Artykuły w kategorii: Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji społecznych

Herb Sokółki z tłem

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i protokołami z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka do roku 2032. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka do roku 2032. Konsultacje trwały w okresie od 23.11.2023 r. … ZOBACZ WIĘCEJ

Raport z konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Sokółka. DO POBRANIA: 1) Raport z konsultacji społecznych – Komitet Sokółka 1a) Protokół z konsultacji społecznych – … ZOBACZ WIĘCEJ

Konsultacje społeczne – nowelizacja ekoprojektu

Informujemy, że do 14 grudnia 2023 r. trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno. Więcej informacji o tych konsultacjach można znaleźć na stronach: Europejskie Konsultacje Ekoprojektu (takdlabiomasy.pl) https://ec.europa.eu/ DO … ZOBACZ WIĘCEJ

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z dnia 21.11.2023 r. (2)

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688), w związku z Uchwałą nr LXIX/444/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółki do roku 2032.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Termin konsultacji: od 23.11.2023 r. do 28.12.2023 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z dnia 21.11.2023 r. (1)

Burmistrz Sokółki, na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Sokółka.

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Termin konsultacji: 23.11.2023 r. do 28.12.2023 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Porozmawiajmy o linii kolejowej nr 6

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje organizowane są w ramach opracowania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” realizowanej przez firmę Multiconsult Polska … ZOBACZ WIĘCEJ

Zagłosuj na Budżet Obywatelski 2024

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach “Budżetu Obywatelskiego 2024” odbywa się w terminie od 28 września do 10 października 2023 r. Głosowanie przeprowadza się poprzez: Złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w … ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w analizie obszaru rewitalizacji

Burmistrz Sokółki zaprasza do udziału w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032.

W związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032, Burmistrz Sokółki zaprasza do udziału w pogłębionej analizie obszaru rewitalizacji. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb i lokalnych problemów, które zostaną wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka na lata 2023-2032.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w badaniu.

Czas trwania analizy pogłębionej obszaru rewitalizacji: od 07.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

MPEC zaprasza mieszkańców Osiedla Zielonego na spotkanie

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce zaprasza na spotkanie poświęcone modernizacji ciepłowni węglowej na Osiedlu Zielone 3. W trakcie spotkania zostanie przedstawiona ostateczna, wybrana do realizacji koncepcja modernizacji ciepłowni oraz harmonogram prac wykonawczych. Miejsce Spotkania : Szkoła Podstawowa Nr 3, Osiedle Zielone 2; … ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr LIV/ 429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023. Uwagi prosimy … ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na debatę-warsztaty

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza na debatę-warsztaty w dniu 27.10.2022 r. o godz. 9.00 w Kamienicy Tyzenhauza (ul. Piłsudskiego 1, 16-100 Sokółka wejście przez Punkt Informacji Turystycznej). Zostaną poruszone następujące tematy: – Problemy ochrony obiektów dziedzictwa przyrodniczego przy tworzeniu szlaków turystycznych; – Wizualizacje zachowanych obiektów … ZOBACZ WIĘCEJ

Zagłosuj na Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 odbywa się w terminie od 28 września do 10 października 2022 r. Głosowanie przeprowadza się poprzez: Złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w … ZOBACZ WIĘCEJ

Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Sokółki informuje, że do głosowania w budżecie obywatelskim 2023 zakwalifikowało się 14 projektów – siedem ogólnomiejskich i siedem wiejskich. Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 10 października 2022 r. W dniu 20 września 2022 r. o godzinie 14.00 (wtorek) w Urzędzie … ZOBACZ WIĘCEJ

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki dot. konsultacji społecznych

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Herb Sokółki

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485) Burmistrz Sokółki ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sokółka.

Termin konsultacji: od 16.09.2022 r. do 17.10.2022 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Ankieta “Ocena funkcjonowania LGD” będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2012-2020. Poniżej link do ankiety: … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content