Plenerowe konsultacje społeczne

Baner z logówkami

1 września 2017 roku na placu przed kinem „Sokół” w Sokółce odbyło się „Spotkanie Plenerowe” w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka. Konsultacje trwają do dnia 10 września 2017 r.

W plenerze

W imieniu Wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji – konsorcjum firm: Utila sp. z o. o. i Eu-Consult sp. z o. o., spotkanie poprowadzili: Pani Katarzyna Sokołowska i Pan Krzysztof Leończuk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy mogli uzyskać informacje odnośnie wizji obszaru rewitalizacji, celów i kierunków działań rewitalizacyjnych, wyrazić swoją opinię, wnieść uwagi do zgłoszonych projektów i przedsięwzięć lub zgłosić własne pomysły na działania rewitalizacyjne. Wykonawca programu wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sokółce przygotowali wizualizacje ważnych dla mieszkańców miasta i gminy miejsc i obiektów, między innymi: kamienic przy ul. Piłsudskiego 1 i Placu Kościuszki 26, centrum Sokółki – Plac Kościuszki, Klubu Wiejskiego w Starej Kamionce, budynku przy ul. Dąbrowskiego (dawna siedziba policji w Sokółce).

Najmłodsi uczestnicy w punkcie konsultacyjnym na specjalnie przygotowanych planszach projektowali zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Sokółce. Powstały kolorowe rysunki oraz mini makieta, na której zostały umieszczone: plac zabaw, zjeżdżalnie, pomosty oraz obiekty sportowe.

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Sokółka powstaje w ramach realizowanego przez Gminę Sokółka projektu „Sokółka pełna życia – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka”.

Spotkanie Plenerowe towarzyszyło Festynowi Rodzinnemu pn. „Pożegnanie Wakacji”, którego organizatorem był Sokólski Ośrodek Kultury.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

KKK


Zobacz również

Skip to content