Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 13 czerwca 2023 r., wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (wybierając poniższe linki możesz zobaczyć szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej):

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, tel. 85-7110903.

(JS)

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 07 marca 2023 r. do dnia 29 marca 2023 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 • o numerze geodezyjnym 78/3 o pow. 0,3721 ha, położonej na terenie obrębu Geniusze,
 • o numerze geodezyjnym 16 o pow. 0,3548 ha i 233 o pow. 0,0552 ha, położonej na terenie obrębu Nomiki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 12 grudnia 2022 r. do dnia 3 stycznia 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o numerze geodezyjnym 1508/9 o pow. 0,0208 ha, położonej na terenie obrębu 34 m. Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/

(JS)

Informacja o przetargu na dzierżawę nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości o numerze geodezyjnym 471, położonej w obrębie Kraśniany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 85-7110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 24 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o numerze geodezyjnym 471 o pow. 1,0300 ha (część przeznaczona do dzierżawy – 0,1150 ha), położonej na terenie obrębu Kraśniany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Informacja o wykazie nieruchomości

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 17 października 2022 r. do dnia 8 listopada 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o numerze geodezyjnym 765/17 o pow. 0,1001 ha, położonej na terenie obrębu m. Sokółka – Kraśniany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/

(JS)

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 18 lipca 2022 r. do dnia 09 sierpnia 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 • o numerze geodezyjnym 947/6 o pow. 0,0815 ha położonej w obrębie m. Sokółka-Kraśniany,
 • o numerze geodezyjnym 4292 o pow. 3,9452 ha (część przeznaczona do dzierżawy -0,1500 ha), położonej w obrębie Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca 2022 r. do dnia 19 lipca 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 • o numerze geodezyjnym 1362/4 o pow. 0,0107 ha położonej w obrębie Sokółka,
 • o numerze geodezyjnym 894/2 o pow. 0,0948 ha, położonej w obrębie Bogusze,
 • o numerze geodezyjnym 176/19 o pow. 0,0590 ha, położonej w obrębie Kurowszczczyna,
 • o numerze geodezyjnym 176/20 o pow. 0,0740 ha, położonej w obrębie Kurowszczczyna,

oraz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 • o numerze geodezyjnym 4217 o pow. 0,0202 ha (część przeznaczona do dzierżawy – 0,0012 ha) położonej w obrębie Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 6 czerwca 2022 r. do dnia 28 czerwca 2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o numerze geodezyjnym 84 o pow. 0,2342 ha położonej w obrębie Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/wykazy_nieruchomoci/2019/gr6840282021js-wykaz.html

(JS)

Informacja o wykazach nieruchomości do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 9 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o numerach geodezyjnych:

 • 1421/22 o pow. 0,0901 ha obręb Sokółka,
 • 303/2 o pow. 0,1383 ha oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o nr geod. 303/4 o pow. 0,0471 ha obręb Kraśniany,
 • 303/3 o pow. 0,1386 ha oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o nr geod. 303/4 o pow. 0,0471 ha obręb Kraśniany,
 • 50/2 o pow. 0,2000 ha obręb Gliniszcze Wielkie,
 • 1931/6 o pow. 0,0933 ha obręb Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości o numerze geodezyjnym 25, o powierzchni 0,8600 ha, położonej w obrębie 6 Drahle, której część o pow. 0,2424 ha została przeznaczona do dzierżawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Skip to content