Przemoc karmi się milczeniem. Nie możemy pozostawać obojętni!

Logówki

Nie bądźmy obojętni, reagujmy na przemoc wobec dzieci! Czy jesteś świadoma/y, że dzieci w naszym społeczeństwie są krzywdzone, często w milczeniu i samotności? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteśmy odpowiedzialni za ich los?

Bezsilność, lęk, ból, przerażenie i osamotnienie zamiast poczucia bezpieczeństwa, stabilności, bliskości i radości

Przemoc wobec dzieci nie może być tolerowana. Musimy się temu przeciwstawić! Nie możemy pozostać obojętni. Musimy reagować, gdy widzimy znaki krzywdzenia dzieci. Musimy działać, gdy słyszymy ich wołanie o pomoc. Musimy być ich tarczą i wsparciem. Razem możemy stworzyć bezpieczniejsze i lepsze jutro dla krzywdzonych dzieci.

Miejmy odwagę pomóc krzywdzonemu. Jeśli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy wobec dziecka – nie wahaj się – REAGUJ! Możesz uratować jego dzieciństwo, zdrowie psychiczne lub nawet życie!

Jak reagować? – dzwoniąc na telefon alarmowy 112, zawiadamiając Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jesteś dzieckiem lub młodym człowiekiem i potrzebujesz wsparcia? zadzwoń na numer 116 111 – anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzony od 15 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Myślisz, że Ciebie to nie dotyczy? Że w Twoim otoczeniu dzieci nie są krzywdzone? Raport „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023” Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” mówi, że większość dzieci i nastolatków (79%) doświadczyła w swoim życiu choć raz przemocy lub zaniedbania. Najczęściej zgłaszanymi podczas badań Fundacji formami przemocy były: przemoc ze strony rówieśników (66%), przemoc ze strony bliskiego dorosłego (32%), wykorzystanie seksualnie bez kontaktu fizycznego (26%). Aż 14% respondentów badania było świadkami przemocy w domu, a 8% było zaniedbywanych fizycznie.

Wszyscy powinniśmy być czujni i gotowi podjąć działania, aby zapobiec krzywdzeniu dzieci! Możesz zostać bohaterem bez peleryny i przerwać przemoc! Życia zamordowanego we własnym domu ośmioletniego Kamilka nikt nie uratował, a później się okazało że „wszyscy” wiedzieli…

Kampania realizowana w ramach grantu ”PoPRAWNA reakcja” ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „SPLOT WARTOŚCI”.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację filmiku, zwłaszcza naszemu małemu Aktorowi za profesjonalne podejście do tematu, odwagę, dojrzałość i poświęcony czas.

 

Fundacja SFL


Zobacz również

Skip to content