Klauzule informacyjne

Klauzula dot. Kodeksu wyborczego

Klauzula dot. petycji

Klauzula dot. skarg i wniosków

Klauzula dot. debaty o stanie Gminy Sokółka

Klauzula dot. informacji publicznej

Klauzula dot. interesantów Urzędu Miejskiego

Klauzula dot. rozmów telefonicznych

Klauzula dot. medali za długie pożycie małżeńskie

Klauzula dot. oświadczeń majątkowych

Klauzula dot. wykonawcy umowy zamówienia publicznego

Klauzula dot. uczestnika postępowań zamówień publicznych

Klauzula dot. kwalifikacji wojskowej

Klauzula dot. monitoringu w Gminie Sokółka

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Sokółce

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie spraw obywatelskich

Klauzula dot. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Skip to content