Wojskowe Centrum Rekrutacji zaprasza

wcr 2022-07-02

Już w najbliższą sobotę 2 lipca 2022 r. osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim będą mogły złożyć wnioski w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku, ul. Lipowa 35.

Informujemy, że w w/w terminie istnieje również możliwość załatwienie innych spraw urzędowych w zakresie działania Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Zapraszamy w godzinach 8.00 – 14.00.

WCR w Białymstoku

Lipcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 7, 14, 21 lipca 2022 r. w godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 13, 27 lipca 2022 r. w godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 5, 19 lipca 2022 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 4, 18 lipca 2022 r. w godz. 15.00-17.00

W dniu 28 lipca 2022r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Mobilny Punkt Rekrutacyjny zaprasza

Plakat

W punkcie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku dowiesz się jak wygląda proces rekrutacji i warunki pełnienia służby w Wojsku Polskim.

Na spotkanie zabierz ze sobą dowód osobisty będziesz miał możliwość złożenia wniosku o powołanie do służby wojskowej w Mobilnym Punkcie Rekrutacyjnym.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Sokółce

Termin: 21 oraz 28 czerwca 2022 r.

Godziny: 8:00 – 11:00

Zapraszamy serdecznie.

WCR w Białymstoku

Czerwcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 9, 23 czerwca 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje prawne: 8, 22 czerwca 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 7, 14 czerwca 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 6, 27 czerwca 2022 r. godz. 15.00-17.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Ćwiczenia żołnierzy w Sokółce

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sokółce informuje, że w dniach 26-27 maja 2022 r. (czwartek i piątek) na terenie powiatu sokólskiego będą odbywały się ćwiczenia wojskowe.

Jednostki desantowe będą przeprowadzały praktyczne ćwiczenia żołnierzy z użyciem śmigłowców Mi-17. Jednym z miejsc ćwiczeń będzie miasto Sokółka.

(MP) PCZK w Sokółce

Majowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny:

 • Konsultacje psychologiczne: 12, 19 maja 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje prawne: 11, 25 maja 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 10, 17, 24 maja 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 9, 16 maja 2022 r. godz. 15.00-17.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

BADABUS rusza w Polskę

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości ruszyła z projektem BADABUS – innowacyjnym mobilnym gabinetem medycznym. Bus dociera do każdego zakątka Polski i umożliwia szybką diagnostykę w kierunku raka szyjki macicy, raka jajnika i raka prostaty wszędzie tam, gdzie dostęp do badań jest utrudniony i wymaga wielomiesięcznych oczekiwań.

BADABUS rusza w Polskę!

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości jest inicjatywą Idy Karpińskiej i kobiet, które tak jak ona walczyły i wygrały walkę z rakiem szyjki macicy. Postanowiły powołać ją do życia, ponieważ statystyki zachorowań na RSM w Polsce były i są przerażające. Organizacja stawia przede wszystkim na profilaktykę, dostęp do informacji, edukację i zmianę świadomości w podejściu do zdrowia, nie tylko samych kobiet, ale również i mężczyzn.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy m.in.: jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały; jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy sytuacji zakładniczej; jak udzielić pierwszej pomocy.

DO POBRANIA: Poradnik Bądź gotowy

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Kwietniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny:

 • Konsultacje psychologiczne: 7, 21 kwietnia 2022 r godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje prawne: 6, 20 kwietnia 2022 r godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 12, 26 kwietnia 2022 r godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 11, 25 kwietnia 2022 r godz. 15.00-17.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS

Uwaga na szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów

W celu skutecznego zwalczania wścieklizny, metodą zrzutów z samolotów zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących, w planowanym terminie od 4 do 6 kwietnia 2022 r.

Szczepionka dla lisów

• Zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
• zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
• prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
• szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
• dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
• po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Andrzej Czerniawski
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Wnioski o świadczenie za przyjęcie uchodźców

Możliwe jest już składanie wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, tel. 85-7110900.

DO POBRANIA: Rozporządzenie i wzór wniosku

Informacja dot. zwierząt domowych uchodźców

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce informuje o zakładach leczniczych z terenu powiatu, świadczących usługi z zakresu szczepienia i znakowania zwierząt domowych towarzyszących uchodźcom z Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej.

 • Usługi Weterynaryjne Andrzej Sokołowski, 16-100 Sokółka, ul. 3 Maja 13, tel. 85 711-26-16.
 • Przychodnia dla Zwierząt „Dąbrowet” Jerzy Obuchowicz, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Sportowa 3, tel. 85 712-16-06.

Paweł Antoni Mędrek
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce

Informacja dot. zwierząt towarzyszących Ukraińcom

(PL) Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie na wściekliznę;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych. Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:
1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę
lub
2. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną. Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

KONTAKT: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce – telefon 85-7112327 lub 85-7118926 lub 606376476.


(UA) Інформація для осіб, які переміщуються з України з супроводжуючими тваринами (собаки, коти, фретки)

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з України, повинні мати:

 • правильне маркування (чіп);
 • діюче щеплення від сказу;
 • результат перевірки рівня антитіл до збудника сказу шляхом титрування;
 • сертифікат про стан здоров’я, виданий компетентними ветеринарними органами.

В якості винятку з приводу військових дій на території України, домашні тварини, які супроводжують власників, що перетинають польсько-український кордон, приймають у Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог.

Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (Митної адміністрації) або Поліції під час перетину державного кордону. З метою охоплення Вашої тварини спрощеною процедурою перетину державного кордону необхідно заповнити заяву про:
1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС – якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон
або
2. транзит через державу-члена ЄС – якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон.

Після заповнення заявки ветеринарна інспекція проведе безкоштовне маркування та вакцинування від сказу Вашої тварини. Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, який підтвердить, що ви легально перетнули кордон із супроводжуючою твариною до місця призначення. У випадку перетину кордону без дотримання вищезазначеної процедури, добравшись у місце призначення (тимчасового перебування) необхідно звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де Вас поінформують про подальші процедури.

Uwaga! Rodzina z Ukrainy szuka mieszkania!

Sokółka solidarna z Ukrainą

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zwraca się z prośbą o pomoc w znalezieniu mieszkania w Sokółce dla czteroosobowej rodziny z Ukrainy – prababcia, babcia, córka i 5-letnie dziecko. Najlepiej, żeby mieszkanie miało dwa pokoje. Może ono zostać udostępnione nieodpłatnie lub wynajęte za opłatą.

Jednocześnie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zwraca się do lokalnych przedsiębiorców o pomoc w znalezieniu pracy dla kierowcy zawodowego z Ukrainy.

Oferty należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Sokółce, tel. 85-7110919, w godz. 8-15.

Bezpłatne badania mammograficzne

3 marca 2022 r. w godzinach 9.00-17.00 w Sokółce będzie można skorzystać z bezpłatnych badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

Plakat

Miejsce postoju mammobusu: przy Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Rejestracja: tel. 587673444.

Program skierowany jest do kobiet, które nie wykonały badania w ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiet, które otrzymały wskazanie do wykonania badania po upływie 12 miesięcy. Na badanie w ramach programu niepotrzebne jest skierowanie. Badanie obejmuje wykonanie 4 zdjęć wraz z opisem. Jeśli wynik jest nieprawidłowy, kobieta otrzymuje skierowanie na dalszą, pogłębioną diagnostykę (mammografia uzupełniająca, USG piersi, biopsja).

Rak piersi to najczęściej występujący wśród kobiet nowotwór złośliwy. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50. roku życia. Chorobie nie można zapobiec, ale można ją wcześnie wykryć wykonując mammografię!

Zobacz szczegóły:

https://www.nfz-bialystok.pl/dla-pacjenta/profilaktyczne-programy-zdrowotne/program-profilaktyki-raka-piersi/

Sokółka murem za Ukrainą!

W sobotę 26.02.2022 r. z inicjatywy Burmistrz Sokółki oraz Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ruszyła pierwsza w Sokółce zbiórka na rzecz osób uciekających z wojny w Ukrainie.

Odbiór społeczny był tak ogromny, że już w poniedziałek 28 lutego rano, pojechał pierwszy transport do potrzebujących, który zawierał m.in. karimaty, śpiwory, koce, pieluszki jednorazowe, żywność trwałą i żywność z przeznaczeniem dla dzieci, środki higieny osobistej, opatrunki.

Zbiórka prowadzona jest w siedzibie Fundacji (Plac Kościuszki 9/1, Sokółka), w godzinach od 10.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

Najbardziej potrzebne są:

 • żywność trwała (m.in. dania gotowe, konserwy, słodycze, woda, dania instant, zupki),
 • żywność specjalnego przeznaczenia dla dzieci (m.in. mleko w proszku, kaszki, soczki, musy owocowe, słoiczki),
 • środki higieny,
 • koce, karimaty, śpiwory, termosy,
 • baterie, latarki, powerbanki,
 • nowa bielizna dla dorosłych i dla dzieci,
 • leki.

Nie bądźmy obojętni, wszyscy możemy pomóc!

SFL

Skip to content