Drogi i ulice

Zgłoszenia dotyczące dróg i oświetlenia

Drogi krajowe na terenie gminy Sokółka:

 • Droga krajowa nr 19 Sokółka – Białystok (ul. Białostocka)
 • Droga krajowa nr 19 Sokółka – Kuźnica Białostocka (ul. Grodzieńska)

Odpowiedzialni za utrzymanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, Rejon Dróg w Sokółce, ul. Witosa 122, tel. 85 711 57 70

Drogi wojewódzkie na terenie gminy Sokółka:

 • Droga wojewódzka nr 673 Sokółka – Dąbrowa Białostocka (ul. Mariańska)
 • Droga wojewódzka nr 674 Sokółka – Krynki (ul. Kryńska)
 • Droga wojewódzka nr 672 Sokolany – Janów

Odpowiedzialni za utrzymanie: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, tel. 085 66436-30, Rejon w Sokółce ul. Wodna 7, tel. 085 7112228

Drogi powiatowe na terenie gminy Sokółka:

 • Kuźnica – Nowodziel – Malawicze (Granica gminy – Malawicze)
 • Nomiki – dr. Nr.03123
 • Sokółka – Malawicze – Babiki – Słójka (Sokółka – Malawicze Malawicze gr. gminy)
 • Dr. 674 – Drahle – Babiki (Dr. 674 – Drahle – granica gminy)
 • Drahle – Bohoniki – Malawicze
 • Kamionka – Wierzchlesie – Kopna G. (Kamionka – granica gminy)
 • Sokółka – Słojniki – Lipina (Sokółka – Lipina Lipina – droga Nr.18)
 • Sokółka – Bachmatówka – Rozedranka
 • Rozedranka St. – Lebiedzin
 • Suchodolina – Trzcianka – Sokółka (Granica gminy – Sokółka)
 • Sokolany – Gliniszcze W. – Zwierzany (Sokolany – granica gminy)
 • Zadworzany – Kundzin
 • Janowszczyzna – Jelenia Góra
 • Rozedranka Stara – droga Nr.18
 • Gieniusze – Wierzchjedlina
 • Rozedranka N. – Jałówka
 • Plebanowce – Gilbowszczyzna
 • Poniatowicze
 • Sokółka – Sokolany
 • Ulica Górna /Sokółka/
 • Ulica Zabrodzie /Sokółka/
 • Ulica Targowa /Sokółka/
 • Ulica Kresowa /Sokółka/
 • Ulica Jana Pawła II /Sokółka/
 • Ulica Marii Konopnickiej /Sokółka/

Odpowiedzialni za utrzymanie: Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka tel: 85 711 08 76; 85 711 08 96 Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane tel. 85 711-89-09

Ulice, drogi i chodniki gminne

Gminne drogi publiczne w Sokółce:

 • 103734B ulica Akacjowa
 • 103735B ulica Adama Asnyka
 • 103736B ulica Armii Krajowej
 • 103737B ulica K.K. Baczyńskiego
 • 103738B ulica Norberta Barlickiego
 • 103739B ulica Stefana Batorego
 • 103740B ulica Bohaterów Monte Cassino
 • 103741B ulica Władysława Broniewskiego
 • 103742B ulica Cicha
 • 103743B ulica Ciepła
 • 103744B ulica Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • 103745B ulica Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 • 103746B ulica Dr Antoniego i Janiny Docha
 • 103747B ulica Dolna
 • 103748B ulica Drzewna
 • 103749B ulica Dywizjonu 303
 • 103750B ulica Fabryczna
 • 103751B ulica K.I. Gałczyńskiego
 • 103752B ulica Gęsia
 • 103753B ulica Bartosza Głowackiego
 • 103754B ulica Gen. Józefa Hallera
 • 103755B ulica Jasna
 • 103756B ulica Jodłowa
 • 103757B ulica Kasztanowa
 • 103758B ulica Plac Jana Kilińskiego
 • 103759B ulica Gen. Franciszka Kleeberga
 • 103760B ulica Klonowa
 • 103761B ulica Kpt Józefa Kłopotowskiego
 • 103762B ulica Hugo Kołłątaja
 • 103763B ulica Mikołaj a Kopernika
 • 103764B ulica Plac Kościuszki
 • 103765B ulica Janka Krasickiego
 • 103766B ulica Janusza Korczaka
 • 103767B ulica Krucza
 • 103768B ulica Kwiatowa
 • 103769B ulica Królowej Bony
 • 103770B ulica Kolej owa
 • 103771B ulica Joachima Lelewela
 • 103772B ulica Letnia
 • 103773B ulica Leśna
 • 103774B ulica Kazimierza Łowickiego
 • 103775B ulica Lotników Lewoniewskich
 • 103776B ulica Lipowa
 • 103777B ulica 11-go Listopada
 • 103778B ulica Łąkowa
 • 103779B ulica 1-go Maja
 • 103780B ulica 3-go Maja
 • 103781B ulica Majowa
 • 103782B ulica Icchoka Malmeda
 • 103783B ulica Adama Mickiewicza
 • 103784B ulica St. Mikołajczyka
 • 103785B ulica Modrzewiowa
 • 103786B ulica I. Mościckiego
 • 103787B ulica Nadrzeczna
 • 103788B ulica Z. Nałkowskiej
 • 103789B ulica C.K. Norwida
 • 103790B ulica Nowa
 • 103791B ulica Ogrodowa
 • 103792B ulica Elizy Orzeszkowej
 • 103793B ulica Osiedle Zielone
 • 103794B ulica Piaskowa
 • 103795B ulica Piękna
 • 103796B ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • 103797B ulica Emilii Plater
 • 103798B ulica Pocztowa
 • 103799B ulica Polna
 • 103800B ulica Poprzeczna
 • 103801B ulica Północna
 • 103802B ulica B. Prusa
 • 103803B ulica Przemysłowa
 • 103804B ulica Ptasia
 • 103805B ulica Mikołaj a Rej a
 • 103806B ulica W. Reymonta
 • 103807B ulica Roski Małe
 • 103808B ulica Adolfa Sawickiego
 • 103809B ulica Marii Skłodowskiej Curie
 • 103810B ulica H. Sienkiewicza
 • 103811B ulica Sienna
 • 103812B ulica Generała Władysława Sikorskiego
 • 103813B ulica Słoneczna
 • 103814B ulica Juliusza Słowackiego
 • 103815B ulica St. Skarżyńskiego
 • 103816B ulica Sosnowa
 • 103817B ulica Spokojna
 • 103818B ulica Sportowa
 • 103819B ulica Stawowa
 • 103820B ulica Szkolna
 • 103821B ulica Szpitalna
 • 103822B ulica Ks. Piotra Ściegiennego
 • 103823B ulica Świerkowa
 • 103824B ulica Torowa
 • 103825B ulica Romualda Traugutta
 • 103826B ulica Turystyczna
 • 103827B ulica Juliana Tuwima
 • 103828B ulica Warszawska
 • 103829B ulica Wasilkowska
 • 103830B ulica Wesoła
 • 103831B ulica Wierzbowa
 • 103832B ulica Wiosenna
 • 103833B ulica Wincentego Witosa
 • 103834B ulica Wiśniowa
 • 103835B ulica Generała Walerego Wróblewskiego
 • 103836B ulica Wodna
 • 103837B ulica Wschodnia
 • 103838B ulica Wspólna
 • 103839B ulica Wojska Polskiego
 • 103840B ulica Stanisława Wyspiańskiego
 • 103841B ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 103842B ulica Ludwika Zamenhofa
 • 103843B ulica Zdrój owa
 • 103844B ulica Króla Zygmunta Starego
 • 103845B ulica Stefana Żeromskiego
 • 103846B ulica Żytnia
 • 103847B ulica Żwirki i Wigury
 • 103848B ulica Jana Matejki

Gminne drogi publiczne w gminie Sokółka:

 • 103711B Wilcza Jama – Stara Rozedranka
 • 103712B Halańskie Ogrodniki – Hało – droga powiatowa
 • 103713B Smolanka – Nowa Rozedranka
 • 103714B Kantorówka – Nowa Rozedranka
 • 103715B Planteczka – Stara Moczalnia
 • 103716B Janowszczyzna – droga gminna
 • 103717B Dworzysk – Lipina
 • 103718B Igryły – droga powiatowa
 • 103719B Kurowszczyzna – Kol. Zaścianki
 • 103720B Sokółka (ulica Dolna) – Wojnachy
 • 103721B Nowa Kamionka – Szyszki – droga powiatowa
 • 103722B Bobrowniki – Stara Kamionka
 • 103723B Bogusze – droga powiatowa
 • 103724B droga powiatowa – Boguszewski Wygon
 • 103725B droga powiatowa – Szyndziel
 • 103726B Żuki – Bogusze
 • 103727B Sierbowce – droga gminna
 • 103728B Sokółka (ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego) – droga wojewódzka nr 673
 • 103729B Gliniszcze Wielkie – Sokółka (ulica Żwirki i Wigury)
 • 103730B Woroniany – Gliniszcze Wielkie
 • 103731B Orłowicze – droga powiatowa 1268 B
 • 103732B Orłowicze – droga powiatowa 1267 B
 • 103733B Puciłki – droga powiatowa
 • 103850B Jałówka- granica gminy Sokółka
 • 103851B Podjałówka- przejazd PKP
 • 103852B Zamczysk- Pawłowszczyzna
 • 103853B Miejskie Nowiny
 • 103854B Orłowicze
 • 103855B Straż – Ostrówek
 • 103856B od drogi powiatowej nr 1298B Podkamionka -Moczalnia Stara- droga krajowa nr 19
 • 103857B od drogi krajowej nr 19 – Gieniusze – przejazd kolejowo-drogowy PKP – drogi powiatowej nr 1304B
 • 103858B od drogi krajowej nr 1297B – Igryły – do drogi gminnej nr 103718B
 • 103859B od drogi krajowej nr 19 w Wierchłowcach do drogi powiatowej nr 1297B
 • 103860B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Kraśniany przez przejazd kolejowo-drogowy PKP – do PGL Lasy Państwowe
 • 103861B Gliniszcze Wielkie
 • 103862B Gliniszcze Wielkie
 • 103863B Sokolany – Gliniszcze Wielkie
 • 103864B Gliniszcze Małe- granica Gminy
 • 103865B od granicy Gminy – Gliniszcze Małe- granica Gminy
 • 103867B droga wojewódzka nr 673 – ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego
 • 103872B Malawicze Dolne – skrzyżowanie z drogami powiatowymi nr 1265B,1268B,1271B – droga powiatowa nr 1359B
 • 103875B Polanki
 • 103876B Od drogi krajowej nr 19 – Zadworzany do miejscowości Gliniszcze Wielkie
 • 103873 Droga krajowa nr 19 – droga powiatowa nr 1297B do Igryłach
 • 103874B droga powiatowa nr 1271B w Bohonikach – droga powiatowa nr 1268B

Chodniki gminne

Wykaz chodników Gminy Sokółka objętych utrzymaniem czystości na terenie miasta Sokółka w 2024 roku

Odpowiedzialni za utrzymanie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce (MPWiK), tel. 85 711 27 53 oraz kom. 505 301 309 można całodobowo zgłaszać informacje o potrzebie odśnieżenia dróg.

W przypadku potrzeby zgłaszania przez mieszkańców uwag dotyczących bieżącego utrzymania ulic i dróg gminnych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Kamilem Bajko lub Krzysztofem Sańko z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 107, tel. 85 711 09 16, 666 851 973, 535 715 283. Państwa informacje będą pomocnymi wskazówkami, które następnie będą przekazane firmom mającym dbać o stan dróg gminnych.

Oświetlenie uliczne

W razie stwierdzenia awarii oświetlenia przy ulicach i drogach gminnych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Panem Wojciechem Tryzną, pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 105, tel. 85-711-09-16. Państwa informacje będą przekazane wykonawcy – firmie Inst-el J. A. Chancewicz zajmującej się bieżącą konserwacją oświetlenia na ulicach i drogach gminnych.

(KB) UMS

Skip to content