Przedszkole nr 3 włączyło się w akcję pomocy

Przedszkole nr 3 w Sokółce, po ogłoszeniu apelu przez Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską oraz Fundacją „Sokólski Fundusz Lokalny”, włączyło się w akcję pomocy dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie.

Sokółka solidarna z Ukrainą

Od środy rodzice, nauczyciele i pracownicy przedszkola przynosili dary. Produkty zostały posegregowane i 4 marca 2022 r. przekazano je do Sokólskiego Funduszu Lokalnego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za odruch serca i solidarność z Ukrainą.

Janina Olechno

Zbiórka na rzecz Ukrainy w Przedszkolu Nr 5

Przedszkole Nr 5 w Sokółce włączyło się w akcję pomocy dla osób uciekających z wojny na Ukrainie.

Sokółka solidarna z Ukrainą

Po ogłoszeniu przez Sokólski Fundusz Lokalny i Burmistrz Sokółki Panią Ewę Kulikowską, zbiórki żywności i najpotrzebniejszych rzeczy, w przedszkolu niezwłocznie przystąpiono do organizacji zbiórki. Ustalono z przedstawicielem fundacji co ma być przedmiotem zbiórki. Najbardziej potrzebne są środki opatrunkowe i lekarstwa, żywność z długim terminem ważności, produkty suche, dania instant, dania gotowe w słoikach, konserwy, cukier, mleko modyfikowane, kaszki i słoiczki dla dzieci. Środki higieniczne dla kobiet, dzieci i mężczyzn, pieluchy jednorazowe, chusteczki higieniczne suche i mokre, maszynki do golenia jednorazowe, szczotki i pasta do zębów, mydła, szampony itp. Niezbędne są też koce, karimaty i śpiwory, baterie, latarki i power banki. W sobotę napisaliśmy ogłoszenie i rozesłaliśmy rodzicom.

Od poniedziałku 28 lutego rodzice, nauczyciele i pracownicy przynosili swoje dary serca do przedszkola. Pracownicy przedszkola posegregowali je, pierwszego marca zapakowaliśmy bus i rzeczy pojechały do siedziby funduszu. Rodzice nadal przynosili produkty spożywcze i higieniczne. W piątek przewieźliśmy pozostałe dary do funduszu, skąd trafią na granicę Polski.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pomagają, bo lubią

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce doskonale wie, że „dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli”.

Sokółka solidarna z Ukrainą

Chcąc wesprzeć osoby uciekające z wojny na Ukrainie społeczność Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce włączyła się do akcji ogłoszonej przez Burmistrza Sokółki oraz Sokólski Fundusz Lokalny. Zebrano wiele artykułów zgodnie z ogłoszonym zapotrzebowaniem.

Szkolny Klub Wolontariusza „Pomagam, bo lubię” z całego serca dziękuje uczniom, ich rodzicom, pracownikom szkoły oraz społeczności lokalnej za tak hojne wsparcie zbiórki rzeczowej i żywnościowej na rzecz potrzebujących ludzi z objętej wojną Ukrainy. Jesteście wspaniali!

Wszystkie zebrane dary zostały przekazane do Sokólskiego Funduszu Lokalnego, który zadba, by rzeczy te trafiły do potrzebujących.

Joanna Gejdel

Nie pozostają obojętni

Konflikt na Ukrainie to niewyobrażalne cierpienie tysięcy niewinnych ludzi. Trwa wojna… Cała społeczność Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości nie pozostają obojętni na dramat, który dotyka naszych wschodnich sąsiadów.

Sokółka solidarna z Ukrainą

Zorganizowana 28.02.2022 r. zbiórka w szkole zyskała niesamowity odzew. Wspólnymi siłami w ciągu kilku godzin społeczność SP w Starej Rozedrance zebrała duże ilości żywności, artykułów higienicznych, środków opatrunkowych, ręczników, koców oraz zabawek.

Kochani! Dziękujemy za odruch serca i solidarność z Ukrainą.

SP w Starej Rozedrance

Zbiórka dla Schroniska Zwierząt w Sokółce

Przedszkolny Klub Wolontariusza „Małe-wielkie Serce” w Przedszkolu nr 1 w Sokółce, w ramach realizacji projektu „Wyzwanie Teodora”, zorganizował zbiórkę dla Schroniska Zwierząt w Sokółce.

Zbiórka dla Schroniska Zwierząt w Sokółce

Dzieci wraz z Rodzicami bardzo zaangażowały się w pomoc bezdomnym, porzuconym zwierzętom. Hojność Rodziców przeszła wszelkie oczekiwania. Udało się zebrać dużą ilość potrzebnych artykułów, od karmy po zabawki dla zwierząt.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom za olbrzymie serce i chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu dzieci zdobyły odznakę Wyzwania Teodora – pomocna dłoń.

ZOBACZ WIĘCEJ

Każdy może wesprzeć Ukrainę

Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych dołączyła do akcji specjalnej placówek edukacyjnych zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną – „SOS UKRAINA”. 1 marca 2022 r. na stronie fundacji Siepomaga, została uruchomiona zbiórka, którą każdy może wesprzeć.

Siepomaga

Wystarczy kliknąć w link: https://www.siepomaga.pl/spmalawicze-pomaga-ukrainie i wpłacić nawet najmniejszy datek.

Akcja potrwa do 6 marca. Informację o niej można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły http://spmalawicze.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/485675/pomozmy_ukrainie oraz szkolnym profilu na Facebooku.

Do tej pory udało się zebrać 1360 zł.

Agnieszka Iłenda
Dyrektor SP w Malawiczach Dolnych

Lista kandydatów

Baner z logówkami EFS

Podaje się do publicznej wiadomości Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, RPPD.02.02.00-20-0173/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Prace nad rekrutacją prowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 472/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji rodziców/prawnych opiekunów do projektu pt. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Lista kandydatów

Referat Oświaty

Stypendia Burmistrza Sokółki przyznane po raz dwunasty

Zdjęcie grupowe

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska już po raz dwunasty przyznała stypendia, które ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały wręczone w Urzędzie Miejskim w Sokółce przedstawicielom uczniów z każdej szkoły, któremu towarzyszył Dyrektor danej placówki.

Wybitnie zdolni uczniowie ze szkół podstawowych z Gminy Sokółka w dniu 22.02.2022 r. otrzymali Stypendia Naukowe Burmistrza Sokółki za wysokie wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2021/2022.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego w ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, do udziału w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Zdjęcie żłobka

Do udziału w projekcie zaprasza się rodziców dzieci do lat 3, które nie korzystają obecnie z usług Miejskiego Żłobka w Sokółce. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo / biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy oraz osób pracujących.

W ramach projektu placówka dysponować będzie 22 wolnymi miejscami w Żłobku Miejskim w Sokółce. W wyniku naboru uzupełniającego do udziału w projekcie będą zakwalifikowane 22 osoby – rodzic/opiekun prawny dziecka do lat 3, dla którego zapewniona będzie opieka od 1 września 2022 r. z możliwością pozostania w żłobku po zakończeniu realizacji projektu tj. po 31.10.2022 r.

Pozostałe osoby, które złożą poprawne pod względem formalnym dokumenty rekrutacyjne, zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą one zapraszane do udziału w projekcie w miarę dostępności miejsc w projekcie, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej. 50 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez udostępnienie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 października 2022 r. usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sokółce przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 36.

Wypełnione i podpisane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania rodzica, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w godzinach pracy urzędu, w terminie od 11 lutego 2022 r. 18 lutego 2022 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram rekrutacji do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, w tym oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Sokółka

Załącznik nr 2 – Oświadczenie status rodzica na rynku pracy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Sokółka

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Kontakt z Biurem projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, pokój nr 304, 309, tel. 85 711 09 17 lub 85 711 09 42.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020.

(AŻ)

Kodujemy i programujemy

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejętności i kompetencje cyfrowe.

Kodujemy i programujemy

Podczas cotygodniowych spotkań pierwszoklasiści poprzez zabawę poznają podstawy kodowania, programowania i robotyki. W I półroczu ćwiczyli swoje umiejętności z wykorzystaniem m.in. maty do kodowania, aplikacji internetowych poświęconych kodowaniu i programowaniu. Poznali zasady działania i programowali roboty: Ozobot EVO oraz Photon. Uczniowie pracowali również na specjalnych zestawach LEGO Education SPAKE PRIME 45680, które umożliwiają projektowanie oraz programowanie konstrukcji opartych na silnikach, czujnikach oraz inteligentnej kostce. Budowali roboty według własnej wyobraźni i kreatywności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki naboru uzupełniającego do projektu ,,Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Szanowni Państwo, w poniższym załączniku podajemy do publicznej wiadomości listę rodziców/opiekunów prawnych przyjętych w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Lista Rodziców/opiekunów prawnych przyjętych do projektu

Referat Oświaty

Nabór do pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce

Baner EFS

Gmina Sokółka ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce, ul. ks. P. Ściegiennego 36, 16-100 Sokółka– opiekun/ka dziecięcy/a – liczba etatów: 1.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu pn. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” RPPD.02.02.00-20-0173/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na stanowisko – opiekun/ka dziecięcy/a, w ramach projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom, z podanym adresem zwrotnym, w terminie 31.01.2022 r. – 3.02.2022r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce, na adres: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce. Oferty niekompletne lub które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Ewa Puszko – dyrektor Żłobka Miejskiego w Sokółce, pod numerem tel. 85- 555-81-17, w godzinach pracy placówki.

Szczegóły na temat naboru na poszczególne stanowiska są zawarte w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Ogłoszenie o naborze

Klauzula RODO

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli w 2022 roku

Burmistrz Sokółki informuje, iż od 07.02.2022 r. od godz. 8.00 do 18.02.2022 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce. Nie będą przyjmowane deklaracje od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Dzieci w przedszkolu

W terminie od 21.02.2022 r. od godz. 8.00 do 11.03.2022 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci – mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami.

Druk wniosku oraz klauzula informacyjna zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola pierwszego wyboru, w przypadku oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, na stronie danej szkoły.

ZOBACZ WIĘCEJ

„Aniołkowe Granie” w Przedszkolu Nr 5

Przedszkole Nr 5 w Sokółce po raz czwarty już wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Aniołkowe Granie”.

Tradycyjnie adresatami pomocy stali się podopieczni Domu Dziecka w Supraślu.

Zdjęcie grupowe

Zbierano środki czystości, środki higieniczne, mydła, szampony, ręczniki papierowe i inne tego typu niezbędne artykuły. Jak zwykle, mali wolontariusze nie zawiedli. Ze zgromadzonych środków pieniężnych zakupiono słodycze dla 22 dzieci. 17 stycznia 2022 r. przekazano zgromadzone prezenty przedstawicielom domu dziecka.

Trzy dni wcześniej odbył się w przedszkolu koncert finałowy, podczas którego mali artyści ze wszystkich grup, także z oddziału specjalnego, zaprezentowali przed koleżankami i kolegami przygotowane w grupach i długo ćwiczone układy taneczne do wybranego utworu. Rodzice zadbali o piękne stroje aniołków. ZOBACZ WIĘCEJ

Jeden z najmilszych dni w roku

Życzenia na Dzień Babci

„Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta…”

Dzień Babci i Dziadka jest jednym z najmilszych dni w roku, kiedy można przeżyć chwile radości w gronie najbliższych, złożyć podziękowania za wiedzę i tradycję, którą przekazują starsze pokolenia. To doskonała okazja do wyrażenia ukochanym seniorom wdzięczności za ich miłość i troskę.

Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku obchody tego wyjątkowego święta w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce przybrały nieco inną formę. Dziadkowie nie mogli przybyć do szkoły, by obejrzeć występy swoich ukochanych wnuków, jednak dzieci z ZWP oraz klas 0-3 przygotowały dla Nich wyjątkową niespodziankę – recytowały wiersze, śpiewały piosenki, wykonały laurki. Wszystkie ich starania Dziadkowie będą mogą obejrzeć na nagraniu, które zostało zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku. ZOBACZ WIĘCEJ

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

Baner EFS

W grudniu 2021 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych zorganizowano szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr RPPD.03.02.01-20-0438/19).

Szkolenie dla nauczycieli

10 grudnia odbyło się szkolenie pn. „Mnemotechniki” , w którym wzięło udział 10 nauczycieli. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce. Dzięki udziałowi w warsztacie nauczyciele poznali metody zapamiętywania informacji i nauczyli się wykorzystywać je w pracy z uczniami. W dzisiejszych czasach, wobec mnogości informacji, szczególnie ważna jest umiejętność uczenia się. I właśnie tę umiejętność można kształcić dzięki zastosowaniu metod mnemotechnicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego w ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, do udziału w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Do udziału w projekcie zaprasza się rodziców dzieci do lat 3, które nie korzystają obecnie z usług Miejskiego Żłobka w Sokółce.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo / biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy oraz osób pracujących.

Obecnie, w ramach projektu dysponujemy jednym wolnym miejscem w Żłobku Miejskim w Sokółce. W wyniku naboru uzupełniającego do udziału w projekcie będzie zakwalifikowana 1 osoba – rodzic/opiekun prawny 1 dziecka do lat 3, dla którego zapewniona będzie opieka od 1 lutego 2022 r.

Pozostałe osoby, które złożą poprawne pod względem formalnym dokumenty rekrutacyjne, zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą one zapraszane do udziału w projekcie w miarę dostępności miejsc w projekcie, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej. 50 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez udostępnienie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 października 2022 r. usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sokółce przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 36.

Wypełnione i podpisane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania rodzica, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w terminie od 21 do 25 stycznia 2022 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram rekrutacji do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, w tym oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Sokółka

załącznik nr 2 – Oświadczenie status rodzica na rynku pracy

załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Sokółka

Kontakt z Biurem projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, pokój nr 304, 309, tel. 85 711 09 17 lub 85 711 09 42.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Referat Oświaty

Skip to content