Artykuły w kategorii: Projekty UE

nauka przy komputerze

Granty PPGR – ważna informacja o obowiązku złożenia oświadczeń

Wszystkim uczestnikom projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o obowiązku złożenia do 22 marca 2024 r. oświadczeń w sprawie utrzymania trwałości projektu. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, pokój nr ...

Bariery architektoniczne

Likwidacja barier architektonicznych – wstępny nabór ankiet od mieszkańców

Gmina Sokółka zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i osoby starsze, zamieszkujące gminę Sokółka do złożenia wstępnych ankiet określających potrzeby likwidacji barier architektonicznych w ich miejscu zamieszkania. Gmina Sokółka zamierza złożyć wniosek w konkursie grantowym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Programu Fundusze ...

Polska Zielona - miło spotkać się w Sokółce!

Realizacja projektu Erasmus+ “Polska Zielona – miło spotkać się w Sokółce!”

Międzynarodowy Projekt Erasmus+ współfinansowany przez Unię Europejską, pod nazwą „Polska Zielona – miło spotkać się w Sokółce!” jest realizowany w naszym mieście. Od początku ferii kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z Gminy Sokółka i kilku miast w Ukrainie uczestniczy w zajęciach, warsztatach, panelach dyskusyjnych i spotkaniach edukacyjnych. ...

Polska Zielona – miło spotkać się w Sokółce!

W ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską, pod nazwą „Polska Zielona – miło spotkać się w Sokółce!”, który z ramienia Gminy Sokółka realizuje Sokólski Ośrodek Kultury, do naszego miasta przyjechała z Ukrainy trzydziestoosobowa grupa młodzieży w wieku od 13 do 16 lat zrzeszonych ...

Informacja dot. Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Gmina Sokółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Sokółka do roku 2030” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ ...

Ponad 75 tys. zł na remont kapliczki w Sokółce

Neogotycka kapliczka, którą możemy oglądać w Sokółce przy zbiegu ulic Grodzieńskiej i Kresowej odzyska dawny wygląd. Pomysł na projekt powstał w wyniku rozmów Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej z mieszkańcami. Gmina Sokółka złożyła w tym celu wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” ...

„Granty PPGR” – terminy złożenia oświadczeń

Gmina Sokółka informuje, ze wniosek rozliczający grant w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zweryfikowany i zatwierdzony w dniu 22 marca 2023 r. W związku z tym rozpoczął się dwuletni okres trwałości przedsięwzięcia. Zgodnie z ...

Cyfrowa Gmina

Gmina Sokółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 755 520,00zł zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu ...

Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce”. Dofinansowanie przyznano w ramach Oś. Priorytetowa IX: Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią Covid-19, działanie 11.1. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią Covid-19, Priorytet 13(i) Wspieranie kryzysowych działań ...

„Granty PPGR” – terminy złożenia oświadczeń

Gmina Sokółka informuje, ze wniosek rozliczający grant w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zweryfikowany i zatwierdzony w dniu 22 marca 2023 r. W związku z tym rozpoczął się dwuletni okres trwałości przedsięwzięcia. Zgodnie z ...

Kamienica po remoncie

Rozpoczął się w grudniu 2019, a zakończył w październiku 2022 roku. Prowadzono go w ramach projektu „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”. Mowa o kompleksowym remoncie zabytkowej kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w centrum Sokółki. Uroczyste otwarcie obiektu ...

Komputery trafiły do uczniów

W piątek 16 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach programu samorząd Gminy Sokółka zakupił sprzęt komputerowy dla 107 uczniów ...

Kamienica Plac Kościuszki 26 z nowym wyposażeniem

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne” realizowanego przez Gminę Sokółka na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0504/20-00 z dnia 12.05.2021r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina Sokółka pozyskała środki na ...

Gmina pozyskała blisko 100 tys. zł na poprawę dostępności

Dostępność to możliwość swobodnego korzystania z produktów, usług i infrastruktury niezależnie od poziomu sprawności, jaki mamy w danej chwili. Przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce” zakłada m.in. montaż platformy schodowej na parterze budynku, utworzenie i wyposażenie stanowiska do ...

Jedna z najstarszych kamienic w Sokółce oddana do użytku

W dniach 11-14 października 2022r. komisja w składzie: Grzegorz Krzysztof Kucharewicz, Krzysztof Szamreta, Adam Narbutt, Maciej Michalczuk, Stanisław Kuźmiński oraz Marcin Leszczyński dokonała końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” W ...

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Sokółka realizuje projekt w ramach programu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny ...

Debata-warsztaty w ramach projektu „Zielone Spojrzenie”

W dniu 27 października 2022 r. odbyła się debata – warsztaty, w której wzięła udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z II Zastępcą Burmistrza Sokółki Adamem Juchnikiem, przedstawiciele Nadleśnictw, Punktu Informacji Turystycznej w Sokółce, Augustowsko Biebrzańskiego Parku Turystycznego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ...

Rekrutacja do projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka – edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem głównym ...

Projekt na teleopiekę

W piątek 28 października 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos podpisały umowę na realizację projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na ...

Spokojni rodzice, szczęśliwe dzieci

27 października 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” w Żłobku Miejskim w Sokółce. Projekt był realizowany od 1 października 2020 roku. W tym czasie, dzięki stworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, osiemdziesiąt dziewięć osób – matek ...

Skip to content