Artykuły w kategorii: Budżet Obywatelski, Informacje lokalne

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2024

Burmistrz Sokółki informuje o wynikach głosowania w ramach “Budżetu Obywatelskiego 2024”. Głosowanie zostało przeprowadzone poprzez składanie kart do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz przesłanie e-pocztą. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami wyników głosowań na projekty ogólnomiejskie i wiejskie: Protokół – wyniki głosowania projekty ...

Zagłosuj na Budżet Obywatelski 2024

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach “Budżetu Obywatelskiego 2024” odbywa się w terminie od 28 września do 10 października 2023 r. Głosowanie przeprowadza się poprzez: Złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w ...

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2024

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na spotkanie z wnioskodawcami w celu przedstawienia zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024, które odbędzie się 27 września 2023 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 (sala 101). Podczas spotkania zostaną przedstawione wszystkie ...

Budżet Obywatelski 2024

Burmistrz Sokółki informuje, że do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2024 zakwalifikowało się 14 projektów – siedem ogólnomiejskich i siedem wiejskich. Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 10 października 2023 r. 21 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w ...

Budżet obywatelski w Gminie Sokółka 2024

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Sokółka na wskazane i wybrane przez mieszkańców propozycje zadań Gminy Sokółka. NABÓR WNIOSKÓW od 14 lipca do 31 sierpnia 2023 r. Wnioski można składać: w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w ...

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Sokółki informuje o wynikach głosowania w ramach “Budżetu Obywatelskiego 2023”. Głosowanie zostało przeprowadzone poprzez składanie kart do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, przesłanie kart drogą elektroniczną, w tym poprzez system LUPE. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami wyników głosowań na projekty ogólnomiejskie i ...

Zagłosuj na Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 odbywa się w terminie od 28 września do 10 października 2022 r. Głosowanie przeprowadza się poprzez: Złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w ...

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2023

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na spotkanie z wnioskodawcami w celu przedstawienia zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023, które odbędzie się 21 września 2022 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 (sala 101). Podczas spotkania zostaną przedstawione wszystkie ...

Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Sokółki informuje, że do głosowania w budżecie obywatelskim 2023 zakwalifikowało się 14 projektów – siedem ogólnomiejskich i siedem wiejskich. Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 10 października 2022 r. W dniu 20 września 2022 r. o godzinie 14.00 (wtorek) w Urzędzie ...

Budżet obywatelski Gminy Sokółka 2023

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Sokółka na wskazane i wybrane przez mieszkańców propozycje zadań Gminy Sokółka. NABÓR WNIOSKÓW od 18 lipca do 02 września 2022 r. Wnioski można składać: w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w ...

Wyniki głosowania na projekty “Budżetu Obywatelskiego 2022”

Burmistrz Sokółki informuje o wynikach głosowania w ramach “Budżetu Obywatelskiego 2022”. Głosowanie zostało przeprowadzone poprzez składanie kart do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, przesłanie kart drogą elektroniczną oraz poprzez pocztę tradycyjną. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami wyników głosowań na projekty ogólnomiejskie i wiejskie: ...

Budżet Obywatelski 2022 – informacja o głosowaniu

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 odbywa się w terminie od 28 września do 8 października 2021r. Głosowanie przeprowadza się poprzez: – złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w ...

Budżet Obywatelski 2022 – informacja o terminie głosowania

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 odbędzie się w terminie od 28 września do 8 października 2021 r. Głosowanie przeprowadza się poprzez: – złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, ...

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2022

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na spotkanie z wnioskodawcami w celu przedstawienia zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022, które odbędzie się 22 września 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w Sokółce (sala Lira), ul. Grodzieńska 1. Podczas spotkania zostaną przedstawione ...

Budżet Obywatelski 2022

Burmistrz Sokółki informuje, że do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2022 zakwalifikowało się 20 projektów – dziesięć ogólnomiejskich i dziesięć wiejskich. Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 8 października 2021 r. W dniu 20 września 2021 r. o godzinie 12.00 (poniedziałek) w Urzędzie ...

Budżet Obywatelski 2022 – aktualizacja harmonogramu

Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Sokółka 2022. DO POBRANIA: Zarządzenie nr 465/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego 2022 w Gminie Sokółka.

Budżet Obywatelski 2022

Burmistrz Sokółki- Ewa Kulikowska informuje o naborze wniosków w ramach budżetu obywatelskiego Wnioski można składać od 15 lipca do 31 sierpnia 2021 r. w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce, wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, skan ...

Skip to content