Informacja dot. Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Gmina Sokółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Sokółka do roku 2030” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Celem realizacji projektu jest zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych, podatności miasta na poszczególne czynniki środowiskowe oraz możliwości adaptacyjne do zjawisk atmosferycznych.

Planowany okres realizacji projektu: IV kwartał 2024 r. – IV kwartał 2026 r.

(JF) UMS


Zobacz również