Natura naszym sprzymierzeńcem

Stowarzyszenie „Polanie” z Polanek w ramach projektu „Natura naszym sprzymierzeńcem” zaprosiło do siebie znaną w środowisku zielarzy i ekologów Agnieszkę Prymaka właścicielkę „Zielskiej Koloni”, którą od lat w mediach społecznościowych obserwuje tysiące ludzi miłośników ziół i życia w zgodzie z naturą.

Natura naszym sprzymierzeńcem

Z Agnieszką wyruszyliśmy na spacer by zebrać zioła, z których wspólnie przygotowaliśmy sól ziołową dodatek do zup, sałatek i innych potraw. Na pożegnanie każdy z uczestników zabrał ze sobą swój „słoiczek szczęścia”, a nam pozostaje zaprosić na kolejne spotkania w ramach projektu.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na warsztaty zielarskie

Stowarzyszenie „Polanie” w ramach prowadzonego od lipca 2022 projektu „Natura naszym sprzymierzeńcem”, zaprasza na warsztaty zielarskie z Agnieszką Prymaka i jej Zielską Kolonią. W trakcie spotkania wyruszymy na spacer by zebrać zioła, które wykorzystamy w przygotowaniu soli ziołowej.

Plakat

7 sierpnia 2022 w niedzielę o godz. 14.00 zapraszamy do Polanek (wieś w gminie Sokółka) adres: Polanki 15 . Na warsztaty obowiązują zapisy pod numerem tel. 533 412 916. Warsztaty skierowane są do mieszkańców gminy Sokółka a zwłaszcza mieszkańców Polanek i okolicznych wsi w parafii Rozedranka Stara.

Agnieszka Prymaka omówi zastosowanie zebranych przez nas ziół, wspólnie przygotujemy mieszanki, które znajdą zastosowanie w każdej kuchni. Agnieszka Prymaka – podlaska zielarka i właścicielka „Zielskiej Kolonii” w Puszczy Knyszyńskiej, dzieli się swoimi doświadczeniami w temacie szeroko rozumianego powrotu do natury w życiu codziennym oraz lekcjami płynącymi z pracy z roślinami.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Ruszył projekt „Natura naszym sprzymierzeńcem”

W Polankach malutkiej wsi w gminie Sokółka ruszył projekt „Natura naszym sprzymierzeńcem”.

Nieco kapryśna pogoda nie pozwoliła nam spotkać się w przestrzeni zielonej… ale na wszystko znalazła się rada. Grupa wspaniałych kobiet, nie tylko z Polanek ale też z okolicznych miejscowości zadeklarowały swój udział we wspólnym działaniu. Omówiłyśmy założenia projektu, przydzieliłyśmy między siebie konkretne działania i już wiemy, że następnym razem widzimy się 7 sierpnia na wspólnych warsztatach z zielarką Agnieszką Prymaka.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Koordynator projektu Sylwia Nowakowska
Stowarzyszenie Polanie

Informacja o naborze na stypendia pomostowe

Baner

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje, że ruszył nabór na stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi na I rok studiów 2022/2023. Wysokość stypendium to 7000 zł na rok.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/,
 3. pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 4. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. do aplikacji mogą logować się tylko osoby, które uzyskały rekomendację lokalnej organizacji uczestniczącej w XXI edycji Stypendiów Pomostowych.

Nabór podań o rekomendację w Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” trwa od 11 lipca 2022r. do 31 lipca 2022 r. Podanie należy dostarczyć osobiście (Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka, tel. kontaktowy 85 711 57 00) lub przesłać na adres: fundacjasfl@gmail.com

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie

Plakat

Stowarzyszenie Polanie ze wsi Polanki w gm. Sokółka zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Natura naszym sprzymierzeńcem”. Jeśli chcesz:

 • Wiedzieć jakie zioła rosną w Twoim otoczeniu? Jak z nich korzystać, by znalazły zastosowanie w Twojej kuchni i apteczce?,
 • Wziąć udział w warsztatach z ekolożką Agnieszką Prymaka z Zielskiej Kolonii,
 • Wyjechać na warsztaty do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej,

Ten projekt jest właśnie dla Ciebie. Przyjdź na spotkanie , które odbędzie się w 16 lipca (sobota) 2022 godz.16.00 we wsi Polanki pod wiatą wiejską i dowiedz się więcej. Więcej informacji pod numerem tel. 533 412 916

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Koordynator projektu
Sylwia Nowakowska

Blisko i ciekawie – wyjazdy przyjazne seniorom

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce otrzymał grant na projekt „Blisko i ciekawie – wyjazdy przyjazne seniorom” z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

Plakat

Projekt stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby seniorów w dynamicznie zmieniających się przed i po pandemicznych realiach życia. Zwróciliśmy szczególną uwagę na potrzebę odbudowy kondycji psychicznej i przywrócenie relacji społecznych między seniorami, zwłaszcza tymi którzy nie korzystają z Internetu.

W planach są trzy działania:

 1. Wyjazd do Białegostoku, gdzie zwiedzimy Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, Pałac Branickich, pałacowe ogrody oraz Papugarnię.
 2. Warsztaty „Jak przygotować idealną czekoladę” w Starej Szkole.
 3. Spotkanie przy kawie i słodkościach, w trakcie którego uczestnicy podzielą się wspomnieniami i ciekawymi zdjęciami do kroniki UTW.

Serdecznie zapraszamy nie tylko studentów UTW, ale również lokalnych seniorów i seniorki do udziału w projekcie.

Katarzyna Bułkowska

Zaproszenie na warsztaty kulinarne

Filozof Andrzej Szahaj napisał, że wielokulturowości to coś, co wzbogaca nasze życie w sensie duchowym dzięki temu, że prowadzi do rozszerzenia naszej wyobraźni kulturowej. Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki zgadza się z tym, dlatego proponuje warsztaty kulinarne, podczas których dowiemy się jak członkowie różnych kultur naszego miasta radzą sobie w kuchni.

Kuchnie pięciu kultur

Zapraszamy do zmierzenia się z przygotowaniem tradycyjnych potraw z kręgu kultury tatarskiej, polskiej, żydowskiej, romskiej oraz ukraińskiej. Na każdych warsztatach posłuchamy prelekcji o zwyczajach i kulturze poszczególnych grup etnicznych.

Kolejnym krokiem na drodze wielokulturowości będzie wyjazd integracyjny na Festiwal Kultur w Suchowoli. Zadbamy także o zdrowie i kondycję dzięki ćwiczeniom na krytym basenie i w jacuzzi.

Realizacja działań z projektu „Kuchnie pięciu kultur” będzie możliwa dzięki grantowi z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

Katarzyna Bułkowska

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Logo LGD Szlak Tatarski

Ankieta „Ocena funkcjonowania LGD” będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2012-2020.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5738905f&&b=3a884a13e&&c=96de38d4

(LGD)

Podziękowanie za solidarność i ofiarność

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny podsumowuje akcję pomocy dla Ukrainy okazywanej przez społeczność lokalną, Fundację SFL i Burmistrza Sokółki.

Pomoc Ukrainie

Wybuchła wojna. Strach. Lęk. Tłumy uchodźców na granicy. Trzeba działać. Ogłaszamy zbiórkę rzeczową. Odzew jest natychmiastowy. Po 15 min od otwarcia siedziby Fundacji cały korytarz zastawiony jest kartonami. Pampersy, dania dla dzieci, szczoteczki do zębów…Wszystko to, co potrzebne jest ludziom, którzy opuścili domy aby ratować życie. Społeczność nie tylko miasta Sokółka ale i całego Powiatu pomaga. Ludzie przyjeżdżają, przywożą kolejne dostawy. W akcje włączają się szkoły, przedszkola, niektóre zakłady pracy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Świetlice marzeń

Baner z logówkami EFS

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” od 1.03.2022 r. realizuje projekt pt. „Świetlice marzeń 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” od 1.03.2022 r. realizuje projekt pt. „Świetlice marzeń 2”

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla dzieci ze świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej, zwiększenie liczby miejsc w świetlicach oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023 r.

Projekt wpłynął na rozwinięcie działalności świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”. Dzięki wsparciu z EFS placówki zostały doposażone m.in. w 2 tablety, zabawki, klocki lego, gry do konsol PS4, a dzieci mogą liczyć na profesjonalne z korepetycje z matematyki i j. angielskiego oraz rozwijające zajęcia przyrodnicze. A to jeszcze nie wszystko. Planowane są m.in. wycieczki, wyjścia do kina, zajęcia z rękodzieła i spotkania z psychologiem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Granty w konkursie „Działaj Lokalnie 2022” przyznane

Działaj Lokalnie

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny informuje, że w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2022” Komisja dokonała oceny 18 złożonych wniosków.

Wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne. Na jednym, kilkugodzinnym posiedzeniu, w dniu 2.06.2022 r. Komisja obradująca w 4 osobowym składzie (1 przedstawiciel Urzędu Miasta Dąbrowa Białostocka, 1 przedstawiciel oświaty, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych i 1 przedstawiciel biznesu) przyznała dofinansowanie 18 projektom, na łączną kwotę 57 000 zł.

Lista wyłonionych grantobiorców w roku 2022

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy udanych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.

Program Działaj Lokalnie jest finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Urzędów Miejskich w: Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Urzędów Gmin w: Nowym Dworze, Szudziałowie, a także współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

(SFL)

Konkurs na rozwój Młodych Organizacji Pozarządowych

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych! Można ubiegać się o dotację w wysokości do 5000 zł. Wnioski należy składać do 15 czerwca do godziny 23:59.

Plakat

Konkurs służy rozwojowi instytucjonalnemu młodych organizacji pozarządowych czy to pod kątem personalnym (np. szkolenia), technicznym (np. sprzęt komputerowy) czy też infrastrukturalnym (np. sprzęt biurowy). Pula środków na zrealizowanie wszystkich projektów wynosi 100 000 zł. Projekty będzie można realizować w terminie od 1 lipca do 19 sierpnia 2022 roku. Okres realizacji może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.

Nabór wniosków odbywać się będzie poprzez złożenie formularza w formie online przy pomocy Generatora wniosków dostępnego na stronie www.generator.podlaskielokalnie.pl.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozstajemy się z pandemią, wracamy do działania

Plakat

4 marca 2022 minęły dwa lata od wykrycia pierwszego przypadku Covid-19 w Polsce. Jak pokazują badania PAN, wśród polskich ankietowanych, pandemia mocno odbiła się na kondycji psychicznej społeczeństwa. Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki widzi potrzebę poprawy jakości życia seniorów i rusza z projektem pod hasłem „Rozstajemy się z pandemią, wracamy do działania”.

Projekt ma za zadanie przywrócenie czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego, podtrzymania więzi w grupie senioralnej. Będzie zachętą do utrzymania kondycji intelektualnej. Umożliwi skorzystanie z różnych form aktywności odpowiadających potrzebom seniorów, będzie sprzyjał odnalezieniu własnej drogi do poprawy kondycji fizycznej i samopoczucia.

Działania w ramach projektu będą obejmowały pięć wydarzeń.

ZOBACZ WIĘCEJ

Akcja edukacyjna „Na Jednej Nodze”

„Wszyscy inni, każdy taki sam…” – czyli akcja edukacja „Na Jednej Nodze” to nowy programu Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.

Akcja edukacja „Na Jednej Nodze”

Zajęcia pod tytułem „Wszyscy inni, każdy taki sam” miały na celu uczenie dzieci od najmłodszych lat tolerancji, akceptacji i szacunku do innych oraz zapoznanie ich z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Uczestnicy mieli możliwość przekonania się jak czuje się osoba na wózku, osoba niedowidząca, miały też okazję zapoznania się ze sprzętem, który na co dzień ułatwia życie osobom niepełnosprawnym. Mogły usiąść na wózku inwalidzkim, obejrzeć protezy i ortezy, zobaczyć jak czują się osoby z zaburzeniami błędnika dzięki alkogoglom.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podpisywanie umów na finiszu

4 maja 2022 r. w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka podpisał Zastępca Burmistrza Adam Marian Kowalczuk.

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Harcerska przyjaźń na całe życie” opiewała na kwotę 18 000 zł. Środki pochodzą z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na wspierania zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku. Zaplanowane działania w projekcie będą realizowane przez Harcerzy Hufca ZHP w Sokółce. Będą to m.in. warsztaty, gry miejskie, rajdy oraz spotkania drużyn i zastępów.

Lista przyznanych dotacji

(JK) Fot. D. Biziuk

Szkolenie dla grantobiorców „Działaj Lokalnie 2022”

Działaj Lokalnie

Fundacja „SFL” zaprasza na szkolenie dla przyszłych grantobiorców programu „Działaj Lokalnie 2022”.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 28-04-2022r. o godz. 10.30 w siedzibie Fundacji „SFL”, ul. Plac Kościuszki 9/1.

W programie m.in. zapoznanie z celami programu i regulaminem, kurs obsługi generatora, odpowiedzi na pytania.

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa dla grantobiorców, którzy po raz pierwszy chcą wziąć udział w programie „Działaj Lokalnie” i nie korzystali jeszcze z konsultacji indywidualnych.

SFL

Rusza Konkurs „Działaj Lokalnie 2022”

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór.

Plakat

Założenia i cel konkursu: Przyznanie dotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców i osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. W ramach ścieżki specjalnej „Działaj Lokalnie i solidarnie z Ukrainą” na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Kto może wziąć udział w konkursie? – KAŻDY mieszkaniec gmin Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Szudziałowo (masz pomysł na działania społeczne, jesteś kreatywny, chcesz poprawić jakość życia społeczności lokalnej, wzmocnić kapitał społeczny – możesz stworzyć grupę nieformalną), – organizacje pozarządowe. Do kiedy należy złożyć wniosek? – termin naboru wniosków upływa 9.05.2022 r. Projekt powinien trwać od 3 do 6 miesięcy. Kwota dofinansowania max 6000 zł.

Masz pytania? Napisz, zadzwoń, przyjdź do nas: fundacjasfl@gmail.com  tel. 857115700, Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka. Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora internetowego, dostępnego na stronie: system.dzialajlokalnie.pl O szkoleniu informacyjnym dla potencjalnych grantobiorców poinformujemy wkrótce.

DO POBRANIA: Regulamin

SFL

Skip to content