1000 kg żywności od mieszkańców Sokółki

Wielkanocna zbiórka żywności

Dzięki wsparciu mieszkańców Sokółki podczas Wielkanocnej Zbiórce Żywności Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” i Banku Żywności Suwałki – Białystok, zebrano 1000 kg żywności.

Pozwoli to na przygotowanie 80 paczek świątecznych, które trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców z naszej okolicy!

Dziękujemy Wam drodzy mieszkańcy Sokółki za wsparcie akcji, Wolontariuszom za zaangażowanie, poświęcony czas, a kierownictwu i pracownikom sklepów za wyrozumiałość i zaangażowanie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs wspierający inicjatywy lokalne

Jesteś osobą ambitną i lubisz działać społecznie? Mieszkasz w województwie podlaskim? W takim razie mamy znakomitą wiadomość! Już wkrótce rozpocznie się nabór na mikrodotacje, dzięki któremu zrealizujesz swoją inicjatywę! Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

Trwa nabór

W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z co najmniej trzech pełnoletnich osób, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na realizację różnych aktywności (np. festynów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych) w swoich lokalnych społecznościach. W sumie na dotacje w tym Konkursie przeznaczone zostanie 120 000 zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl. Nabór na pierwszy konkurs w 2023 r. trwa do 12 kwietnia 2023 roku do godziny 23.59.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wybory do Podlaskiej Sieci Pozarządowej

W piątek 24 lutego 2023 roku, w nowo wyremontowanej siedzibie Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, która mieści się w zabytkowej kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce, odbyły się wybory przedstawicieli z terenu powiatu sokólskiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej.

W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Teren powiatu sokólskiego reprezentować będą dwie organizacje pozarządowe z gminy Sokółka. Jednogłośnie wybrane zostały: Anna Przeździecka z Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” oraz Joanna Raczkowska ze Stowarzyszenia „Kładka”. Gratulujemy!

(JK) Fot.: D. Biziuk

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Grafika Masz głos

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie opłatkowe Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

16 grudnia 2022 r. w sali „Lira” odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe połączone z podsumowaniem projektu „Działaj Lokalnie 2022” organizowane przez Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”.

Spotkanie SFL

Zarząd Fundacji oraz Przewodnicząca Rady Fundacji powitali zgromadzonych gości i dokonali podsumowania mijającego roku. Później odbyła się krótka prezentacja 18 projektów Działaj Lokalnie realizowanych przez organizacje z 4 gmin: Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Nowego Dworu i Szudziałowa. Kwota rozdysponowana w tym roku na granty w ramach programu „Działaj Lokalnie” to 57 tys. zł.

Wigilijne popołudnie było również okazją do wyróżnienia organizacji, których filmy promujące realizowane projekty DL, zostały przez Komisję docenione w Konkursie „Opowiedz 2022”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia dla najlepszych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk uczestniczyli w uroczystym rozdaniu stypendiów w ramach programów realizowanych przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny, które odbyło się w sobotę 5 listopada 2022 roku w sali „Lira”.

Zdjęcie grupowe

– Gratuluję wspaniałych wyników w nauce. Mam nadzieję, że te stypendia pomogą Wam w realizacji marzeń – zwróciła się do stypendystów Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
Prezes Zarządu Fundacji SFL Anna Przeździecka poinformowała, że w roku szkolnym 2002/2023 SFL prowadził nabór wniosków w aż czterech programach stypendialnych.
– Pierwszy, z najdłuższą tradycją, to program „Prymus”, realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce. W tym roku zostało przyznanych 14 stypendiów na łączną kwotę 14 tys. zł. Kolejny program to program stypendiów imienia Grażyny Sienkiewicz, kobiety o wielkim sercu, która co roku wspiera zdolną młodzież. Pieniądze od Pani Grażyny pozwalają na ufundowanie dwóch stypendiów. W tym roku są to dwa stypendia po 2 tys. zł. Następny i jednocześnie dysponujący największym budżetem, to program „Sokół” finansowany ze środków The Pucilowski Foundation. W tym roku komisja stypendialna doceniła starania 30 studentów i 3 uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Łączna kwota ufundowanych stypendiów to 157.200 zł – powiedziała Anna Przeździecka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wystawa plenerowa w Polankach

Wystawa w Polankach

Stowarzyszenie Polanie z Polanek zakończyło, trwający od lipca 2022 r., projekt „Natura naszym sprzymierzeńcem”.

Na finiszu swoich działań otwarta została wystawa plenerowa „Atlas ziół z naszych pól”, którą zobaczyć można na płotach mieszkańców wsi. W trakcie kilkumiesięcznych działań odbyły się następujące wydarzenia: warsztaty z zielarką i ekolożką Agnieszką Prymaka i jej Zielską Kolonią, wycieczka do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, spacery tematyczne, wspólna integracja oraz podsumowujący projekt spacer śladem wystawy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym w przebieg wydarzeń.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr LIV/ 429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu na adres e-mail: korzeniewska@sokolka.pl. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Joanna Korzeniewska tel. 85-7110919.

DO POBRANIA: Projekt i formularz

Zaproszenie na podsumowanie projektu

Plakat

Stowarzyszenie Polanie z Polanek zaprasza na podsumowanie projektu „Natura naszym sprzymierzeńcem”, które odbędzie się w niedzielę 6 listopada 2022 r., o godz. 13.00, pod wiatą wiejską we wsi Polanki. Zostanie zaprezentowana wystawa plenerowa oraz uroczyście podsumowany, trwający kilka miesięcy, wspólny projekt.

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Sylwia Nowakowska
Stowarzyszenie Polanie

Warsztaty genealogiczne w ramach programu „Działaj Lokalnie”

22 października 2022 r. odbyło się kolejne działanie projektu „Zakorzenieni” dotowane z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie 2022”. Zadanie ma na celu wsparcie mieszkańców Sokółki w ochronie, udostępnianiu swoich pamiątek rodzinnych, zachęcenie ich do rozpoczęcia poszukiwań genealogicznych. Realizowane jest przez grupę nieformalną przy wsparciu Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Warsztaty - nazwisko i znaczenia jakie kryje ono w sobie dla tożsamości człowieka

W Kamienicy Tyzenhauza Sokólskiego Ośrodka Kultury zostały przeprowadzone dwa warsztaty. Wykładowcami byli przedstawiciele Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Tematem pierwszych zajęć- wykładu dr Małgorzaty Frąckiewicz było nazwisko i znaczenia jakie kryje ono w sobie dla tożsamości człowieka. Uczestnicy warsztatów mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistki by odkrywać znane i nieznane im aspekty swego pochodzenia, spotkanie miało charakter konsultacyjny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia zostały przyznane

19 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Przyznano 65 stypendiów na kwotę 184 200 złotych.

Stypendia ufundowali:

  • Program stypendialny „Prymus” (14 000 zł) – Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”;
  • Program stypendialny „Sokół” (157 200 zł) – Fundacja The Pucilowski Foundation z Nowego Jorku;
  • Program stypendiów imiennych ufundowała Pani Grażyna Sienkiewicz (4 000 zł);
  • Program stypendialny dla ukraińskich uczniów kontynuujących edukację w polskich placówkach (9 000 zł) – ze środków TechnipFMC for Ukraine, z darowizn i zbiórek przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Lista przyznanych stypendiów na rok szkolny 2022/2023 dostępna jest na stronie https://www.fundacjasfl.pl/2022/10/19/stypendia-przyznane-5/

Zarząd Fundacji zaprasza stypendystów do podpisania umów w dniach:

  • od 25-10-2022 (wtorek) do 27-10-2022 (czwartek) w godzinach 8.00-15.30;
  • 5-11-2022 (sobota) w godzinach 9.00-11.30.

Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi 5 listopada 2022 r. o godzinie 12.00 w sali „Lira” w Sokółce. Serdecznie zapraszamy wszystkich stypendystów. Osoby niepełnoletnie zapraszamy do podpisania umów z rodzicami.

Marta Andrukiewicz, SFL

Wielokulturowość wzbogaca nasze życie

Andrzej Szahaj napisał, że wielokulturowość to coś, co wzbogaca nasze życie w sensie duchowym dzięki temu, że prowadzi do rozszerzenia naszej wyobraźni kulturowej. Związek Tatarów RP się z tym zgadza, dlatego zaproponował warsztaty kulinarne, podczas których dowiedzieliśmy się się jak członkowie różnych kultur naszego miasta radzą sobie w kuchni.

Warsztaty kulinarne

Zmierzyliśmy się z przygotowaniem tradycyjnych potraw z kręgu kultury tatarskiej, polskiej, żydowskiej, romskiej oraz ukraińskiej. Na każdych warsztatach wysłuchaliśmy prelekcji o zwyczajach i kulturze poszczególnych grup etnicznych.

Wyjazd integracyjny na V Festiwal Kultur w suchowolskim Centrum Trzech Kultur był kolejnym krokiem na drodze wielokulturowości – zapoznaliśmy się bliżej z elementami kultury tatarskiej, żydowskiej oraz chrześcijańskiej. Mieliśmy do wyboru warsztaty artystyczne i kulinarne, spotkania autorskie z fotografami i podróżnikami, degustacje i koncert zespołu Kroke na zakończenie.

Ostatnim elementem projektu było zadbanie o zdrowie i kondycję seniorów. Udało się nam podnieść formę dzięki ćwiczeniom na krytym basenie i w jacuzzi.

Realizacja działań z projektu „Kuchnie pięciu kultur” była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Relacja z realizacji projektu

4 marca 2022 minęły dwa lata od wykrycia pierwszego przypadku Covid-19 w Polsce. Jak pokazują badania PAN, wśród polskich ankietowanych, pandemia mocno odbiła się na kondycji psychicznej społeczeństwa. Odpowiedzią Związku Tatarów RP Oddział Bohoniki na potrzebę poprawy jakości naszego senioralnego życia była realizacja projektu pod hasłem „Rozstajemy się z pandemią, wracamy do działania”.

Zajęcia

Projekt miał za zadanie przywrócenie nas do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego, podtrzymania więzi w naszej grupie wiekowej. Był również zachętą do utrzymania kondycji intelektualnej oraz umożliwił skorzystanie z różnych form aktywności odpowiadających naszym potrzebom. Był także pomocą w odnalezieniu własnej drogi do poprawy kondycji fizycznej i samopoczucia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wycieczka do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Stowarzyszenie Polanie z Polanek działając w ramach projektu „Natura naszym sprzymierzeńcem” zaprosiła mieszkańców wsi Polanki oraz innych miejscowości gminy Sokółka na wycieczkę do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Zdjęcie grupowe

W trakcie wycieczki jej uczestnicy zapoznali się z najciekawszymi obiektami na terenie skansenu, gdzie zwiedzili m.in. Dwór z Bobry Wielkiej z licznymi ekspozycjami, chałupy czy teren ekspozycji zwanej „Bimbrownią” i wiele innych atrakcji związanych z małą architekturą. Ciekawostką była również możliwość udziału w pogadance na temat higieny i życia wiejskiego sprzed lat, gdzie starsze pokolenie mogło wymienić się swoimi wspomnieniami z przeszłości.

ZOBACZ WIĘCEJ

Przedłużenie terminu naboru wniosków na stypendia

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków na stypendia Prymus, Sokół, Imienne oraz dla uczniów Ukraińskich do dnia 28.09.2022 r.

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie na stypendia Prymus i imienne 2022-2023

Regulamin stypendium Prymus 2022-2023

Ogłoszenie na stypendia Sokół 2022-2023

Regulamin stypendium Sokół 2022-2023

Marta Andrukiewicz, SFL

Stowarzyszenie Polanie zaprasza na wycieczkę

Stowarzyszenie Polanie w ramach prowadzonego projektu „Natura naszym sprzymierzeńcem” zaprasza na wycieczkę do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie w niedzielę 25 września 2022 r, godz. 12.20.

W trakcie wycieczki zwiedzimy z skansen poznając kulturę życia na wsi sprzed lat.

Plakat

Program:
12.20 – zbiórka przy wiacie we wsi Polanki
12.30 – wyjazd autokarem
13.15 – zwiedzanie
15.00 – powrót

Obowiązują zapisy pod numerem tel. 533 412 916. Ilość miejsc ograniczona. W wycieczce mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Sokółka, w szczególności mieszkańcy Polanek i okolicznych wsi parafii Rozedranka Stara.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Koordynator
Sylwia Nowakowska

Fundacja SFL ogłasza nabór na stypendia

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia na rok szkolny/akademicki 2022/2023:

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie na stypendia Prymus i imienne 2022-2023

Regulamin- stypendium-PRYMUS-2022-2023

Ogłoszenie na stypendia Sokół 2022-2023

Regulamin-stypendium-Sokół 2022-2023

Ogloszenie-stypendia-dla-uczniow-ukrainskich

Regulamin-stypendia-dla-uczniow-ukrainskich-2022-2023

Regulamin-stypendia-im-grazyny-sienkiewicz-2022-2023

Wniosek-stypendia-dla-uczniow-ukrainskich-2022-2023

Wniosek-stypendia-im-grazyny-sienkiewicz-2022-2023

(SFL)

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski na lata 2023-2027, Zarząd Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Sokółka do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym, które odbędzie się w dniu:

23 września 2022 r., w godz. 9:00-13:00
w Sali Lira, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka.

Plakat

Propozycje zapisów w ww. dokumencie mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z warunkami i możliwościami pozyskiwania środków finansowych w ramach przedsięwzięć i celów LGD Szlak Tatarski w perspektywie finansowej 2021- 2027 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów, przedsięwzięć i wskaźników lokalnej strategii rozwoju.

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju LGD Szlak Tatarski.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

LGD ST

Święto Organizacji Pozarządowych

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w Święcie Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 11 września 2022 r. (w niedzielę) na placu przed kinem „Sokół” w Sokółce.

Patronat Honorowy nad imprezą objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

W programie występy, pokazy, prezentacje, warsztaty i dużo wspólnej zabawy.

Szczegóły na plakacie.

SCOP

Skip to content