Drogi i ulice

Zgłoszenia dotyczące dróg i oświetlenia

Ulice i drogi gminne

W przypadku potrzeby zgłaszania przez mieszkańców uwag dotyczących bieżącego utrzymania ulic i dróg gminnych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Kamilem Bajko lub Krzysztofem Sańko z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 107, tel. 85-711-09-16, 666-851-973, 535-715-283. Państwa informacje będą pomocnymi wskazówkami, które następnie będą przekazane firmom mającym dbać o stan dróg gminnych.

Za odśnieżanie dróg gminnych odpowiedzialne jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce (MPWiK), gdzie pod tel. 85 711 27 53 oraz kom. 505 301 309 można całodobowo zgłaszać informacje o potrzebie odśnieżenia dróg.

Oświetlenie uliczne

W razie stwierdzenia awarii oświetlenia przy ulicach i drogach gminnych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Panem Adamem Czajkowskim, pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 105, tel. 85-711-09-16.

Państwa informacje będą przekazane wykonawcy mającemu dbać o stan oświetlenia na ulicach i drogach gminnych.


Gminne drogi publiczne w gminie Sokółka (bez miasta):

103711B Wilcza Jama – Stara Rozedranka

103712B Halańskie Ogrodniki – Hało – droga powiatowa

103713B Smolanka – Nowa Rozedranka

103714B Kantorówka – Nowa Rozedranka

103715B Planteczka – Stara Moczalnia

103716B Janowszczyzna – droga gminna

103717B Dworzysk – Lipina

103718B Igryły – droga powiatowa

103719B Kurowszczyzna – Kol. Zaścianki

103720B Sokółka (ulica Dolna) – Wojnachy

103721B Nowa Kamionka – Szyszki – droga powiatowa

103722B Bobrowniki – Stara Kamionka

103723B Bogusze – droga powiatowa

103724B droga powiatowa – Boguszewski Wygon

103725B droga powiatowa – Szyndziel

103726B Żuki – Bogusze

103727B Sierbowce – droga gminna

103728B Sokółka (ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego) – droga wojewódzka nr 673

103729B Gliniszcze Wielkie – Sokółka (ulica Żwirki i Wigury)

103730B Woroniany – Gliniszcze Wielkie

103731B Orłowicze – droga powiatowa 1268 B

J03732B Orłowicze – droga powiatowa 1267 B

103733B Puciłki – droga powiatowa

Gminne drogi publiczne w mieście Sokółka:

103734B ulica Akacjowa

103735B ulica Adama Asnyka

103736B ulica Armii Krajowej

103737B ulica K.K. Baczyńskiego

103738B ulica Norberta Barlickiego

103739B ulica Stefana Batorego

103740B ulica Bohaterów Monte Cassino

103741B ulica Władysława Broniewskiego

103742B ulica Cicha

103743B ulica Ciepła

103744B ulica Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

103745B ulica Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

103746B ulica Dr Antoniego i Janiny Docha

103747B ulica Dolna

103748B ulica Drzewna

103749B ulica Dywizjonu 303

103750B ulica Fabryczna

103751B ulica K.I. Gałczyńskiego

103752B ulica Gęsia

103753B ulica Bartosza Głowackiego

103754B ulica Gen. Józefa Hallera

103755B ulica Jasna

103756B ulica Jodłowa

103757B ulica Kasztanowa

103758B ulica Plac Jana Kilińskiego

103759B ulica Gen. Franciszka Kleeberga

103760B ulica Klonowa

103761B ulica Kpt Józefa Kłopotowskiego

103762B ulica Hugo Kołłątaja

103763B ulica Mikołaj a Kopernika

103764B ulica Plac Kościuszki

103765B ulica Janka Krasickiego

103766B ulica Janusza Korczaka

103767B ulica Krucza

103768B ulica Kwiatowa

103769B ulica Królowej Bony

103770B ulica Kolej owa

103771B ulica Joachima Lelewela

103772B ulica Letnia

103773B ulica Leśna

103774B ulica Kazimierza Łowickiego

103775B ulica Lotników Lewoniewskich

103776B ulica Lipowa

103777B ulica 11-go Listopada

103778B ulica Łąkowa

103779B ulica 1-go Maja

103780B ulica 3-go Maja

103781B ulica Majowa

103782B ulica Icchoka Malmeda

103783B ulica Adama Mickiewicza

103784B ulica St. Mikołajczyka

103785B ulica Modrzewiowa

103786B ulica I. Mościckiego

103787B ulica Nadrzeczna

103788B ulica Z. Nałkowskiej

103789B ulica C.K. Norwida

103790B ulica Nowa

103791B ulica Ogrodowa

103792B ulica Elizy Orzeszkowej

103793B ulica Osiedle Zielone

103794B ulica Piaskowa

103795B ulica Piękna

103796B ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego

103797B ulica Emilii Plater

103798B ulica Pocztowa

103799B ulica Polna

103800B ulica Poprzeczna

103801B ulica Północna

103802B ulica B. Prusa

103803B ulica Przemysłowa

103804B ulica Ptasia

103805B ulica Mikołaj a Rej a

103806B ulica W. Reymonta

103807B ulica Roski Małe

103808B ulica Adolfa Sawickiego

103809B ulica Marii Skłodowskiej Curie

103810B ulica H. Sienkiewicza

103811B ulica Sienna

103812B ulica Generała Władysława Sikorskiego

103813B ulica Słoneczna

103814B ulica Juliusza Słowackiego

103815B ulica St. Skarżyńskiego

103816B ulica Sosnowa

103817B ulica Spokojna

103818B ulica Sportowa

103819B ulica Stawowa

103820B ulica Szkolna

103821B ulica Szpitalna

103822B ulica Ks. Piotra Ściegiennego

103823B ulica Świerkowa

103824B ulica Torowa

103825B ulica Romualda Traugutta

103826B ulica Turystyczna

103827B ulica Juliana Tuwima

103828B ulica Warszawska

103829B ulica Wasilkowska

103830B ulica Wesoła

103831B ulica Wierzbowa

103832B ulica Wiosenna

103833B ulica Wincentego Witosa

103834B ulica Wiśniowa

103835B ulica Generała Walerego Wróblewskiego

103836B ulica Wodna

103837B ulica Wschodnia

103838B ulica Wspólna

103839B ulica Wojska Polskiego

103840B ulica Stanisława Wyspiańskiego

103841B ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego

103842B ulica Ludwika Zamenhofa

103843B ulica Zdrój owa

103844B ulica Króla Zygmunta Starego

103845B ulica Stefana Żeromskiego

103846B ulica Żytnia

103847B ulica Żwirki i Wigury

103848B ulica Jana Matejki

Wykaz dróg powiatowych w gminie Sokółka:

Wykaz utrzymania dróg powiatowych w gminie Sokółka przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce ul. Torowa 12, Sokółka tel. 85 711-89-09, Kierownik Obwodu: Józef Gieniusz tel. kom. 691 499 293

03123 Kuźnica – Nowodziel – Malawicze (Granica gminy – Malawicze)

03124 Nomiki – dr. Nr.03123

03126 Sokółka – Malawicze – Babiki – Słójka (Sokółka – Malawicze Malawicze gr. gminy)

03127 Dr.674 – Drahle – Babiki (Dr.674 – Drahle – granica gminy)

03129 Drahle – Bohoniki – Malawicze

03149 Kamionka – Wierzchlesie – Kopna G. (Kamionka – granica gminy)

03151 Sokółka – Słojniki – Lipina (Sokółka – Lipina Lipina – droga Nr.18)

03156 Sokółka – Bachmatówka – Rozedranka

03160 Rozedranka St. – Lebiedzin

03161 Suchodolina – Trzcianka – Sokółka (Granica gminy – Sokółka)

03120 Sokolany – Gliniszcze W. – Zwierzany (Sokolany – granica gminy)

03125 Zadworzany – Kundzin

03154 Janowszczyzna – Jelenia Góra

03156 Rozedranka Stara – droga Nr.18

03157 Gieniusze – Wierzchjedlina

03158 Rozedranka N. – Jałówka – droga 03156

03164 Plebanowce – Gilbowszczyzna

03225 Droga 03126 – Poniatowicze

2384 B Ulica Górna /Sokółka/

2385 B Ulica Zabrodzie /Sokółka/

Ulica Targowa /Sokółka/

Ulica Kresowa /Sokółka/

Ulica Jana Pawła II /Sokółka/

Ulica Marii Konopnickiej /Sokółka/

Wykaz dróg wojewódzkich w gminie Sokółka:

Wykaz utrzymania dróg wojewódzkich w gminie Sokółka przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, tel. 085 66436-30, Rejon w Sokółce ul. Wodna 7, tel. 085 7112228

Droga wojewódzka nr 673 Sokółka – Dąbrowa Białostocka (ul. Mariańska)

Droga wojewódzka nr 674 Sokółka – Krynki (ul. Kryńska)

Wykaz dróg krajowych w gminie Sokółka:

Wykaz utrzymania dróg krajowych w gminie Sokółka przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, Rejon Dróg w Sokółce, ul. Witosa 122, tel. 085 7115770

Droga krajowa nr 19 Sokółka – Białystok (ul. Białostocka)

Droga krajowa nr 19 Sokółka – Kuźnica Białostocka (ul. Grodzieńska)

PLIKI DO POBRANIA:

Wykaz przystanków komunikacji zbiorowej położonych przy drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

[qr-code id="970" size="150"]

Skip to content