Invest in Gmina

Herb SokółkiO Gminie

Liczba ludności – 24 373
Powierzchnia – 314 km2

Charakter gminy:
Teren Gminy Sokółka to jeden z najciekawszych przyrodniczo i najmniej zanieczyszczonych regionów w województwie. Występują tu kompleksy leśne, zachowane w naturalnym stanie doliny rzeczne i harmonijny rolniczy krajobraz kulturowy. O wartości przyrodniczej Gminy Sokółka świadczą obszary chronione, różnej rangi. Do najcenniejszych należą Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Obszar Chroniony „Wzgórz Sokólskich” oraz rezerwaty przyrody, w tym obszar sieci ekologicznej NATURA 2000. Na terenie Gminy Sokółka zbiorowiska roślinności naturalnej, bądź zbliżonej do naturalnej pokrywają znaczne obszary powierzchni (lasy, bagna i torfowiska, naturalne łąki), drugie tyle zajmują obszary o zachowanym harmonijnym rolniczym krajobrazie kulturowym, z przewagą tradycyjnego, mało intensywnego rolnictwa. Tak więc obszary o cennym krajobrazie przyrodniczym lub kulturowym zajmują w obrębie gminy znaczną część powierzchni, co stawia go w rzędzie najciekawszych nie tylko w województwie podlaskim, ale i w kraju.

Opis gminy:
Miasto Sokółka posiadające 412-letnią historię położone jest na styku kultur Zachodu i Wschodu. Usytuowanie na obszarze przygranicznym i historyczne losy sprawiły, że przez wieki krzyżowały się tutaj wpływy różnych narodowości, obok Polaków: Białorusinów, Żydów, Tatarów, Rosjan, Litwinów i Niemców. Przez miasto prowadzi dawna Wielka Droga Królewska z Wilna do Krakowa. Sokółka leży w połowie drogi między Grodnem, a Białymstokiem oraz Wilnem, a Warszawą.

Gmina Sokółka to urokliwy teren na obszarze Wzgórz Sokólskich, w północnej części Niziny Podlaskiej, u źródeł rzeki Sokołdy. Od strony wschodniej graniczy z Białorusią, od zachodniej – otacza ją Puszcza Knyszyńska. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa drogowa i kolejowa Warszawa – Grodno i dalej w kierunku na Wilno, Rygę, Sankt Petersburg, Mińsk, Moskwę. Miasto przecina droga krajowa nr 19, którą w kierunku przejścia granicznego w Kuźnicy – oddalonego zaledwie 16 km od Sokółki – przemieszcza się transport kołowy ze wszystkich państw Europy. Oprócz tego w Sokółce początek mają droga wojewódzka nr 673 i droga wojewódzka nr 674. Obecnie Sokółka jest miastem powiatowym.

Formy spędzania wolnego czasu w okolicy:

Turystyka, sport i rekreacja. Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną współtworzą:

 • stadion miejski z widownią na 1000 miejsc, bieżnią lekkoatletyczną, kompleksem boisk sportowo-rekreacyjnych (dwa boiska do piłki nożnej, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, dwa korty tenisowe oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchniach z trawy syntetycznej),
 • pływalnia miejska z pełno wymiarowym basenem 25×12,5 m, brodzikiem, dwoma saunami, siłownią i pełnym zapleczem,
 • sztuczny zalew o powierzchni 20 ha, ośrodek wypoczynku letniego i sportów wodnych, ścieżka pieszo-rowerowa wokół zalewu, plac zabaw, siłownia plenerowa,
 • park miejski (centrum miasta)
 • park Os. Buchwałowo, park Osiedle Zielone,
 • dwa ogródki działkowe,
 • szkolne boiska sportowe i sale gimnastyczne,
 • miasteczko ruchu drogowego na Osiedlu Zielonym,
 • szlaki turystyczne.

Atrakcje turystyczne miasta i gminy Sokółka stanowią:

 • rynek z przyległymi ulicami z czasów lokowania miasta w XVII wieku,
 • kościół katolicki w stylu neoklasycznym z 1848 roku,
 • cerkiew prawosławna z ok. 1830 roku,
 • Społeczne Muzeum Ziemi Sokólskiej,
 • Szlak Tatarski z meczetem muzułmańskim w Bohonikach,
 • zbiornik wodny w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • atrakcyjnie ukształtowany teren i dobrze zachowane środowisko naturalne.

Dlaczego warto tu zainwestować?

Według przyjętej przez Gminę Sokółka Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego do atutów Gminy Sokółka w zakresie realizacji inwestycji należą:

 • czyste środowisko naturalne
 • znaczący potencjał rolnictwa
 • istniejące atrakcje turystyczne
 • rozwijająca się działalność agroturystyczna
 • występujące naturalne zasoby kruszywa
 • bezrobocie
 • upadek dużych firm
 • tworzenie pozytywnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości
 • wysoki poziom oświaty
 • Sokółka – centrum administracyjnym obszaru
 • rozbudowa infrastruktury technicznej
 • niska cena nieruchomości
 • bogata historia obszaru
 • dogodne warunki dla budowy szlaków rowerowych, konnych i pieszych.
 • położenie geograficzne
 • dogodny układ komunikacyjny
 • dobre warunki produkcji rolnej
 • różnorodność przyrodniczych atrakcji turystycznych
 • tworzenie grup producenckich
 • postępująca integracja Polski ze strukturami Wspólnoty Europejskiej
 • kompleksowe zaplecze dla rozwoju transportu kolejowego.

Wsparcie dla inwestora

Wsparcie oferowane bezpośrednio przez POI obejmuje:

 • przygotowanie informacji o potencjale inwestycyjnym gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów);
 • informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Radę Gminy, urzędy pracy oraz SSE, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe itd.;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

Oferty lokalizacyjne

Tabela

Kontakt

POI Gmina Sokółka
Wydział Planowania i Inwestycji
Osoba zajmująca się obsługą inwestora:
Małgorzata Czaplejewicz – inspektor
16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1, 2 piętro, pokój 309
e-mail: m.czaplejewicz@sokolka.pl
tel.: +48 85 711 09 17

Skip to content