Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej

-Tegoroczne obchody, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, miały inny charakter niż dotychczas. Mogliśmy zaprosić dużo mniejsze, niż dwa lata temu, grono nagrodzonych nauczycieli oraz osób związanych z oświatą – tak przywitała zebranych Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w kamienicy Tyzenhauza przy ul. Piłsudskiego.

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej

-Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o jej szczególnej misji polegającej na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości. Z tej okazji kieruję słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie wkładane w realizację trudnego, ale jakże odpowiedzialnego zadania kształcenia młodego pokolenia. Dzięki Waszej nauczycielskiej służbie, dzieci i młodzież mają szansę, aby rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę. Niech wszystkie dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i pełne zadowolenia. Wyrazy wdzięczności i uznania kieruję do Pracowników obsługi i administracji, którzy wspomagają wysiłek pedagogów i przyczyniają się do tworzenia przyjaznych i estetycznych warunków nauki oraz pracy.

-Przyjmijcie Państwo w dniu Waszego Święta z serca płynące życzenia satysfakcji z pracy, wytrwałości w pełnieniu swojej misji, uznania i szacunku wychowanków, zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – takimi słowami zwrócił się do zebranych Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przyznała nagrody specjalne następującym pedagogom: ZOBACZ WIĘCEJ

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Tabliczka mnożenia 2021

W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce szczególną uwagę poświęcono tabliczce mnożenia, a to z powodu obchodów XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Jak co roku w ostatnim tygodniu września uczniowie mogli zmierzyć się ze znajomością tabliczki mnożenia oraz z umiejętnością wykonywania rachunków pamięciowych. Nasi Uczniowie mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy w tym zakresie przede wszystkim poprzez zabawę, tj. grając w gry planszowe, rozwiązując zagadki, rywalizując w matematyczną Jenge itp.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Piżamy w Starej Kamionce

Wrzesień jest miesiącem świadomości chorób nowotworowych dzieci i młodzieży, w związku z tym 23.09.2021 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Dzień Piżamy – obudź w sobie Anioła”.

Zdjęcie grupowe

Dzień Piżamy to przede wszystkim dzień zwrócenia uwagi na zdrowie i empatię. Dlaczego piżama? – ponieważ to standardowe ubranie chorych przebywających na oddziałach onkologicznych. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przebrani w tym dniu w piżamy lub jakąś jej część, z hasztagiem  #Piżama,  okazali wsparcie wszystkim najmłodszym pacjentom i ich rodzinom.

Przy okazji w klasach przeprowadzono zajęcia o tematyce prozdrowotnej. Tego dnia zbierano również pieniądze do wcześniej przygotowanej puszki. Z dumą stwierdzamy, że udało nam się zebrać 630,65 zł. Wpłacona na konto Fundacji „Gdy Liczy się Czas” kwota zostanie przeznaczona na zakup pomp (oddział Onkologii, Hematologii i Transplantologii USzD w Lublinie) oraz  rehabilitację dzieci.

Cieszymy się, że mogliśmy chodź w niewielkim stopniu przyczynić się do pomocy chorym dzieciom. Serdecznie dziękujemy za każdą „symboliczną złotówkę”.  Wierzymy, że dobre uczynki wracają z podwójną mocą! Pomaganie uskrzydla! ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dot. projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Szanowni Państwo, w poniższym załączniku podajemy do publicznej wiadomości listę rodziców/opiekunów prawnych przyjętych w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lista Rodziców/opiekunów prawnych przyjętych do projektu

Referat Oświaty

Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance zapraszają uczniów klas I-VIII i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance do udziału w projekcie pn. „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u 45 uczniów (K/M) ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance poprzez stworzenie warunków do rozwijania kompetencji kluczowych naukowo-technicznych, matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i właściwych postaw na rynku pracy między innymi uczenia się, rozumienia, krytycznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej poprzez utworzenie pracowni przyrodniczej, organizacji dodatkowych zajęć matematyczno – przyrodniczych, wyjazdów edukacyjnych oraz wyposażaniu 7 nauczycielek w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

Uczniowie skorzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb. Projekt przewiduje realizację następujących działań:
– interdyscyplinarne zajęcia w pracowni przyrodniczej (geografia, fizyka, chemia, biologia, matematyka),
– zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
– wyjazd edukacyjny do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego,
– wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie,
– zajęcia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w projekcie

Baner EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych zapraszają uczniów klas I-VIII i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych do udziału w projekcie pn. „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych”.

Celem głównym projektu jest wzrost u 40 uczniów (K/M) ze Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych, kompetencji informatycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz rozwinięcie postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy takich jak: kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność krytycznego myślenia, efektywnego uczenia się.

Uczniowie skorzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb. Projekt przewiduje realizację następujących działań:

– zajęcia dodatkowe dziennikarskie, z programowania, badawcze w pracowni przyrodniczej,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
– prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej,
– pomoc stypendialną dla 6 uczniów uczennic przez 10 miesięcy,
– wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie,
– zajęcia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego w ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, do udziału w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Do udziału w projekcie zaprasza się rodziców dzieci do lat 3, które nie korzystają obecnie z usług Miejskiego Żłobka w Sokółce.

Zdjęcie że żłobka

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo / biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy oraz osób pracujących.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wynik konkursu ofert z zakresu oświaty i wychowania

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania wpłynęła jedna oferta.

Dotacja w wysokości 10000 zł została przyznana Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”, Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka. W załączeniu Informacja o przyznanej dotacji oraz Wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs.

ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz złożonych i ocenionych ofert

Informacja o przyznanej dotacji

Anna Żemajduk
Referat oświaty

Łącznie ponad 1 mln 343 tys. zł z trafi do sokólskich szkół i przedszkoli

Baner z logówkami EFS

Stypendia, zajęcia dodatkowe, wyjazdy edukacyjne i nowoczesne wyposażenie. Wraz z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 w 2 sokólskich przedszkolach i 4 szkołach podstawowych rozpoczną się nowe projekty edukacyjne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina Sokółka pozyskała na nie łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 1 343 275 zł.

Pomoce

Za pozyskane pieniądze Przedszkole nr 1 zrealizuje projekt pod nazwą „Kompetentne przedszkolaki”. Wartość projektu z wkładem własnym Gminy Sokółka wynosi 116 624,68 zł, dofinansowanie z EFS: 109 374,68 zł. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mądroboty”, „Kulinarna Przygoda”, „Być badaczem” oraz „Skaczące nutki” oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku podjętych działań u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość i inicjatywność. Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, w tym nowoczesne roboty edukacyjne i wiele pomocy dydaktycznych także pomoże kształtować kompetencje kluczowe.

„W krainie zmysłów” to projekt przewidziany do realizacji w Przedszkolu nr 5. Wartość projektu to 65 515,00 zł, dofinansowanie – 62 215,00 zł. Misją projektu jest stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, rozwijającym kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły. ZOBACZ WIĘCEJ

Rusza projekt „W krainie zmysłów”

Baner z logówkami EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 5 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „W krainie zmysłów” nr RPPD.09.01.00-20-0574/20, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt zapewni dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Naszym celem jest wspieranie wielokierunkowej aktywności minimum 52 dzieci z Przedszkola nr 5 w Sokółce. Wiąże się to między innymi z dostosowaniem miejsc pracy do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacją zajęć dodatkowych.

Misją projektu jest stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, rozwijającym kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły. Zostaną zorganizowane zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia pn. Poznaję świat zmysłami oraz zajęcia pn. „Wędrujące stopy”. Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 5 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci oraz wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aby wziąć udział w projekcie należy w dniach od 1 do 15 września 2021 r. złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 5 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Rusza projekt „Kompetentne przedszkolaki”

Baner z logówkami EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 1 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 1 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „Kompetentne przedszkolaki” nr RPPD.09.01.00-20-0496/20, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt zapewni dzieciom w wieku przedszkolnym z Przedszkola nr 1 w Sokółce, możliwość oraz przestrzeń na przyjazne i efektywne uczenie się, które pozwoli im prawidłowo rozwinąć kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne w życiu. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mądroboty”, „Kulinarna Przygoda”, „Być badaczem” oraz „Skaczące nutki” oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku podjętych działań u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość i inicjatywność. Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci. Zaplanowane w projekcie zakupy w istotny sposób wpłyną na poprawę jakości procesu nauczania w placówce. Wartością dodaną projektu będzie też wzrost atrakcyjności przedszkola i edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 1 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wiedza i kompetencje

Baner z logówkami EFS

„Wiedza i kompetencje” projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

„Wiedza i kompetencje” – projekt realizowany w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, przez:
• Firmę: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
• Gminę Sokółka – Partner
• Gminę Rutka–Tartak – Partner

Okres realizacji projektu: 1.09.2021 r. – 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest: podniesienie u 613 uczniów (295dz/318ch), ze szkół podstawowych w Gminie Sokółka i Gminie Rutka − Tartak, kompetencji kluczowych (TIK, nauk matematyczno−przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (m.in.: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli (72K/11M) tych szkół oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2023r.

Projektem w naszej gminie objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych uczniów i uczennice.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inauguracja roku szkolnego w Gminie Sokółka

1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Do placówek oświatowych Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska skierowała list z życzeniami:

„Drodzy Państwo, Drodzy Uczniowie!

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2021/2022. Z uwagi na nadzwyczajną sytuację w Polsce i na świecie, miesiące wakacyjne były czasem intensywnych działań poświęconych przygotowaniu szkół do bezpiecznego powrotu uczniów do tradycyjnego systemu nauczania. Kształcenie na odległość nie daje takich efektów jak nauka stacjonarna. Dlatego tak istotnym jest to, żeby podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był model tradycyjny, w którym dzieci spotykają się z nauczycielami, a zajęcia odbywają się w szkołach. Chcę podkreślić, że zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach jest priorytetem.
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Pracownicy szkół i placówek oświatowych życzę wytrwałości i sił, które są tak potrzebne, aby efektywnie pracować oraz z powodzeniem realizować zadania edukacyjne.
Szanowni Rodzice, niech osiągnięcia Waszych dzieci będą dla Was nieustającym powodem do dumy. Uczniowie i rodzice są największym kapitałem nowoczesnej szkoły. Włączajcie się w pracę szkoły, tak aby skutecznie pomagać swoim dzieciom w rozwijaniu ich zdolności.

Drodzy Uczniowie, mam nadzieję, że wakacje spędziliście radośnie, odpoczęliście oraz jesteście gotowi do odkrywania świata nauki i zdobywania nowych praktycznych umiejętności. W gronie rówieśników możecie zdobywać nie tylko wiedzę, ale wspólnie uczyć się odpowiedzialności, wspólnie rozwiązywać problemy, a także wspólnie cieszyć się z osiągnięć i rezultatów Waszej nauki. Jednocześnie proszę Was, abyście przestrzegali zasad bezpieczeństwa, zarówno w przestrzeni szkolnej jak i poza nią, w domu rodzinnym, środkach komunikacji i innych miejscach, w których przebywacie.

Życzę Wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów, osiąganych w atmosferze dobrej współpracy, cierpliwości i wyrozumiałości.”   ZOBACZ WIĘCEJ

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o stypendia

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXXII/201/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 października 2020 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania.

Oferty należy składać w terminie do 30 sierpnia 2021 roku do godz. 15:00. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania w 2021 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

ZAŁĄCZNIKI:

zarzadzenie_457_2021

umowa_art_16_ust_1_6

oferta_realizacji_zadania

sprawozdanie_z_wykonania_zadania

Referat Oświaty

Burmistrz pozyskała fundusze na pracownie przyrodnicze

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Gminie Sokółka 75 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Pomoce naukowe

W tym roku środki finansowe będą przekazane Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” z Łomży. Szkoła zakupi pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z geografii, biologii, fizyki i chemii, w tym: monitory interaktywne, tablety, zestawy laboratoryjne, mikroskopy, modele, interaktywne plansze itp. Nowoczesne wyposażenie umożliwi przeprowadzenie dziesiątek ciekawych doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych. W poprzednich latach w ramach tego działania zostały doposażone szkoły podstawowe w Boguszach, Geniuszach, Starej Kamionce, Malawiczach Dolnych i w Starej Rozedrance.

Referat Oświaty

Skip to content