Artykuły w kategorii: Miejska Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzież i seniorzy jednogłośnie za budżetem

We wtorek 12 grudnia 2023 roku w sokólskim magistracie odbyło się wspólne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rady Seniorów.

Młodzież i seniorzy jednogłośnie za budżetem

Uczestniczyła w nim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem oraz Adamem Juchnikiem. W obradach wzięli również udział Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz i Główna Księgowa z Urzędu Miejskiego w Sokółce Joanna Biziuk.

Celem spotkania było omówienie projektu przyszłorocznego budżetu. Młodzież wraz z seniorami dowiedzieli się, jakimi środkami budżetowymi dysponuje Gmina Sokółka. Wyliczono też inwestycje, które mają być realizowane w najbliższym czasie.

ZOBACZ WIĘCEJ

To już dziewiąta kadencja tej rady

Uczeń sokólskiego Zespołu Szkół Rolniczych Antoni Piskurewicz został Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce IX kadencji, która zainaugurowała pracę w czwartek 23 listopada 2023 roku. Uroczysta sesja odbyła się w sokólskim magistracie.

W obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, jej Zastępcy Adama Kowalczuka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce 17 uczniów sokólskich szkół podstawowych i gimnazjalnych złożyło ślubowanie. Pani Burmistrz oraz Przewodniczący podziękowali wszystkim radnym minionych kadencji i pogratulowali tym, którzy właśnie zdobyli mandat w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

Zdjęcie grupowe

To właśnie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska była inicjatorką powstania MRM w naszym mieście. Skupiająca uczniów rada działa od 2015 roku. Jej skład zmienia się co roku. Od początku opiekunem MRM jest nauczycielka Monika Klim ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Po złożeniu ślubowania, wybrano prezydium nowej MRM. Jednogłośnie poparto kandydaturę Antoniego Piskurewicza na Przewodniczącego MRM. Wiceprzewodniczącymi zostali: Patrycja Witulska i Natalia Domin. Funkcję Sekretarza będzie pełniła Karolina Bujwicka.

ZOBACZ WIĘCEJ

To już ósma kadencja tej rady

Uczeń Damian Lewicki został Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce VIII kadencji, która zainaugurowała pracę w czwartek 27 października 2022 roku. Uroczysta sesja odbyła się w sokólskim magistracie.

W obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej 18 uczniów sokólskich szkół złożyło ślubowanie. Pani Burmistrz pogratulowała zdobycia mandatu w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

Zdjęcie grupowe

– Czujcie się odpowiedzialni za Sokółkę. Razem możemy wszystko! Oczekuję od Was wsparcia i ciekawych pomysłów – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
– Miejcie satysfakcję z tego, co robicie i głośno mówcie o swoich potrzebach. Od trzech lat mamy w Sokółce Gminną Radę Seniorów. Bardzo chętnie seniorzy spotkają się z waszą radą – powiedział Czesław Sańko, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Sokółce. Przez wiele lat Pan Czesław był Zastępcą Burmistrza Sokółki.
Owocnych obrad nowym radnym życzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Robert Rybiński

Po złożeniu ślubowania, wybrano prezydium nowej MRM. Jednogłośnie poparto kandydaturę Damiana Lewickiego na Przewodniczącego MRM. Wiceprzewodniczącymi zostali: Aleksandra Joźwik i Anna Hołownia. Funkcję Sekretarza będzie pełnił Piotr Doroszkiewicz.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nowa kadencja, nowe wyzwania

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy Sokółka” – w środę 30 października 2019 roku te słowa powtórzyło 18 uczniów, którzy zasiedli w Młodzieżowej Radzie  Miejskiej w Sokółce V kadencji.

Zdjęcie grupowe

Ślubowanie nowych radnych odbyło się w obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępcy Burmistrza Adama Kowalczuka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce Piotra Bujwickiego.

Na początku sesji, którą zorganizowano w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, Pani Burmistrz podziękowała uczniom, którzy przez ostatni rok zasiadali w Młodzieżowej Radzie IV kadencji. Kolejnym punktem obrad było ślubowanie radnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

MRM – 100 lecie niepodległej Sokółki

Dnia 28.04.2019r. odbyły się uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Sokółkę. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą udziałem pocztów sztandarowych i Kompanii Honorowych w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Po zakończonej Mszy Świętej odbył się Przemarsz z Miejską Orkiestra Dętą z Sokółki … ZOBACZ WIĘCEJ

MRM – Wyjazd do Warszawy

Dnia 27.03.2019r. Młodzieżowa Rada Miejska udała się na wyjazd do Warszawy do Sejmu i Senatu na zaproszenie Posła Mieczysława Baszko.

Zwiedziliśmy Polski parlament i przybliżył nam Pan Poseł jak na co dzień funkcjonuje Sejm i Senat. Po obiedzie udaliśmy na spacer po Warszawie . Był to dzień wielu wrażeń.

ZOBACZ WIĘCEJ

MRM – 410 rocznica nadania praw miejskich Sokółki

Odpowiadając na zaproszenie dnia 28 lutego 2019r. udaliśmy się na turniej wiedzy o Sokółce. Miał on charakter mulimedialnego widowiska edukacyjnego.  Rywalizacja odbyła się na żywo, w której wzięły udziało udział 13 drużyn. Zabawa polega na odpowiedzeniu na 21 pytań z różnych kategorii. Pytania były odczytywane przez … ZOBACZ WIĘCEJ

Z życia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce

8.02.2018 r. odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej na której omówiliśmy przegotowanie spotkań w szkołach dotyczące palenia szkodliwymi tworzywami i produktami, które mają negatywny wpływ na nasze środowisko. Przygotowaliśmy prezentację i chcemy przybliżyć temat, który jest bardzo w tej chwili na czasie. Chcemy aby … ZOBACZ WIĘCEJ

To już czwarta kadencja tej rady

Uczennica sokólskiego Zespołu Szkół Rolniczych Angelika Polewko została Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce IV kadencji, która zainaugurowała pracę w środę 17 października 2018 roku. Uroczysta sesja odbyła się w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Młodzieżowa Rada Miejska w Sokółce IV kadencji

W obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej 13 uczniów sokólskich szkół podstawowych i gimnazjalnych złożyło ślubowanie. Pani Burmistrz podziękowała wszystkim radnym minionej kadencji i pogratulowała tym, którzy dopiero zdobyli mandat w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

To właśnie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska była inicjatorką powstania MRM w naszym mieście. Skupiająca uczniów rada działa od 2015 roku. Jej skład zmienia się co roku. Od początku opiekunem MRM jest nauczycielka Monika Klim ze Szkoły Podstawowej nr 3.

ZOBACZ WIĘCEJ

II Podlaski Kongres Młodzieżowych Rad Miejskich

Delegacja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce w dniach 24-26 listopada 2017 roku wzięła udział w II Podlaskim Kongresie Młodzieżowych Rad Miejskich.

Zdjęcie grupowe

Celem głównym była wymiana doświadczeń, integracja Młodzieżowych Rad oraz wskazanie młodym Radnym sposobów działania i propagowania samorządności w środowiskach lokalnych. Młodzież miała okazję spotkać osoby zaangażowane w prace młodzieżowych Rad, działające na tym polu od dłuższego czasu, które podzieliły się doświadczeniami i pomysłami. Uczestnicy kongresu próbowali też zmierzyć się z problemami i trudnościami wynikającymi z działalnością Rad. Mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz przedstawicielami Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej i wymienić poglądami na temat zbliżonych działalności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzieżowa Rada Miejska złożyła ślubowanie

W piątek 3 listopada 2017 roku rozpoczęła się III kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce. 13 uczniów sokólskich szkół podstawowych i gimnazjalnych złożyło ślubowanie w obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdana Dyjuka, Zastępcy Burmistrza Sokółki Adama Kowalczuka i radnych Rady Miejskiej w Sokółce. Uroczystość odbyła się w kawiarni „Lira”.

Zdjęcie grupowe

Inicjatorem powstania sokólskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej była Burmistrz Ewa Kulikowska. MRM działa od 2015 roku. Jej skład zmienia się co roku. Od początku opiekunem MRM jest nauczycielka Monika Klim ze Szkoły Podstawowej nr 3.

-Chciałabym, żeby nasze plany przerodziły się w czyny – powiedziała Marlena Radkiewicz po tym, jak podczas piątkowej sesji po raz trzeci z rzędu jednogłośnie wybrano ją na Przewodniczącego MRM.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała nowym radnym. Pani Burmistrz podkreśliła, że liczy na dobrą współpracę i ciekawe pomysły młodych ludzi, dzięki którym Gmina Sokółka zmieni swoje oblicze.

-Pamiętajcie, że dobro gminy jest najważniejsze – dodała Burmistrz Ewa Kulikowska.

Młodym radnym pogratulował również Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzież z Sokółki z wizytą w Parlamencie

Jak pracują Posłowie i Senatorowie dowiedziała się Młodzieżowa Rada Miejska z Sokółki podczas pobytu w Parlamencie. Młodzież zwiedziła Sejm i Senat w ramach wycieczki do Warszawy we wtorek 20 czerwca 2017 roku. Wyjazd odbył się z inicjatywy Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Młodzież w Sejmie

Rolę przewodnika po Parlamencie pełnił Poseł z Sokółki Mieczysław Kazimierz Baszko. Opiekunką grupy była Monika Klim z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.

-Pamiętam swoją pierwszą wizytę w Sejmie. Było to w 1992 roku. Pracowałem wtedy jako nauczyciel wychowania fizycznego w sokólskiej Szkole Podstawowej nr 4. Przyjechałem do Warszawy z grupą młodzieży i wspólnie zwiedziliśmy Sejm – przypomniał Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie konkursu na logo MRM

Młodzieżowa Rada Miejska w Sokółce zorganizowała konkurs, którego celem było stworzenie i wybór logo promującego Młodzieżową Radę. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych (klas 4-6), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy w ramach konkursu mogli wykonać jedną pracę plastyczną przedstawiającą propozycje logo. Warunkiem udziału w … ZOBACZ WIĘCEJ

Na sesji Młodzieżowej Rady

W piątek 17 lutego 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Marlena Radkiewicz. Uczestniczyli w nich Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Antoni Stefanowicz. Młodzi radni rozpatrzyli następujące wnioski i sprawy: … ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie organizacyjne Młodzieżowej Rady Miejskiej

Wraz z rozpoczęciem II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce w roku szkolnym 2016/17 nowo wybrani radni wzięli udział w zebraniu organizacyjno-informacyjnym, które odbyło się w czwartek 20 października w Urzędzie Miejskim. W spotkaniu uczestniczyli również: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk oraz Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce Monika Klim.

Młodzieżowa Rada Miejska w Sokółce

Dzisiejsze spotkanie dotyczyło przedstawienia roli radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w kontekście funkcjonowania w naszej gminie i naszym mieście. Chodziło również, aby powiedzieć na jakiej podstawie zostali powołani, jakie mają zadania i obowiązki, jakie mają prawa i z czego to wynika – wyjaśnił Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Jest to pierwsze organizacyjne spotkanie radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji – powiedziała Monika Klim, opiekun MRM w Sokółce. – Młodzież, która została wybrana do rady, są to społecznicy, czyli osoby które chcą i są chętni do działania. Młodzieżowa Rada Miejska jest w Sokółce jak najbardziej potrzebna, jest to głos młodzieży, głos młodych ludzi skierowanym do rządzących. Młodzież przychodzi tu z pomysłami na różne działania, które dostaje od rówieśników – wyjaśniła Monika Klim.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wybrano radnych II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej

Na II kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce w roku szkolnym 2016/17 zostali wybrani: Aleksandra Drożdżewicz – Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce Alicja Daszuta – Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce Julia Borowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce Julia Budrewicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących w … ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzieżowa Rada Miejska z wizytą w Warszawie

W czwartek 14 kwietnia sokólska Młodzieżowa Rada Miejska pojechała do Warszawy. Wyjazd zorganizowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

MRM w Warszawie

Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli udział w seminarium pt. „Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin”, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Seminarium zostało zorganizowane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Fundację Civitas Polonus. Poruszono na nim kwestie partycypacji obywatelskiej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin, które są mechanizmem dialogu obywatelskiego, umożliwiającym młodym ludziom udział w podejmowaniu ważnych decyzji w społecznościach lokalnych.

Razem z sokólską młodzieżą w seminarium uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz opiekunka MRM w Sokółce Monika Klim, która jest jednocześnie nauczycielem wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

– Udział w tym wydarzeniu pozwolił nam zdobyć nowe doświadczenia i pomysły do pracy na przyszłość – powiedziała Monika Klim.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce

Uchwała Nr 02/06/15 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie budowy budynku krytego sztucznego lodowiska. Uchwała Nr 02/05/15 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie budowy budynku Biblioteki Publicznej w Sokółce. Uchwała Nr 02/04/15 Młodzieżowej Rady … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content