Debata-warsztaty w ramach projektu „Zielone Spojrzenie”

Baner

W dniu 27 października 2022 r. odbyła się debata – warsztaty, w której wzięła udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z II Zastępcą Burmistrza Sokółki Adamem Juchnikiem, przedstawiciele Nadleśnictw, Punktu Informacji Turystycznej w Sokółce, Augustowsko Biebrzańskiego Parku Turystycznego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nauczyciele, eksperci oraz uczestnicy projektu.

W trakcie spotkania zostały poruszone następujące tematy:

 • Problemy ochrony obiektów dziedzictwa przyrodniczego przy tworzeniu szlaków turystycznych
 • Wizualizacje zachowanych obiektów przyrodniczych na trasie Puszczy Knyszyńskiej oraz na po nadgranicznym szlaku wodnym wzdłuż rzeki Lososna – Lasosna – Niemen.

Głównymi prelegentami byli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Regionalny Oddział w Białymstoku (PTK) tj. Pan Andrzej Grygoruk oraz Pan Sławomir Sienkiewicz. Oprócz w/w tematów zostały poruszone również kwestie dotyczące rozwoju turystyki aktywnej w regionie i problemów utrudniających rozwój zielonych wycieczek w regionach Sokółki.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Zielone Spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” realizowanego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

(JF)

Zaproszenie na debatę-warsztaty

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza na debatę-warsztaty w dniu 27.10.2022 r. o godz. 9.00 w Kamienicy Tyzenhauza (ul. Piłsudskiego 1, 16-100 Sokółka wejście przez Punkt Informacji Turystycznej).

Zostaną poruszone następujące tematy:
– Problemy ochrony obiektów dziedzictwa przyrodniczego przy tworzeniu szlaków turystycznych;
– Wizualizacje zachowanych obiektów przyrodniczych na trasie Puszczy Knyszyńskiej oraz na po nadgranicznym szlaku wodnym wzdłuż rzeki Lososna – Lasosna – Niemen.

Debata-warsztaty realizowane są w ramach projektu pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”.

baner pl_by_ua green_viev

Wystawa zdjęć w ramach projektu „Green View”

baner pl_by_ua green_viev

W dniu 18.07.2022 r. odbyła się wystawa zdjęć wykonanych prze uczestników spływu kajakowego w ramach projektu „Zielone spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” realizowanego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska,
 • Adam Sacharewicz reprezentujący Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej;
 • blogerzy portalu obieżyświaty4.com tj. Ania, Jula, Zuza i Andrzej
 • uczestnicy spływu kajakowego
 • Jarosław Chyra – ekspert w dziedzinie turystyki
 • Szymon Wrześniewski – ekspert w dziedzinie foto/wideo

Wystawa potrwa od 18 lipca do 31 lipca 2022 r. w godzinach pracy Punktu Informacji Turystycznej.

(JF) Zdjęcia: M.Cz.

Wyprawa foto/video w ramach projektu Green View

baner pl_by_ua green_viev

Gmina Sokółka realizuje projekt pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego”.

W dniach od 1-3 czerwca 2022 r. odbył się spływ kajakowy rzeką Supraśl. Wzięli w nim udział uczestnicy konkursu fotograficznego, eksperci oraz kadra kierownicza projektu Green View.

Spływ kajakowy składał się z następujących odcinków:
1. Krzemienne- Supraśl;
2. Supraśl-Pólko;
3. Pólko- Nowodworce.

Uczestnicy podziwiali piękno Puszczy Knyszyńskiej, uwieczniali ją na zdjęciach, które na dalszym etapie zostaną wykorzystane w albumie fotograficznym.

(JF)

Wręczenie nagród w ramach konkursu fotograficznego pt. „Zielone Spojrzenie”

W dniu 21 marca 2022r. odbyło wręczenie nagród w Konkursie Fotograficznym pt. „Zielone Spojrzenie” zrealizowanego w ramach projektu „Zielone spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”.

Nagrody wręczyli Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik dla następujących osób:
1. I Nagrodę dla Łukasza Horoszko za zdjęcie Kapliczka słupowa 1863r., miejsce wykonania Jatwieź Mała oraz wyróżnienie za wszystkie zgłoszone zdjęcia.
2. II Nagrodę dla Katarzyny Maliszewskiej za zdjęcie Pauza w Puszczy Knyszyńskiej, miejsce wykonania Rezerwat przyrody Woronicza.
3. III Nagrodę dla Wojciecha Panow za wszystkie nadesłane zdjęcia tj. zdjęcie przedstawiające Łosie, Żubra, Żurawia.
oraz
Karola Wróblewskiego za zdjęcie Ważka na liściu, miejsce wykonania Kopna Góra – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.
4. Wyróżnienie dla Beaty Maliszewskiej za zdjęcie przedstawiające Fragmenty Fresków z Cerkwi Zwiastowania NMP.
5. Dyplom za udział w konkursie dla Sylwii Nowakowskiej.

Kolejnym etapem jest wyprawa po terenach Puszczy Knyszyńskiej, która została zaplanowana na czerwiec 2022 r.

(JF)

Konferencja podsumowująca projekt „Szlakiem Tyzenhauza”

16 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”.

Konferencja miała formę hybrydową online, gdzie wraz z partnerami projektu w Grodnie podsumowano ośmioletnie działania projektowe po obu stronach granicy.

Zdjęcie grupowe

Spotkanie rozpoczęto oficjalnym otwarciem Kamienicy Tyzenhauza w Grodnie. W trakcie jego przebiegu głos zabrali: Siergiej Koleda – Przedstawiciel Grodzieńskiego miejskiego komitetu wykonawczego – Koordynator projektu w BY Mieczysław Goj – Przewodniczący Grodzieńskiego miejskiego komitetu wykonawczego.

Po stronie polskiej konferencja miała miejsce w kinie „Sokół” w Sokółce, gdzie głos zabrali m.in. Paweł Lange-Kuczyński – Koordynator projektu w PL, Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki, Adam Juchnik – Zastępca Burmistrz Sokółki, Andrzej Słodki – Kierownik WST Programu Polska – Białoruś – Ukraina, Agnieszka Kozakiewicz – pełniąca funkcję Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Dzięki wieloletniej pracy w obu krajach powstał nowy produkt turystyczny zwany „Szlakiem Tyznehauza”, który już niebawem stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych Podlasia. ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Zielone Spojrzenie”

Baner konkurs foto
Baner

10 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji Konkursu Fotograficznego pn. „Zielone Spojrzenie” w ramach projektu „Zielone spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”. W skład komisji weszli eksperci z dziedziny fotografii i wideo, turystyki, ochrony przyrody oraz personel projektu.

Wpłynęło 16 zdjęć od 6 osób. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie.

Kapliczka słupowa 1863r.

Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców
i postanowili przyznać nagrody:
1. I Nagrodę dla Łukasza Horoszko za zdjęcie Kapliczka słupowa 1863r., miejsce wykonania Jatwieź Mała oraz wyróżnienie za wszystkie zgłoszone zdjęcia
2. II Nagrodę dla Katarzyny Maliszewskiej za zdjęcie Pauza w Puszczy Knyszyńskiej, miejsce wykonania Rezerwat przyrody Woronicza
3. III Nagrodę dla Wojciecha Panow za wszystkie nadesłane zdjęcia tj. zdjęcie przedstawiające Łosie, Żubra, Żurawia oraz Karola Wróblewskiego za zdjęcie Ważka na liściu, miejsce wykonania Kopna Góra – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
4. Wyróżnienie dla Beaty Maliszewskiej za zdjęcie przedstawiające Fragmenty Fresków z Cerkwi Zwiastowania NMP

Za każde z 5 zwycięskich zdjęć, ich autorom zostają przyznane nagrody w postaci statuetek i dyplomów oraz wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie będą miały możliwość wzięcia udziału w wyprawie po terenach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Grodzieńskiej. Ponadto prace będą eksponowane na wystawie fotograficznej po odbyciu wyprawy fotograficznej. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2022 r.

(JF)

Warsztaty rękodzielnicze w kamienicy Tyzenhauza

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Warsztaty rękodzielnicze w kamienicy Tyzenhauza dla mieszkańców Sokólszczyzny w ramach projektu „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”. Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Cel Tematyczny (CT) – Dziedzictwo, nr projektu PBU/0368/16.

Plakat foto

W miesiącach wrzesień – listopad 2021 roku w utworzonych i wyposażonych w ramach projektu pracowniach rękodzielniczych odbyły się warsztaty rękodzielnicze (ceramiczne, graficzne i rzeźbiarskie – po 30 godzin zegarowych każde) dla mieszkańców Sokólszczyzny.

Uczestnicy warsztatów graficznych zapoznali się z tradycyjnymi technikami druku wklęsłego, wypukłego i płaskiego, w tym z techniką graficzną jaką jest linoryt. Za pomocą specjalnych rylców linorytniczych żłobili w linoleum zaplanowane wcześniej projekty grafik. Na wykonaną matrycę uczestnicy projektu nanosili farbę  graficzną w celu wykonania odbitek na zakupionej w ramach projektu ręcznej prasie graficznej. Do wykonania druku wykorzystany został papier graficzny. Nad poprawnym procesem tworzenia grafik czuwał Pan Adam Smólski.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na warsztaty dla branży turystycznej

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza na warsztaty dla branży turystycznej dofinansowanie w ramach projektu “Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” współfinansowanym ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dla kogo? Grupa docelowa.
Warsztaty skierowane są do 12 pełnoletnich mieszkańców mieszkających na terenie powiatu sokólskiego bądź województwa Podlaskiego. Liczba miejsc ograniczona. Warsztaty są przeznaczone dla osób związanych z branżą turystyczną, zajmujących się promocją w jednostkach samorządu terytorialnego, właścicieli kwater agroturystycznych, obiektów noclegowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, historii i promocji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spektakl o Tyzenhauzie obejrzała liczna publiczność

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Antoni Tyzenhauz, nazwisko tej postaci historycznej od wielu miesięcy rozbrzmiewa w Sokółce bardzo często. Od czasu zakończenie remontu zabytkowej kamienicy w centrum miasta, przy ul. Piłsudskiego 1, w ramach tego samego projektu zorganizowanych zostało wiele działań kulturalnych mających na celu ożywienie tego miejsca i przybliżenie postaci Tyzenhauza.

Aktorzy na scenie

Jednym z ostatnich działań była organizacja warsztatów teatralnych i przygotowanie przedstawienia opowiadającego o życiu podskarbiego litewskiego, bliskiego przyjaciele króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, dzięki któremu był jednym z najbardziej wpływowych polityków XVIII wieku. Scenariusz spektaklu został przygotowany przez Dariusza Szadę – Borzyszkowskiego przy konsultacjach historycznych Bogusława Kosela. W role bohaterów opowieści wcielili się amatorzy – Sokółczanie, którzy podjęli trud przygotowań do opowiedzenia historii VIII-wiecznego biznesmena.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs foto/wideo w ramach projektu „Zielone spojrzenie”

Baner konkurs foto
baner pl_by_ua green_viev

Gmina Sokółka ogłasza nabór do konkursu pn. “Zielone spojrzenie” w związku z realizacją projektu pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

 • Najlepsze foto (zdjęcia, które otrzymają najwyższą ocenę Komisji)
 • Najlepsze wideo (nie dłuższe niż 3 minuty) zapisane za pośrednictwem dowolnego urządzenia, jak np. aparat fotograficzny, dron, telefon komórkowy i pokazujące piękno przyrody Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej.
 • Przyroda (ożywiona i nieożywiona) Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej
 • Turystyka (obiekty turystyczne Parku Krajobrazowego Puszcza Knyszyńska).

Konkurs trwa do dnia 15.10.2021 r. Zapraszamy!

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o stanie zdrowia

Załącznik nr 5 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 6 Zgoda na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

(JF)

Zaproszenie na spektakl

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W związku z realizacją projektu transgranicznego „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna” zapraszamy na spektakl, który jest pokłosiem zajęć prowadzonych pod okiem profesjonalnego reżysera teatralnego Dariusza Szada-Borzyszkowskiego

W spektaklu wezmą udział Sokółczanie amatorzy – ludzie z sąsiedztwa.

Przedstawienie będzie miało miejsce w Kinie Sokół w Sokółce, w niedzielę 26.09.2021 godz. 15. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie.

AS

Zmiana regulaminu rekrutacji na Warsztaty Rękodzielnicze

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Zmiana regulaminu rekrutacji uczestników na Warsztaty Rękodzielnicze w ramach projektu pn.: „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo”, działającego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).

W związku z zainteresowaniem udziałem w warsztatach rękodzielniczych osób poniżej 16 roku życia wprowadza się zmianę do treści Regulaminu rekrutacji uczestników na warsztaty rękodzielnicze.
Zmienia się brzmienie §1 pkt 4:
Ze względu na używanie ostrych narzędzi linorytniczych, narzędzi do obróbki drewna i gliny minimalny wiek uczestnika to 16 lat.
na:
Uczestnikami warsztatów ceramicznych i graficznych mogą być osoby od 10 roku życia. Uczestnikami warsztatów rzeźbiarskich mogą być osoby od 12 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne podpisuje rodzic/opiekun prawny.
oraz brzmienie § 3 pkt 1:
Termin warsztatów: 01.09.2021 – 24.10.2021r. Instruktorzy ustalą szczegółowy harmonogram zajęć z poszczególnymi grupami uczestników.
na:
Termin warsztatów: 01.09.2021 – 31.10.2021r. Instruktorzy ustalą szczegółowy harmonogram zajęć z poszczególnymi grupami uczestników.
oraz brzmienie §4 pkt 1:
Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia (Załącznik 01 i 01.1 Karta zgłoszenia do uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych) oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 02 i 02.1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) podpisaną przez Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) należy dostarczyć do dnia 09.09.2021 (czwartek) do godziny 15.30 do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, sekretariat, pokój nr 207.
na:
Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia (Załącznik 01 i 01.1 Karta zgłoszenia do uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych) oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 02 i 02.1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) podpisaną przez Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) należy dostarczyć do dnia 22.09.2021 (środa) do godziny 15.00 do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, sekretariat, pokój nr 207.

„Gmina Sokółka, w przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników, może przedłużyć termin rekrutacji bez aktualizacji regulaminu rekrutacji. Jednocześnie zamieści stosowną informację na stronie internetowej projektu.”

Regulamin Warsztatów dla mieszkańców Sokółki – aktualizacja

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

https://sokolka.pl/2021/08/27/zaproszenie-do-udzialu-w-warsztatach-rekodzielniczych/

(KKK)

Nabór do konkursu “Zielone spojrzenie”

Baner konkursu Zielone spojrzenie

Gmina Sokółka ogłasza nabór do konkursu pn. “Zielone spojrzenie” w związku z realizacją projektu pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

 • Najlepsze foto (zdjęcia, które otrzymają najwyższą ocenę Komisji)
 • Najlepsze wideo (nie dłuższe niż 3 minuty) zapisane za pośrednictwem dowolnego urządzenia, jak np. aparat fotograficzny, dron, telefon komórkowy i pokazujące piękno przyrody Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej.
 • Przyroda (ożywiona i nieożywiona) Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej
 • Turystyka (obiekty turystyczne Parku Krajobrazowego Puszcza Knyszyńska)

Konkurs trwa do dnia 20.09.2021 r. Zapraszamy!

DO POBRANIA: Regulamin konkursu

(EJ)

Zaproszenie na Rajd Rowerowy śladami Tyzenhauza

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza na Rajd Rowerowy śladami Antoniego Tyzenhauza.

Planowany przebieg rajdu rowerowego 10 września 2021 roku:

 • 10:00 rozpoczęcie rajdu przy Kamienicy Tyzenhauza (pamiątkowe zdjęcie + zwiedzanie kamienicy +pigułka historii + degustacja wyrobów regionalnych) Zwiedzanie pieszo Muzeum, Cerkwi, Kościoła pw. Św. Antoniego.
 • 11:30 – wyjazd autokarem do Krynek (zwiedzanie atrakcji historycznych związanych z Antonim Tyzenhauzem), zabranie rowerów na przyczepkę bądź dostosowany samochód
 • 14:00 – Obiad
 • 14:30 – wydanie rowerów w Krynkach, przejazd rowerem trasą Krynki – Kruszyniany
 • 16:00 – zakończenie rajdu w Kruszynianach przy Tatarskiej Jurcie
 • 16:00 – degustacja wybranych dań tatarskich
 • 17.00 -17.30 Transport autokarem z Kruszynian do Sokółki.

Organizator rajdu rowerowego zastrzega, iż planowany powyższy harmonogram może ulec zmianie. Uczestniczy w takim przypadku zostaną poinformowani indywidualnie o zmianie.

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej należy dostarczyć do 08.09.2021 roku na adres organizatora, tj. Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.

Kontakt telefoniczny: Agnieszka Sienkiewicz +48 531 497 634. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z sytuacją związaną z COVID bądź innych nieprzewidzianych wydarzeń organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Rajd Rowerowy organizowany jest w ramach projektu “Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” współfinansowanym ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na Szlaku Tyzenhauza.

***

W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, w związku z czym zmianie uległ regulamin rajdu rowerowego oraz plan całego wydarzenia.

W załączeniu:

Komplet dokumentów związanych z rajdem rowerowym

(EJ)

Otwarcie kamienicy Tyzenhauza

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W środę 25 sierpnia 2021 r otwarto wyremontowaną kamienicę Antoniego Tyzenhauza. Od teraz oficjalnie Sokółkę i Grodno łączy Tyzenhauz. To chwila, na którą długo czekaliśmy. To moje kolejne marzenie, które właśnie stało się rzeczywistością – powiedziała nie ukrywając radości burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Antoni Tyzenhauz od 1765 roku pełnił funkcję podskarbiego nadwornego litewskiego i starosty grodzieńskiego. W okresie jego działalności za jego sprawą powstał plan przestrzennej przebudowy Sokółki z kompleksem parkowo-przemysłowym.

Przecięcie wstęgi

Oficjalne otwarcie zabytkowej kamienicy to bardzo ważny moment w realizacji transgranicznego projektu „Szlakiem Tyzenhauza”, który podjęły wspólnie władze Grodna i Sokółki. Sam remont kamienicy Tyznehauza był prowadzony pod nadzorem Konserwatora Zabytków i wymagał pieczołowitych prac ze strony osób zaangażowanych w realizację projektu, jak i samego wykonawcy prac budowlanych. Gmina Sokółka, jako pierwsza w projekcie, oficjalnie zakończyła prace budowlane, wyposażenie pracowni oraz pomieszczeń.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat do udziału w warsztatach rękodzielniczych (ceramika, grafika, rzeźba w drewnie), które odbędą się w kamienicy Tyzenhauza w Sokółce w ramach projektu „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo”, działającego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do dnia 9 września 2021 r., do godziny 15.30 do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, sekretariat, pokój nr 207.

Szczegółowe informacje w załącznikach oraz pod nr telefonu (85) 711 09 17 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce (pn.-pt. – 7.30 – 15.30, wt. – 8.00 – 16.00).

ZAŁACZNIKI:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 01 Karta zgłoszenia (osoba pełnoletnia)

Załącznik 01.1 Karta zgłoszenia (osoba niepełnoletnia)

Załącznik 01.1_wersja edytowalna

Załącznik 01_wersja edytowalna

Załącznik 02. Zgoda (osoba niepełnoletnia)

Załącznik 02.1 Zgoda (osoba pełnoletnia)

Załącznik 03 Klauzula informacyjna

(KKK)

Na ławeczce z Tyzenhauzem

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W środę 18 sierpnia 2021 roku nad zalewem w Sokółce została odsłonięta ławeczka Tyzenhauza. To jeden z etapów realizacji projektu „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Na ławeczce z Tyzenhauzem

W odsłonięciu ławeczki Tyzenhauza uczestniczyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce Piotr Rygasiewicz, Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Helena Kozłowska, Ewa Karczewska, Piotr Kirpsza, a także osoby zaangażowane w realizację projektu z jego Kierownikiem Pawłem Lange – Kuczyńskim na czele.

– Pomysł na ustawienie ławeczki Tyzenhauza w Sokółce zrodził się na etapie pisania projektu. Inne miasta mają podobne ławeczki, które upamiętniają osoby zasłużone dla danych miejsc. W przypadku Sokółki, taką postacią jest Antoni Tyzenhauz. Myślę, że ta ławka stanie się punktem dobrego sąsiedztwa dla mieszkańców Grodzieńszczyzny i Sokólszczyzny – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. ZOBACZ WIĘCEJ

Plener i wernisaż malarski „Szlakiem Tyzenhauza”

W dniach 12-13 sierpnia 2021 r. odbywał się plener malarski „Szlakiem Tyzenhauza” dla młodzieży w wieku od 11 do 17 lat.

Wystawa prac

Młodzież pracowała pod czujnym okiem 10 wprawionych artystów plastyków, biorących udział w plenerze w Sokółce w terminie 6-15.08.2021r. Wśród nich znaleźli się Sokółczanie , instruktor plastyk Sokólskiego Ośrodka Kultury Adam Smólski oraz prowadzący u nas warsztaty malarskie Zenon Muszler.

W plenerze udział wzięły dzieci z Sokółki, Kuźnicy Białostockiej, Bielska Podlaskiego, Białegostoku, Belgii i Nowego Yorku. Każdy młody uczestnik, w ciągu dwóch dni, farbami akrylowymi wykonał obraz o wymiarach 30×40 cm.

W piątek 13 sierpnia, na placu przed Kinem „Sokół” odbył się mini wernisaż podsumowujący ich pracę. Zachwytom i gratulacjom, licznie zgromadzonej publiczności, nie było końca. Jesteśmy dumni z tak zdolnej młodzieży i  powstałych prac. W ciągu zaledwie dwóch dni powstały piękne obrazy prezentujące architekturę, krajobraz i zabytki Sokółki. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content