Podpisywanie umów na finiszu

4 maja 2022 r. w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka podpisał Zastępca Burmistrza Adam Marian Kowalczuk.

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Harcerska przyjaźń na całe życie” opiewała na kwotę 18 000 zł. Środki pochodzą z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na wspierania zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku. Zaplanowane działania w projekcie będą realizowane przez Harcerzy Hufca ZHP w Sokółce. Będą to m.in. warsztaty, gry miejskie, rajdy oraz spotkania drużyn i zastępów.

Lista przyznanych dotacji

(JK) Fot. D. Biziuk

Szkolenie dla grantobiorców „Działaj Lokalnie 2022”

Działaj Lokalnie

Fundacja „SFL” zaprasza na szkolenie dla przyszłych grantobiorców programu „Działaj Lokalnie 2022”.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 28-04-2022r. o godz. 10.30 w siedzibie Fundacji „SFL”, ul. Plac Kościuszki 9/1.

W programie m.in. zapoznanie z celami programu i regulaminem, kurs obsługi generatora, odpowiedzi na pytania.

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa dla grantobiorców, którzy po raz pierwszy chcą wziąć udział w programie „Działaj Lokalnie” i nie korzystali jeszcze z konsultacji indywidualnych.

SFL

Rusza Konkurs „Działaj Lokalnie 2022”

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór.

Plakat

Założenia i cel konkursu: Przyznanie dotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców i osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. W ramach ścieżki specjalnej „Działaj Lokalnie i solidarnie z Ukrainą” na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Kto może wziąć udział w konkursie? – KAŻDY mieszkaniec gmin Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Szudziałowo (masz pomysł na działania społeczne, jesteś kreatywny, chcesz poprawić jakość życia społeczności lokalnej, wzmocnić kapitał społeczny – możesz stworzyć grupę nieformalną), – organizacje pozarządowe. Do kiedy należy złożyć wniosek? – termin naboru wniosków upływa 9.05.2022 r. Projekt powinien trwać od 3 do 6 miesięcy. Kwota dofinansowania max 6000 zł.

Masz pytania? Napisz, zadzwoń, przyjdź do nas: fundacjasfl@gmail.com  tel. 857115700, Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka. Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora internetowego, dostępnego na stronie: system.dzialajlokalnie.pl O szkoleniu informacyjnym dla potencjalnych grantobiorców poinformujemy wkrótce.

DO POBRANIA: Regulamin

SFL

Kolejna umowa podpisana!

Trwa podpisywanie umów w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

W czwartek 7 kwietnia 2022 roku w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, umowę z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Sokółce, podpisał Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Marian Kowalczuk. Umowa dotyczy realizacji zadania publicznego pt. „Aktywność seniorów zawsze na czasie”. Wysokość przyznanej dotacji to 11.500 zł.

W ramach działań przewidzianych w projekcie, sokólscy emeryci będą m.in. brać udział w szkoleniu dotyczącym organizacji imprez promujących zdrowy, aktywny tryb życia wśród seniorów, bez alkoholu i używek. Zaplanowane są też warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty kulinarne, jednodniowa wycieczka i uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora.

Lista przyznanych dotacji

(JK) Fot. D. Biziuk

Potrzebni wolontariusze!

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” poszukuje chętnych wolontariuszy do dyżurów przy koszykach w 17 sklepach spożywczych w Sokółce, podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności, która odbędzie się w dniach 1-2.04.2022 r. (piątek- sobota).

Plakat

Dyżury w godzinach:
Piątek: od 9.00 do 15.00, od 15.00 do 19.00
Sobota: od 9.00 do 15.00, od 15.00 do 19.00

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”, Pl. Kościuszki 9/1, Sokółka, w godz. 8.00-16.00 lub telefonicznie pod numerem 85-711-57-00.

Apelujemy do mieszkańców Sokółki i okolic o wsparcie akcji, wrzucanie do koszy najbardziej potrzebnych artykułów z długą datą ważności: mąka, makaron, kasza, cukier, olej, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, bakalie, słodycze i inne produkty potrzebne do godziwego zorganizowania Świąt Wielkanocnych. Zebrana żywność zostanie przekazana, w formie paczek, najuboższym uczniom sokólskich szkół oraz przeznaczona na dożywianie podopiecznych świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”.

Z góry dziękujemy za okazaną ofiarność!

SFL

Transport z darami już w drodze na Ukrainę

W poniedziałek 14 marca 2022 r. z magazynu Fundacji SFL pojechały dary do Fundacji Podlascy Aniołowie. Trafią one w pobliże Wasylkowa na Ukrainie.

Wspólna akcja Fundacji SFL z Panią Burmistrz Sokółki przynosi kolejne efekty. Dziękujemy wszystkim ludziom, naszej wspaniałej lokalnej społeczności, której los dotkniętych przez wojnę sąsiadów nie jest obojętny! Magazyn obsługują wolontariusze bez których cała akcja nie byłaby możliwa! Jesteście cudowni. Dziękujemy Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce za wsparcie naszej akcji (dary od Burmistrza Lądka Zdroju – Romana Kaczmarczyka i z Raciborskiego Funduszu Lokalnego). Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce dziękujemy za pomoc w przetransportowaniu darów do Białegostoku.

Przypominamy, że zbiórka trwa nadal!

SFL

Trwa podpisywanie umów

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, trwa podpisywanie umów dotacyjnych ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

Podpisane zostały już umowy z m.in. Akademią Sportu Falcon, Akademią Sportów Umysłowych, LUKS „Orient Sokółka”, Sokólskim Klubem Karate Kyokushine.

We wtorek 15 marca 2022 roku – w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym „BOXING Sokółka” podpisał Zastępca Burmistrza Adam Marian Kowalczuk. Jest to umowa na realizację zadania pt. „Czysta rywalizacja tylko w sporcie”. Kwota dotacji wynosi 29.000 zł.

Lista przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.

DO POBRANIA: Wyniki konkursu

(JK) Fot. D. Biziuk

Sokółka murem za Ukrainą!

W sobotę 26.02.2022 r. z inicjatywy Burmistrz Sokółki oraz Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ruszyła pierwsza w Sokółce zbiórka na rzecz osób uciekających z wojny w Ukrainie.

Odbiór społeczny był tak ogromny, że już w poniedziałek 28 lutego rano, pojechał pierwszy transport do potrzebujących, który zawierał m.in. karimaty, śpiwory, koce, pieluszki jednorazowe, żywność trwałą i żywność z przeznaczeniem dla dzieci, środki higieny osobistej, opatrunki.

Zbiórka prowadzona jest w siedzibie Fundacji (Plac Kościuszki 9/1, Sokółka), w godzinach od 10.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

Najbardziej potrzebne są:

 • żywność trwała (m.in. dania gotowe, konserwy, słodycze, woda, dania instant, zupki),
 • żywność specjalnego przeznaczenia dla dzieci (m.in. mleko w proszku, kaszki, soczki, musy owocowe, słoiczki),
 • środki higieny,
 • koce, karimaty, śpiwory, termosy,
 • baterie, latarki, powerbanki,
 • nowa bielizna dla dorosłych i dla dzieci,
 • leki.

Nie bądźmy obojętni, wszyscy możemy pomóc!

SFL

Rekrutacja do projektu „Świetlice marzeń”

Baner EFS

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza rekrutację do projektu „Świetlice marzeń 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla 32 dzieci ze świetlic środowiskowych Stokrotka i Koniczynka w Sokółce, poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic.

Podopiecznym świetlicy (uczestnikiem projektu) może zostać dziecko w wieku 6 – 16 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sokółka, z rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zimowisko Hufca ZHP Sokółka

W dniach 21.01-26.01 w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie odbyło się zimowisko Hufca ZHP Sokółka. Uczestniczyły w nim drużyny z Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Kuźnicy Białostockiej, Sidry, Lipska, Janowa.

Zimowisko hufca

Czas zimowiska był magiczny! Z pewnością zapadnie w naszej pamięci na długie lata. Poznaliśmy na nim wiele czarów, między innymi przyjaźni i braterstwa. Zaprawy poranne, zajęcia przygotowane przez Kadrę programową, apele, wycieczki na podwórko, walki na śnieżki, lepienie bałwana, budowanie igloo, nocne pobudki… To wszystko sprawiło, że staliśmy się bogatsi o nowe umiejętności i doświadczenia. Podczas zimowiska odbył się wyjątkowy pokaz iluzjonistyczny, do dziś zachodzimy w głowę jak wykonać te wszystkie sztuczki. Magia zadziała się również na zajęciach z tak zwanych eksperymentów, czyli żywej lekcji chemii. ZOBACZ WIĘCEJ

Podziękowania dla Burmistrza Sokółki

Bank Żywności

Na ręce Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej wpłynęło podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Banku Żywności Suwałki-Białystok Romualda Turczyńskiego za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Program zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w okresie od grudnia 2020 do października 2021 roku.

Do programu zostało zakwalifikowanych 1.275 osób, którym wydano 48.670,56 kg żywności o łącznej wartości 241.953,38 zł.

(JK)

Wyjazdowe zajęcia w ramach projektu „Fotografia jest fajna”

W sobotę, 27 listopada  2021 r. uczestnicy I Edycji Zajęć Fotograficznych w ramach Projektu „Fotografia jest fajna”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Oczy Podlasia, odbyli wyjazd do Vena Art Szkoły Stylizacji w Białymstoku. 

Dziewczyny biorące udział w projekcie, z racji tego że były modelkami, mogły poczuć się jak gwiazdy – siedząc w wygodnych fotelach, były dopieszczane przez profesjonalne ręce makijażystek.

Makijaż przed sesją fotograficzną

Makijaż jest ważnym elementem wizerunku kobiet. Aby olśniewać jeszcze bardziej, należy odpowiednio podkreślić, co nieco w kobiecej urodzie. Najlepszym sposobem na zaakcentowanie atutów oraz zatuszowanie ewentualnych niedoskonałości jest właściwie przygotowany makijaż – zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Oczy są zwierciadłem duszy człowieka, a jeszcze odpowiednio podkreślone, przyciągają uwagę w szczególny sposób. Kosmetyki do makijażu dobiera się do kolorytu cery, tęczówek oraz brwi i rzęs, ale także do indywidualnego stylu danej kobiety.

ZOBACZ WIĘCEJ

W fotografii najważniejsze jest światło

“W fotografii najważniejsze jest światło” – te słowa można usłyszeć praktycznie od każdego fotografa lub przeczytać w każdej książce, zajmującej się dziedziną fotografii. Umiejętność odnajdywania rewelacyjnego światła jest podstawą, każdego świadomego fotografowania.

Warsztaty fotografii

Wielu fotoamatorów na początku swej drogi uważa, że dobre zdjęcia są dziełem cudownych aparatów, drogich obiektywów i muszą być realizowane w egzotycznych miejscach, przy udziale zaawansowanych programów graficznych. Aby nauczyć się widzenia światła, tak naprawdę musisz być uważnym obserwatorem, zwracającym uwagę na drobiazgi otaczającego nas świata. Dzięki zastosowaniu różnych rodzajów światła, możemy uzyskać różne efekty i na wiele sposobów opowiedzieć tę samą historię. Zanim zaczniemy robić zdjęcia musimy zastanowić się jaki efekt chcemy uzyskać, to bardzo ważne bo od tego zależy, w jaki sposób ustawimy fotografowany obiekt względem światła.

Podczas zajęć omówiono czym jest i jak zastosować światło sztuczne i naturalne: sztuczne to oświetlenia lampami błyskowymi, studyjnymi, przy pomocy latarki, światła z telefonu, czyli wszystko to, co daje sztuczne światło z różnych urządzeń. Naturalne to po prostu światło zza okna, gdy fotografujemy w pomieszczeniu lub promienie słoneczne przy fotografii plenerowej. ZOBACZ WIĘCEJ

Konkursy na Wolontariusza i Koordynatora Roku

Jeżeli w Państwa środowisku są aktywni wolontariusze oraz koordynatorzy tj. osoby zasługujące na docenienie zachęcamy do zgłoszenia ich do konkursów.

Konkursy mają na celu docenienie wolontariuszy i koordynatorów działający na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego, hajnowskiego, sokólskiego, monieckiego oraz promowanie ich pracy i idei wolontariatu.

Plakat

Dla laureatów obu konkursów przygotowano atrakcyjne nagrody, statuetki oraz dyplomy.

Podziękuj wolontariuszowi, doceń koordynatora wolontariatu- każdy moment jest na to odpowiedni!

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2021 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego:

WOLONTARIUSZ ROKU: https://forms.office.com/r/6RpPyHM76x

KOORDYNATOR ROKU: https://forms.office.com/r/dyyK2TTNer

Aleksandra Wojnicz
Centrum Wolontariatu w Białymstoku

Trzeci dzień warsztatów fotograficznych

Carpe diem, dosłownie „chwytaj dzień” – tak możemy nazwać trzeci dzień warsztatów fotograficznych. Tym razem odbyły się one w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.

Z grupą teatralną CYRPLOZJA, pod kierownictwem wspaniałej Anny Wojszel rozpoczęliśmy zajęcia cyrkowe. Założeniem było, aby wspólnie, za pomocą zabawy poznać siebie bliżej, bo kto o tym nie wie, że zabawa łączy i wpływa zbawiennie na stres życia codziennego.

Warsztaty foto

Następnie wspólnie z uczestniczkami szkolenia, uczennicami LO w Sokółce rozpoczęliśmy zajęcia teoretyczne z fotografii. W zajęciach uczestniczył gościnnie wieloletni fotograf i operator filmowy, Juliusz Stelmaszek. Zapoznał dziewczyny z podstawami fotografii, wytłumaczył czym jest ISO, czas , czy przesłona, a więc tryby w aparacie. Uczennice próbowały swoich sił w fotografii, robiąc zdjęcia dla Gabriela Koreckiego, będącego w sesji modelem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia zostały przyznane

20 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji SFL.

Sponsorami stypendium „Prymus” są Urząd Miejski w Sokółce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, stypendium „Sokół” finansuje Fundacja The Pucilowski Foundation, stypendia imienne ufundowała Pani Grażyna Sienkiewicz.

Lista przyznanych stypendiów „Prymus” na rok szkolny 2021/2022:

 • Stypendia dla uczniów klas szkoły podstawowej przyznane w kwocie 1000 zł na rok szkolny 2021/2022 otrzymują: Woronko Kornel, Czopur Maja, Kuryksza Grzegorz, Kawryga Cezary, Kośmicka Zofia, Kabak Zuzanna Zofia, Klej Aleksandra, Taudul Przemysław, Bryczkowski Filip, Stupak Kinga, Kiszkiel Kornelia, Białous Victoria, Iłendo Aneta, Możejko Natalia.
 • Stypendium imienne im. Grażyny Sienkiewicz w wysokości 2000zł na rok szkolny 2021/202 otrzymują: Nowak Dominika Karolina, Łopatecka Justyna.

Lista przyznanych stypendiów „Sokół” The Pucilowski Foundation:

 • Stypendia dla uczniów ostatnich klas szkoły średniej przyznane w kwocie 2000 zł na rok szkolny 2021/2022 otrzymują: Taudul Hubert, Daszuta Izabela, Kośmicki Franciszek, Polewko Izabela.
 • Stypendia dla studentów przyznane w kwocie 3800 zł na rok akademicki 2021/2022 otrzymują: Polewko Angelika, Kucharewicz Róża, Januszkiewicz Aleksandra, Wojciech Andrzejak, Maliszewska Gabriela, Jasielczuk Jarosław Bartosz, Łapata Artur, Rakieć Julia, Sklepkowska Urszula, Dzietko Agata, Szczęsnowicz Justyna, Giczan Marta, Konrad Agata, Pezowicz Zuzanna, Rakieć Daniel, Charkiewicz Julia, Trochim Justyna, Andronik Anna, Sobolewska Magdalena, Białous Anna, Strzałkowski Marcin, Stankiewicz Szymon, Jodczyk Aleksandra, Łukaszewicz Waleria, Januszkiewicz Paweł Wojciech.

Zarząd Fundacji zaprasza stypendystów do podpisania umów w dniach:

 • 28-10-2021 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 17.00
 • 29-10-2021 r. (piątek) w godzinach 8.00-12.00
 • 2-11-2021 r. (wtorek) w godzinach 8.00-12.00.

Adres: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, Sokółka, ul. Plac Kościuszki 9/1, tel. 85 7115700. Osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie na podpisanie umów z rodzicami.

Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie bezpłatnego konta osobistego w Banku BNP Paribas.

Zarząd Fundacji SFL

Skip to content