Miasta partnerskie

Herb IwieIwie (Białoruś)

Miejscowość założona w XV w. przy dworze książąt litewskich w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 1566 Iwie były miasteczkiem w powiecie oszmiańskim, istniała tu szkoła ariańska, której rektorem w latach 1585—1593 był Jan Namysłowski. Odbywały się też tu synody braci polskich. W 1598 w miasteczku Iwie osiedlili się pierwsi Tatarzy. W 1631 ufundowany został klasztor bernardyński przy istniejącym od XV w. kościele św. św. Piotra i Pawła. Po III rozbiorze Polski w 1795 miejscowość znalazła się w granicach Imperium Rosyjskiego. W połowie XIX w. miejscowe dobra znalazły się we władaniu hrabiów Zamoyskich, z fundacji Elfrydy z Tyzenhauzów Zamoyskiej zbudowano tu w 1884 drewniany meczet. W okresie II Rzeczypospolitej w latach 1921-1939 miejscowość była siedzibą wiejskiej gminy Iwie. Od 2000 r. Iwie jest miastem. W 1932 w Iwiu urodził się Stanisław Fita – polski historyk literatury, profesor.

www.ivye.by

 

 

Herb OrzyszaOrzysz (Polska)

Miasto i gmina Orzysz, położone są w południowo-wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, nad rzeką Orzyszą, między jeziorami Sajno i Orzysz.

Początek miasta sięga pierwszej polowy XV wieku. Prawa miejskie uzyskał w 1725 roku. Od 1895 Orzysz posiada status miasta garnizonowego.

Według danych z 30 czerwca 2014 miasto liczyło 5797 mieszkańców.

www.orzysz.pl

 

 

 

 

Herb RochlitzRochlitz (Niemcy)

Niemieckie miasto Rochlitz znajduje się w środkowo-zachodniej części Saksonii i zamieszkuje je ok. 6600 osób ze średnią wieku mieszkańców 48,8 lat.

Centralne położenie w samym środku trójkąta: Chemnitz, Sachsen-Drezno-Lipsk oraz doskonałe połączenia komunikacyjne do drogi federalnej B175, B107 i B7 zapewnia bardzo dobry dostęp do miasta ze wszystkich kierunków. Struktura gospodarki Rochlitz to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rzemiosło.

W historycznym centrum miasta są ciekawe w atrakcje turystyczne m.in. dwa kościoły: Piotra i Kunigundy.

www.rochlitz.de

 

 

 

Herb SolecznikSoleczniki (Litwa)

Rejon solecznicki jest położony w południowo – wschodniej części Litwy w powiecie wileńskim.

Powierzchnia rejonu wynosi 1491,4 kmkw., co stanowi 15,3 proc. terytorium powiatu. Ośrodkiem administracyjnym jest odległe od Wilna o 44 km miasto Soleczniki. Od północy i zachodu rejon graniczy z rejonem orańskim i rejonami wileńskim i trockim. Od wschodu i południa z Białorusią (obwód grodzieński).

Rejon solecznicki zamieszkuje 38428 osób. 79 proc. mieszkańców rejonu jest narodowości polskiej, 9,4 proc. mieszkańców stanowią Litwini, 5,8 proc. – Rosjanie, 3,8 proc. – Białorusini, 1,4 proc. – inne narodowości.

www.salcininkai.lt

 

 

 

Herb

Piwniczna-Zdrój

Miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim.

Miasto królewskie starostwa sądeckiego w powiecie sądeckim województwa krakowskiego w końcu XVI wieku. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miasto liczyło 5825 mieszkańców.

Piwniczna leży nad rzeką Poprad. Najwyższe szczyty w obrębie miasta: Eliaszówka 1024 m, Niemcowa 963 m, Granica 715 m, Kicarz 703 m. Przez miasto biegnie linia kolejowa, ze stacją Piwniczna i przystankiem Piwniczna-Zdrój oraz droga krajowa 87 łącząca Nowy Sącz z miejscowym, byłym przejściem granicznym Piwniczna-Mníšek nad Popradom.

www.piwniczna.pl

 

 

HerbUstrzyki Dolne

Miasto w województwie podkarpackim, siedziba powiatu bieszczadzkiego, położone nad rzeką Strwiąż. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ustrzyki Dolne.

Wieś prawa wołoskiego Vstryki, własność starostwa przemyskiego położona była na przełomie XVI i XVII wieku w ziemi sanockiej województwa ruskiego. Ustrzyki Dolne uzyskały lokację miejską po 1727 roku, zdegradowane w 1945 roku, ponowne nadanie praw miejskich w 1952 roku. W latach 1944–1951 miasto należało do ZSRR (wróciło do Polski w ramach umowy o zmianie granic podpisanej między RP a ZSRR 15 lutego 1951 r.). W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego.

Leży na wysokości ok. 480 m n.p.m., na trasie małej i dużej pętli bieszczadzkiej. Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 9383 mieszkańców

www.ustrzyki-dolne.pl

 

 

Źródło informacji: wikipedia.org

Skip to content