Można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce w pokoju numer 21, piętro numer II, w godzinach od 8:00 do 13:00 bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Więcej informacji na stronie:

Dodatek osłonowy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce (opssokolka.pl)

OPS


Zobacz również

Skip to content