Sokółka ma jadłodzielnię

W środę 29 marca 2023 roku odbyło się uroczyste uruchomienie jadłodzielni w Sokółce. Została ona usytuowana w centrum miasta – obok wejścia do siedziby Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny przy Placu Kościuszki 9. To pierwszy taki obiekt na terenie powiatu sokólskiego.

Jadłodzielnia to nic innego, jak miejsce, gdzie każdy będzie mógł podzielić się nadmiarem żywności. Z zewnątrz wygląda jak duża szafa, w środku której zostaną zamontowane dwie lodówki i półki na suche produkty. Całą obudowę wykonali pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce.

Zdjęcie grupowe przed Jadłodzielnią

Uruchomienie obiektu poprzedziło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Sokółka a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego ks. Jarosław Ciuchna. To właśnie wolontariusze Caritas, działającego przy tej parafii, będą koordynować funkcjonowanie jadłodzieli, w czym pomogą też sokólskie organizacje pozarządowe.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dotycząca zakupu węgla

Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W związku z planowanym OSTATNIM zamówieniem węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Sokółka, informujemy osoby uprawnione i zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla kamiennego dla gospodarstw domowych o możliwości dokonania rezerwacji z podaniem ilości i terminu odbioru węgla. W tym celu prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Sokółce, pokój nr 105, w terminie do dnia 24 marca 2023 r.

Przypominamy, że cena zbywanego węgla kamiennego wynosi 1950 zł/tonę.

Dodatkowych wyjaśnień udziela Referat Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Sokółce pod numerem telefonu 857110909.

(AC)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

• złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce, lub

• przesłać drogą e-mail na adres: sokolka.piw@wetgiw.gov.pl

DO POBRANIA: Formularz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce
Paweł Antoni Mędrek

Uwaga na szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów

Na obszarze województwa podlaskiego będą prowadzone szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów. Przynęty będą zrzucane z samolotów w dniach od 27 marca do 2 kwietnia 2023 r.

Zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków koloru brunatnego, o średnicy 4cm i grubości ok. 1,5 cm oraz zawierają zatopiony wewnątrz plastikowy pojemnik (kapsułkę) z płynną szczepionką.

Szczepionka dla lisów

Szczepionka jest nieszkodliwa dla innych zwierząt wolno żyjących i dla zwierząt domowych. Po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni należy ograniczyć możliwość przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy. W przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka należy miejsca te dokładnie przemyć dużą ilością wody z mydłem, i zasięgnąć porady lekarza.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Andrzej Czerniawski

Marcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 2, 23 marca 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
 • Konsultacje pedagogiczne: 8, 22 marca 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 20, 27 marca 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
 • Konsultacje prawne: 3, 10, marca 2023 r. w godz. 13.00-15.00.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Kampania społeczna #RozmawiajReaguj

Baner "Nie zauważyłeś"

Zapraszamy o zapoznania się z kampanią społeczną pt. #RozmawiajReaguj, przygotowaną przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. 

Kampania skierowana jest do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dot. wilków na terenach zamieszkałych

W związku z zaobserwowanym zjawiskiem wzrostu szkód wyrządzanych przez wilki na terenie województwa podlaskiego Burmistrz Sokółki prosi o zapoznanie się z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 lutego 2023, dotyczącym wytycznych na temat działań mających na celu przybliżenie wiedzy jak należy postępować w sytuacji pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych.

DO POBRANIA: Pismo znak: WPN_681_4_13_2023_EG

Lutowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje prawne: 10, 17 lutego 2023 r. godz. 13.00-15.00
 • Konsultacje psychologiczne: 9, 23 lutego 2023 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 15, 22 lutego 2023 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 13, 27 lutego 2023 r. godz. 15.00-17.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Komunikat w sprawie dostaw węgla

Komunikat prezesa spółki MPEC w Sokółce w sprawie dostaw węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy Sokółka

W piątek 2 grudnia 2022 r została podpisana umowa między Spółką MPEC Sokółka a Gminą Sokółka na dostawę węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy Sokółka. Węgiel będzie pochodził z zasobów Państwowej Spółki Węglokoks SA z którą Gmina Sokółka ma zawartą umowę w tym zakresie.

Węgiel będzie dostępny w 2 sortymentach tj. groszek oraz orzech. Preferencyjna cena węgla w obu sortymentach została ustalona na poziomie 1 950 zł brutto (w tym 23 % VAT).

Zamówiony przez Gminę Sokółka węgiel zostanie odebrany i przywieziony transportem Spółki MPEC w Sokółce ze składu Spółki Węglokoks SA w Bielsku Podlaskim i złożony na monitorowanym i wydzielonym placu MPEC Sokółka mieszczącym się w Sokółce przy ulicy Kołłątaja 55. Węgiel będzie wydawany dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sokółka w łącznej ilości 3000 kg (3 tony) w partiach nie mniejszych niż 500 kg. Maksymalnie do 1500 kg w 2022 r.

Węgiel dostępny w ramach sprzedaży preferencyjnej pochodzi z importu, a jego jakość (w tym kaloryczność i palność) będzie gwarantowana przez Spółkę Węglokoks SA !

Przypominamy, że uprawnionym do odbioru węgla na zasadach preferencyjnych jest osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • Jest mieszkańcem Gminy Sokółka
 • Złożyła i posiada zweryfikowany wniosek na tzw. „dodatek węglowy”
 • Złożyła wniosek do Gminy Sokółka z zapotrzebowaniem na dany sort węgla w ramach dystrybucji na zasadach preferowanych (wniosek został zweryfikowany pozytywnie)
 • Wpłaci na wskazany rachunek Gminy Sokółka ustaloną wartość za zamówiony węgiel oraz otrzyma informację na jaki dzień i godzinę może zgłosić się do Spółki MPEC w Sokółce, w celu odbioru zamówionego węgla.

W wyznaczonym dniu węgiel zostanie wydany dla osoby uprawnionej, na placu składowym MPEC Sokółka, po uprzedniej weryfikacji jej danych osobowych oraz okazaniu dowodu zapłaty. Węgiel na składzie MPEC w Sokółce będzie dostępny do odbioru w ilości min 500 kg w tzw bigbagach. Węgiel będzie można odebrać z placu składowego MPEC w Sokółce ul Kołłątaja 55 własnym transportem odbierającego (załadunek węgla jest zagwarantowany przez MPEC) lub transportem firmy przewozowej (kontakty w MPEC) za dodatkową, indywidualnie uzgodnioną cenę z firmą przewozową.

UWAGA Spółka MPEC aktualnie nie posiada w dystrybucji węgla na zasadach preferencyjnych. Zamówienie zostało złożone przez Gminę Sokółka do Spółki Węglokoks SA i aktualnie czekamy na ustalenie terminu odbioru węgla ze składu Spółki Węglokoks SA w Bielsku Podlaskim.

O rozpoczęciu dostaw dla mieszkańców Sokółki poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Za jakość oraz możliwe problemy z dostępnością węgla w ramach sprzedaży preferencyjnej Spółka MPEC w Sokółce nie ponosi odpowiedzialności.

MPEC w Sokółce

Grudniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 1, 8, 15 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 14, 21 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 6, 14 grudnia 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 5, 19 grudnia 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • 21 grudnia 2022 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Można składać wnioski na preferencyjny zakup węgla

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych

Burmistrz Sokółki informuje, iż od dnia 23 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Sokółka zainteresowani zakupem węgla po cenie preferencyjnej, mogą złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka:

 • osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Sokółce (parter),
 • drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Prosimy o złożenie wniosków do dnia 29.11.2022 r. do godz. 12.00.

Uwaga! Ostateczna cena węgla kamiennego będzie znana po:

 • wskazaniu przez Spółkę Węglokoks S.A. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice składu węglowego z którego Gmina odbierze węgiel kamienny,
 • wyłonieniu podmiotu dystrybucyjnego na terenie gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina sprzedaje paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Koszt transportu paliwa stałego ze składu węglowego na terenie miasta Sokółka do gospodarstwa domowego, pokrywa Wnioskodawca!

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85-7110909.

DO POBRANIA: Formularz wniosku

(AC)

Gmina pozyskała blisko 100 tys. zł na poprawę dostępności

Baner

Dostępność to możliwość swobodnego korzystania z produktów, usług i infrastruktury niezależnie od poziomu sprawności, jaki mamy w danej chwili.

Logo PFRON

Przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce” zakłada m.in. montaż platformy schodowej na parterze budynku, utworzenie i wyposażenie stanowiska do obsługi interesantów w urzędzie, zakup pętli indukcyjnych oraz oznakowanie pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Gmina otrzymała dofinansowanie w programie „Dostępny samorząd – granty” w wysokości 99 955,00 PLN. Decyzję o udzieleniu gminie grantu podjął Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dostępność, choć nakierowana na wspieranie osób z niepełnosprawnościami, jest wartością, która dotyczy wszystkich. Polega na gwarantowaniu równego dostępu, na tych samych zasadach, bez względu na stopień sprawności i bez konieczności dodatkowego lub nadmiernego wysiłku.

Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w czerwcu 2023 roku.

(MC)

Wszystkie ręce na pokład do walki przeciw grypie!

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wystosował apel do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych oraz instytucji publicznych z prośbą o mobilizację polskich pacjentów do szczepień przeciw grypie. W swoim oświadczeniu eksperci informują, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zaangażowanie wszystkich przedstawicieli środowisk medycznych w promocję oraz wykonywanie szczepień ochronnych.

Logo OPZG

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy odnotowano już ponad 676 tys. przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę, a 1806 pacjentów trafiło do szpitali z powodu ciężkiego przebiegu tej choroby. Szczyt zakażeń przewiduje się na okres zimowy. Centrum e-Zdrowia wskazuje, że od początku września do końca pierwszego tygodnia października zaraportowano 276 tys. szczepień. Oznacza to znaczący spadek liczby osób szczepiących się w Polsce w porównaniu z poprzednimi sezonami.

Pacjenci mogą skorzystać z częściowej lub całkowitej refundacji szczepionki oraz bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w placówkach medycznych oraz aptekach zgłoszonych do NFZ.

W zależności od preparatu szczepionkę bezpłatnie mogą uzyskać:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby w wieku powyżej 75 lat.

Z refundacji szczepionki w wysokości 50% mogą skorzystać:

 • dzieci w wieku od 6. miesiąca do 18. roku życia,
 • osoby w wieku 18-65 lat z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy,
 • osoby w wieku od 65 lat do 75 lat.

Źródło: https://szczepienia.pzh.gov.pl

Listopadowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 3, 10, 16 listopada 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 16, 23 listopada 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 2, 9 listopada 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 7, 28 listopada 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • 24 listopada 2022 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Dofinansowanie dla OSP z terenu gminy Sokółka

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla Gminy Sokółka w 2022 roku przyznał dotację w kwocie 10.000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sokółka. Gmina Sokółka na ten cel wyasygnowała kwotę 629,99 złotych. Powyższe środki rozdysponowano między OSP w Starej Rozedrance, Starej Kamionce oraz Słojnikach.

Z przyznanej dotacji, w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno– technicznej umożliwiającej funkcjonowanie OSP zakupiono nowy sprzęt. Przyznane środki finansowe poprawiły stan wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wymaganym normatywem. Zakupiono następujący sprzęt:

1. OSP Stara Rozedranka:

 • Wąż tłoczny W52/20 ŁA PCV BEZALIN – 5 szt.
 • Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN – 5 szt.
 • Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52E CNBOP – 1 szt.

2. OSP Stara Kamionka:

 • Wąż tłoczny W52/20 ŁA PCV BEZALINA – 1 szt.
 • Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN – 1 szt.
 • Kamizelka asekuracyjna RATOWNIK III KSP 80N – 2 szt.
 • Kołowrót ratowniczy -1 szt.
 • Tarcza diamentowa do cięcia betonu 350 Sword – 2 szt.

3. OSP Słojniki:

 • Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN – 1 szt.
 • Latarka NIGHTSTICK XPR-5568 RX ATEX Strefa 0 – 4 szt.
OSP

Jednostki OSP Stara Kamionka i Stara Rozedranka należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od początku roku OSP Stara Kamionka brała udział w działaniach ratowniczych 87 razy, natomiast OSP Stara Rozedranka wyjeżdżała do akcji 41 razy. OSP Słojniki uczestniczyła w działaniach ratowniczych 28 razy.

Z budżetu Gminy Sokółka środki na ochronę pożarową są przeznaczane na płace kierowców, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, badania lekarskie strażaków ratowników i ich ubezpieczenie, szkolenia, zakup i amortyzację sprzętu, a także paliwo.

(IŁ-B)

Informacja dla podmiotów wrażliwych, ubiegających się o dodatek węglowy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy, że podmioty wrażliwe zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1. wniosek o wypłatę dodatku węglowego;

2. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu tj.:
a) dla parafii:
– dekret Biskupa Diecezjalnego Diecezji o powołaniu na Proboszcza;
– zaświadczenie o powiadomieniu o powołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;
– pisma kurii diecezjalnej, zawierające zgodę na dokonanie czynności (przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania)- jeśli dotyczy;
a) dla dyrektorów szkół:
– Zarządzenie Burmistrza Sokółki powierzające stanowisko Dyrektora oraz pełnomocnictwo w zakresie zarządzania szkołą;

3. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

4. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

DO POBRANIA:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Prezentacja dotycząca dodatku

Ustawa z dnia 15 września 2022 r.

Arkusz do obliczania dodatku

Klauzula informacyjna RODO

(JF)

Dodatek na opał dla „podmiotów wrażliwych”

Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Chodzi o takie podmioty, jak podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie albo ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, kościół lub inny związek wyznaniowy, podmiot prowadzący działalność kulturalną, podmiot prowadzący działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centrum integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne. Tzw. dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB. Wysokość dodatku obliczana jest zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z przepisami ustawy, wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. we właściwej miejscowo gminie. Uwaga, nie wolno się spóźnić – zgodnie z przepisami, wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacany jest w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Za informacje podane we wniosku odpowiada wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć: za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP; wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest pod poniższym odnośnikiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001976/O/D20221976.pdf

Wersja papierowa wniosku jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Sprawę prowadzi Justyna Fiłownowicz, pokój 309, tel. 7110917, e-mail: filonowicz@sokolka.pl

Utworzono punkty wydawania tabletek jodku potasu

Szanowni Mieszkańcy! Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego informujemy, iż na terenie Gminy Sokółka utworzonych zostało 8 punktów wydawania tabletek jodku potasu.

Wydanie preparatu we wskazanych poniżej punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą NIECZYNNE, więc nie ma konieczności udawania się do nich, bądź dzwonienia w przedmiotowej sprawie.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a;
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 2;
 • Szkoła Podstawowa w Geniuszach, Geniusze 34;
 • Szkoła Podstawowa w Boguszach, Bogusze 24;
 • Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Malawicze Dolne 56;
 • Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce, Stara Kamionka 65;
 • Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Stara Rozedranka 3.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content