Artykuły w kategorii: Konkursy

Konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych

Do 31 sierpnia 2022 r. trwa nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych w ramach projektu Podlaskie Lokalnie.

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych. W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są zarówno podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego.

Pula środków przewidziana na ten Konkurs wynosi 115 000 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: „W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry”. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: – uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej z gminy Sokółka, – uczniowie kl. IV– VIII szkoły podstawowej z gminy … ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pt. “Moja społeczność wobec uchodźców”. Konkurs jest przeznaczony dla osób mieszkających na wsi lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Interesujące treści dotyczą wpływu obecności … ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konkursu plastyczno-ekologicznego

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym ph. „EKOLUDKI czyli drugie życie odpadów”. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: – dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat, – uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej z … ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs w Bibliotece Publicznej w Sokółce

Romantyczna Sokółka? To lubię! Nagraj film, na którym czytasz dowolną balladę (lub fragment) z utworu Adama Mickiewicza pt. Ballady i Romanse. Jak ma wyglądać filmik? Liczymy na Twoją kreatywność! Możesz nagrać siebie jak czytasz, może to być romantyczny krajobraz lub sceneria… Możesz wystąpić sam/sama lub … ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), od 17 lat przyznają statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. Konkurs ma za zadanie promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia do konkursu trwają do 15 sierpnia 2022 r. w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń-Dostępność, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier.

W tym roku organizatorzy wprowadzili dwie zmiany w kategoriach konkursu:

  1. Kategorię „Przyjazna przestrzeń” zamieniono na „Przyjazną przestrzeń – dostępność”. Oznacza to, że w tej kategorii brany pod uwagę będzie dostęp do informacji cyfrowej.
  2. Druga zmiana dotyczy kategorii „Otwarty rynek pracy”. Od tej edycji będą mogli wziąć w niej udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy – bez fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii „Instytucja”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na rozwój Młodych Organizacji Pozarządowych

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych! Można ubiegać się o dotację w wysokości do 5000 zł. Wnioski należy składać do 15 czerwca do godziny 23:59.

Plakat

Konkurs służy rozwojowi instytucjonalnemu młodych organizacji pozarządowych czy to pod kątem personalnym (np. szkolenia), technicznym (np. sprzęt komputerowy) czy też infrastrukturalnym (np. sprzęt biurowy). Pula środków na zrealizowanie wszystkich projektów wynosi 100 000 zł. Projekty będzie można realizować w terminie od 1 lipca do 19 sierpnia 2022 roku. Okres realizacji może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.

Nabór wniosków odbywać się będzie poprzez złożenie formularza w formie online przy pomocy Generatora wniosków dostępnego na stronie www.generator.podlaskielokalnie.pl.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie na logo

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny zaprasza do udziału w konkursie na logo programu “Na Jednej Nodze”. Program “Na Jednej Nodze” polega on na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy w wypełnianiu wniosków, organizacji rehabilitacji czy też dofinansowań do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. W ostatnich tygodniach … ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Każde z Kół Gospodyń Wiejskich jest wyjątkowe i każde zasługuje na to, by powiedzieć o nim tak głośno, aby usłyszała to cała Polska! Aby należycie nagrodzić i uhonorować wkład jaki wnosicie w rozwój polskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego przygotowaliśmy dla Was fantastyczne konkursy, które … ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do II Konkursu Piosenki Dziecięcej

Serdecznie zachęcamy dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia do wzięcia udziału w II Konkursie Piosenki Dziecięcej, organizowanym przez Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sokółce. Konkurs polega na przygotowaniu, zaśpiewaniu polskiej piosenki z tzw. przedziału piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku wykonawcy i … ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs recytatorski do dzieci w wieku 5-6 lat

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce organizuje konkurs recytatorski ph. „Wielkanoc w poezji”. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5 – 6 lat z przedszkoli miasta i gminy Sokółka. Każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie troje dzieci wyłonionych podczas eliminacji … ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim … ZOBACZ WIĘCEJ

KRUS zaprasza dzieci do konkursu plastycznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczął się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i … ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, Biblioteka Publiczna w Sokółce gorąco zachęca do udziału w konkursie! To idealna okazja, by otrzymać prezent. Aby wziąć udział w zabawie należy w przesłanym na adres mailu, odpowiedzieć na pytanie: Która kobieta z najbliższego otoczenia lub przestrzeni publicznej … ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Zielone Spojrzenie”

10 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji Konkursu Fotograficznego pn. „Zielone Spojrzenie” w ramach projektu „Zielone spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”. W skład komisji weszli eksperci z dziedziny fotografii i wideo, turystyki, ochrony przyrody oraz personel projektu. Wpłynęło 16 … ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konkursu plastycznego

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce ogłasza Konkurs plastyczny “Święty Mikołaj widziany oczami dziecka”. Cele konkursu: Rozwijanie i kształcenie wyobraźni plastycznej dzieci. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu. Pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Warunki uczestnictwa: … ZOBACZ WIĘCEJ

Konkursy na Wolontariusza i Koordynatora Roku

Jeżeli w Państwa środowisku są aktywni wolontariusze oraz koordynatorzy tj. osoby zasługujące na docenienie zachęcamy do zgłoszenia ich do konkursów. Konkursy mają na celu docenienie wolontariuszy i koordynatorów działający na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego, hajnowskiego, sokólskiego, monieckiego oraz promowanie ich pracy i idei wolontariatu. … ZOBACZ WIĘCEJ

Rodzinny turniej robotyczny

Rodzinny turniej robotyczny to propozycja dobrej wspólnej zabawy dzieci z rodzicami. Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Sokółka. Budowanie robotów z klocków! Przygoda z nowymi technologiami! Rywalizacja! Nagrody! Harmonogram: – Zapoznanie się ze sprzętem – prezentacja – Zasady programowania – Omówienie turnieju i maty z … ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs foto/wideo w ramach projektu „Zielone spojrzenie”

Gmina Sokółka ogłasza nabór do konkursu pn. “Zielone spojrzenie” w związku z realizacją projektu pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konkurs obejmuje następujące kategorie: … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content