Rozbudowa i przebudowa remizy, budowa drogi. Dzień Sołtysa

W dniu 22.03.2023 r. w Klubie Wiejskim w Starej Kamionce odbyło się uroczyste podpisanie umów na Rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Starej Kamionce oraz na Przebudowę drogi gminnej nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska;
 • II Zastępca Burmistrza Adam Juchnik;
 • Antoni Stefanowicz kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa;
 • Poseł na Sejm Jarosław Zieliński;
 • Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Dariusz Wojtecki;
 • Barbara Szymczyk reprezentująca firmę P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk (wykonawca drogi);
 • Robert Wyszyński reprezentujący firmę Kruder Budownictwo Sp. z o.o. (wykonawca remizy);
 • strażacy OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance;
 • radni gminni i powiatowi;
 • przedstawiciele jednostek;
 • sołtysi.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Starej Kamionce będzie polegała na:

 • rozbiórce istniejących fundamentów po ustępach zewnętrznych na terenie opracowania;
 • niwelacji i podniesienie terenu pod projektowanymi utwardzeniami dojazdów i dojść;
 • rozbudowie budynku o parterową, niepodpiwniczoną część mieszczącą pomieszczenia jednostki gaśniczo-ratowniczej OSP – garażu dla wozu bojowego straży pożarnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi, kotłownią, magazynem, połączoną z istniejącym budynkiem łącznikiem;
 • przebudowie istniejącego budynku OSP w zakresie zmian otworów okiennych i drzwiowych w celu skomunikowania dobudowywanej części z pomieszczeniami istniejącymi i wydzieleniu stref pożarowych;
 • wymianie drzwi w ustępie w części istniejące z powiększeniem otworów w ścianach działowych;
 • dociepleniu stropodachów wentylowanych i remont pokrycia dachu z papy nad częścią istniejącą;
 • budowie zewnętrznej instalacji zbiornikowej gazu płynnego jako źródła paliwa do projektowanej kotłowni wraz z dwoma zbiornikami naziemnymi o poj. poniżej 5 m3 i łącznej pojemności poniżej 10 m3
 • budowie zbiornika szczelnego na płynne nieczystości komunalne;
 • przebudowie przyłącza wodociągowego do budynku;
 • budowie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego rozbudowywaną część budynku ;
 • budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp, na dachu projektowanego budynku;
 • budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 • budowie pochylni dojazdu do projektowanego garażu oraz wykonanie utwardzeń terenu dojść, dojazdów i miejsc parkingowych;
 • przebudowie i rozbudowie instalacji: elektrycznych, wentylacji, centralnego, kanalizacji sanitarnej w budynku.

wartość zadania: 2 113 362,51 zł
dofinansowanie: 323 870,40 zł
wkład własny Gminy Sokółka: 1 789 492,11 zł

Zadanie zostanie zakończone w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Gmina Sokółka od 2015 r. do marca 2023r. przekazała Ochotniczym Strażom Pożarnym 1 758 299,49 zł na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obiektów m.in. akcje ratownicze, szkolenia, wyjazdy służbowe, zakup sprzętu i wyposażenia, remonty, diety dla strażaków, zawody strażackie.

W latach 2017-2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, otrzymała od Gminy Sokółka dotacje w wysokości 22 000,00 zł oraz została zwolniona z płacenia podatku od nieruchomości w 2021 – 12 587,00 zł, w 2022 – 13 342,00 zł, w 2023 – 14 552,00 zł.

Burmistrz Sokółki próbowała pozyskać dodatkowe środki na rozbudowę i przebudowę remizy, niestety otrzymała negatywne odpowiedzi od Zarządu Powiatu Sokólskiego, Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – pisma poniżej.

Przebudowa drogi gminnej nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach. (długość ok. 1450m). W ramach zadania planowana jest:

 • wykonanie dokumentacji projektowej;
 • budowa nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
 • budowa drogi dla rowerów;
 • oznakowanie pionowe;
 • odwodnienie.

całkowita wartość zadania: 3 169 520,00 zł
dofinansowanie: 3 106 129,60zł
wkład własny Gminy Sokółka: 63 390,40 zł

Zadanie zostanie zakończone w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dofinansowanie obu inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia –PGR)

Tego dnia świętowany był również Dzień Sołtysa. Sołtysi otrzymali od Pana Posła Jarosława Zielińskiego list z życzeniami. Pani Burmistrz i jej Zastępcy oprócz życzeń obdarowali sołtysów drzewkami jabłoni.

(JF)


Zobacz również

Skip to content