Artykuły w kategorii: Inwestycje gminne

Umowa na przebudowę drogi w Plebanowcach

Przebudowa drogi gminnej Plebanowce – Nowowola (do granicy gminy Sokółka)

2 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sokółka reprezentowaną przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską a przedsiębiorcą Krzysztofem Błahuszewskim – Usługi Drogowe w Sokółce, dotycząca realizacji inwestycji nie drogowej związanej z przebudową odcinka drogi publicznej o kategorii drogi gminnej wewnętrznej w Plebanowcach położonej na ...

Certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji

Gmina Sokółka wyróżniona certyfikatem Srebrnego Samorządowego Lidera Inwestycji

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Sokółka została wyróżniona certyfikatem Srebrnego Samorządowego Lidera Inwestycji za miesiąc marzec 2024. Tytuł Samorządowego Lidera Inwestycji przyznawany jest Samorządom oraz jednostkom organizacyjnym, których działalność ma największy wpływ finansowy i inwestycyjny na polski rynek gospodarczy. Pełne informacje na temat celu i ...

Budowa drogi gminnej polepszy życie mieszkańców Drahli

Przez 14 lat mieszkańcy wsi Drahle zmagali się z uciążliwym ruchem ciężkich pojazdów transportujących kruszywo przez ich wieś. Dopiero upór i determinacja Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci podpisania w dniu 20 marca 2024 r. umowy trójstronnej pomiędzy Gminą Sokółka – reprezentowaną ...

Prace rozbiórkowe na dworcu

Prace rozbiórkowe na dworcu

W środę 24 stycznia 2024 roku na terenie dworca PKP w Sokółce odbyła się I Rada Budowy. Uczestniczyli w niej: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Adamem Juchnikiem, a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz ...

To będzie wizytówka miasta

Trwają prace związane z wyburzeniem starego dworca PKP i wybudowaniem w tym miejscu Gminnego Centrum Przesiadkowego. O inwestycji mówiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podczas konferencji prasowej, która została zorganizowana w środę 17 stycznia 2024 roku. -To historyczna inwestycja, na którą czekaliśmy bardzo długo. Nowy budynek, ...

Będzie nowa droga do Polanek

W piątek 1 grudnia 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na na wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki. Wykonawcą będzie firma STRADA Tomasz Borowik z Białegostoku. Wartość to 239.850 zł. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi ...

Rozbiorą stary most i wybudują nowy

We wtorek 7 listopada 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę z wykonawcą inwestycji „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budowa i rozbiórka tymczasowej kładki dla ...

Basen do remontu, drogi do przebudowy

W środę 18 października 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowy z wykonawcami inwestycji, które w najbliższym czasie będą prowadzone w mieście i gminie Sokółka. Chodzi o przebudowę i rozbudowę dróg Kundzin – Orłowicze, rozbudowę ul. Majowej i Alei ks. dr Dariusza Sańko, budowę ...

Jest dworzec, będzie Gminne Centrum Przesiadkowe

Już wkrótce rozpocznie się budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce. Poświęconą tej inwestycji konferencję prasową zorganizowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Odbyła się ona w poniedziałek 9 października 2023 roku. Uczestniczył w niej Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński. Centrum Przesiadkowe powstanie w miejscu, gdzie obecnie ...

Piesi i rowerzyści będą bardziej bezpieczni

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg , który ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów ...

Gmina wyremontuje zabytkową kamienicę i kapliczkę

O uzyskanym przez Gminę Sokółka dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków mówiła podczas konferencji prasowej Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. W zorganizowanej w czwartek 20 lipca 2023 roku przed sokólskim magistratem konferencji uczestniczyli również: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i ...

Rewitalizacja obiektów przez Gminę Sokółka

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie na termomodernizację kamienicy przy ul. Białostocka 19 w Sokółce i remont kapliczki zlokalizowanej na rogu ul. Grodzieńskiej i ul. Kresowej w Sokółce. Całkowita wartość projektu: 2 158 000,00 zł Dofinansowanie: 1 200 000,00 zł Wkład własny Gminy Sokółka: 958 000,00 zł

Budowa nowej Biblioteki coraz bliżej zakończenia

W dniu 11 maja 2023r. Burmistrz Ewa Kulikowska wraz z zastępcą Adamem Juchnikiem oraz radnymi Martą Jarosz oraz Ewą Karczewską odwiedzili plac budowy inwestycji pn. Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu, gdzie Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowym KRYSTEX Żukowski Krzysztof. Gmina ...

Przebudowa i rozbudowa OSP w Starej Kamionce

W dniu 11 maja 2023r. Burmistrz Ewa Kulikowska wraz z zastępcą Adamem Juchnikiem oraz radnym Andrzejem Kirpsza odwiedzili plac budowy inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Starej Kamionce gdzie Wykonawcą jest firma Kruder Budownictwo Sp. z o.o. Zgodnie z umową to zadanie ma ...

Kanał deszczowy zostanie przebudowany

W poniedziałek 6 marca 2023 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik podpisał umowę z wykonawcą inwestycji – przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej na ul. Zacisze w Sokółce. Ze względu na zły stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej zaplanowano jej wymianę. Przebudowywany kanał deszczowy o długości ...

Na spotkaniu o Centrum Przesiadkowym

Z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej w sokólskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie projektowe dotyczące budowy Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce. Zorganizowano je w piątek 20 stycznia 2023 roku. Jego uczestnikami byli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, pracownicy sokólskiego magistratu, przedstawiciele firmy Budimex S.A. oraz jednostki ...

Jedna z najstarszych kamienic w Sokółce oddana do użytku

W dniach 11-14 października 2022r. komisja w składzie: Grzegorz Krzysztof Kucharewicz, Krzysztof Szamreta, Adam Narbutt, Maciej Michalczuk, Stanisław Kuźmiński oraz Marcin Leszczyński dokonała końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” W ...

Skip to content