Młodzieżowa Rada Miejska złożyła ślubowanie

W piątek 3 listopada 2017 roku rozpoczęła się III kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce. 13 uczniów sokólskich szkół podstawowych i gimnazjalnych złożyło ślubowanie w obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdana Dyjuka, Zastępcy Burmistrza Sokółki Adama Kowalczuka i radnych Rady Miejskiej w Sokółce. Uroczystość odbyła się w kawiarni „Lira”.

Zdjęcie grupowe

Inicjatorem powstania sokólskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej była Burmistrz Ewa Kulikowska. MRM działa od 2015 roku. Jej skład zmienia się co roku. Od początku opiekunem MRM jest nauczycielka Monika Klim ze Szkoły Podstawowej nr 3.

-Chciałabym, żeby nasze plany przerodziły się w czyny – powiedziała Marlena Radkiewicz po tym, jak podczas piątkowej sesji po raz trzeci z rzędu jednogłośnie wybrano ją na Przewodniczącego MRM.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała nowym radnym. Pani Burmistrz podkreśliła, że liczy na dobrą współpracę i ciekawe pomysły młodych ludzi, dzięki którym Gmina Sokółka zmieni swoje oblicze.

-Pamiętajcie, że dobro gminy jest najważniejsze – dodała Burmistrz Ewa Kulikowska.

Młodym radnym pogratulował również Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.

Po złożeniu ślubowania, wybrano prezydium nowej MRM. Funkcję Przewodniczącego objęła Marlena Radkiewicz. Wiceprzewodniczącymi zostali: Omar Szczęsnowicz i Maciej Kułakowski. Z kolei Sekretarzem został Konrad Rećko.

Młodzi radni otrzymali drobne upominki od Burmistrza Ewy Kulikowskiej oraz Bogdana Dyjuka.

Na zakończenie obrad wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce – III kadencja:

 • Przewodniczący Marlena Radkiewicz (Zespół Szkół Rolniczych)
 • Wiceprzewodniczący Maciej Kułakowski (Szkoła Podstawowa nr 1)
 • Wiceprzewodniczący Omar Szczęsnowicz (Zespół Szkół Zawodowych)
 • Sekretarz Konrad Rećko (Szkoła Podstawowa nr 2)
 • Julia Budrewicz (SP nr 3)
 • Natalia Dzietczyk (SP nr 3)
 • Radosław Małyszko (SP nr 1)
 • Magdalena Głódź (SP nr 2)
 • Karolina Nikołajuk (Zespół Szkół Rolniczych)
 • Natalia Głódź (Zespół Szkół)
 • Marcin Łukaszewicz (Zespół Szkół)
 • Ewa Narel (Zespół Szkół Zawodowych)
 • Bartosz Jaroszewicz (Zakład Doskonalenia Zawodowego)

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content