Informacje o urzędzie

Siedziba Urzędu Miejskiego w Sokółce
Siedziba Urzędu Miejskiego w Sokółce (Fot. R. Onoszko)

DANE ADRESOWE:

Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
tel. 085 711-09-00, faks 085 711-09-11
e-poczta: sokolka@sokolka.pl
e-poczta dla spraw urzędowych: kancelaria@sokolka.pl

Urząd na mapie:


Wyświetl większą mapę

Urząd Miejski w Sokółce jest czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15-30. We wtorki urząd jest czynny w godzinach 8:00-16:00.

Kasa urzędu czynna jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00-14:30. We wtorki w godzinach 8:00-15:00.

Burmistrz lub Zastępcy Burmistrza przyjmują w sprawach skarg i wniosków we wtorki każdego tygodnia, w godzinach 9:00-16:00. Sekretarz, Skarbnik, kierownicy wydziałów, pracownicy Urzędu Miejskiego przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Urząd Miejski w Sokółce jest gminną jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Sokółki wykonuje swoje zadania. Urząd funkcjonuje od 27 maja 1990 r. na zasadach określonych w: ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w Statucie Gminy Sokółka, Regulaminie Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz innych przepisach regulujących funkcjonowanie administracji gminnej. Urząd wykonuje czynności związane z wykonaniem budżetu i realizacją zadań gminy.

wf

Zapraszamy do korzystania z bezprzewodowego internetu. Na budynku Urzędu Miejskiego umieszczone są nadajniki z hotspotem, widoczne w urządzeniach jako UM_HotSpot. Zasięg sygnału WiFi obejmuje Plac Kościuszki (parking, park przy cerkwi i park przy kinie). W urzędzie funkcjonuje również stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, z którego mogą korzystać interesanci.

Certyfikaty i wyróżnienia

Urząd Miejski w Sokółce od lat jest laureatem rankingu „Najtańszy Urząd” o najniższych wydatkach bieżących. Nasza kategoria to miasta powiatowe liczące 20 – 30 tys. mieszkańców. Ranking samorządowych wydatków na administrację opublikuje Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Urząd Miejski w Sokółce zawsze był w czołówce owego rankingu (I miejsce – 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 i 2011 rok; II miejsce – 2003, 2007 i 2009 rok).

2010 – Urząd otrzymał prestiżowe wyróżnienie w Międzynarodowym Programie Promocji “EuroCertyfikat 2010” w kategorii „Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług”. Wyróżnienie przyznawane jest urzędom odznaczającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju oraz spełnianiem surowych norm jakościowych. Nagroda stanowi wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć i wkładu włożonego w wypracowanie wysokiego standardu obsługi i profesjonalizmu świadczonych usług.

2008 – Urząd Miejski w Sokółce spełnił normy ISO i otrzymał certyfikaty potwierdzają spełnienie dwóch norm: ISO 9001:2001 dotyczący jakości zarządzania oraz certyfikat ISO 14001:2005, który potwierdza normy środowiskowe.

2005 – Urząd otrzymał tytuł „Podlaskiego Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorcom” przyznawany przez kapitułę powołaną przez Wojewodę Podlaskiego.

2004 – Urząd uczestniczył w ogólnopolskiej kampanii Przejrzysta Polska (Gmina). Posiada certyfikat poświadczający wdrożenie zasad: Przejrzystości, Braku tolerancji dla korupcji, Partycypacji społecznej, Przewidywalności, Fachowości, Rozliczalności. W

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Sokółce

[qr-code id="921" size="150"]

Skip to content