblu ogólnopolskim. Na każdym etapie konkursu przewidziano szereg atrakcyjnych nagród i upominków.

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie.

OR KRUS w Białymstoku

Konkurs z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, Biblioteka Publiczna w Sokółce gorąco zachęca do udziału w konkursie! To idealna okazja, by otrzymać prezent.

Aby wziąć udział w zabawie należy w przesłanym na adres bibliotsok@gmail.com mailu, odpowiedzieć na pytanie: Która kobieta z najbliższego otoczenia lub przestrzeni publicznej (może ze świata artystycznego czy literackiego) – jest dla Ciebie autorytetem? Swój wybór wyjaśnij w kilku zdaniach.

Plakat

Konkurs trwa od 21 lutego 2022 r. do końca dnia 8 marca 2022 r. Mail zatytułowany „Konkurs – Dzień Kobiet” powinien zawierać także imię, nazwisko, numer aktualnej karty bibliotecznej i kontaktowy numer telefonu.

Do wygrania są dwa bony upominkowe ufundowane przez sokólską księgarnię „A KUKU”. To właśnie tam nagrodzone osoby zrealizują vouchery. Zwyciężą dwie osoby, których odpowiedzi najbardziej nas zaintrygują.

Osoby zgłaszające swoje odpowiedzi do Konkursu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu „Kobieta, która mnie inspiruje…”

Laureaci zostaną poinformowany o zwycięstwie telefonicznie. Wyniki ogłoszone zostaną także na profilu biblioteki na Facebooku. Powodzenia!

Biblioteka Publiczna w Sokółce

Konkurs plastyczny „Moja czarna zmora – uzależniora”

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza młodzież w wieku od 9 do 15 lat z miasta i gminy Sokółka do udziału w konkursie plastycznym „Moja czarna zmora – uzależniora”, gdzie młodzież w artystycznym wyrazie przedstawić może swoje lęki i obawy związane z dorastaniem i otaczającym je światem.

Plakat

Na prace wraz z kartą zgłoszenia, podpisanym regulaminem oraz klauzulą informacyjną, wykonane w technice dowolnej zainspirowane tytułem konkursu, czekamy do 31 stycznia 2022 r., do godz. 16.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury przy ul. Piłsudskiego 1. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Dokumenty do pobrania pod poniższym linkiem:
https://sokolskiosrodekkultury.pl/konkurs-plastyczny…/

Zapraszamy!
Sokólski Ośrodek Kultury
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska

Sylwia Nowakowska, SOK

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Zielone Spojrzenie”

Baner konkurs foto
Baner

10 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji Konkursu Fotograficznego pn. „Zielone Spojrzenie” w ramach projektu „Zielone spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”. W skład komisji weszli eksperci z dziedziny fotografii i wideo, turystyki, ochrony przyrody oraz personel projektu.

Wpłynęło 16 zdjęć od 6 osób. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie.

Kapliczka słupowa 1863r.

Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców
i postanowili przyznać nagrody:
1. I Nagrodę dla Łukasza Horoszko za zdjęcie Kapliczka słupowa 1863r., miejsce wykonania Jatwieź Mała oraz wyróżnienie za wszystkie zgłoszone zdjęcia
2. II Nagrodę dla Katarzyny Maliszewskiej za zdjęcie Pauza w Puszczy Knyszyńskiej, miejsce wykonania Rezerwat przyrody Woronicza
3. III Nagrodę dla Wojciecha Panow za wszystkie nadesłane zdjęcia tj. zdjęcie przedstawiające Łosie, Żubra, Żurawia oraz Karola Wróblewskiego za zdjęcie Ważka na liściu, miejsce wykonania Kopna Góra – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
4. Wyróżnienie dla Beaty Maliszewskiej za zdjęcie przedstawiające Fragmenty Fresków z Cerkwi Zwiastowania NMP

Za każde z 5 zwycięskich zdjęć, ich autorom zostają przyznane nagrody w postaci statuetek i dyplomów oraz wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie będą miały możliwość wzięcia udziału w wyprawie po terenach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Grodzieńskiej. Ponadto prace będą eksponowane na wystawie fotograficznej po odbyciu wyprawy fotograficznej. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2022 r.

(JF)

Skip to content