17 września zawyją syreny alarmowe

Ribbentrop – Mołotow

84 lata temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego w dniu 17 września 2023 r. o godzinie 12.00 w Sokółce zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ciągły przez 1 minutę). Uruchomienie syren upamiętni to wydarzenie. Włączenie syren ma również na celu sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu alarmowego.

(KS)

Wrześniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 7, 21 września 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 13, 27 września 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 4, 18 września 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje prawne: 8, 29 września 2023 r. w godz. 10.00-12.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Syreny w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

84 lata temu Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając tym samym II Wojnę Światową

2-wojna-swiatowa

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego w dniu 1 września 2023 roku o godzinie 12.00 w Sokółce zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ciągły przez 1 minutę). Włączenie syren upamiętni rocznicę wybuchu wojny.

Uruchomienie syren ma również na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowego.

(KS) UMS

Uwaga na szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów

W celu skutecznego zwalczania wścieklizny, metodą zrzutów z samolotów zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących, w planowanym terminie od 18 do 20 września 2022 r.

Szczepionki dla lisów

Zrzucane przynęty mają kształt kostek, koloru brunatnego, o boku ok. 3 cm; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,

Zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych.

Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy.

Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza.

Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.

Po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Andrzej Czerniawski
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Brak dostaw ciepła z powodu prac konserwacyjnych

MPEC w Sokółce Sp. z o. o. informuje, że z powodu prac konserwacyjnych rurociągu ciepłowniczego nastąpi brak dostaw ciepła na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej. Przerwa dostaw ciepła planowana jest od dnia 23.08.2023 od godz. 8:00 do 24.08.2023 do godz. 22:00.

MPEC Sokółka logo

Do odbiorców przy ulicach: Osiedle Centrum, ul. Mickiewicza, ul. Wróblewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Sikorskiego, ul. Kopernika, ul. Dąbrowskiego, ul. Witosa, ul. Polna, część ul. Ściegiennego oraz budynki szpitalne SPZOZ Sokółka.

Za utrudnienia przepraszamy.

MPEC

Sierpniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 3, 17 sierpnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 9, 29 sierpnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 7, 21 sierpnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje prawne: 14, 18 sierpnia 2023 r. w godz. 10.00-12.00.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Informacja dot. szacowania szkód spowodowanych suszą

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał informację, że w najbliższym czasie Rada Ministrów wyda rozporządzenie zmieniające zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem tegorocznej suszy.

Tak jak ma to miejsce od 2020 r., producent rolny w celu oszacowania szkód powstałych w jego gospodarstwie w wyniku wystąpienia suszy, będzie musiał złożyć wniosek ich oszacowanie za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Jeżeli jednak producent rolny będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, powinien złożyć odpowiedni wniosek w terminie umożliwiającym ich oszacowanie. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji to otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisje nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na seminarium online dla seniorów

Baner informacyjny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zapraszają na webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów pn. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 roku (w godz. 10:00-12:35). Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do ww. formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: cedur@knf.gov.pl

knf.gov.pl

Lipcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 13, 20 lipca 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 5, 19 lipca 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 10, 24 lipca 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje prawne: 14, 21 lipca 2023 r. w godz. 10.00-12.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Cztery przejścia dla pieszych z nową nawierzchnią

Baner Razem Bezpieczniej

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie z Rządowe programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 – Edycja 2023 na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców”.

 • Całkowita wartość projektu: 102 464,04 zł
 • Dofinansowanie: 81 971,17 zł
 • Wkład własny Gminy Sokółka: 20 492,87 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Czerwcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 1, 15 czerwca 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
 • Konsultacje pedagogiczne: 5, 21 czerwca 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 12, 26 czerwca 2023 r. w godz. 15.00-17.00.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Plakat

MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. zaprasza wszystkie mieszkanki miasta i gminy Sokółka w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kobietom spoza grupy refundowanej oferowane są badania odpłatnie w kwocie 120 zł.

Badanie wykonasz w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 1, w dniach:

28 lipca 2023 r. (piątek)

12 września 2023 r. (wtorek)

Zapisz się na mammografię pod numerem: 42 254 64 17. Do rejestracji należy przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.

Medica

 

Szkolenia z samoobrony dla kobiet odbędą się w Sokółce

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek na terenie całej Polski. W naszym regionie szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbędą się w Sokółce w dniach 22 i 23 lipca 2023 r.

Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach.

Plakat

To okazja dla wszystkich chętnych pań, aby pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się podstaw umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy. Każda z uczestniczek szkolenia po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy certyfikat.

ZOBACZ WIĘCEJ

Majowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 11, 18 maja 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 10, 17 maja 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 8, 22 maja 2023 r. w godz. 15.00-17.00.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

Plakat

Zadbajmy o zdrowie na wiosnę. Dla siebie, dla bliskich. Zróbmy profilaktyczną mammografię. Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej:

 • Sokółka – 26 maja 2023 r. w godzinach od 8.20 do 15.30, za Urzędem Miejskim, pl. T. Kościuszki 1
 • Dąbrowa Białostocka – 29 maja 2023 r. w godzinach od 11.00 do 17.00, przy Urzędzie Miasta, ul. Solidarności 1

W ramach programu NFZ do badania uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków: nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kwietniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 20, 27 kwietnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 12, 19 kwietnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 17, 24 kwietnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Sokółka ma jadłodzielnię

W środę 29 marca 2023 roku odbyło się uroczyste uruchomienie jadłodzielni w Sokółce. Została ona usytuowana w centrum miasta – obok wejścia do siedziby Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny przy Placu Kościuszki 9. To pierwszy taki obiekt na terenie powiatu sokólskiego.

Jadłodzielnia to nic innego, jak miejsce, gdzie każdy będzie mógł podzielić się nadmiarem żywności. Z zewnątrz wygląda jak duża szafa, w środku której zostaną zamontowane dwie lodówki i półki na suche produkty. Całą obudowę wykonali pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce.

Zdjęcie grupowe przed Jadłodzielnią

Uruchomienie obiektu poprzedziło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Sokółka a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego ks. Jarosław Ciuchna. To właśnie wolontariusze Caritas, działającego przy tej parafii, będą koordynować funkcjonowanie jadłodzieli, w czym pomogą też sokólskie organizacje pozarządowe.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dotycząca zakupu węgla

Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W związku z planowanym OSTATNIM zamówieniem węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Sokółka, informujemy osoby uprawnione i zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla kamiennego dla gospodarstw domowych o możliwości dokonania rezerwacji z podaniem ilości i terminu odbioru węgla. W tym celu prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Sokółce, pokój nr 105, w terminie do dnia 24 marca 2023 r.

Przypominamy, że cena zbywanego węgla kamiennego wynosi 1950 zł/tonę.

Dodatkowych wyjaśnień udziela Referat Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Sokółce pod numerem telefonu 857110909.

(AC)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

• złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce, lub

• przesłać drogą e-mail na adres: sokolka.piw@wetgiw.gov.pl

DO POBRANIA: Formularz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce
Paweł Antoni Mędrek

Skip to content