Artykuły w kategorii: Wybory samorządowe 2024

Harmonogram dowozu osób głosujących w wyborach samorządowych

Urna wyborcza Wybory w Polsce

Zgodnie z art. 37f Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Burmistrz w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeśli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w … ZOBACZ WIĘCEJ

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Urna wyborcza Wybory w Polsce

Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w urzędzie gminy na terenie której zamieszkują. Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek w … ZOBACZ WIĘCEJ

Wybory samorządowe 2024

Urna wyborcza Wybory w Polsce

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Burmistrz Sokółki informuje, że wszelkie informacje oraz … ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o spisie wyborców

Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w … ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat dotyczący wyborów

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przypadającymi na dzień 16 listopada 2014 roku Burmistrz Sokółki przypomina osobom niepełnosprawnym o upływających terminach: 27 października 2014 r. mija termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content