Pomnik Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej

Niedaleko Gib powstał Pomnik Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej – największej zbrodni popełnionej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej.

W poniedziałek 16 maja 2022 roku odbyło się jego uroczyste odsłonięcie. Wśród uczestników uroczystości byli – reprezentujący Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską – Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, a także strażacy ochotnicy z OSP w Starej Rozedrance i harcerze z sokólskiego hufca.

Nowy pomnik składa się z postaci Chrystusa Frasobliwego z przerzuconym przez ramię płaszczem wojskowym, krzyża i dzwonu pamięci. Symbole te zostały ulokowane w miejscu prawdopodobnego ostatniego, tymczasowego obozu ofiar, gdzie przetrzymywano część z nich przed egzekucją. Pomnik powstał pod nazwą „Ostatni Krzyk Obławy”.

Obława augustowska była pacyfikacją terenu Puszczy Augustowskiej i jej okolic przeprowadzoną w lipcu 1945 r. przez jednostki Wojsk Wewnętrznych NKWD i Armii Czerwonej przy pomocy oddziałów WP oraz miejscowych funkcjonariuszy UB i MO. Aresztowano ok. 2 tys. osób, z których po brutalnych przesłuchaniach wyselekcjonowano ok. 600 i wywieziono w nieznanym kierunku. Osoby te zginęły w nieznanych wciąż okolicznościach.

(UM)

Ukraińcy uczą się polskiego

Większość z nich przyjechała do Sokółki w marcu. W naszym mieście i gminie czekało na nich życzliwe przyjęcie oraz miejsca do zakwaterowania. Do tej pory do sokólskiego magistratu po numery PESEL zgłosiło się ponad 250 obywateli Ukrainy. Niektórzy zaczęli chodzić na bezpłatny kurs języka polskiego, który został zorganizowany z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Ukraińcy uczą się polskiego

– Chcielibyśmy wrócić do domu, ale na razie nie mamy jak. Straszna wojna zniszczyła to, co mieliśmy – powiedzieli uchodźcy z Ukrainy, którzy mieszkają w Sokółce.

Niektórzy z nich znaleźli już pracę w lokalnych firmach. Starają się przystosować do nowych warunków. Żeby lepiej radzić sobie w życiu codziennym, zdecydowali się uczęszczać na kurs języka polskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Obchody Dnia Strażaka w Sokółce

Obchody Dnia Strażaka w Sokółce

W niedzielę 15 maja 2022 roku w Sokółce odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka połączonych z 30-leciem powołania Państwowej Straży Pożarnej. Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską reprezentował Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się tradycyjnym przemarszem uczestników uroczystości spod Komendy Powiatowej PSP w Sokółce do kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji strażaków. Następnie pododdziały Państwowej Straży Pożarnej i klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Sokółce wraz z pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych i Powiatową Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli przemaszerowały na plac w centrum Sokółki, gdzie rozpoczęto uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Laureaci konkursu plastycznego

Przełom kwietnia i maja dla Filii Bibliotecznej nr 1 Biblioteki Publicznej w Sokółce upłynął na wręczaniu nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Mój zajączek wielkanocny”.

W konkursie wzięło udział 53 małych artystów z powiatowych przedszkoli. Była to też wspaniała okazja do spotkań, zarówno w placówkach przedszkolnych, jak i w naszej bibliotece.

Po obradach jury w składzie: Przewodnicząca: Jadwiga Słoma, Członkinie: Iwona Oleńska i Marta Wojewódzka-Szoda, zostali wyłonieni finaliści konkursu:

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z mieszkańcami z spr. budowy linii ciepłowniczej

W środę 11 maja 2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami z sprawie budowy linii ciepłowniczej w ulicy Lewickiego.

W spotkaniu wzięli udział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik, Prezes MPEC w Sokółce Leszek Lulewicz, kierownik techniczny MPEC Arkadiusz Horczak, radny powiatu sokólskiego Jarosław Hołownia i radny Sokółki Piotr Kułakowski.

Prezes poinformował zgromadzonych o podjętych działaniach i o przewidywanym zakończeniu prac datowanym na koniec października 2022 roku.

Potencjalni odbiorcy ciepła w trakcie spotkania mieli możliwość podpisania stosownych umów gwarantujących podłączenie do sieci ciepłowniczej i zapewniających konkretną wartość związanych z tym opłat. Fakt ten jest bardzo istotny z punktu widzenia perspektywy rosnących cen w każdej dziedzinie życia.

Piotr Kułakowski

VII Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Sokółki

Szczegóły zawodów

W dniach 14-15 maja 2022 r. odbędą się VII Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Sokółki.

Żeglarze będą się ścigać na jachtach typu Omega.

Zawody w Sokółce otwierają edycję Podlaskiej Ligi Żeglarskiej 2022.

Zapowiada się silny wiatr więc emocji nie zabraknie.

Zapraszamy serdecznie.

Klub Żeglarski „ŻAGIEL” Sokółka

Zaproszenie do konkursu grantowego Zielona Ławeczka

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”. W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

zielonalaweczka.pl

Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Na wasze rejestracje organizatorzy czekają do 17 maja br., do 1 czerwca 2022 r. jest czas na złożenie waszych wniosków! Macie szansę na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 2520 zł.

W skład grantu wchodzi: dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów: bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł; wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł; ławka parkowa – wartość 520 zł.

Jak złożyć wniosek? Należy przejść przez wszystkie zadania opisane na stronie https://zielonalaweczka.pl/

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Źródło: zielonalaweczka.pl

Święto Wiosny Navruz w Bohonikach

Tatarskie święto wiosny – Navruz odbyło się po raz kolejny w Bohonikach. Wydarzenie zorganizował Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki oraz Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki.

Navruz 2022

Choć wiosna trwa w Polsce od kilku tygodni, to podlascy Tatarzy świętują dopiero w maju z powodu kapryśnej pogody. Tegoroczny Navruz odbył się 7 maja 2022 roku, w piękny, słoneczny i ciepły dzień.

Bohonicki meczet, ze swym minaretem i półksiężycem na szczycie zdawał się towarzyszyć temu kulturalnemu wydarzeniu. Tam też, około południa, na rozpoczęcie, odbyła się modlitwa Azan. Uczestniczyli w niej miejscowi Tatarzy, jak też zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Ambasady Republiki Azerbejdżanu i Ambasady Turcji, Imamowie Muzułmańskich Gmin Wyznaniowych Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP: Mirzogolib Radzhabaliev, Aleksander Bazarewicz, Ramil Khyrov oraz Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz i Jan Adamowicz – prezes Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, którą tego dnia reprezentował zastępca – Adam Kowalczuk.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z dr Tomaszem Wiśniewskim w sokólskim muzeum

Od lutego 2022 roku trwa w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK wystawa czasowa “Bożnice drewniane grupy białostocko-grodzieńskiej” przygotowana przez Centrum im. L. Zamenhofa/Białostocki Ośrodek Kultury.

Spotkanie z dr Tomaszem Wiśniewskim w sokólskim muzeum

Prezentowane są na niej zdjęcia z Instytutu Polskiej Akademii Nauk obiektów sakralnych m.in. z Suchowoli, Sidry, Janowa, z powiatu sokólskiego. 6 maja Muzeum Ziemi Sokólskiej zorganizowało spotkanie wokół tematu dziedzictwa architektonicznego pokazywanego na wystawie z dr Tomaszem Wiśniewskim. Jego uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o tradycjach społeczności żydowskiej i związanych z nimi cechami architektonicznymi bożnic rejonu białostocko-grodzieńskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Możliwość skorzystania z programu dotacyjnego

Jeszcze przez tydzień można składać wnioski do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Niepodległa

W programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległa” można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych brutto, przy czym poziom dofinansowania może wynosić do 100% całości budżetu zadania.

Na przygotowanie i złożenie wniosków beneficjenci mają czas do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe — spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

ZOBACZ WIĘCEJ

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Róże

Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim Druhnom i Druhom OSP i PSP z gminy Sokółka, aby ta trudna i niebezpieczna praca była źródłem Waszej satysfakcji, społecznego uznania oraz szacunku za trud i bezinteresowną służbę na rzecz drugiego człowieka.

Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Sokółki 

Podpis: Ewa Kulikowska

Podpisywanie umów na finiszu

4 maja 2022 r. w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka podpisał Zastępca Burmistrza Adam Marian Kowalczuk.

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Harcerska przyjaźń na całe życie” opiewała na kwotę 18 000 zł. Środki pochodzą z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na wspierania zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku. Zaplanowane działania w projekcie będą realizowane przez Harcerzy Hufca ZHP w Sokółce. Będą to m.in. warsztaty, gry miejskie, rajdy oraz spotkania drużyn i zastępów.

Lista przyznanych dotacji

(JK) Fot. D. Biziuk

231 lat po uchwaleniu Konstytucji

Zdjęcie grupowe

Miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej stanowiła jedną z największych potęg europejskich i była największym krajem na terenie Starego Kontynentu. Sejm Wielki uchwalił ją 3 maja 1791 roku, po trwających ponad siedem godzin obradach. 231 rocznicę tego wydarzenia uczcili mieszkańcy Sokółki oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji podczas obchodów, które zorganizowano we wtorek 3 maja 2022 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Biblioteka ma być gotowa za rok

Zdjęcie grupowe

We wtorek 26 kwietnia 2022 roku odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sokółce. Nowoczesny obiekt zostanie zlokalizowany przy ul. Dąbrowskiego 12 – w sąsiedztwie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem oraz Pełnomocnikiem Burmistrza Antonim Stefanowiczem, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie Dariusz Jaworski wraz z Zastępcą Robertem Kaźmierczakiem, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce w latach 1997-2016 Lucyna Szebiotko, a także dyrektorzy jednostek gminnych, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce, pracownicy sokólskiej Biblioteki Publicznej oraz emerytowani bibliotekarze.

ZOBACZ WIĘCEJ

MPEC w Sokółce ma nowego Prezesa

13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce odbyło się spotkanie właściciela spółki z aktualnie zatrudnionymi i emerytowanymi pracownikami Spółki. Stronę właścicielską tj. Gminę Sokółka reprezentowała Pani Burmistrz Ewa Kulikowska oraz Pan Adam Juchnik – II Zastępca Burmistrza Sokółki oraz Pani mecenas Danuta Kowalczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki.

Na spotkaniu został oficjalnie przedstawiony nowy Prezes MPEC w Sokółce – Pan Leszek Maciej Lulewicz, który został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 6 kwietnia 2022 r. Poprzedni Prezes Zarządu Spółki Pan Jerzy Łazarewicz złożył rezygnację z piastowanego stanowiska, która została przyjęta przez Zgromadzenie Wspólników spółki w dniu 1 kwietnia 2022 r. Na spotkaniu zarówno przedstawiciele Gminy Sokółka jak też nowy prezes zapewnili pracowników spółki o potrzebie przygotowania i wdrożenia nowej strategii rozwoju MPEC poprzez poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania remontów posiadanych kotłowni i sieci ciepłowniczych, wdrażanie nowych technologii oraz poszukiwanie dodatkowych robót mogących przynosić spółce dodatkowe przychody.

„Dziękuję Państwu za Waszą pracę i za szereg pomysłów co do Spółki i Sokółki. Natomiast z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam Wam życzenia zdrowia, spokoju i radości.” – powiedziała Pani Burmistrz Ewa Kulikowska.

Nowy prezes MPEC w Sokółce – Pan Leszek Maciej Lulewicz ma 54 lata jest absolwentem wydziału mechanicznego Politechniki Białostockiej. W przeszłości nadzorował spółki należące do Województwa Podlaskiego, koordynował prace spółek komunikacyjnych np. PKS NOVA oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży kolejowej i ochrony środowiska.

MPEC - kwiecień 2022

(AK)

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

E-bazarek

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polski e-bazarek jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent – bezpośredni zysk. Więcej informacji na stronie polskiebazarek.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content