Zaproszenie na warsztaty dla branży turystycznej

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza na warsztaty dla branży turystycznej dofinansowanie w ramach projektu “Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” współfinansowanym ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dla kogo? Grupa docelowa.
Warsztaty skierowane są do 12 pełnoletnich mieszkańców mieszkających na terenie powiatu sokólskiego bądź województwa Podlaskiego. Liczba miejsc ograniczona. Warsztaty są przeznaczone dla osób związanych z branżą turystyczną, zajmujących się promocją w jednostkach samorządu terytorialnego, właścicieli kwater agroturystycznych, obiektów noclegowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, historii i promocji.

Zakres warsztatów turystycznych? Planowana tematyka.
1. Produkt turystyczny – wprowadzenie, definicje, kategorie produktów turystycznych, case study w zakresie produktów o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym, markowy produkt turystyczny – 8 godzin szkoleniowych
2. Kształtowanie, komercjalizacja, sieciowanie produktów turystycznych, wykorzystanie nowych technologii w rozwoju produktu, innowacje w rozwoju produktu – 8 godzin szkoleniowych
3. Zasady promocji produktów turystycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, standardowe i nowoczesne narzędzia promocji, innowacje w promocji – 8 godzin szkoleniowych
4. Promocja produktów turystycznych – Influenser marketing, media społecznościowe, współpraca z mediami lokalnymi, marketing wydarzeń i imprez promocyjnych o zasięgu regionalnym i lokalnym – 8 godzin szkoleniowych
5. Szkolenie on-line z partnerem z Białorusi mające na celu przedstawienie dziedzictwa historycznego oraz naturalnego, wraz z prezentacją Szlaku Tyzenhauza po stronie Białoruskiej – 5 godzin.

Kiedy i gdzie? Planowane terminy i lokalizacja.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w miesiącu listopad i grudzień 2021 roku, w trybie stacjonarnym weekendowym (sobota-niedziela). Planowane termin rozpoczęcia realizacji warsztatów to 27-28.11.2021 roku. Kolejne terminy zostaną dostosowane do potrzeb uczestników oraz możliwości organizacyjnych, wstępnie planowane terminy to 4-5 lub 11-12 grudnia 2021 roku.
Miejsce szkolenia: świeżo zmodernizowana Kamienica Tyzenhauza, ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce.
Organizator zapewnia wszelkie materiały na warsztaty turystyczne, wyżywienie, sale szkoleniową oraz dobrą atmosferę.

Co trzeba zrobić aby wziąć udział? Dokumenty rekrutacyjne.
Wypełnioną i podpisaną przez Uczestnika:
– Kartę zgłoszenia (Załącznik 01 Karta zgłoszenia do uczestnictwa w warsztatach turystycznych) oraz
– Oświadczenia (Załącznik 02. Oświadczenia),
należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, sekretariat bądź pokój nr 207.
Organizator przewiduje rekrutację ciągłą do wyczerpania 12 dostępnych miejsc.

Pełny regulamin rekrutacji oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się do pobrania poniżej.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na Szlaku Tyzenhauza.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenia

Paweł Lange-Kuczyński


Zobacz również

Skip to content