Uchwały oświatowe

2016

 • Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.
 • Uchwała Nr XXVI/175/2016  Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.

2015

 • Uchwała Nr 17/110/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Malawiczach Dolnych.
 • Uchwała Nr 17/109/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Malawiczach Dolnych.
 • Uchwała Nr 16/101/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Malawiczach Dolnych.
 • Uchwała Nr 13/087/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
 • Uchwała Nr 13/086/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie gminy Sokółka zespołów wychowania przedszkolnego.
 • Uchwała Nr 13/085/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Sokółka.
 • Uchwała Nr 11/060/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr 11/059/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Sokółka.
 • Uchwała Nr 07/033/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.

2014

 • Uchwała Nr LXII/452/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr LX/443/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2014r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Janowszczyźnie.
 • Uchwała Nr LX/441/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr LX/440/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sokółka i określenia granic ich obwodów.
 • Uchwała Nr LVIII/432/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wzniesienia popiersia Świętego Jana Pawła II przy Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.
 • Uchwała Nr LVIII/428/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Sokółka oraz określenia maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie w żłobku.
 • Uchwała Nr LVIII/427/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr LVIII/426/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Sokółka programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym ,,Karta Dużej Rodziny’’.

2013

 • Uchwała Nr XLVI/353/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.
 • Uchwała Nr XLVI/346/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
 • Uchwała Nr XLV/335/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie skargi Pani Katarzyny Sawickiej na Dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce.

2012

 • Uchwała Nr XXXII/233/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • Uchwała Nr XXXII/232/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2012r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sokółka zespołów wychowania przedszkolnego.
 • Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
 • Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w  ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 • Uchwała Nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 5 w Sokółce.
 • Uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lutego 2012 r. w spr. przekazania Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” prowadzenia Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie.
Skip to content