Grudniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 1, 8, 15 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 14, 21 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 6, 14 grudnia 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 5, 19 grudnia 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • 21 grudnia 2022 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Można składać wnioski na preferencyjny zakup węgla

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych

Burmistrz Sokółki informuje, iż od dnia 23 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Sokółka zainteresowani zakupem węgla po cenie preferencyjnej, mogą złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka:

 • osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Sokółce (parter),
 • drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Prosimy o złożenie wniosków do dnia 29.11.2022 r. do godz. 12.00.

Uwaga! Ostateczna cena węgla kamiennego będzie znana po:

 • wskazaniu przez Spółkę Węglokoks S.A. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice składu węglowego z którego Gmina odbierze węgiel kamienny,
 • wyłonieniu podmiotu dystrybucyjnego na terenie gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina sprzedaje paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Koszt transportu paliwa stałego ze składu węglowego na terenie miasta Sokółka do gospodarstwa domowego, pokrywa Wnioskodawca!

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85-7110909.

DO POBRANIA: Formularz wniosku

(AC)

Gmina pozyskała blisko 100 tys. zł na poprawę dostępności

Baner

Dostępność to możliwość swobodnego korzystania z produktów, usług i infrastruktury niezależnie od poziomu sprawności, jaki mamy w danej chwili.

Logo PFRON

Przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce” zakłada m.in. montaż platformy schodowej na parterze budynku, utworzenie i wyposażenie stanowiska do obsługi interesantów w urzędzie, zakup pętli indukcyjnych oraz oznakowanie pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Gmina otrzymała dofinansowanie w programie „Dostępny samorząd – granty” w wysokości 99 955,00 PLN. Decyzję o udzieleniu gminie grantu podjął Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dostępność, choć nakierowana na wspieranie osób z niepełnosprawnościami, jest wartością, która dotyczy wszystkich. Polega na gwarantowaniu równego dostępu, na tych samych zasadach, bez względu na stopień sprawności i bez konieczności dodatkowego lub nadmiernego wysiłku.

Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w czerwcu 2023 roku.

(MC)

Wszystkie ręce na pokład do walki przeciw grypie!

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wystosował apel do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych oraz instytucji publicznych z prośbą o mobilizację polskich pacjentów do szczepień przeciw grypie. W swoim oświadczeniu eksperci informują, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zaangażowanie wszystkich przedstawicieli środowisk medycznych w promocję oraz wykonywanie szczepień ochronnych.

Logo OPZG

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy odnotowano już ponad 676 tys. przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę, a 1806 pacjentów trafiło do szpitali z powodu ciężkiego przebiegu tej choroby. Szczyt zakażeń przewiduje się na okres zimowy. Centrum e-Zdrowia wskazuje, że od początku września do końca pierwszego tygodnia października zaraportowano 276 tys. szczepień. Oznacza to znaczący spadek liczby osób szczepiących się w Polsce w porównaniu z poprzednimi sezonami.

Pacjenci mogą skorzystać z częściowej lub całkowitej refundacji szczepionki oraz bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w placówkach medycznych oraz aptekach zgłoszonych do NFZ.

W zależności od preparatu szczepionkę bezpłatnie mogą uzyskać:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby w wieku powyżej 75 lat.

Z refundacji szczepionki w wysokości 50% mogą skorzystać:

 • dzieci w wieku od 6. miesiąca do 18. roku życia,
 • osoby w wieku 18-65 lat z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy,
 • osoby w wieku od 65 lat do 75 lat.

Źródło: https://szczepienia.pzh.gov.pl

Listopadowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 3, 10, 16 listopada 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 16, 23 listopada 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 2, 9 listopada 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 7, 28 listopada 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • 24 listopada 2022 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Dofinansowanie dla OSP z terenu gminy Sokółka

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla Gminy Sokółka w 2022 roku przyznał dotację w kwocie 10.000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sokółka. Gmina Sokółka na ten cel wyasygnowała kwotę 629,99 złotych. Powyższe środki rozdysponowano między OSP w Starej Rozedrance, Starej Kamionce oraz Słojnikach.

Z przyznanej dotacji, w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno– technicznej umożliwiającej funkcjonowanie OSP zakupiono nowy sprzęt. Przyznane środki finansowe poprawiły stan wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wymaganym normatywem. Zakupiono następujący sprzęt:

1. OSP Stara Rozedranka:

 • Wąż tłoczny W52/20 ŁA PCV BEZALIN – 5 szt.
 • Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN – 5 szt.
 • Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52E CNBOP – 1 szt.

2. OSP Stara Kamionka:

 • Wąż tłoczny W52/20 ŁA PCV BEZALINA – 1 szt.
 • Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN – 1 szt.
 • Kamizelka asekuracyjna RATOWNIK III KSP 80N – 2 szt.
 • Kołowrót ratowniczy -1 szt.
 • Tarcza diamentowa do cięcia betonu 350 Sword – 2 szt.

3. OSP Słojniki:

 • Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN – 1 szt.
 • Latarka NIGHTSTICK XPR-5568 RX ATEX Strefa 0 – 4 szt.
OSP

Jednostki OSP Stara Kamionka i Stara Rozedranka należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od początku roku OSP Stara Kamionka brała udział w działaniach ratowniczych 87 razy, natomiast OSP Stara Rozedranka wyjeżdżała do akcji 41 razy. OSP Słojniki uczestniczyła w działaniach ratowniczych 28 razy.

Z budżetu Gminy Sokółka środki na ochronę pożarową są przeznaczane na płace kierowców, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, badania lekarskie strażaków ratowników i ich ubezpieczenie, szkolenia, zakup i amortyzację sprzętu, a także paliwo.

(IŁ-B)

Informacja dla podmiotów wrażliwych, ubiegających się o dodatek węglowy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy, że podmioty wrażliwe zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1. wniosek o wypłatę dodatku węglowego;

2. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu tj.:
a) dla parafii:
– dekret Biskupa Diecezjalnego Diecezji o powołaniu na Proboszcza;
– zaświadczenie o powiadomieniu o powołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;
– pisma kurii diecezjalnej, zawierające zgodę na dokonanie czynności (przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania)- jeśli dotyczy;
a) dla dyrektorów szkół:
– Zarządzenie Burmistrza Sokółki powierzające stanowisko Dyrektora oraz pełnomocnictwo w zakresie zarządzania szkołą;

3. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

4. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

DO POBRANIA:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Prezentacja dotycząca dodatku

Ustawa z dnia 15 września 2022 r.

Arkusz do obliczania dodatku

Klauzula informacyjna RODO

(JF)

Dodatek na opał dla „podmiotów wrażliwych”

Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Chodzi o takie podmioty, jak podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie albo ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, kościół lub inny związek wyznaniowy, podmiot prowadzący działalność kulturalną, podmiot prowadzący działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centrum integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne. Tzw. dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB. Wysokość dodatku obliczana jest zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z przepisami ustawy, wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. we właściwej miejscowo gminie. Uwaga, nie wolno się spóźnić – zgodnie z przepisami, wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacany jest w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Za informacje podane we wniosku odpowiada wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć: za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP; wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest pod poniższym odnośnikiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001976/O/D20221976.pdf

Wersja papierowa wniosku jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Sprawę prowadzi Justyna Fiłownowicz, pokój 309, tel. 7110917, e-mail: filonowicz@sokolka.pl

Utworzono punkty wydawania tabletek jodku potasu

Szanowni Mieszkańcy! Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego informujemy, iż na terenie Gminy Sokółka utworzonych zostało 8 punktów wydawania tabletek jodku potasu.

Wydanie preparatu we wskazanych poniżej punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą NIECZYNNE, więc nie ma konieczności udawania się do nich, bądź dzwonienia w przedmiotowej sprawie.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a;
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 2;
 • Szkoła Podstawowa w Geniuszach, Geniusze 34;
 • Szkoła Podstawowa w Boguszach, Bogusze 24;
 • Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Malawicze Dolne 56;
 • Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce, Stara Kamionka 65;
 • Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Stara Rozedranka 3.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenia wojskowe dla każdego

Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie, w październiku i listopadzie, organizują dla chętnych, dorosłych Polaków bezpłatne, jednodniowe szkolenia pod hasłem „Trenuj z wojskiem”.

W 17 jednostkach wojskowych na terenie Polski, będzie można nauczyć się podstaw posługiwania bronią, strzelania, walki wręcz, dowiedzieć się co zrobić, gdy zawiedzie GPS, jak przetrwać w terenie i udzielić pierwszej pomocy. Gwarantujemy profesjonalne szkolenie, wyżywienie oraz dobrze wykorzystany czas. Wystarczy zgłoszenie do jednostki wojskowej. Podaj imię i nazwisko – możesz do tego wykorzystać email, telefon, komunikator, media społecznościowe lub zgłoś się osobiście – wszystkie te formy są dopuszczalne, a nabór trwa do godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie. Jedynymi warunkami uczestnictwa są: wyłącznie polskie obywatelstwo, wiek od 18 do 65 lat oraz odpowiedni ubiór (długie lub sportowe buty, długie spodnie, kurtka/bluza, czapka, rękawiczki).

Treningi odbywać się będą w każdą sobotę od 8 października do 26 listopada 2022 r. w godz. 8.00-16.00 we wskazanych jednostkach wojskowych. Zapewnione jest wyżywienie i ubezpieczenie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Październikowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 6, 13, 20 października 2022 r. w godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 5, 19 października 2022 r. w godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 12, 26 października 2022 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 10, 24 października 2022 r. w godz. 15.00-17.00
 • 27 października 2022 r. w godz. 15.00–18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

3 października 2022 r. od godziny 12:00 przy Urzędzie Miejskim w Sokółce zaparkowany będzie mammobus, w którym kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne.

Mammografia

Bezpłatne badania mammograficzne mogą wykonać wszystkie panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanego badania mammograficznego. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i refundowane przez NFZ.

Umów mammografię telefonicznie: 42 254 64 16 lub 42 254 64 17. Możesz też skorzystać z możliwości rejestracji on-line. Do rejestracji potrzebny jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dot. dodatku na inne źródła ciepła

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że 21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę na podstawie wniosku o dodatek węglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów społecznych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można uzyskać pod nr tel. 85 555 81 18, 85 711 20 64 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka, poziom III, pok. nr 23.

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznym w Sokółce lub za pomocą platformy ePUAP:

/v6u9s76xok/skrytka

/v6u9s76xok/SkrytkaESP

DO POBRANIA:

Wniosek o wypłatę dodatku

Informacja RODO

(AM) OPS

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie gminy Sokółka

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 14 – 28 września 2022 roku, na terenie gminy Sokółka, są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych, dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Sokółka.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/809732/miasto-i-gmina-sokolka-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

(JK)

Wrześniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 1, 8, 15 września 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 14, 28 września 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 13, 20 września 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 5, 19 września 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • W dniu 22 września 2022 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce informuje, że w związku z organizacją VI Sokólskiego Triathlonu w niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku, w godzinach 10:10 – 11:00, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na trasie: ul. Wodna – ul. Kryńska – ul. Jana Pawła II – Nowa Kamionka – Wojnachy – Kurowszczyzna km) – Pawełki – Stara Kamionka – Pawełki – Kurowszczyzna – Wojnachy – Nowa Kamionka – ul. Jana Pawła II – ul. Kryńska – ul. Wodna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Krzysztof Zaniewski, OSiR

Uwaga na szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów

W celu skutecznego zwalczania wścieklizny, metodą zrzutów z samolotów zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących, w planowanym terminie od 16 do 18 września 2022 r.

Szczepionka dla lisów

Zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm, grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką.

Zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych.

Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy.

Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.

Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza.

Po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Andrzej Czerniawski
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Skip to content