Elektroniczny Urząd

Adresy skrytek ePUAP, za pomocą których można doręczać (przedkładać) dokumenty elektroniczne do urzędu:

/4t252ispd3/skrytka

/4t252ispd3/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).


Obywatel.gov.pl

Skip to content