Miasta partnerskie

Herb Iwie

Iwie (Białoruś)

Miejscowość założona w XV w. przy dworze książąt litewskich w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 1566 Iwie były miasteczkiem w powiecie oszmiańskim, istniała tu szkoła ariańska, której rektorem w latach 1585—1593 był Jan Namysłowski. Odbywały się też tu synody braci polskich. W 1598 w miasteczku Iwie osiedlili się pierwsi Tatarzy. W 1631 ufundowany został klasztor bernardyński przy istniejącym od XV w. kościele św. św. Piotra i Pawła. Po III rozbiorze Polski w 1795 miejscowość znalazła się w granicach Imperium Rosyjskiego. W połowie XIX w. miejscowe dobra znalazły się we władaniu hrabiów Zamoyskich, z fundacji Elfrydy z Tyzenhauzów Zamoyskiej zbudowano tu w 1884 drewniany meczet. W okresie II Rzeczypospolitej w latach 1921-1939 miejscowość była siedzibą wiejskiej gminy Iwie. Od 2000 r. Iwie jest miastem. W 1932 w Iwiu urodził się Stanisław Fita – polski historyk literatury, profesor.

www.ivye.by

 

Herb Orzysza

Orzysz (Polska)

Miasto i gmina Orzysz, położone są w południowo-wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, nad rzeką Orzyszą, między jeziorami Sajno i Orzysz.

Początek miasta sięga pierwszej polowy XV wieku. Prawa miejskie uzyskał w 1725 roku. Od 1895 Orzysz posiada status miasta garnizonowego.

Według danych z 30 czerwca 2014 miasto liczyło 5797 mieszkańców.

www.orzysz.pl

 

 

 

 

Herb Rochlitz

Rochlitz (Niemcy)

Niemieckie miasto Rochlitz znajduje się w środkowo-zachodniej części Saksonii i zamieszkuje je ok. 6600 osób ze średnią wieku mieszkańców 48,8 lat.

Centralne położenie w samym środku trójkąta: Chemnitz, Sachsen-Drezno-Lipsk oraz doskonałe połączenia komunikacyjne do drogi federalnej B175, B107 i B7 zapewnia bardzo dobry dostęp do miasta ze wszystkich kierunków. Struktura gospodarki Rochlitz to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rzemiosło.

W historycznym centrum miasta są ciekawe w atrakcje turystyczne m.in. dwa kościoły: Piotra i Kunigundy.

www.rochlitz.de

 

 

 

Herb Solecznik

Soleczniki (Litwa)

Rejon solecznicki jest położony w południowo – wschodniej części Litwy w powiecie wileńskim.

Powierzchnia rejonu wynosi 1491,4 kmkw., co stanowi 15,3 proc. terytorium powiatu. Ośrodkiem administracyjnym jest odległe od Wilna o 44 km miasto Soleczniki. Od północy i zachodu rejon graniczy z rejonem orańskim i rejonami wileńskim i trockim. Od wschodu i południa z Białorusią (obwód grodzieński).

Rejon solecznicki zamieszkuje 38428 osób. 79 proc. mieszkańców rejonu jest narodowości polskiej, 9,4 proc. mieszkańców stanowią Litwini, 5,8 proc. – Rosjanie, 3,8 proc. – Białorusini, 1,4 proc. – inne narodowości.

www.salcininkai.lt

 

 

 

 

Źródło informacji: wikipedia.org

SOKÓŁKA - Gmina Sokółka