Artykuły w kategorii: Konsultacje społeczne, Rewitalizacja

Herb Sokółki z tłem

Raport z konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i protokołami z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka do roku 2032. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka do roku 2032. Konsultacje trwały w okresie od 23.11.2023 r. ...

Raport z konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Sokółka. DO POBRANIA: 1) Raport z konsultacji społecznych – Komitet Sokółka 1a) Protokół z konsultacji społecznych – ...

Konsultacje społeczne – nowelizacja ekoprojektu

Informujemy, że do 14 grudnia 2023 r. trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno. Więcej informacji o tych konsultacjach można znaleźć na stronach: Europejskie Konsultacje Ekoprojektu (takdlabiomasy.pl) https://ec.europa.eu/ DO ...

Porozmawiajmy o linii kolejowej nr 6

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje organizowane są w ramach opracowania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” realizowanej przez firmę Multiconsult Polska ...

Zagłosuj na Budżet Obywatelski 2024

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach “Budżetu Obywatelskiego 2024” odbywa się w terminie od 28 września do 10 października 2023 r. Głosowanie przeprowadza się poprzez: Złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w ...

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2024

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na spotkanie z wnioskodawcami w celu przedstawienia zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024, które odbędzie się 27 września 2023 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 (sala 101). Podczas spotkania zostaną przedstawione wszystkie ...

Zaproszenie do udziału w analizie obszaru rewitalizacji

Burmistrz Sokółki zaprasza do udziału w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032. W związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032, Burmistrz Sokółki zaprasza do udziału w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji. ...

MPEC zaprasza mieszkańców Osiedla Zielonego na spotkanie

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce zaprasza na spotkanie poświęcone modernizacji ciepłowni węglowej na Osiedlu Zielone 3. W trakcie spotkania zostanie przedstawiona ostateczna, wybrana do realizacji koncepcja modernizacji ciepłowni oraz harmonogram prac wykonawczych. Miejsce Spotkania : Szkoła Podstawowa Nr 3, Osiedle Zielone 2; ...

Zaproszenie do konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr LIV/ 429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023. Uwagi prosimy ...

Zaproszenie na debatę-warsztaty

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza na debatę-warsztaty w dniu 27.10.2022 r. o godz. 9.00 w Kamienicy Tyzenhauza (ul. Piłsudskiego 1, 16-100 Sokółka wejście przez Punkt Informacji Turystycznej). Zostaną poruszone następujące tematy: – Problemy ochrony obiektów dziedzictwa przyrodniczego przy tworzeniu szlaków turystycznych; – Wizualizacje zachowanych obiektów ...

Zagłosuj na Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 odbywa się w terminie od 28 września do 10 października 2022 r. Głosowanie przeprowadza się poprzez: Złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w ...

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2023

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na spotkanie z wnioskodawcami w celu przedstawienia zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023, które odbędzie się 21 września 2022 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 (sala 101). Podczas spotkania zostaną przedstawione wszystkie ...

Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Sokółki informuje, że do głosowania w budżecie obywatelskim 2023 zakwalifikowało się 14 projektów – siedem ogólnomiejskich i siedem wiejskich. Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 10 października 2022 r. W dniu 20 września 2022 r. o godzinie 14.00 (wtorek) w Urzędzie ...

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Ankieta “Ocena funkcjonowania LGD” będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2012-2020. Poniżej link do ankiety: ...

Projekt Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka. Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503) ...

Skip to content