Zakończono wybory sołtysów i rad sołeckich

W dniach od 12 czerwca do 5 lipca 2024 r. we wszystkich sołectwach na terenie gminy Sokółka przeprowadzono zebrania wyborcze, podczas których w wyborach tajnych na kadencję 2024-2029 wybrani zostali sołtysi i rady sołeckie.

W większości sołectw dotychczasowi sołtysi kontynuują swoją służbę na rzecz mieszkańców. Gratulujemy nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich, życząc sukcesów i wytrwałości w pełnieniu tak istotnej i potrzebnej dla lokalnej społeczności funkcji. Ustępującym sołtysom dziękujemy za lata pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Sołtysi gminy Sokółka w kadencji 2024-2029:

 1. BACHMATÓWKA – Piotr Anoszko
 2. BILWINKI – Jacek Kuryłowicz
 3. BOBROWNIKI – Rafał Paszko
 4. BOGUSZE – Tomasz Tolko
 5. BOHONIKI – Mirosława Lisowska
 6. DRAHLE – Krzysztof Dziewiątkowski
 7. DWORZYSK – Piotr Tur
 8. GENIUSZE – Krzysztof Borowski
 9. GLINISZCZE MAŁE – Leszek Łapicz
 10. GLINISZCZE WIELKIE – Waldemar Szczesiul
 11. HAŁE – Grażyna Żemajduk
 12. IGRYŁY – Bożena Galej
 13. JAŁÓWKA – Aneta Białous
 14. JANOWSZCZYZNA – Krzysztof Iwanowski
 15. JELENIA GÓRA – Bożena Ciżewska
 16. KANTORÓWKA – Zbigniew Kondrat
 17. KRAŚNIANY – Ewa Lucyna Rećko
 18. KUNDZICZE – Krzysztof Sitko
 19. KUNDZIN – Stanisław Małachwiej
 20. KUROWSZCZYZNA – Daniel Dzienis
 21. LEBIEDZIN – Grzegorz Deputat
 22. LIPINA Lucyna Garbaczewska
 23. MALAWICZE DOLNE – Paweł Waleszczyk
 24. MALAWICZE GÓRNE – Grażyna Zaniewska
 25. MIEJSKIE NOWINY – Grażyna Fiłonowicz
 26. NOMIKI – Dawid Drozd
 27. NOWA KAMIONKA – Urszula Olechno
 28. NOWA ROZEDRANKA – Magdalena Sadanowicz
 29. ORŁOWICZE – Artur Czabatorowicz
 30. PAWEŁKI – nie wybrano sołtysa
 31. PLANTECZKA – Barbara Lingo-Czarnomysa
 32. PLEBANOWCE – Norbert Głowa
 33. PODKAMIONKA – Jarosław Borowski
 34. POLANKI – Sylwia Nowakowska
 35. PONIATOWICZE – Bożena Dulewicz
 36. PUCIŁKI – Julia Borys
 37. SŁOJNIKI – Robert Mazur
 38. SMOLANKA – Tadeusz Sawicki
 39. SOKOLANY – Justyna Załbocka
 40. STARA KAMIONKA – Dortota Panasiuk
 41. STARA MOCZALNIA – Mariusz Cholewski
 42. STARA ROZEDRANKA – Bogusław Gniedziejko
 43. STARY SZOR – Agnieszka Małaszuk
 44. STRAŻ – Leszek Cholewski
 45. SZYNDZIEL–GILBOWSZCZYZNA – Marcin Raczkowski
 46. SZYSZKI – Krzysztof Augustynowicz
 47. WIERZCHJEDLINA – Elżbieta Białobłocka
 48. WIERZCHŁOWCE – Paweł Gieniusz
 49. WOJNACHY – Andrzej Puszko
 50. WORONIANY – Dariusz Raczkowski
 51. WYSOKIE LASKI – Antoni Kuryłowicz
 52. ZADWORZANY – Ewelina Fiłonowicz
 53. ZAŚPICZE – Karol Puszko
 54. ZAWISTOWSZCZYZNA – Adam Taudul
 55. ŻUKI–SIERBOWCE – Edyta Żmurda

(EM)


Zobacz również

Skip to content