Adresy gminne

Administracja publiczna, służby, inspekcje i straże

Urząd Miejski w Sokółce – Plac Kościuszki 1, tel. 085 7110900, fax 085 7110911,
Straż Miejska w Sokółce – Plac Kościuszki 15, tel. 85-6672562, 664756280, 660631548, 660631524
Starostwo  Powiatowe w Sokółce – ul. Piłsudskiego 8, tel. 085 7110811,
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – ul. Kryńska 40, tel. 085 7115223, 085 7115646
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce – ul. Piłsudskiego 8, 085 7110823
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce – ul. Wodna 7, tel. 085 7118909
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokółce – ul. Piłsudskiego 8,  tel. 085 7110854
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce – ul. Białostocka 69A, tel. 085 7110212
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce – Plac Kościuszki 5, tel. 085 7112254
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce – ul. 3-go Maja 13, tel. 085 7118926, 085 7112327
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce – ul. 1 Maja, tel. 085 7113625,
Urząd Skarbowy w Sokółce – ul. Białostocka 47 www.us.sokolka.com BIP: http://us-sokolka.pbip.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Sokółce ul. Sikorskiego 38C, tel. 85 7110400

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy w Sokółce – ul. Piłsudskiego 7, tel./faks 085 7114129  http://sokolka.sr.gov.pl
Prokuratura Rejonowa w Sokółce – ul. Piłsudskiego 7, tel. 085 7229960, faks 085 7229969

Sprawy komunalne i mieszkaniowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Plac Kościuszki 15, tel. 085 7112208
Spółdzielnia Mieszkaniowa – Osiedle Centrum 17, tel. 085 7112491
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – ul. Kołłątaja 55, tel. 085 7112771
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – ul. Targowa 15, tel. 085 7112753,
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – ul. Targowa 10, tel. 085 7112614

Inne usługi publiczne

Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Sokółce – ul. Kolejowa 25, tel. 085 7112271
Urząd Pocztowy w Sokółce – ul. Grodzieńska 25, tel. 085 7112113
Urząd Pocztowy w Sokółce – Osiedle Zielone 4, tel. 085 7112366

Dworce kolejowe i autobusowe

PKP – ul. Kolejowa 25, tel. 085 7112221
PKS– ul. Kolejowa, tel. 085 7112526

Noclegi

Zajazd „Bakunówka”  – ul. Mickiewicza 2, tel. 085 7112793, www.zajazd.sokolka.com
Noclegi Verde – ul. Białostocka 200, tel. 085 7110145, www.restauracjaverde.pl
Noclegi Kalinowski – Kryńska 32,  tel./fax: (085) 711 41 17,  tel. (85) 711 37 96, www.kalinowski-hotel.pl
Ośrodek wczasowy OSiR nad zalewem  – ul. Wodna 20, tel. 085 711 25 67, www.osir.sokolka.pl
Serce Polski Dom Rodzinny – Sokółka, ul. Kryńska 41, tel: 85 307 07 61, www.pdrserce.pl

Gospodarstwa agroturystyczne

Gospodarstwo agroturystyczne – Eugeniusz Wiśniewski „Zielona Dolina”, Kuryły 3, tel. 085 7112049
Gospodarstwo agroturystyczne – Urszula Szczebiot, Kolonia Kraśniany 65
Gospodarstwo agroturystyczne – Grażyna Zaniewska „Młynareczka”, Malawicze Górne 11, 085 7117037
Gospodarstwo agroturystyczne – Jan Raczkowski, Sierbowce 15
Gospodarstwo agroturystyczne – „Na Wzgórzu” – Anna Kuczko-Bergiel, Antoni Bergiel, Bachmatówka 33, 085-7114639, 0-696092895, www.nawzgorzu-bachmatowka.pl
Gospodarstwo agroturystyczne – „U Krysi” Krystyna Barcewicz, Podjanowszczyzna 4, tel. 509 524 780

Gastronomia

Karczma „POD SOKOŁEM”  – ul. Grodzieńska 51, tel. 085 7117105 www.karczmapodsokolem.pl
Bar „U MATCZAKA” – ul. Piłsudskiego 3, tel. 085 7117837
Cukiernia „LUKRECJA” Urszula Awdziej – ul. Boh. Monte Cassino 6, tel. 505037149
Kawiarnia „ASTRA” – ul. Lewickiego 2, tel. 085 7117765
Klub Bilardowy LP Pool BILARD – ul. Ogrodowa 23, tel. 085 7117010
Bar „Kresovia” – ul. Białostocka 129A, tel. 085 7114784, 085 7119485
Bar „Cichy kącik” – ul. Białostocka 32, tel. 085 7114606
Restauracja Verde – ul. Białostocka 200, tel. 085 7110145, www.restauracjaverde.pl
BAR Rubikon – 1-go Maja 40, tel. 0 691365537
7 POKUS – ul. Wróblewskiego 8a, tel. 085 7112205
Pizzeria Małe Co Nieco – ul. Barlickiego 4a, tel. 512 689 512 www.pizzeria-maleconieco.pl
BAR „Niemen” Ewa Waśkiel – ul. Kolejowa 8 (dworzec PKP) 16-100 Sokółka, tel.85 711 82 77, kom 505 231 157
Pizzeria Biesiada Marta Sokołowska – ul. Broniewskiego 2, tel. 85 711 41 89, 507 143 706, www.pizzeriabiesiada.pl
Serce Polski Dom Rodzinny – Sokółka, ul. Kryńska 41, tel: 85 307 07 61, www.pdrserce.pl

Opieka zdrowotna i społeczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce – ul. Gen. Sikorskiego 40, tel. 085 7220462
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „MEDYK” – ul. Piłsudskiego 9a,  tel. 085 7112669
Niepubliczny Pielęgniarski ZOZ „PANACEUM” – ul. Piłsudskiego 9a,  tel. 085 7113446, rejestracja 7112669
Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolnej „Szkol-Med” – ul. Mickiewicza 2a, tel. 085 7112579
ZOZ „Vita” s.c. – ul. Sikorskiego 40, tel. 085 7220507
Poradnia lekarza Rodzinnego „Intermed” – Osiedle Zielone 3a, tel. 085 7118394
Niepubliczny Pielęgniarski ZOZ „PRO-MED” – ul. Sikorskiego 40, tel. 085 7220472
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ „Zdrowie” s.c. – ul. Sikorskiego 40, tel. 085 7115635
Niepubliczny Pielęgniarski ZOZ „KA-MED” – ul. Pocztowa 1, tel. 085 7112020
ZOZ Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy – tel. 085 7119066
Gabinet dentystyczny lek. stom. Anna Kaźmierowska ul. Grodzieńska 14 (od ul. 1 Maja), tel. 0696433518
NZOZ „Rozmed”  – 16-121 Rozedranka Stara, tel. 085 7111611
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Boh. Monte Cassino 7, tel. 085 7112064
Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieeki Zdrowotnej AKOMED – ul. Lelewela 2 tel. 0857118901
Rehabilitacja mgr Marcin Bieniusiewicz – Sokółka, ul. 1 Maja 28, tel. 669866560, m_bieniusiewicz@wp.pl

Apteki

Apteka PZF „Cefarm” – ul. 1-go Maja 17, tel. 085 711 23 86
Apteka „Melisa” s. c.  – ul. Piłsudskiego 9A, tel. 085 711 89 70
Apteka Zaniewska Emilia – Os. Centrum 20A, tel. 085 711 53 00
Apteka „Arnika” – Osiedle Zielone 1, tel. 085 711 95 80
Apteka „INA” –  ul. Sikorskiego 40, tel. 085 722 05 06
Apteka – ul. Sikorskiego 3, tel. 085 711 24 10
Apteka – ul. Grodzieńska 18, tel. 085 711 55 17
Apteka – ul. Białostocka 1, tel. 085 711 56 75
Apteka – ul. Grodzieńska 6a, tel. 085 711 52 34

Parafie

Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra Newskiego – ul. Piłsudskiego 4, tel. 085 7112518 www.cerkiewsokolka.pl
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego – ul. Grodzieńska 47, tel. 085 7112001 www.swantoni.com
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – ul. Jana Pawła II 5, tel. 7113595
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP – ul. Ogrodowa, tel. 085 7118840

Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im A. Mickiewicza – ul. Grodzieńska 43, ul. Mickiewicza 2 a, tel. 085-7113579
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – ul. Szkolna 2, tel. 085-7112136
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika – ul. Mickiewicza 11, tel. 85-7112574
Zespól Szkół Rolniczych im. H. Dobrzańskiego – ul. Białostocka 81, tel. 85-7112044
Zespól Szkól Zawodowych im. E. Orzeszkowej – Osiedle Zielone 1, tel. 85-7112508
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka – Osiedle Zielone 1A, tel. 85-7112678.

Przedszkola

Przedszkole nr 1, ul. Sikorskiego 4, tel. 85 7112096
Przedszkole nr 2, Os. Zielone 5, tel. 85 7112043
Przedszkole nr 3, ul. Kresowa 73, tel. 85 7112505
Przedszkole nr 4, ul. Kołłątaja 22,  tel. 85 7112466
Przedszkole nr 5, Os. Centrum 18, tel. 85 7112539
Żłobek Miejski w Sokółce, ul. Grodzieńska 43, tel. 85 555 81 17

Banki

Bank Spółdzielczy w Sokółce – ul. Ściegiennego 16, tel. 085 7112082 www.bs-sokolka.pl
PKO B.P. – Osiedle Centrum 20, tel. 085 7229920 www.pkobp.pl
Obsługa kredytów mieszkaniowych – 085 7229926
Obsługa firm – 085 7229927 ; 085 7229935
Obsługa klientów VIP – 085 7229925
Obsługa klienta detalicznego 085 7229931 ; 085 7229923 ; 085 7229924
BPH PBK SA – ul. Piłsudskiego 5, tel. 085 7113251 www.pekao.com.pl
Kredyt Bank S.A. – ul. Wyszyńskiego 2, tel. 085 7115642

Stacje benzynowe

Orlen – ul. Białostocka 129, tel. 085 7112579
PRONAR – ul.Targowa 6, tel. 085 7112447
STW – ul. Wodna 5, tel. 085 7112856

Inne

Klub Jeździecki BIK, Stadnina Koni J.M. Maliszewski – Gieniusze 9, tel. 085 7111865, www.kjbik.pl
Przejażdżki bryczką – Andrzej Cilulko – Sokółka, ul. Witosa 79, tel. 085 7494985

[qr-code id="949" size="150"]

Skip to content