Artykuły w kategorii: Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

Kwietniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 4, 11 kwietnia 2024 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 10, 24 kwietnia 2024 r. w godz. ...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

Marcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 7, 21 marca 2024 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 6, 20 marca 2024 r. w godz. ...

Siedziba OPS Sokółka

Lutowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 8, 15 lutego 2024 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 7, 21 lutego 2024 r. w godz. ...

Można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 ...

Styczniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 11, 18 stycznia 2024 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 10, 24 stycznia 2024 r. w godz. ...

Grudniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 7, 14 grudnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 6, 13 grudnia 2023 r. w godz. ...

OPS zaprasza do udziału w ankiecie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że do 10 listopada 2023 roku, na terenie gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Sokółka. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do ...

Listopadowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 16, 23 listopada 2023 r. w godz. 15.00-17.00; Konsultacje pedagogiczne: 8, 15 listopada 2023 r. w godz. ...

Październikowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 5, 19 października 2023 r. w godz. 15.00-17.00; Konsultacje pedagogiczne: 4, 18 października 2023 r. w godz. ...

Wrześniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 7, 21 września 2023 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 13, 27 września 2023 r. w godz. ...

Sierpniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 3, 17 sierpnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 9, 29 sierpnia 2023 r. w godz. ...

Lipcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 13, 20 lipca 2023 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 5, 19 lipca 2023 r. w godz. ...

Majowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 11, 18 maja 2023 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 10, 17 maja 2023 r. w godz. ...

Kwietniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 20, 27 kwietnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 12, 19 kwietnia 2023 r. w godz. ...

Marcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 2, 23 marca 2023 r. w godz. 15.00-17.00; Konsultacje pedagogiczne: 8, 22 marca 2023 r. w godz. ...

Lutowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje prawne: 10, 17 lutego 2023 r. godz. 13.00-15.00 Konsultacje psychologiczne: 9, 23 lutego 2023 r. godz. 15.00-17.00 Konsultacje ...

Informacja dotycząca dodatku elektrycznego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek wypłacany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W Dzienniku Ustaw opublikowano obowiązujący wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których ...

Grudniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 1, 8, 15 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00 Konsultacje prawne: 14, 21 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00 ...

Rekrutacja do projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka – edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem głównym ...

Skip to content