Czas start

18 września 2021 r. Stowarzyszenie Oczy Podlasia rozpoczęło realizacje I Edycji Zajęć Fotograficznych “Fotografia Jest Fajna”. Zajęcia poprowadzili Marcin Pogorzelski i Dawid Ostapkiewicz.

Zajęcia fotograficzne “Fotografia Jest Fajna”

Mimo niesprzyjającej pogody, udało się przeprowadzić pierwsze zajęcia w okrojonej grupie. Po wstępie i omówieniu programu na najbliższe 3 miesiące, uczestnicy zaczęli etap wdrażania podstaw fotografii, obejrzeli materiał filmowy, omówili czym jest ISO, przysłona, czas i zasady kompozycji. Następnym etapem warsztatów była fotografia w praktyce. Uczestniczki dostały do rąk sprzęt fotograficzny, zobaczyły jak ustawia się parametry – czyli przeszły szybkie szkolenie z obsługi aparatów fotograficznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na rozwój młodych organizacji pozarządowych

Do 28 września 2021 r. trwa nabór do I konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.

Baner

Konkurs ma służyć rozwojowi instytucjonalnemu młodych organizacji pozarządowych, który może jawić się w takich inicjatywach jak: szkolenia dla członków organizacji (w tym wolontariuszy), zakup sprzętu komputerowego, stworzenie strony internetowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności misyjnej, doposażenie biura Wnioskodawcy etc. W ramach konkursu na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych nie będą finansowane Inicjatywy lokalne. Celem konkursu jest rozwój organizacji Wnioskodawcy.

W ramach projektu przewidziano udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5000 zł. Pula środków na zrealizowanie projektów wynosi 160 000 zł.

Nabór wniosków odbywać się będzie poprzez złożenie formularza w formie on-line przy pomocy Generatora wniosków dostępnego na stronie.

Po szczegółowe informacje zapraszamy n stronę https://podlaskielokalnie.pl/ oraz do kontaktu pod numerem telefonu 501 488 781 oraz adresem e-mail: kontakt@podlaskielokalnie.pl.

Źródło: podlaskielokalnie.pl

Pieśni i tańce w wielokulturowej Sokółce

W ostatnich dniach sierpnia zakończył się projekt „Pieśni i tańce w wielokulturowej Sokółce” realizowany przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki.

Projekt zawierał w sobie dwa cele. Pierwszym, było umożliwienie poznania dotychczas nie stosowanego w działalności ZTRP sposobu podniesienia kondycji fizycznej i psychicznej członków stowarzyszenia i osób współdziałających z nim. Natomiast drugim było umożliwienie pielęgnowania zwyczajów i tradycji przedstawicielom różnych kultur naszego miasta.

Odbyło się 5 warsztatów tańca i śpiewu, podczas których uczestnicy nie tylko poznali opowieści o śpiewie i tańcu w tradycji 5 kultur, ale z zaangażowaniem ćwiczyli je w praktyce, a odpoczywali przy słodkim poczęstunku.

Pieśni i tańce w wielokulturowej Sokółce

Warsztaty pieśni i tańca romskiego prowadziła Radosława Rada Bogusławska. Artyści z zespołu Buńczuk w osobach: Żanety, Aleksandra i Romana zapoznawali uczestników z warsztatem tatarskim. Pani Janina wprowadziła w świat bajki i śpiewu w tradycji białoruskiej, a Monika Leszczyńska ćwiczyła z uczestnikami śpiew i taniec w tradycji żydowskiej. Natomiast ze śpiewem i tańcami ludowymi polskimi z wykorzystaniem różnorakich rekwizytów, np. takich jak miotła zapoznała uczestników Agnieszka Kozakiewicz.

2 października warsztaty z tańca izraelskiego zostaną powtórzone. Wszystkich chętnych gorąco zachęcamy i zapraszamy. Zapisywać się można w poniedziałki w godzinach 10:00-11:00 w obecnej siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dawniej Sokólski Ośrodek Kultury).

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółka oraz firmę Metal-Fach.  ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku”

Znasz osobę, która działa na rzecz innych udzielając się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? A może kogoś, kto bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? Zgłoś ją do trzynastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r.

Baner

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: zaangażowanie ogólnopolskie, zaangażowanie lokalne oraz zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19.

Wnioski w Konkursie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30.09.2021 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl . Więcej informacji, w tym wnioski konkursowe oraz regulamin można znaleźć na stronach: www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl. Zachęcamy również do odwiedzania profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Sekretariat Konkursu

Stypendia Prymus i imienne 2021/2022

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny 2021/2022, w ramach następujących programów:

  • Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej, przekazującej 1% podatku i biorącej udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”: – dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, planujemy przyznać stypendia po 1000 zł, płatne w 2 ratach po 650 zł i 350 zł,

Wnioski Prymus należy składać w terminie 8-30 września 2021 r. Formularze są aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wybrać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”.

  • Stypendia imienne Imienia Grażyny Sienkiewicz dla uczniów szkół średnich- 2 stypendia po 2000 zł płatne w 2 ratach po 1000 zł.

Regulamin stypendium imiennego i wniosek do pobrania na stronie Fundacji „SFL” www.fundacjasfl.pl termin składania wniosków do 30 września 2021r. UWAGA! Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne. Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium: – dla uczniów klasy szkół podstawowych po 100 zł/m-c, – dla uczniów szkół średnich po 150 zł/m-c.

ZAŁACZNIKI:

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin Prymus 2021-2022

Regulamin stypendia imienia G. Sienkiewicz 2021-2022

Wniosek stypendia imienia G. Sienkiewicz 2021-2022

Elżbieta Maliszewska, SFL

Stypendia Sokół 2021/2022

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia na rok szkolny/akademicki 2021/2022, w ramach programu „Sokół” finansowanego ze środków The Pucilowski Foundation z Nowego Jorku:

  • dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka,
  • dla studentów (zarówno pierwszego roku studiów, jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw) zamieszkałych na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór.

Kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 000 $ USD. Wysokość stypendium dla ucznia klasy maturalnej – 2000 zł na rok szkolny, wysokość stypendium dla studenta – 3800 zł na rok akademicki.

Regulaminy Programu Stypendialnego „Sokół” są dostępne na stronie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” – www.fundacjasfl.pl Wnioski on-line należy składać do 30 września 2021 r. Formularze są dostępne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Fundacji do 1 października 2021 r. Fundacja „SFL” informuje o możliwości zmian w wartości stypendiów.
Dodatkowe informacje są dostępne stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl lub pod numerem telefonu 85 711 57 00. Wydrukowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9/1 w Sokółce.

DO POBRANIA: Regulamin

Elżbieta Maliszewska, SFL

Projekt „Na zdrowie. Wychodzimy z pandemii” dobiegł końca

Wszystko co dobre, niestety szybko się kończy. Projekt „Na zdrowie. Wychodzimy z pandemii” realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce dobiegł końca.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce

Zadaniem realizowanych działań było przywrócenie czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej oraz utrzymanie więzi w grupie senioralnej. Na całość złożyły się cztery wydarzenia.
Pierwszym były warsztaty z plecenia wianków, które zakończyły się spacerem z kijkami nordic walking wokół jeziora oraz sesją fotograficzną indywidualną i grupową na pomoście, której autorami byli studenci z sekcji fotograficznej UTW: Elżbieta Haponik, Anna Werner, Anna Andruszkiewicz i Krzysztof Frejus. Ich prace można było oglądać w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia w Bibliotece Publicznej w Sokółce. ZOBACZ WIĘCEJ

Bliżej siebie

Działaj Lokalnie

W ramach projektu “Bliżej siebie” prowadzonego przez Stowarzyszenie Polanie, w sobotę 7 sierpnia 2021, odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Polanki.

Zaproszona społeczność wspólnie pracowała przy sadzeniu kwiatów i porządkowania terenu wokół altany. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, w trakcie którego wszyscy odpoczęli i mieli możliwość integracji tak potrzebnej po długim czasie ograniczeń społecznych spowodowanych pandemią.

Projekt realizowany ze środków programu “Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja “Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

Sylwia Nowakowska
Stowarzyszenie Polanie

W podziękowaniu za bohaterstwo

W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wystosowała okolicznościowy list do mieszkającego w Sokółce Macieja Jaroszewicza, który brał udział w powstańczych walkach, jakie rozegrały się w Warszawie w 1944 roku.

List i upominek od Pani Burmistrz przekazał Powstańcowi Komendant Hufca ZHP w Sokółce Łukasz Kojta.

„Z okazji 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania za patriotyczną postawę, odwagę i bohaterstwo.
Wraz z mieszkańcami Sokółki, z wielkim szacunkiem odnoszę się do Pana powstańczej przeszłości – do dni, w których ludzka solidarność, braterstwo i niesiona pod gradem kul spontaniczna pomoc drugiemu rodakowi, miały niespotykany wymiar i siłę.
To dzięki Powstańcom, ich wierze w zwycięstwo, niezłomnej postawie i determinacji, Powstanie Warszawskie do dziś tworzy kręgosłup moralny młodych pokoleń. To dzięki Wam, jesteśmy dumni z bycia Polakami i z jeszcze większą satysfakcją możemy śpiewać słowa Mazurka Dąbrowskiego „Jeszcze Polska nie zginęła…”.

Niech świadectwo Powstania Warszawskiego będzie dla następnych pokoleń powodem do dumy i pamięci o „warszawskich dzieciach, które poszły w bój”, gdy Ojczyzna znalazła się w potrzebie i nadeszła godzina czynu.” – napisała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Pan Maciej Jaroszewicz urodził się 20 września 1929 roku w Brwinowie koło Warszawy. W Powstaniu Warszawskim pełnił funkcję łącznika na terenie Żoliborza.

(DB) Fot.: Hufiec ZHP Sokółka

Na harcerskim obozie

130 osób w wieku od 6 do 22 lat uczestniczy w obozie Hufca ZHP Sokółka w bazie harcerskiej w Kamiennej Nowej koło Dąbrowy Białostockiej. Wśród nich są zuchy i harcerze z Sokółki, Kuźnicy, Dąbrowy Białostockiej, Janowa, Sidry i Lipska.

Na obozie

Baza sokolskiego Hufca ZHP  w Kamiennej Nowej położona jest w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zaledwie 800 metrów dzieli ją od kąpieliska na Biebrzy.

-Jest super! Cały czas coś się dzieje. Mamy ciekawe zajęcia, gry, zabawy. Poznajemy nowych przyjaciół. Żal będzie stąd odjeżdżać – powiedziały harcerki.

Obóz w Kamiennej Nowej „Lato z Kamionkiem” rozpoczął się 23 lipca, a zakończy – 1 sierpnia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie dla świetlic „Stokrotka” i „Koniczynka”

Fundacja The Pucilowski Foundation wspiera świetlice „Stokrotka” i „Koniczynka”. Nowe wyposażenie pojawiło się w dwóch świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”.

Zajęcia w świetlicy

Każda z nich zyskała tablicę interaktywną oraz tablet. Zakupione urządzenia będą służyły podopiecznym do rekreacji oraz edukacji. Dzięki możliwościom, które daje tablica takim jak pisanie palcem lub rysikiem, wymazywanie, kolorowanie, współpraca ze znanymi aplikacjami biurowymi, obsługa przeglądarek internetowych itp. dzieci będą chętniej nabywały wiedzę z zakresu informatyki. Dodatkowo do świetlic zostaną zakupione gry edukacyjne na konsolę PS4.

Oprócz doposażenia świetlic Fundatorzy przekazali środki na zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z naszych świetlic.

The Pucilowski Foundation z Nowego Jorku przekazała na realizację projektu 5 000 dolarów.

Nowe urządzenia sprawiają podopiecznym mnóstwo radości i a ich obsługa stała się nowym wyzwaniem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzież zaprojektowała przewodnik pn. “Usłysz Sokółkę”

W piątek 23 lipca b.r. Sokólski Ośrodek Kultury zakończył trwający od lutego projekt pt. “Śladami naszych przodków”, w którym udział wzięła młodzież z SP im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce oraz SP Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

Zdjęcie grupowe

Koordynowany projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać szanse 2020 Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach półrocznej pracy trzynastoosobowa grupa młodzieży zaprojektowała przewodnik po Sokółce pod nazwą “Usłysz Sokółkę” , w który wprowadziła innowacyjną metodę kodów QR, dzięki którym turyści mogą nie tylko zobaczyć mapkę i zamieszczone na niej obiekty ale również usłyszeć młodzież i zobaczyć filmiki z najciekawszymi miejscami w mieście.

ZOBACZ WIĘCEJ

Seniorzy “wychodzą z pandemii”

Za nami pierwsze działanie w ramach projektu „Na zdrowie. Wychodzimy z pandemii” realizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce.

Emeryci: Wychodzimy z pandemii

W czwartek nad zalewem sokólskim seniorki wzięły udział w warsztatach z plecenia wianków. Wiadomo przecież, że dobór kolorów, jak również rodzaju kwiatów ma niebagatelne znaczenie. Dopasować wianek trzeba do urody, stroju i … humoru. Spotkanie zakończyło się sesją fotograficzną indywidualną i grupową na pomoście, której autorem jest Krzysztof Frejus. Relację fotograficzną z wicia wianków będzie można oglądać w 2 ostatnich tygodniach sierpnia w Bibliotece Publicznej w Sokółce.

Przed nami jeszcze trzy działania. Pierwsze to wycieczka ekumeniczno-turystyczna Kundzin-Samogród-Bohoniki. Spotkamy się tam z gospodarzami obiektów sakralnych, a w ostatnim miejscu zatrzymamy się również na małe co nieco. Drugie wydarzenie to wycieczka do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku, gdzie dzięki interaktywnym eksponatom i stanowiskom doświadczalnym będziemy zgłębiać tajniki otaczającego nas świata. Trzecim i ostatnim działaniem będzie spotkanie w plenerze na ogródkach działkowych. Na świeżym powietrzu pospacerujemy z kijkami nordic walking, weźmiemy udział w zmaganiach sportowych, a zakończymy ogniskiem z kiełbaskami.

Cały czas można się zapisywać się na pozostałe wydarzenia w biurze UTW (w byłym Domu Kultury – Grodzieńska 1), w poniedziałki w godzinach 10:00 – 11:00.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółka oraz firmę Metal-Fach.

(KB)

SOK zrealizuje projekt w ramach programu “Równać Szanse”

Logo Równać szanse

Sokólski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Równać Szanse – Małe Granty”.

W sezonie jesienno – zimowym młodzież z miasta i gminy Sokółka zostanie zaproszona do wspólnego działania by razem stworzyć wyjątkowy i niepowtarzalny projekt.

To trzecia dotacja w ramach konkursów programu Równać Szanse. Cieszymy się, że kapituła doceniła zaangażowanie młodzieży współpracującej z naszą placówką i pozwala spełniać ich marzenia.

Sylwia Nowakowska, SOK

Uroczyste zakończenie projektu

Plakat

Grupa projektowa “Śladami naszych przodków” koordynowana przez Sokólski Ośrodek Kultury, w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego “Równać szanse 2020”, zaprasza na uroczyste zakończenie projektu.

W trakcie spotkania podsumujemy półroczną pracę młodzieży. Omówimy oraz przedstawimy efekt ich wspólnej pracy jakim jest opracowany przez młodzież przewodniki po Sokółce. Zaprosimy też na wspólny spacer by zademonstrować jak z przewodnika korzystać oraz przedstawimy najciekawsze miejsca w mieście.

Program spotkania:
godz. 17.00 – podsumowanie projektu
godz. 17.30 – spacer z przewodnikiem “Usłysz Sokółkę”
godz. 18.00 – powrót do Kamienicy Tyzenhauza wspólny bufet
Miejsce: Kamienica Tyzenhauza ul. Piłsudskiego 1

Sylwia Nowakowska
Koordynator projektu

Skip to content