Ukraińcy uczą się polskiego

Większość z nich przyjechała do Sokółki w marcu. W naszym mieście i gminie czekało na nich życzliwe przyjęcie oraz miejsca do zakwaterowania. Do tej pory do sokólskiego magistratu po numery PESEL zgłosiło się ponad 250 obywateli Ukrainy. Niektórzy zaczęli chodzić na bezpłatny kurs języka polskiego, który został zorganizowany z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Ukraińcy uczą się polskiego

– Chcielibyśmy wrócić do domu, ale na razie nie mamy jak. Straszna wojna zniszczyła to, co mieliśmy – powiedzieli uchodźcy z Ukrainy, którzy mieszkają w Sokółce.

Niektórzy z nich znaleźli już pracę w lokalnych firmach. Starają się przystosować do nowych warunków. Żeby lepiej radzić sobie w życiu codziennym, zdecydowali się uczęszczać na kurs języka polskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w Ukrainie

Solidarni z Ukrainą

Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645) rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

DO POBRANIA: Wzór oświadczenia

Telefon zaufania dla osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16:00 do 21:00:

 • bezpłatny: 800 11 08 11
 • płatny według taryfy operatora: 22 290 70 00.

Telefony obsługiwane są w językach ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski

Od środy 6 kwietnia 2022 roku wnioski o świadczenie pieniężne za przyjęcie uchodźców z Ukrainy należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Decyzję taką podjęli radni podczas sesji Rady Miejskiej w Sokółce, która odbyła się dzień wcześniej.

Solidarni z Ukrainą

Na podstawie wniosku, osoby udzielające gościny uchodźcom, będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

DO POBRANIA: Rozporządzenie i wzór wniosku

Radca prawny odpowiada obywatelce Ukrainy

23 marca 2022 roku w Sokólskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z uchodźcami z Ukrainy. Jego inicjatorem była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. W trakcie spotkania pojawiła się prośba o udzielenie porady prawnej. Poniżej publikujemy odpowiedź, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Sokółce. Jest to stanowisko Kancelarii Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska. Informację prawną przygotowała Mecenas Anna Zawistowska.

Stan faktyczny objęty przedmiotem opinii:
Obywatelka Ukrainy wjechała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24.02.2022 r. przez Polsko-Ukraińską granicę. Ze względu na fakt, iż posiadała tylko paszport wewnętrzny nie otrzymała stempla na przejściu granicznym. Pobyt swój zarejestrowała w Urzędzie Miasta Sokółka (rejestracja pobytu w zgodzie z ustawą o udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy) oraz otrzymała numer PESEL.
Przychodnie na terenie gminy Sokółka żądają od w/w Cudzoziemki okazania stempla Straży Granicznej w wewnętrznym paszporcie pod rygorem nie udzielenia świadczenia medycznego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 POZ. 583)

Analiza prawna:
W dniu 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583). Jej przepisy weszły w życie i obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Lekcje polskiego dla obywateli Ukrainy

Solidarni z Ukrainą

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza obywateli Ukrainy – przebywających na terenie miasta i gminy Sokółka – na bezpłatne lekcje języka polskiego.

Zajęcia będą odbywały się w Sokólskim Ośrodku Kultury, w sali w Kamienicy Tyzenhauza (ul. Piłsudskiego 1).

Terminy:

 • wtorek – godz. 16-18 (pierwsze zajęcia 5 kwietnia) – I grupa
 • sobota – godz. 11-13 (pierwsze zajęcia 9 kwietnia) – II grupa

Zapisy pod nr telefonu: 884 887 097/


Уроки Польської мови для громадян України

Міський голова Сокулки Ева Куліковська, запрошує громадян України що перебувають на обшарі гміни і міста Сокулка на безкоштовні уроки Польської мови.

Уроки відбудуться в Сокулькому Центі Культури, в залі в Будинку Тизенхауза (вул. Підсуцького 1, Kamienica Tyzenhauza, Piłsudskiego 1)

Розклад:

 • вівторок – о годині 16-18 (перше заняття 5 квітня) – I група
 • субота – о годині 11-13 (перше заняття 9 квітня) – II група.

Запис за тел: 884 887 097.

(DB)

Weekendowe dyżury w ZUS

W najbliższy weekend placówki ZUS będą otwarte w godzinach 9.00-15.00. Pracownicy ZUS pomogą obywatelom Ukrainy założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złożyć wniosek o świadczenie 500 plus.

W województwie podlaskim dyżury odbędą się:

26 i 27 marca 2022 r.

 • ZUS w Białymstoku, ul. Młynowa 29 ,
 • ZUS w Bielsku Podlaski, ul. Widowska 10 A
 • ZUS w Suwałkach, ul. 1 Maja 33

27 marca 2022 r.

 • ZUS w Augustowie, ul. Hoża 8,
 • ZUS w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16
 • ZUS w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 5
 • ZUS w Sokółce, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c
 • ZUS w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 29
 • ZUS w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 a

Katarzyna Krupicka, ZUS

Spotkanie ze społecznością ukraińską

W środę 23 marca 2022 r., w Sali Lira Sokólskiego Ośrodka Kultury, odbyło się spotkanie ze społecznością ukraińską, która w Sokółce i okolicach znalazła schronienie przed wojną toczącą się w ich ojczyźnie – Ukrainie. Udział w spotkaniu wzięli włodarze Sokółki: Ewa Kulikowska oraz Adam Kowalczuk.

Spotkanie w sali Lira

Zaproszeni zostali także przedstawiciele instytucji, które mogą Ukrainkom i ich dzieciom służyć wsparciem i pomocą w zrozumieniu sytuacji w jakiej się znaleźli, w załatwieniu spraw związanych z pobytem w Polsce czy organizacją nauki i czasu wolnego. Pomoc prawną, odpowiadając na liczne pytania, świadczył p. Janusz Trochimiak z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Pytany był między innymi o legalizacje pobytu czy załatwianie spraw dotyczących brakujących dokumentów.

ZOBACZ WIĘCEJ

SP2 na pomoc Ukrainie

W związku sytuacją panującą na Ukrainie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 włączyła się w akcje wsparcia na rzecz jej mieszkańców zarówno tych, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny jak i tych, którzy w niej pozostali.

Szkolne Koło PCK zebrało ponad 200 kg darów: żywność długoterminową, kosmetyki, chemię gospodarczą, środki opatrunkowe i koce. Zebrane dary zostały przekazane do Sokólskiego Funduszu Lokalnego z ramienia Rejonowego Oddziału PCK w Sokółce.

W dniach 7-10 marca 2022 r. Szkolne Koło Wolontariatu prowadziło zbiórkę pieniędzy na zakup leków i środków opatrunkowych, które trafią do walczącej Ukrainy. Zebrano kwotę w wysokości 3216 zł, która również została przekazana do Sokólskiego Funduszu Lokalnego.

Szkoła wyraża też swoje wsparcie dla Ukrainy poprzez niebiesko – żółte i biało – czerwone dekoracje, gazetki i praca plastyczne uczniów. Jest to tym bardziej ważne, ze względu na obecność szkole nowych uczniów pochodzących z Ukrainy. Każdego dnia społeczność szkolna stara się im pomóc odnaleźć w nowej sytuacji, by czuli się dobrze i bezpiecznie.

Szkolne Koło PCK
Szkolne Koło Wolontariatu

Pomoc prawna uchodźcom z Ukrainy

Adwokatura solidarna z Ukrainą

W związku z agresją Rosji na Ukrainie, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku postanowiła zorganizować nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy.

Koordynatorką akcji jest adw. Anna Jaczun – tel. +48 602-662-551, e-mail: ajaczun@adwrp.pl.

Lista adwokatów deklarujących chęć udzielania darmowej pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy, dostępna jest na stronie:

https://www.adwokatura.bialystok.pl/aktualnosci/18/pomoc-prawna-ukrainie-2022-313

W ZUS-ie ruszyła infolinia dla obywateli Ukrainy

W poniedziałek, 21 marca tego roku, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Dedykowana jest ona osobom, które przybyły do Polski po 23 lutego tego roku w wyniku konfliktu zbrojnego.

– Specjalna infolinia już działać pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, a obsługują ją m.in. uchodźcy z Ukrainy. Opłata za połączenie jest według stawek operatorów. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W ZUSie ruszyła infolinia dla obywateli Ukrainy

ZUS na swojej stronie internetowej publikuje również informacje w języku ukraińskim m.in. gdzie i na jakich warunkach potrzebujący mogą uzyskać pomoc. Są tam także informacje o świadczeniach rodzinnych, e-usługach czy emeryturach i rentach. – Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych ZUS już wkrótce zostanie udostępniona możliwość zakładania profilu PUE w języku ukraińskim – dodaje rzeczniczka.

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie do żłobka. Wnioski o świadczenia będzie można składać już niebawem wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konsultanci infolinii podpowiedzą m.in. jak wypełnić i wysłać wniosek oraz jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Osobom potrzebującym wsparcia przy złożeniu elektronicznego wniosku, pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już niebawem w placówkach ZUS będą także czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim. Będą również dostępne materiały drukowane w tym języku.

Z powodu wojny na Ukrainie już ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie jest ich obecnie ponad 300 osób. W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zebrane produkty trafiają do organizacji zajmujących się pomocą.

ZUS

Zagadnienia ZUS przetłumaczone na język ukraiński

Informacje ZUS dla Ukraińców

Na stronie www.zus.pl są opracowane i przetłumaczone na język ukraiński zagadnienia tematyczne, które mogą się przydać przy kontaktach z osobami potrzebującymi pomocy.

 • „Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko” – jest wersja ukraińska i polska
 • „Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy” – jest wersja ukraińska i polska
 • „E-wizyta w ZUS” (plik docx 17b) – jest wersja ukraińska i polska
 • „Informacja dla uchodźców z Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce” – jest wersja ukraińska i polska
 • Важлива інформація для біженців з України, які перестали тримавати пенсію і пенсію по інвалідності і виїхали з території України – nie ma wersji polskiej
 • Базові виплати на випадок хвороби – nie ma wersji polskiej
 • Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки – nie ma wersji polskiej
 • Платформа електронних послуг ZUS (ПЕП ЗСС або PUE ZUS) – nie ma wersji polskiej
 • Заклад соціального страхування (ZUS) – nie ma wersji polskiej
 • Пенсії та допомоги для осіб, які працювали в Україні (брошурa pdf) – nie ma wersji polskiej

Warto skorzystać z tych materiałów w języku polskim i ukraińskim – udostępnić dalej / przekazać do udostępnienia. Wskazują sposób obsługi przez ZUS wniosków / dot. platformy PUE ZUS / odnoszą się do zatrudnienia cudzoziemców.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini

ZUS

Wnioski o świadczenie za przyjęcie uchodźców

Możliwe jest już składanie wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, tel. 85-7110900.

DO POBRANIA: Rozporządzenie i wzór wniosku

Zajęcia na pływalni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Dzieci na pływalni

UKS Batory w Sokółce zaprasza do udziału w zajęciach na pływalni organizowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, zamieszkałych na terenie gminy Sokółka 

Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie tel. 662106295, 509747367.

Patronat honorowy nad akcją objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Zarząd UKS Batory w Sokółce

Informacja dot. zwierząt domowych uchodźców

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce informuje o zakładach leczniczych z terenu powiatu, świadczących usługi z zakresu szczepienia i znakowania zwierząt domowych towarzyszących uchodźcom z Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej.

 • Usługi Weterynaryjne Andrzej Sokołowski, 16-100 Sokółka, ul. 3 Maja 13, tel. 85 711-26-16.
 • Przychodnia dla Zwierząt „Dąbrowet” Jerzy Obuchowicz, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Sportowa 3, tel. 85 712-16-06.

Paweł Antoni Mędrek
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce

Transport z darami już w drodze na Ukrainę

W poniedziałek 14 marca 2022 r. z magazynu Fundacji SFL pojechały dary do Fundacji Podlascy Aniołowie. Trafią one w pobliże Wasylkowa na Ukrainie.

Wspólna akcja Fundacji SFL z Panią Burmistrz Sokółki przynosi kolejne efekty. Dziękujemy wszystkim ludziom, naszej wspaniałej lokalnej społeczności, której los dotkniętych przez wojnę sąsiadów nie jest obojętny! Magazyn obsługują wolontariusze bez których cała akcja nie byłaby możliwa! Jesteście cudowni. Dziękujemy Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce za wsparcie naszej akcji (dary od Burmistrza Lądka Zdroju – Romana Kaczmarczyka i z Raciborskiego Funduszu Lokalnego). Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce dziękujemy za pomoc w przetransportowaniu darów do Białegostoku.

Przypominamy, że zbiórka trwa nadal!

SFL

Informacja dot. zwierząt towarzyszących Ukraińcom

(PL) Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie na wściekliznę;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych. Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:
1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę
lub
2. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną. Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

KONTAKT: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce – telefon 85-7112327 lub 85-7118926 lub 606376476.


(UA) Інформація для осіб, які переміщуються з України з супроводжуючими тваринами (собаки, коти, фретки)

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з України, повинні мати:

 • правильне маркування (чіп);
 • діюче щеплення від сказу;
 • результат перевірки рівня антитіл до збудника сказу шляхом титрування;
 • сертифікат про стан здоров’я, виданий компетентними ветеринарними органами.

В якості винятку з приводу військових дій на території України, домашні тварини, які супроводжують власників, що перетинають польсько-український кордон, приймають у Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог.

Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (Митної адміністрації) або Поліції під час перетину державного кордону. З метою охоплення Вашої тварини спрощеною процедурою перетину державного кордону необхідно заповнити заяву про:
1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС – якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон
або
2. транзит через державу-члена ЄС – якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон.

Після заповнення заявки ветеринарна інспекція проведе безкоштовне маркування та вакцинування від сказу Вашої тварини. Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, який підтвердить, що ви легально перетнули кордон із супроводжуючою твариною до місця призначення. У випадку перетину кордону без дотримання вищезазначеної процедури, добравшись у місце призначення (тимчасового перебування) необхідно звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де Вас поінформують про подальші процедури.

Skip to content