Artykuły w kategorii: Konsultacje społeczne, Rewitalizacja

Herb Sokółki z tłem

Raport z konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i protokołami z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka do roku 2032. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka do roku 2032. Konsultacje trwały w okresie od 23.11.2023 r. ...

Raport z konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Sokółka. DO POBRANIA: 1) Raport z konsultacji społecznych – Komitet Sokółka 1a) Protokół z konsultacji społecznych – ...

Zaproszenie do udziału w analizie obszaru rewitalizacji

Burmistrz Sokółki zaprasza do udziału w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032. W związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032, Burmistrz Sokółki zaprasza do udziału w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji. ...

Plenerowe konsultacje społeczne

1 września 2017 roku na placu przed kinem „Sokół” w Sokółce odbyło się „Spotkanie Plenerowe” w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka. Konsultacje trwają do dnia 10 września 2017 r. W imieniu Wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji – konsorcjum firm: Utila sp. ...

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka

Dobiegają końca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Sokółka. W związku z tym, w dniach od 1 do 10 września 2017r. zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu, w którym zaplanowane zostały działania rewitalizacyjne na najbliższe lata. Uwagi do dokumentu można składać ...

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka Dobiegają końca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Sokółka. W związku z tym, w dniach od 1 do 10 września 2017 r., zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu, w którym zaplanowane zostały działania rewitalizacyjne na najbliższe ...

Debata w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka „Sokółka pełna życia – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka” 31 lipca 2017 roku w Kawiarni „Lira” przy ul. Grodzieńskiej 1 w Sokółce odbyła się debata publiczna w ramach realizowanego przez Gminę Sokółka projektu pn. „Sokółka pełna życia – Gminny Program ...

Wydłużony termin na składnie pomysłów

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka „Sokółka pełna życia – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka” Ogłoszenie W związku z ustaleniem dnia 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Sokółce (na podstawie Zarządzenia nr 12/2017 z dnia 8 sierpnia 2017r. Burmistrza Sokółki), ...

Spotkanie z Wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji

W związku z realizacją projektu pn. „Sokółka pełna życia – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka” zapraszam mieszkańców Gminy Sokółka i wszystkich interesariuszy na spotkanie z Wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka (konsorcjum firm: Utila sp. z o. o. i Eu – Consult sp. z o. ...

Wspólnie tworzymy Program Rewitalizacji!

Jeżeli nie jest Ci obojętne otoczenie, w którym żyjesz, chcesz mieć wpływ na to jak będzie zmieniało się Twoje miejsce zamieszkania, masz pomysły na zmianę i rozwój gminy Sokółka – weź udział w spotkaniach warsztatowych i wyraź swoją opinię! W ramach opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji ...

Zgłoś swój pomysł na rewitalizację!

Zachęcamy do wypełnienia karty projektu, dzięki której możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie miasta. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny ...

Debata publiczna ws. rewitalizacji w Gminie Sokółka

Chcesz mieć wpływ na opracowywany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka? Pomóż nam w tworzeniu dokumentu, dzięki któremu zaplanowane zostaną działania sprzyjające poprawie warunków życia mieszkańcom Sokółki. Przyjdź na spotkanie i opowiedz nam o tym, jakie są Twoje potrzeby i oczekiwania związane ze zmianami, które powinny zajść ...

Szkolenie członków Zespołu i Grupy ds. Rewitalizacji

6 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się szkolenie dla członków Zespołu i Grupy ds. Rewitalizacji prowadzone przez panią Agnieszkę Olender doradcę i trenera w programach edukacyjnych dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, eksperta ds. rozwoju społeczności lokalnej. Zespół i Grupa zostały powołane ...

Ogłoszenie

DO POBRANIA: Formularz deklaracji

Zaproszenie na spacery badawcze

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Wykonawca Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka zapraszają mieszkańców gminy Sokółka na spacery badawcze w ramach projektu „Sokółka pełna życia Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka”. Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o ich opinie w konkretnych sprawach. Metodę tę ...

Rewitalizacja Gminy Sokółka

Rozpoczęły się prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Sokółka Rewitalizacja jest procesem obejmującym przemiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne, podejmowane na zdegradowanych obszarach. Działania rewitalizacyjne służą poprawie jakości życia mieszkańców. Mogą to być działania związane z poprawą infrastruktury, warunków życia mieszkańców, zagospodarowaniem wspólnej przestrzeni, ale przede ...

Informacja o realizacji projektu

Gmina Sokółka realizuje projekt pn. „Sokółka pełna życia Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka” na podstawie umowy nr UOD-POPT.052.3.33.2016 zawartej 7 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Sokółka. Wartość projektu: 94 880,00 zł Dofinansowanie: 85 392,00 zł Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków ...

Skip to content