Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 24 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o numerze geodezyjnym 471 o pow. 1,0300 ha (część przeznaczona do dzierżawy – 0,1150 ha), położonej na terenie obrębu Kraśniany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)


Zobacz również

Skip to content