Informacja o dofinansowaniu

Baner wfozigw

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Informacja

Baner

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

azbest_loga

Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Sokółka

Burmistrz Sokółki informuje, że w związku z otrzymaniem dofinansowania w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki pn. „Konkurs – Azbest 2016”, na realizację zadania pt. „Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokółka” w dniu 9 czerwca 2016 roku Burmistrz Sokółki podpisał porozumienie z Ministerstwem Gospodarki, dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Ogłoszenie

Na podstawie porozumienia Gmina Sokółka otrzymało dotację w wysokości 15 300 zł (78,7% kosztów zadania) na realizację zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokółka”. Wkład własny gminy wynosi 4 134 zł (21,3% kosztów zadania). Na realizację aktualizacji inwentaryzacji zawarto umowę z firmą ECO-ART. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym informujemy, iż w lipcu 2016 roku na terenie gminy Sokółka zostanie przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

azbest_loga
Skip to content