Święto Seniorów pod Patronatem Burmistrza Sokółki

17 listopada 2023 r. w sali “Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, miała miejsce niezapomniana impreza zorganizowana w ramach projektu pn. “Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”, dofinansowanego z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Seniorzy pod każdym względem udowodnili, że „jesień życia” może być równie atrakcyjna i piękna jak młodość.

Święto Seniorów 2023

Seniorzy – instruktorzy realizowanych w ramach projektu warsztatów: kulinarnych (Pani Irena Gryszko), sztuki ludowej (Pani Maria Radecka), fotograficznych (Pani Anna Maria Werner), historycznych (Pan Sławomir Maliszewski), aktywności fizycznej (Pan Władysław Karpowicz), gier umysłowych (Pani Teresa Galewska), kulturalnych (Pani Irena Plichta) i ogrodniczych (Pani Teresa Sołowiej) przygotowali poczęstunek i udekorowali salę ręcznie wykonanymi kwiatami i świecznikami.

W pomoc aktywnie włączyli się: Zarząd i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce, Miejska Rada Seniorów w Sokółce oraz seniorzy z Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce. Zespół AZALiSZ działający przy Sokólskim Ośrodku Kultury w Sokółce pod kierownictwem Pauliny Oseńko przeniósł zebranych gości w muzyczne lata 60-te, 70-te i 80-te.

Wiele uśmiechu i radości dostarczył – zaproszony specjalnie przez Panią Burmistrz Ewę Kulikowską – działający przy Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku kabaret „LUMBAGO”, który zabrał uczestników Dnia Seniora w podróż po Podlasiu z piosenką na ustach.

Seniorzy z UTW w Sokółce przygotowali miłą niespodziankę w postaci własnoręcznie wykonanych obrazów wylewnych, które wręczyli Pani Ewie Kulikowskiej – Burmistrzowi Sokółki, Panu Adamowi Juchnikowi – Zastępcy Burmistrza Sokółki, zespołowi AZALiSZ i kabaretowi „LUMBAGO”.

Sokólski Ośrodek Kultury udostępnił salę oraz zadbał o nagłośnienie i muzykę, dzięki której goście ruszyli na parkiet. Jak widać na załączonych zdjęciach, których autorką jest Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Anna Werner, wiek i stanowisko nie ma znaczenia. Nigdy nie jest za późno, aby dobrze się bawić, rozwijać swoje talenty i spełniać marzenia.

(KKK) UMS


Zobacz również