Na spotkaniu o Centrum Przesiadkowym

Z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej w sokólskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie projektowe dotyczące budowy Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce. Zorganizowano je w piątek 20 stycznia 2023 roku. Jego uczestnikami byli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, pracownicy sokólskiego magistratu, przedstawiciele firmy Budimex S.A. oraz jednostki projektowej PasProjekt Sp. z o.o.

Celem spotkania było uzgodnienie z projektantami koncepcji projektu bryły przebudowywanego budynku dworca oraz rozwiązań funkcjonalnych obiektu. Omawiano również kwestie zagospodarowania terenu Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce obejmującego obszar ok. 2ha powierzchni.

Analizowano propozycje rozwiązań przestrzeni publicznej przed budynkiem dworca, najbardziej optymalnego dla mieszkańców zlokalizowania ogólnodostępnego parkingu, postoju taxi, separacji ruchu pieszego od ruchu kołowego oraz propozycji lokalizacji i kształtu stanowisk autobusowych.

Szczególnej uwadze poświęcona była kwestia zagospodarowania terenu zielenią, aby w przyszłości okolice terenu Gminnego Centrum Przesiadkowego stały się miejscem, w którym sokółczanie chętnie będą spędzać czas.

(MG) Fot.: D. Biziuk

Orkiestra zagrała koncert

Istnieje od 11 lat. W niedzielę 22 stycznia 2023 roku Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki zaprosiła na koncert karnawałowy. Młodzi muzycy wystąpi na scenie sokólskiego kina „Sokół”.

Orkiestra z Sokółki

W koncercie uczestniczyli Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk, a także rodziny muzyków i ich sympatycy. Z orkiestrą gościnnie wystąpiła solistka Małgorzata Piasecka z Sokółki, która obecnie jest uczennicą III Liceum w Białymstoku. – Zaprezentujemy Państwu nasz nowy repertuar – wyjaśnił na wstępie Kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki Leszek Szymczukiewicz. Po koncercie widownia zgotowała orkiestrantom owację na stojąco. Były tez bisy. – Dziękuję Wam za ten wspaniały koncert – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Muzycy otrzymali od Pani Burmistrz słodki upominek.

Od samego początku Miejską Orkiestrę Dętą w Sokółce prowadzi Leszek Szymczukiewicz, pochodzący z Czarnej Białostockiej absolwent studiów muzycznych w Gdańsku. Zespół powstał z inicjatywy sokólskiego samorządu gminnego, który na zakup instrumentów przeznaczył około 60 tys. zł. W pierwszym roku istnienia orkiestra wystąpiła przed publicznością siedem razy. Orkiestranci spotykają się na próbach w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce. Od 2013 roku zespołowi towarzyszą mażoretki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokółka i Ołyka będą ze sobą współpracować

Wspólne projekty w ramach zatwierdzonego pod koniec 2022 roku przez Komisję Europejską Programu Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 chcą realizować Sokółka i ukraińskie miasto Ołyka. Burmistrzowie obu miejscowości zadeklarowali współpracę w wielu dziedzinach.

Zdjęcie grupowe

W środę 18 stycznia 2023 roku w sokólskim Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o podjęciu współpracy pomiędzy Gminą Sokółka a Gromadą Ołyki, która leży na terenie ukraińskiego obwodu wołyńskiego. Stroną porozumienia jest również polska Fundacja Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Burmistrz Miasta Ołyki Oleksander Prendecki oraz Prezes Fundacji Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia Vasyl Baitsyma.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce ma 15 lat

Człowiek jest młody na tyle, na ile się czuje. Zawsze miejcie dla siebie dobrą energię – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podczas obchodów 15-lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, które odbyły się w sobotę 14 stycznia 2023 roku i kinie „Sokół”. Razem z Panią Burmistrz, w spotkaniu uczestniczyli również jej Zastępcy – Adam Kowalczuk i Adam Juchnik.

Sokólskie UTW zostało założone w stycznia 2008 roku. Początkowo należało do niego 50 osób. Teraz liczba studentów przekroczyła 200. Pierwszym prezesem UTW w Sokółce była Elżbieta Szarkowska, która sprawowała tę funkcję w latach 2008 – 2014. Jej następczynią była Elżbieta Haponik, a od 2018 roku prezesem jest Lila Asanowicz.

Zdjęcie grupowe

„Z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową działalność oraz wkład w aktywizację Seniorów z naszego regionu. Życzę, aby Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce był miejscem spotkań ludzi energicznych i twórczych, wzajemnie się inspirujących oraz gotowych na nowe wyzwania, a grono słuchaczy stale się powiększało” – napisała w liście gratulacyjnym do Zarządu UTW Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kamienica po remoncie

Program Regionalny EFRR

Rozpoczął się w grudniu 2019, a zakończył w październiku 2022 roku. Prowadzono go w ramach projektu „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”. Mowa o kompleksowym remoncie zabytkowej kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w centrum Sokółki. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się w sobotę 14 stycznia 2023 roku.

Ogólny koszt inwestycji to 1 mln 451 tys. 686 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 mln 161 tys. 348 zł. Były to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wkład własny to 290 tys. 337 zł, w tym 61 tys. 537 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą była firma PPUH Geno sp. z o. o. Sokółka.

Kamienica po remoncie

Zgodnie z materiałami znajdującymi się w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku kamienica została zbudowana w XVIII wieku (około 1770 roku). Znajdująca się od północnej strony oficyna pochodzi prawdopodobnie z XIX wieku.

W wyremontowanej kamienicy przy Placu Kościuszki 26 będą działały: Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Gminny Punkt Pomocy Rodzinie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli

9 stycznia 2023 roku w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce odbyło się Noworoczne Spotkanie Sołtysów Gminy Sokółka i Przewodniczących Zarządów Osiedli w Sokółce.

Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, która życzyła sołtysom i sobie owocnej współpracy. Głównym celem spotkania było zapoznanie sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z uchwałą w sprawie budżetu gminy Sokółka na rok 2023 – w szczególności dotyczącej terenów wiejskich gminy Sokółka.

Zdjęcie ze spotkania

W spotkaniu udział wzięli również Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Z-ca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce, którzy przedstawili istotne zagadnienia z zakresu działania swoich instytucji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Orszak przeszedł ulicami Sokółki

Gwiazda zwiastowała Mędrcom ze Wschodu radość, przyniosła ją pasterzom i wszystkim, którzy na nią czekali. Tej wszechobecnej radości można było doświadczyć uczestnicząc w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami Sokółki w piątek 6 stycznia 2023 roku. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało „Niechaj prowadzi nas gwiazda!”.

Orszak przeszedł ulicami Sokółki

Wspólne kolędowanie rozpoczęło się na placu przed kinem „Sokół”. Orszaki zaprezentowała Agnieszka Kozakiewicz z Sokólskiego Ośrodka Kultury. Zielony – azjatycki pod przewodnictwem Króla Melchiora (ks. Tomasza Łapiaka) przygotowała Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Króla, do niej też należał krótki program, który bardzo przypadł do gustu oglądającym. Niebieski – afrykański pod przewodnictwem Króla Baltazara (ks. Piotr Szmigielski) przygotowała Parafia Wniebowzięcia NMP, czerwony – europejski z Królem Kacprem (ks. Karolem Jabłońskim) – Parafia św. Antoniego Padewskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Laboratoria przyszłości w SOSW w Sokółce

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce, w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, której celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, otrzymał dotację w wysokości 30 tysięcy złotych.

Laboratoria Przyszłości SOSW w Sokółce

Pieniądze zostały wykorzystane na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Cała sala śpiewa(ła) z nami!

Publiczność sokólskiego kina nigdy nie zawodzi, podczas koncertu sylwestrowego ph. „Nie wrócą te lata szalone…” podśpiewywała z zespołem AZALiSZ od pierwszych strofek – a na finał, już na stojąco, wyklaskała trzy bisy.

Cała sala śpiewa(ła) z nami!

W tym roku AZALiSZ postawił na złote przeboje lat 60. i 70. Dziesięć energetycznych kobietek: Katarzyna Klimowicz-Kułak, Agnieszka Garkowska, Marzanna Plichta, Aneta Czeremcha, Elżbieta Tolko, Joanna Hołownia, Marta Jarosz, Anna Tołłoczko, Joanna Pigiel i Agnieszka Sienkiewicz pod serdeczną opieką Pauliny Oseńko zabrało publiczność w podróż w czasie.

Były brokaty i cekiny, ale i stylizacje z „epoki” – dzwony i koturny, była porcja Big-Beat’u i twista.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wolontariusze oddają serca ludziom i zwierzętom

Klub Wolontariusza w Przedszkolu nr 5 w Sokółce organizował zbiórkę na rzecz Schroniska dla zwierząt w Sokółce. Karma sucha i mokra, przekąski, tekstylia i rzeczy zebrane dla podopiecznych schroniska, czyli 100 psów i 30 kotów, pomogą przetrwać im nadchodzącą zimę. Okazana pomoc darczyńców – mieszkańców Sokółki, przedszkolaków i ich rodzin była ogromnym wkładem do wielkich potrzeb schroniska.

Klub Senior + w Sokółce

W przedszkolu trwa zbiórka plastikowych nakrętek PET, aby wesprzeć zakup rolet okiennych na Oddziała Dziecięcy Szpitala w Sokółce. Chcąc zrealizować zamierzony cel trzeba zebrać 2 tony surowca.

W listopadzie 2022 r. przedszkolaki odwiedziły Klub Senior + w Sokółce gdzie wspólnie świętowali Dzień Seniora.

ZOBACZ WIĘCEJ

Paczki na święta

Choinka, paczki, Burmistrz Sokółki

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem ubodzy mieszkańcy miasta i gminy Sokółka otrzymają paczki ze słodkościami oraz owocami od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Upominki trafią do 50 rodzin.

W przygotowaniu paczek brali udział pracownicy sokólskiego Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz instruktorzy Hufca ZHP w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie opłatkowe u harcerzy

W sobotę 17 grudnia 2022 roku instruktorzy sokólskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego spotkali się na tradycyjnym „opłatku”.

Spotkanie odbyło się w sali Polskiego Domu Rodzinnego „Serce” w Sokółce. Druhnom i druhom bożonarodzeniowe życzenia złożyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Zdjęcie grupowe

Podczas spotkania Pani Burmistrz otrzymała z rąk Komendanta Białostockiej Chorągwi ZHP Krzysztofa Jakubowskiego Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP na Białostocczyźnie, jako wyraz uznania za udzielane wsparcie sokólskim harcerzom. Zuchom, harcerkom, harcerzom, instruktorkom i instruktorom dziękujemy za Waszą służbę. CZUWAJCIE!

ZOBACZ WIĘCEJ

Mażoretki dały popis

To było ważne wydarzenie dla mażoretek „Stella Sokółka”. W niedzielę 18 grudnia 2022 roku miał miejsce ich pierwszy lokalny występ od momentu, kiedy trafiły pod skrzydła Sokólskiego Ośrodka Kultury. Po raz pierwszy zaprezentowały się także najmłodsze kadetki.

Mażoretki na scenie

Za przygotowaniem najmłodszych dziewcząt stoi Emilia Sańko, która z sokólskimi mażoretkami występuje od wielu lat. – Jestem dumna z dziewczyn, że w tak krótkim czasie udało im się opanować tyle układów. Większość z nich występowała po raz pierwszy, a mimo to poradziły sobie bardzo dobrze. Najważniejsze było to, żeby dziewczyny poczuły emocje związane z występem i zobaczyły, że to, co robimy ma sens i jest po coś. – komentowała po występie Emilia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Komputery trafiły do uczniów

Baner CPPC

W piątek 16 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach programu samorząd Gminy Sokółka zakupił sprzęt komputerowy dla 107 uczniów szkół podstawowych i średnich.

Komputery trafiły do uczniów

Komputery – w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – przekazał Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk. – Niech ten sprzęt służy wam jak najlepiej – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1.

ZOBACZ WIĘCEJ

Niewidomi podzielili się opłatkiem

Spokojnych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzył – w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk uczestnikom spotkania opłatkowego, które zorganizowało Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych.

Niewidomi podzielili się opłatkiem

Świąteczne spotkanie odbyło się w środę 14 grudnia 2022 roku w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury. Wszystkich przybyłych powitała Barbara Sawicka, Prezes Koła Terenowego PZN w Sokółce.

W bożonarodzeniową atmosferę wprowadził zebranych Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce ks. Jarosław Ciuchna, który odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Chrystusa.

Potem przyszedł czas na życzenia, dzielenie się opłatkiem i prezenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. Zdaniem historyków był to wojskowy zamach stanu.

Informacja o wprowadzeniu stanu wojennego

Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarność”. Szacuje się, że wojskowy zamach stanu kosztował życie 122 osoby.

13 grudnia 1981 roku dla tysięcy członków opozycji demokratycznej zaczął się czas aresztowań. W sumie internowano około 10 tys. osób. Dla przeciętnego Polaka okres ten oznaczał pogłębienie problemów ze zdobyciem pożywienia, godzinę policyjną i utrudnienia w przemieszczaniu się chociażby do miejsc pracy.

Historyk Norman Davis nazwał wprowadzenie stanu wojennego „najdoskonalszym zamachem wojskowym w historii nowożytnej Europy”.

Oficjalnie stan wojenny trwał w Polsce do 22 lipca 1983 roku.

(DB)

Paczka dla seniora

Tradycji stało się zadość. Seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy Sokółka otrzymali paczki upominkowe w ramach akcji „Paczka dla seniora”.

Organizatorem akcji jest Zarząd Rejonowy PZERiI wraz z Kołem Związku z Sokółki. Finansowego i organizacyjnego wsparcia udzieliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

W wyniku akcji 310 seniorów, którzy opłacali składki członkowskie za rok 2022, otrzymało prezenty na święta. Paczki trafiły do adresatów w Mikołajki 6 grudnia 2022 roku.

Czesław Sańko
Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Sokółce
Fot.: PZERiI w Sokółce

Komunikat w sprawie dostaw węgla

Komunikat prezesa spółki MPEC w Sokółce w sprawie dostaw węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy Sokółka

W piątek 2 grudnia 2022 r została podpisana umowa między Spółką MPEC Sokółka a Gminą Sokółka na dostawę węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy Sokółka. Węgiel będzie pochodził z zasobów Państwowej Spółki Węglokoks SA z którą Gmina Sokółka ma zawartą umowę w tym zakresie.

Węgiel będzie dostępny w 2 sortymentach tj. groszek oraz orzech. Preferencyjna cena węgla w obu sortymentach została ustalona na poziomie 1 950 zł brutto (w tym 23 % VAT).

Zamówiony przez Gminę Sokółka węgiel zostanie odebrany i przywieziony transportem Spółki MPEC w Sokółce ze składu Spółki Węglokoks SA w Bielsku Podlaskim i złożony na monitorowanym i wydzielonym placu MPEC Sokółka mieszczącym się w Sokółce przy ulicy Kołłątaja 55. Węgiel będzie wydawany dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sokółka w łącznej ilości 3000 kg (3 tony) w partiach nie mniejszych niż 500 kg. Maksymalnie do 1500 kg w 2022 r.

Węgiel dostępny w ramach sprzedaży preferencyjnej pochodzi z importu, a jego jakość (w tym kaloryczność i palność) będzie gwarantowana przez Spółkę Węglokoks SA !

Przypominamy, że uprawnionym do odbioru węgla na zasadach preferencyjnych jest osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • Jest mieszkańcem Gminy Sokółka
  • Złożyła i posiada zweryfikowany wniosek na tzw. „dodatek węglowy”
  • Złożyła wniosek do Gminy Sokółka z zapotrzebowaniem na dany sort węgla w ramach dystrybucji na zasadach preferowanych (wniosek został zweryfikowany pozytywnie)
  • Wpłaci na wskazany rachunek Gminy Sokółka ustaloną wartość za zamówiony węgiel oraz otrzyma informację na jaki dzień i godzinę może zgłosić się do Spółki MPEC w Sokółce, w celu odbioru zamówionego węgla.

W wyznaczonym dniu węgiel zostanie wydany dla osoby uprawnionej, na placu składowym MPEC Sokółka, po uprzedniej weryfikacji jej danych osobowych oraz okazaniu dowodu zapłaty. Węgiel na składzie MPEC w Sokółce będzie dostępny do odbioru w ilości min 500 kg w tzw bigbagach. Węgiel będzie można odebrać z placu składowego MPEC w Sokółce ul Kołłątaja 55 własnym transportem odbierającego (załadunek węgla jest zagwarantowany przez MPEC) lub transportem firmy przewozowej (kontakty w MPEC) za dodatkową, indywidualnie uzgodnioną cenę z firmą przewozową.

UWAGA Spółka MPEC aktualnie nie posiada w dystrybucji węgla na zasadach preferencyjnych. Zamówienie zostało złożone przez Gminę Sokółka do Spółki Węglokoks SA i aktualnie czekamy na ustalenie terminu odbioru węgla ze składu Spółki Węglokoks SA w Bielsku Podlaskim.

O rozpoczęciu dostaw dla mieszkańców Sokółki poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Za jakość oraz możliwe problemy z dostępnością węgla w ramach sprzedaży preferencyjnej Spółka MPEC w Sokółce nie ponosi odpowiedzialności.

MPEC w Sokółce

Skip to content