Krótko o gminie

Herb i flaga Sokółki
Herb i flaga Sokółki

Gmina Sokółka to urokliwy teren położony w północnej części Niziny Podlaskiej. Od strony wschodniej graniczy z Białorusią, od zachodniej – otacza ją Puszcza Knyszyńska. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa drogowa i kolejowa Warszawa – Grodno i dalej w kierunku na Wilno, Rygę, Sankt Petersburg, Mińsk, Moskwę.

Posiadająca 400-letnią tradycję Sokółka leży na styku kultur Wschodu i Zachodu. Usytuowanie na obszarze przygranicznym i historyczne losy sprawiły, że przez wieki krzyżowały się tutaj wpływy różnych narodowości: Polaków, Białorusinów, Żydów, Tatarów, Rosjan, Litwinów, Niemców. Sokółka i jej okolice to prawdziwa mozaika kulturowo – etniczna.

W ciągu ostatnich 20 lat miasto i gmina Sokółka zmieniły się nie do poznania. Dotyczy to przede wszystkim infrastruktury. W tym okresie zrobiono bardzo dużo – wyremontowano dziesiątki kilometrów ulic i chodników w różnych częściach miasta i gminy. Wybudowano wiele nowoczesnych obiektów, wśród których znalazły się m.in.: kryta pływalnia przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (oddana do użytku w 2001 roku), sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 (można z niej korzystać od 2008 roku), kompleks boisk sportowo – rekreacyjnych im. Piotra Nurowskiego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce (udostępniony użytkownikom w 2010 roku), a także blok komunalny przy ul. Majowej w Sokółce.

Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego

Dla Sokółki szczególnie bogaty w inwestycje okazał się rok 2009. Był to wyjątkowy rok w historii miasta – Sokółka świętowała wówczas 400-lecie nadania praw miejskich. Wartość zadań inwestycyjnych zrealizowanych w tym czasie na terenie miasta i gminy przekroczyła 23 mln zł. To absolutny rekord! Obok wyremontowanych ulic i chodników, w Sokółce pojawiły się też nowe obiekty sportowe. Po raz pierwszy w historii naszego miasta i gminy sporo inwestycji było realizowanych z udziałem środków unijnych. Na tej liście znalazła się przebudowa ul. Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka – Bobrowniki (wartość 7.045.118 zł, z czego 55 proc to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), budowa kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych im. Piotra Nurowskiego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce (wartość 4.264.186 zł, z czego połowa pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013). Dzięki środkom zewnętrznym wybudowano również kompleks boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, a także przebudowano ul. Lotników Lewoniewskich.

Meczet w Bohonikach

Władze samorządowe Gminy Sokółka określiły priorytety, którymi chcą się kierować: poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury, ubieganie się o środki unijne, wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, modernizacja placówek oświatowych, wspieranie inicjatyw mieszkańców.

Sokółka jest miejscem, które z pewnością powinno znaleźć się na trasie wędrówek po Polsce. Wyróżnikiem gminy jest jej wielokulturowość. Tylko tutaj można odwiedzić miejsca, gdzie obok siebie żyją w zgodzie przedstawiciele trzech wyznań: katolicy, prawosławni i muzułmanie. Przez gminę przebiega unikalny w skali kraju Szlak Tatarski. W pobliskiej wsi Bohoniki znajduje się jeden z dwóch zabytkowych meczetów na terenie Polski. W Muzeum Ziemi Sokólskiej można zobaczyć stałą ekspozycję poświęconą społeczności tatarskiej.

Konie zimnokrwiste typu sokólskiego

W 2007 roku do Sokółki wróciła (po kilkuletniej przerwie) impreza, z którą kojarzone jest nasze miasto. Chodzi o Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach Polskich, jaka narodziła się w Sokółce w 1999 roku. Impreza przyciąga do naszego miasta mieszkańców różnych zakątków Polski i Europy. W jej organizację zaangażował się Urząd Miejski w Sokółce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (jest to organizacja, która skupia w swoich szeregach pięć gmin: Sokółkę, Krynki, Szudziałowo, Sidrę i Kuźnicę; jej celem jest aktywizacja terenów wiejskich i promocja kultury; Stowarzyszenie uzyskało ponad 6 mln zł na realizację celów statutowych).

Sokółka kojarzona jest również z hodowlą koni zimnokrwistych rasy sokólskiej. Ich nazwa pochodzi stąd, że najbardziej wartościowe gniazdo tych zwierząt wyhodowano właśnie w rejonie Sokółki. Było to po 1945 roku. Na Sokólszczyźnie organizowane są cykliczne wystawy koni rasy sokólskiej. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem.

Kościół św. Antoniego Padewskiego

W 2009 roku o Sokółce usłyszał cały świat. Wszystko za sprawą cudu eucharystycznego, który wydarzył się w miejscowym kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Upuszczona na posadzkę hostia przemieniła się we fragment ludzkiego mięśnia sercowego. Sprawa sokólskiego cudu była badana przez komisję ekspertów powołanych przez metropolitę białostockiego. Komisja nie dopatrzyła się w tym zjawisku działania osób trzecich. W stronę Sokółki zmierza coraz więcej pielgrzymek…

Sokółka rozwija się w taki sposób, aby pogodzić interesy wszystkich mieszkańców. Dotyczy to zarówno poprawy infrastruktury, jak też funkcjonowania oświaty i innych dziedzin życia.

 

Sokółka z lotu ptaka
Sokółka z lotu ptaka

Jednym z wielu atutów Sokółki jest jej położenie na terenie Zielonych Płuc Polski. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wypoczywać w otoczeniu nieskażonej przyrody, a Sokólszczyzna nadaje się do tego idealnie. Na terenie naszej gminy funkcjonuje kilka gospodarstw agroturystycznych, które nie narzekają na brak gości.

Według danych na koniec 2000 roku obszar miasta i gminy Sokółka zamieszkiwało 28187 osób, z czego 19886 mieszkało w samym mieście Sokółka.

Ludność gminy stanowiła 2,3% ludności województwa pod laskiego i odpowiednio 36% ludności powiatu sokólskiego. Powierzchnia gminy wynosi 314 km2 i stanowi 15,3% powierzchni powiatu sokólskiego oraz 1,6% powierzchni województwa podlaskiego

Bogata historia Sokółki, wyjątkowo gościnni mieszkańcy, przepiękne tereny – to tylko niektóre atuty naszej gminy, do odwiedzenia której serdecznie wszystkich zapraszamy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Informacje o Sokółce

Strategia rozwoju Gminy Sokółka

O gminie Sokółka czytaj również na stronie: pl.wikipedia.org

Skip to content