Artykuły w kategorii: Usuwanie azbestu

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokółka” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod ...

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego ...

Informacja

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze ...

Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Sokółka

Burmistrz Sokółki informuje, że w związku z otrzymaniem dofinansowania w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki pn. „Konkurs – Azbest 2016”, na realizację zadania pt. „Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sokółka” w dniu 9 czerwca 2016 roku Burmistrz Sokółki podpisał porozumienie z ...

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Sokółka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokółka” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 ...

Skip to content