Informacja o wykazach nieruchomości do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 9 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o numerach geodezyjnych:

  • 1421/22 o pow. 0,0901 ha obręb Sokółka,
  • 303/2 o pow. 0,1383 ha oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o nr geod. 303/4 o pow. 0,0471 ha obręb Kraśniany,
  • 303/3 o pow. 0,1386 ha oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o nr geod. 303/4 o pow. 0,0471 ha obręb Kraśniany,
  • 50/2 o pow. 0,2000 ha obręb Gliniszcze Wielkie,
  • 1931/6 o pow. 0,0933 ha obręb Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości o numerze geodezyjnym 25, o powierzchni 0,8600 ha, położonej w obrębie 6 Drahle, której część o pow. 0,2424 ha została przeznaczona do dzierżawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Skip to content