Artykuły w kategorii: Ogłoszenia

Herb Sokółki z tłem

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Sokółka

Burmistrz Sokółki zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Sokółce, w dniu 23 lutego 2024 r., Uchwały nr LXXIX/527/2024 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu ogólnego Gminy Sokółka. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu Planu ogólnego Gminy Sokółka oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski ...

Nabór wniosków na stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki przypomina, że można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2023 roku. Nowe zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...

Informacja w sprawie braku uchwalenia budżetu

Informacja radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Sokółce Danuty Kowalczyk w sprawie braku uchwalenia budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok. Na sesji w dniu 27 grudnia 2023 r. Rada Miejska w Sokółce nie uchwaliła budżetu Gminy Sokółka na 2024 r. Projekt budżetu Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska ...

Przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Burmistrz Sokółki informuje, że w czwartek 28 grudnia 2023 r. od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu będzie możliwość wydania wnioskodawcy dowodu ...

Informacja dot. wyborów uzupełniających ławników

Burmistrz Sokółki informuje, że do końca marca 2024 roku Rada Miejska w Sokółce przystąpi do wyboru uzupełniających ławników do sądów powszechnych do Sadu Rejonowego w Białymstoku – 5 ławników na kadencję 2024-2027 do orzekania z zakresu prawa pracy. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 29 grudnia ...

Rejestr Zastrzeżeń numerów PESEL

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Od 17 listopada 2023 r. będzie można zastrzec swój numer PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi ...

Wygrodzenie terenu dworca w Sokółce

Od dnia 26 września 2023 r. zostanie częściowo wygrodzony teren inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce. Uprzejmie prosimy właścicieli aut, które parkują przed budynkiem dworca o przestawienie swoich pojazdów. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. (KS) UMS

Burmistrz Sokółki informuje

Zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy (Art. 110) zabrania się bez zgody właściciela, zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia wieszania plakatów (haseł wyborczych) na ścianach budynków, płotach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Zawieszone na terenie gminy Sokółka materiały wyborcze ...

17 września zawyją syreny alarmowe

84 lata temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego w dniu 17 września 2023 r. o godzinie 12.00 w Sokółce zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ciągły przez 1 minutę). Uruchomienie syren ...

Syreny w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

84 lata temu Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając tym samym II Wojnę Światową Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego w dniu 1 września 2023 roku o godzinie 12.00 w Sokółce zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ciągły przez 1 minutę). Włączenie syren upamiętni rocznicę wybuchu wojny. Uruchomienie syren ...

Ogłoszenie dot. wniosków o szacowanie szkód

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w okresie 11.04.2023 r. – 10.07.2023 r. prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce do dnia 3 sierpnia 2023 rok wraz z oświadczeniem o poniższej treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią pisma ...

Komunikat Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

W związku z prośbą Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dot. potrzeby zwiększenia wiedzy na temat dostępnych dla osób uprawnionych form pomocy pieniężnej udzielanej przez ww. Urząd informujemy, że zasady udzielania pomocy zostały określone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji ...

Program Stypendiów Pomostowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XXII edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. ...

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów na ławników

Burmistrz Sokółki informuje, że do końca października Rada Miejska w Sokółce przystąpi do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r. Zobacz więcej w BIP: Informacja Burmistrza Sokółki z dnia 31 maja 2023 roku o przystąpieniu ...

Komunikat

Burmistrz Sokółki informuje, iż w związku z wdrożeniem zmiany oprogramowania, w dniu 31 marca 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór gotowych dokumentów odbywa się do godz. 13:30. (SD)

Informacja dotycząca zakupu węgla

Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych W związku z planowanym OSTATNIM zamówieniem węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Sokółka, informujemy osoby uprawnione i zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla kamiennego dla gospodarstw domowych o możliwości dokonania rezerwacji z podaniem ilości i terminu odbioru węgla. W ...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii ...

Skip to content