Wyniki głosowania na projekty „Budżetu Obywatelskiego 2022”

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje o wynikach głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”.

Głosowanie zostało przeprowadzone poprzez składanie kart do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, przesłanie kart drogą elektroniczną oraz poprzez pocztę tradycyjną.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami wyników głosowań na projekty ogólnomiejskie i wiejskie:

Protokół – wyniki głosowania projekty ogólnomiejskie – wersja z poprawką

Protokół – wyniki głosowania projekty ogólnomiejskie

Protokół – wyniki głosowania projekty wiejskie

Budżet Obywatelski 2022 – informacja o głosowaniu

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 odbywa się w terminie od 28 września do 8 października 2021r.

Głosowanie przeprowadza się poprzez:

– złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w godz. 7.30 – 15.30 (hol na parterze budynku),

– przesłanie drogą mailową skanu prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania na adres e-mail: kancelaria@sokolka.pl,

– przesłanie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

– prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza on-line w aplikacji mobilnej Lupe na witrynie strony www.lupe.sokolka.pl.

POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA BO2022

ZAGŁOSUJ POPRZEZ ELEKTRONICZNY FORMULARZ DO GŁOSOWANIA W APLIKACJI LUPE

OPIS PROJEKTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Budżet Obywatelski 2022 – informacja o terminie głosowania

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 odbędzie się w terminie od 28 września do 8 października 2021 r.

Herb Sokółki

Głosowanie przeprowadza się poprzez:

– złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w godz. 7.30 – 15.30 (hol na parterze budynku),
– przesłanie drogą mailową skanu prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania na adres e-mail: kancelaria@sokolka.pl,
– przesłanie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
– prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza on-line w aplikacji mobilnej Lupe na witrynie strony www.lupe.sokolka.pl.

Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zagłosować na:
– jeden wybrany projekt ogólnomiejski,
– jeden wybrany projekt wiejski.

Karty do głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.sokolka.pl (w formie papierowej w punkcie do głosowania) i w aplikacji mobilnej Lupe w dniu 28.09.2021r. o godz. 9.00.

(PR)

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2022

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na spotkanie z wnioskodawcami w celu przedstawienia zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022, które odbędzie się 22 września 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w Sokółce (sala Lira), ul. Grodzieńska 1.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wszystkie zgłoszone pomysły. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i wziąć udział w dyskusji. Zapraszam do udziału!

(PR)

Budżet Obywatelski 2022

Burmistrz Sokółki informuje, że do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2022 zakwalifikowało się 20 projektów – dziesięć ogólnomiejskich i dziesięć wiejskich. Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 8 października 2021 r.

Herb Sokółki

W dniu 20 września 2021 r. o godzinie 12.00 (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101 odbędzie się spotkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2022 i publiczne losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem projektów/pomysłów na które mieszkańcy gminy będą głosować pierwszej edycji budżetu obywatelskiego:

Zestawienie projektów/pomysłów

(PR)

Budżet Obywatelski 2022

Burmistrz Sokółki- Ewa Kulikowska informuje o naborze wniosków w ramach budżetu obywatelskiego

Wnioski można składać od 15 lipca do 31 sierpnia 2021 r.

 • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce,
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
 • skan wniosku drogą mailową na adres: kancelaria@sokolka.pl.

Regulamin budżetu obywatelskiego i formularz zgłoszenia projektu dostępne są na stronie internetowej www.sokolka.pl

Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce (poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00):

 • osobiście w pokoju nr 311,
 • telefonicznie pod nr tel.: 85 711 09 44,
 • za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@sokolka.pl.

Budżet obywatelski Gminy Sokółka 2022

Herb Sokółki

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Sokółka na wskazane i wybrane przez mieszkańców propozycje zadań Gminy Sokółka.

Kwota przeznaczona na ten cel w 2022 roku wynosi 300 tys. zł, z czego:

200 tys. zł na projekty ogólnomiejskie (wartość projektu do 80 tys. zł),

100 tys. zł na projekty wiejskie (wartość projektu do 40 tys. zł).

Co warto wiedzieć:

 • wnioskodawcą musi być osoba mieszkająca w gminie Sokółka,
 • wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów,
 • projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych jak nieinwestycyjnych,
 • w przypadku projektu ogólnomiejskiego wnioskodawcą musi być osoba mieszkająca w mieście Sokółka, a projektu wiejskiego mieszkaniec obszarów wiejskich Gminy Sokółka.
 • dla projektu ogólnomiejskiego wymagane jest złożenie listy poparcia 15 mieszkańców Gminy Sokółka, a wiejskiego 7 mieszkańców.

Głosowanie odbędzie się w dniach 20 – 27 września 2021 r. Każdy mieszkaniec gminy Sokółka będzie mógł zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i jeden wiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej), do wyczerpania limitu całej kwoty budżetu obywatelskiego.

Formularze zgłoszeniowe projektów będzie można składać w terminie: 15 lipiec 2021 r. – 31 sierpień 2021 r. w formie papierowej w Urzędzie lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Jest też możliwość przesłania wniosku drogą mailową na adres: kancelaria@sokolka.pl. Wniosek należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Budżet Obywatelski”.

Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce:

 • osobiście w pokoju nr 311,
 • telefonicznie pod nr tel.: 85 711 09 44,
 • za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@sokolka.pl

Zachęcamy do składania projektów i dzielenia się swoimi pomysłami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uchwała Nr XXXIX/230/2021 w sprawie budżetu obywatelskiego

Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sokółka

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Sokółka 2022

Zarządzenie nr 446/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu

Zarządzenie nr 447/2021 w sprawie ustalenia wzoru formularza

1_formularz_zgloszenia_projektu_BO2022 (edytowalny)

1_formularz_zgloszenia_projektu_BO2022 (pdf)

2_lista_poparcia_projektu_do_BO2022_projekty_ogolnomiejskie

2_lista_poparcia_projektu_do_BO2022_projekty_wiejskie

Zarządzenie nr 471/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do glosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2022 w Gminie Sokółka.

(PR)

Skip to content