Polityka prywatności RODO

W Urzędzie Miejskim w Sokółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Iwona Aleksza

Z inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:
• listownie na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Inspektor Ochrony Danych, Plac Kościuszki 1.
• przez e-mail:
• telefonicznie: (85) 711 09 00.

ZOBACZ: Klauzule informacyjne

Skip to content