Gmina Sokółka członkiem Forum Ambitnych Miast

4 lipca 2022 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w pierwszym posiedzeniu Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego.

Spotkanie dotyczyło następujących zagadnień:

 • „Wyzwania i bariery rozwoju miast w województwie podlaskim”,
 • „Miasta w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 a polityka spójności UE”
 • „Wsparcie małych i średnich miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze”

W trakcie spotkania został wręczony Akt Powołania na członka Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego, do którego przystąpiło Miasto Sokółka.

Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego tworzy wspólną przestrzeń do wymiany doświadczeń, rekomendacji i rozwiązań powstałych m.in. podczas realizacji różnych projektów, które mogą być wykorzystane przez inne miasta regionu w podobnej sytuacji i o podobnych potrzebach.

(JF)

LV Sesja Rady Miejskiej w Sokółce [na żywo]

5 lipca 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00, odbędzie się LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sokółce, w trybie zdalnym – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zapraszamy na transmisję na żywo od godziny 10:00.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/189968

Pozostałe zarejestrowane obrady Rady Miejskiej w Sokółce można zobaczyć pod adresem:

https://sokolka.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Zaproszenie na wystawę fotografii Agnieszki Nowik

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na wystawę fotografii Agnieszki Nowik, pt. Powrót do przeszłości.

Agnieszka Nowik – kobieta, żona, matka, fotograf! W tej kolejności, bo właśnie to, że urodziła się kobietą, a później została matką zaprowadziło ją do świata fotografii. Fotografii dziecięcej, noworodkowej, ciążowej i rodzinnej.

Wystawa fotografii Agnieszki Nowik

Pięć lat temu przewróciła swoje życie zawodowe do góry nogami. Poświęciła się całkowicie fotografii i od tamtej pory przebywa w magicznym świecie inspiracji, obrazu i światła.

Prowadzi własną firmę Agnieszka Nowik Fotografia, a jej studio mieści się w Sokółce i właśnie tam rozwija swój warsztat fotograficzny. Głównie skupia się na pracy z dziećmi. Właśnie te dziecięce sesje stały się jej miłością, a zapisane obrazy są tego najlepszym dowodem.

Swoje prace prezentuje na FB i specjalnie stworzonej stronie o nazwie www.agnieszkanowik.pl. Fotografie Agnieszki zdobywają nagrody w konkursach oraz publikowane są w magazynach branżowych.

Na co dzień jest żoną uroczego mężczyzny i mamą trzech dziewczynek: Zosi, Marysi i Hani. Córeczki są inspiracją do wszystkiego, co robi!

To od nich zaczęła się jej przygoda z fotografią. Bycie mamą trójki maluchów uwrażliwiło ją na ulotność chwil. Utwierdziła się w przekonaniu, że warto jest zatrzymać czas na fotografiach, aby stały się one piękną pamiątką w przyszłości.

Wystawę można oglądać do końca lipca, w godzinach pracy biblioteki.

Katarzyna Bułkowska

Zwołanie LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje LV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 5 lipca 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/189968

Akcja lato w SOK

Plakat Akcja lato 2022

Sokólski Ośrodek Kultury przygotował bogata ofertę zajęć na wakacyjne miesiące.

Wśród wielu propozycji są różne warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, taneczne, zajęcia szachowe, pokazy filmowe a także festyny z animacjami dla dzieci.

Nie zabraknie też ofert dla dorosłych, w tym koncertów familijnych i specjalnych seansów kinowych.

Czekamy na zgłoszenia na adres mailowy: poczta@sokolskiosrodekkultury.pl

Szczegóły na plakacie.

(AK) SOK

OPS w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu

Baner Program Regionalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno–zawodowych mieszkańców z Gminy Sokółka, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.

Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej mogą być:

 1. osoby wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym tj. osoby długotrwale bezrobotne;
 2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 w/w ustawy;
 3. preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Uczestnicy/ Uczestniczki Klubu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. doradztwa psychologicznego;
 2. pracy socjalnej;
 3. doradztwa zawodowego;
 4. kursów i szkoleń;
 5. staży zawodowych.

REKRUTACJA TRWA W DNIACH 1-22 lipca 2022 roku. Ilość miejsc ograniczona: 40 osób w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn.

Wszystkie zajęcia projektowe odbywać się będą w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zapewni dostępność spotkań rekrutacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz dostępność do formularzy zgłoszeniowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce pokój nr 2 – parter,
ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka, 16-100 Sokółka tel. (85) 711 20 64.
Karty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu.

Jesteś klientem pomocy społecznej i chcesz zmienić swoje życie na lepsze? Zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej w Sokółce!

(MT) OPS

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

27 czerwca 2022 roku odbyło się podsumowanie ogłoszonego 30 maja 2022 r. konkursu plastycznego na logo Czereśniowej Pasieki, skierowanego do uczniów klas IV-VIII szkół miasta i gminy Sokółka.

I miejsce: Kacper

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: Katarzyna Klimaszewska
Członek komisji: Grzegorz Klimaszewski
Członek komisji: Marta Wojewódzka-Szoda
oceniła prace i przyznała następujące miejsca:
I miejsce: Kacper Julian Szyszko
II miejsce: Zuzanna Rećko
III miejsce: Karolina Radulska

Zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy!

ZOBACZ WIĘCEJ

ASU na XXII Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Środa 29 czerwca 2022 r. była pracowita dla reprezentacji Akademii Sportów Umysłowych Sokółka. W tym dniu ambitnie walczyliśmy przy szachownicach na XXII Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży.

Zdjęcie grupowe

W igrzyskach brało udział 113 szachistów z Polski, Czech, Białorusi i Ukrainy. Wzorową obsługę techniczną turnieju zapewniła Akademia Szachowa Sobocińscy z Łomży. Sędzią głównym był sędzia kl. I p. Sławomir Sobociński. Turniej rozegrano na dystansie 7 rund z czasem 30 minut na zawodnika.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Andrzejewa 26,5 pkt a w rywalizacji zagranicznej zespół z Ukrainy. Reprezentacja ASU Sokółka klasyfikacji drużynowej zajęła II miejsce 26,0 pkt.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na „Lato z biblioteką”

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza najmłodszych czytelników na spotkania z cyklu „Lato z biblioteką”. W każdy wtorek lipca o godz. 11:00 wyruszymy w podróż do krainy „Niezapomnianych bajek babuni”, w które zabierze nas Agencja Artystyczno-Animacyjna Anna Zatorska.

W planie przewidziano plenerowe animacje oraz warsztaty literackie. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zagospodarować wolny czas spędzając go na zabawie oraz poznawaniu treści dawnych bajek, w sposób twórczy i kreatywny.

Plakat

W każdym tygodniu uczestnicy spotkają się z różnymi bajkowymi bohaterami:
5.07 – „Rybak i złota rybka”
12.07 – „Dziewczynka z zapałkami”
19.07 – „Brzydkie kaczątko”
26.07 – „Nowe szaty cesarza”

Na pierwsze spotkanie zapraszamy 5 lipca 2022 r., na skwer przed biblioteką. Wstęp wolny. Prosimy nie zapomnieć o nakryciach głowy, w ten słoneczny czas. W przypadku złej pogody zajęcia odbędą się w czytelni biblioteki.

„Lato z Biblioteką” jest organizowane dzięki środkom z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi pozyskanych przez Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce na realizację projektu: „Niezapomniane bajki babuni”, który swym patronatem objęła Burmistrz Sokółki, Pani Ewa Kulikowska.

Pracownicy Oddziału dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

Już tylko kilka godzin na złożenie deklaracji CEEB

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. informuje, że już tylko godziny pozostały do zgłoszenia budynków przez ich właścicieli lub zarządców do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Niezłożenie deklaracji może spowodować konieczność zapłacenia kary pieniężnej. Gmina Sokółka zobligowana przez Marszałka Województwa Podlaskiego od kilku miesięcy prowadziła Inwentaryzację źródeł niskiej emisji.

ZŁOŻENIE ANKIETY INWENTARYZACYJNEJ NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO.

Wszyscy, którzy nie zdążą złożyć deklaracji w wersji papierowej w Urzędzie Miasta mogą do końca dnia (2022-06-30) dopełnić tego obowiązku za pośrednictwem internetu na stronie https://ceeb.gov.pl/.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Druki są do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta lub pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji-i-wnioskow

MPEC Sokółka

Wojskowe Centrum Rekrutacji zaprasza

wcr 2022-07-02

Już w najbliższą sobotę 2 lipca 2022 r. osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim będą mogły złożyć wnioski w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku, ul. Lipowa 35.

Informujemy, że w w/w terminie istnieje również możliwość załatwienie innych spraw urzędowych w zakresie działania Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Zapraszamy w godzinach 8.00 – 14.00.

WCR w Białymstoku

Lipcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 7, 14, 21 lipca 2022 r. w godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 13, 27 lipca 2022 r. w godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 5, 19 lipca 2022 r. w godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 4, 18 lipca 2022 r. w godz. 15.00-17.00

W dniu 28 lipca 2022r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

PSZOK – legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady

Baner infrastruktura środowisko

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Już niedługo powstanie punkt, do którego będzie można oddać wszystkie kłopotliwe śmieci, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Przyjmują tam: zepsute żarówki, stare opony, gruz, zgrabione liście, ale także kable, czy szkło. To miejsce nazywa się PSZOK i nie będzie trzeba go szukać daleko, bo będzie w Naszej gminie.

PSZOK w Sokółce

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Do Punktu można będzie odwieźć praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy też, że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie z Bogusz zwiedzają Polskę

Baner Poznaj Polskę
Uczniowie mieli okazję poznać dziedzictwo narodowe i kulturowe naszego regionu.

8 czerwca 2022 roku uczniowie klas l – lll Szkoły Podstawowej w Boguszach uczestniczyli w wycieczce współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Uczniowie mieli okazję poznać dziedzictwo narodowe i kulturowe naszego regionu – Pokamedulski Klasztor w Wigrach, Sanktuarium w Studzienicznej oraz Muzeum Kanału Augustowskiego.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył rejs Kanałem Augustowskim wraz ze śluzowaniem.

SP w Boguszach

Dofinansowanie programu „Posiłek w Szkole i w domu”

W imieniu burmistrza Ewy Kulikowskiej, zastępca Adam Kowalczuk podpisał umowę na wsparcie finansowe Gminy Sokółka w ramach programu „Posiłek w Szkole i w domu”.

Pozyskaliśmy kwotę 80 000 zł. Koszt całego zadania – 100 000 zł. Środki te pozwolą na poprawę standardu stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce poprzez wyremontowanie kuchni (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie posadzki, ułożenie glazury i terakoty, wymiana drzwi, malowanie ścian).

Prace zostaną wykonane podczas tegorocznych wakacji.

W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu z tego programu wyremontowana została kuchnia w Szkole Podstawowej nr 1.

Wycieczka na Mazury

Baner Poznaj Polskę

Uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce w dniu 19 maja 2022 r. uczestniczyli w jednodniowej wycieczce na Mazury. Odwiedzili miejscowości: Ruciane Nida, Mrągowo i Świętą Lipkę. Wycieczka została dofinansowana ze środków programu MEiN „Poznaj Polskę”.

Pierwszym punktem wycieczki była turystyczna miejscowość Ruciane Nida. Atrakcję stanowił rejs statkiem z przystani „U Faryja” po Jeziorze Nidzkim, jednym z najdłuższych jezior na tym terenie, pełnym zatok i wysp, najmniej zmienionym przez działalność człowieka akwenem na Mazurach. Ładna pogoda i okoliczności przyrody sprzyjały tej wyprawie. Podczas rejsu uczestnicy podziwiali malownicze widoki, gdyż jezioro to, jedno z najpiękniejszych w Polsce, sąsiaduje z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym.

Wycieczka na Mazury

Następnie młodzież udała się do Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie. Dzięki wystawom i ciekawym opowieściom przewodników uczniowie poznali pradzieje okolic i historię urokliwego miasta położonego nad jeziorem Czos. Uczestnicy wycieczki z wielkim zainteresowaniem oglądali ekspozycje archeologiczne oraz pamiątki przeszłości z zakresu numizmatyki, etnografii, piśmiennictwa, sztuki ludowej i współczesnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie zwiedzali Warszawę

Baner Poznaj Polskę

W ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” 17 maja 2022 r. uczniowie klasy 3a i 3e uczestniczyli w bardzo ciekawej wycieczce do Warszawy. Celem wyjazdu było urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez praktyczne odkrywanie śladów historii oraz piękna naszej stolicy.

Wycieczka do Warszawy

Pierwszym etapem wycieczki był spacer po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród niesamowitych barw i zapachów uczniowie osobiście doświadczali fascynującego życia roślin, zachwycali się ich bioróżnorodnością.

Kolejny punkt programu to spacer po warszawskiej Starówce. Opisywany na lekcjach Pomnik Małego Powstańca cieszył się szczególnym zainteresowaniem uczniów. Natomiast cisza wąskich uliczek Starego Miasta i gwar Placu Zamkowego sprawił, że nikomu się nie dłużyło nawet czekanie na obiad. Po krótkim odpoczynku i po pysznym posiłku w pięknej restauracji „Literatka” uczniowie podziwiali stolicę skapaną w blaskach zachodzącego słońca.

W celu wzbogacenia wiedzy historycznej o kulturze polskiej i kształtowania postaw patriotycznych uczniowie na koniec zwiedzili Zamek Królewski. Wędrując po komnatach królewskich, dowiedzieli się, jak i gdzie król przyjmował gości, gdzie spał, gdzie odbywały się słynne obiady czwartkowe. Z zaciekawieniem obejrzeli salę tronową, wielką salę balową, mieli także okazję podziwiać portrety sławnych królów i piękne obrazy prezentujące Warszawę z czasów Canaletta.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content