Święto Seniorów pod Patronatem Burmistrza Sokółki

17 listopada 2023 r. w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, miała miejsce niezapomniana impreza zorganizowana w ramach projektu pn. „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”, dofinansowanego z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Seniorzy pod każdym względem udowodnili, że „jesień życia” może być równie atrakcyjna i piękna jak młodość.

Święto Seniorów 2023

Seniorzy – instruktorzy realizowanych w ramach projektu warsztatów: kulinarnych (Pani Irena Gryszko), sztuki ludowej (Pani Maria Radecka), fotograficznych (Pani Anna Maria Werner), historycznych (Pan Sławomir Maliszewski), aktywności fizycznej (Pan Władysław Karpowicz), gier umysłowych (Pani Teresa Galewska), kulturalnych (Pani Irena Plichta) i ogrodniczych (Pani Teresa Sołowiej) przygotowali poczęstunek i udekorowali salę ręcznie wykonanymi kwiatami i świecznikami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Seniora

W piątek, 17 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w kawiarni „Lira” przy ul. Grodzieńskiej 1, Seniorzy z gminy Sokółka będą obchodzić swoje święto.

Dzień Seniora organizowany jest w ramach projektu „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej” dofinasowanego z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Zaplanowano występ zespołu AZALiSZ (Amatorski Zespół Ambitnych Ludzi i Sprawa Zamknięta) działającego przy Sokólskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Pauliny Oseńko oraz kabaretu „LUMBAGO” działającego przy Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku. Będzie można również posłuchać znanych i lubianych piosenek w wykonaniu Seniorek i Seniorów. Na gości będzie czekać słodki poczęstunek. Informacje w Sokólskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 26 w Sokółce.

(KKK) UMS

Współpraca seniorów z Sokółki i Gdańska

W marcu 2023 roku Urząd Marszałkowski w Białymstoku ogłosił konkurs na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadanie „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Urząd Miejski w Sokółce we współpracy z Miejską Radą Seniorów złożył aplikację na zadanie „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. (maksymalna kwota możliwa do uzyskania).

Sokólscy seniorzy na wycieczce w Gdańsku

Zadanie to obecnie jest realizowane i obejmuje wiele działań. Jednym z nich była wizyta studyjna sokólskiej Miejskiej Rady Seniorów w Gdańsku, która odbyła się w dniach 26-28 października 2023 roku. W skład delegacji weszli członkowie Miejskiej Rady Seniorów oraz Piotr Romanowicz – Sekretarz Sokółki, Marta Półtorzycka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Katarzyna Klimowicz – Kułak – koordynatorka projektu. W sumie grupa liczyła 11 osób.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

W dniach 22 i 25.11.2020 r. odbyły się spotkania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce z władzami miasta i zaproszonymi gośćmi.

Pierwszego dnia w spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, jej zastępcy: Adam Kowalczuk, Adam Juchnik, pełnomocnik Antoni Stefanowicz, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz oraz szefowie placówek miejskich, których działania odpowiadają potrzebom seniorów: Marta Półtorzycka z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, Barbara Maj z Sokólskiego Ośrodka Kultury, Piotr Rygasiewicz z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce oraz inne osoby kompetentne w udzielaniu seniorom odpowiedzi na ich pytania. Miejska Rada Seniorów z przewodniczącym Czesławem Sańko przybyła w pełnym składzie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie seniorów z policjantami

12 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce spotkali się z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Policję reprezentowali: sierż. sztab. Anna Olechowska, st. sierż. Paulina Olechno i sierż. Tomasz Toczydłowski. Przekazali oni informacje o najnowszych próbach wyłudzeń pieniężnych przez oszustów, którzy swój proceder dostosowują do sytuacji. Rada Seniorów otrzymała ulotki o metodach oszustów i sposobach zapobiegania. Otrzymała też zadanie do wykonania: na planszę trzeba było dobrać rysunek z odpowiednim, pasującym słowem.

Spotkanie zakończono życzeniami zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Lila Asanowicz

Spotkanie Miejskiej Rady Seniorów

5 kwietnia 2022 r. członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce spotkali się z Panią Agnieszką Kozakiewicz pełniącą obowiązki dyrektora Sokólskiego Ośrodka Kultury.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie rady, odbyło się ono w nowej siedzibie, w kamienicy Tyzenhauza w sali wystawienniczo – konferencyjnej.

Spotkanie Miejskiej Rady Seniorów

Zebrani zapoznali się z działaniami ośrodka. Nie sposób nawet wszystkie je wymienić. Uwagę zwróciły takie formy jak chór sołtysek, zespół teatralny dorosłych, zajęcia z robotyki. Członkowie rady interesowali się ofertą dla seniorów. Rozważano możliwość wcześniejszych seansów w kinie w okresie jesienno- zimowym. Wstępnie ustalono że na próbę, od września mogłyby być o godz. 15.00, raz na 2 tygodnie. Seniorzy z oddalonych osiedli mieliby możliwość powrotu komunikacją miejską. Organizacje senioralne wzięłyby udział w propagowaniu tej nowości.

Na zakończenie spotkania pani Agnieszka Kozakiewicz pokazała jak nowocześnie i przyjaźnie pracownikom i uczestnikom są urządzone pracownie: ceramiczna, rzeźbiarska, tkacka, plastyczno- graficzna. Spotkanie zakończyło się w sali poświęconej Tyzenhauzowi. Przebiegało w miłej atmosferze, był to pożytecznie spędzony czas.

Lila Asanowicz, MRS

Spotkania Miejskiej Rady Sokólskich Seniorów

8 lutego 2022 r. Miejska Rada Seniorów spotkała się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z jej dyrektorem Martą Półtorzycką. Tematem była opracowana przez OPS w Sokółce Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2022-2026.

Zadaniem Miejskiej Rady Seniorów było zgłoszenie uwag i zaopiniowanie dokumentu, ponieważ dotyczył on także problemów osób starszych. Jest to ważny dokument, wyznacza bowiem kierunki działań na najbliższe pięć lat. Przy ubieganiu się o środki z funduszy europejskich na przyszłe zadania, projekty zbieżne z założeniami strategii są wyżej punktowane i mają większe szanse na otrzymanie dofinansowania. Kilka uwag Rady Seniorów wzięto pod uwagę. Projekt dokumentu zostanie skierowany do Rady Miejskiej i przyjęty w formie uchwały.

Ustalono też dyżury członków rady z seniorami, którzy mogliby zgłaszać swoje bolączki. Powiadomienia o dyżurach zostaną umieszczone w mediach, a także w szpitalach i przychodniach.

17.03.2022 r. przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce spotkali się z zastępcą burmistrza Adamem Kowalczukiem i Martą Półtorzycką dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Omawiana była między innymi strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sokółka na lata 2022- 2026 a w szczególności sprawy dotyczące seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Lila Asanowicz

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

Począwszy od 7 marca 2022 r. członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce będą spotykać się z mieszkańcami. Celem „otwartych dyżurów” jest podzielenie się spostrzeżeniami i problemami oraz pobudzenie do aktywności środowiska 60+.

Dyżury w składzie 2 osobowym będą pełnione, z zachowaniem reżimu sanitarnego, raz w tygodniu w każdy poniedziałek w godz. 9:00 – 11:00 w budynku Sokólskiego Ośrodka Kultury przy ul. Grodzieńskiej 1 (na I piętrze nad obecną siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego).

Czesław Sańko
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów

 

Miejska Rada Seniorów z wizytą studyjną w Suwałkach

27 października 2021 r. Miejska Rada Seniorów w Sokółce odbyła wizytę studyjną do Suwalskiej Rady Seniorów. Uczyć się od doświadczonych w działaniu na rzecz seniorów to zaszczyt, przyjemność i czas spędzony z pożytkiem.

Sokólskich seniorów powitała Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów – Wiesława Kwaterska i przedstawiła dokładny plan dnia. W gronie powiększonym o członków Rady Seniorów z Puńska wymieniono doświadczenia, wyjaśniono różnice w kompetencjach rad seniorów i pozarządowych organizacji senioralnych.

Zdjęcie grupowe

Na początku przed Domem Pomocy Społecznej „Kalina” odbyto rozmowę z dyrektor placówki Barbarą Burba, która przybliżyła zasady działania, organizację opieki nad mieszkańcami, koszty pobytu. O szczegóły dopytywała dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Marta Półtorzycka. W myślach odnoszono się do realiów mniejszego miasta jakim jest Sokółka. Z zachowaniem środków ostrożności odwiedzono Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”, gdzie stwierdzono, że takie miejsce jest Sokółce bardzo potrzebne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Apel rad seniorów do społeczeństwa woj. podlaskiego

22 stycznia 2021 r. odbyło się II Forum Podlaskich Rad Seniorów (on-line). Uczestnicy sformułowali apel dotyczy bardzo ważnego zagadnienia jakim obecnie są szczepienia przeciw COVID-19:

W trosce o życie najstarszego pokolenia Województwa Podlaskiego: babć i dziadków, rodziców, sąsiadów i przyjaciół, Rady Seniorów z obszaru Podlasia, Ziemi Białostockiej, Suwalszczyzny i Ziemi Łomżyńskiej, zwracają się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o jak najszybsze zaszczepienie się przeciw COVID-19. Tylko wspólna akcja społeczeństwa, a w szczególności postawa ludzi młodych, może uratować życie wielu z nas. Szczepiąc siebie chronimy swoje zdrowie i życie, a jednocześnie ratujemy życie swoich najbliższych.

1. Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego
2. Łomżyńska Rada Seniorów,
3. Miejska Rada Seniorów w Suwałkach,
4. Miejska Rada Seniorów w Sejnach,
5. Rada Seniorów Miasta Augustowa,
6. Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
7. Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych,
8. Gminna Rada Seniorów w Łapach,
9. Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie,
10. Rada Seniorów Gminy Supraśl,
11. Rada Seniorów Gminy Choroszcz,
12. Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim,
13. Miejska Rada Seniorów w Sokółce,
14. Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka,
15. Gminna Rada Seniorów w Puńsku

II Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line, Białystok, 22.01.2021

Czesław Sańko – Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

Z Radą Seniorów

Mają wiedzę i doświadczenie, nie brakuje im ciekawych pomysłów, chętnie służą radą i pomocą – tacy są sokólscy seniorzy. W piątek 31 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce I kadencji.

Inauguracyjna Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Sokółce liczy dziewięć osób. Jej kadencja trwa cztery lata.

-Serdecznie gratuluję Państwu uzyskania mandatu radnego. Jestem przekonana, że będziecie Państwo mieli ważny, opiniotwórczy głos dla wielu decyzji, podejmowanych zwłaszcza w odniesieniu do środowiska seniorów w naszym mieście i gminie. Życzę kreatywności i wytrwałości w realizacji zadań – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Pani Burmistrz wręczyła radnym pamiątkowe dyplomy i upominki promocyjne.

Obrady poprowadził Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz. Pierwszym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów. Jednogłośnie został nim wieloletni pracownik samorządowy, były Zastępca Burmistrza Sokółki Czesław Sańko. ZOBACZ WIĘCEJ

Wybrano Miejską Radę Seniorów w Sokółce

W skład Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce wchodzi 9 osób. Przez Środowiska Senioralne zgłoszono 9 kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania podczas Zebrania Wyborczego w dniu 20 grudnia 2019r., poszczególni kandydaci do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce otrzymali następująca ilość głosów:

1) ASANOWICZ Lila otrzymała 19 głosów
2) BRYNDA Wiesława otrzymała 18 głosów
3) FIEDOROWICZ Tadeusz otrzymał 18 głosów
4) GALEWSKA Teresa otrzymała 19 głosów
5) LESZCZYŃSKA Helena otrzymała 19 głosów
6) RADECKA Maria otrzymała 19 głosów
7) SAŃKO Czesław otrzymał 19 głosów
8) SAWICKA Janina otrzymała 19 głosów
9) SOŁOWIEJ Teresa otrzymała 19 głosów

Do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce weszły następujące osoby:

1) ASANOWICZ Lila
2) BRYNDA Wiesława
3) FIEDOROWICZ Tadeusz
4) GALEWSKA Teresa
5) LESZCZYŃSKA Helena
6) RADECKA Maria
7) SAŃKO Czesław
8) SAWICKA Janina
9) SOŁOWIEJ Teresa

Sekretarz Sokółki
Piotr Romanowicz

Lista kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce zgłoszonych w terminie do dnia 22 listopada 2019 r.

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019r. poz. 3049) oraz § 2 Zarządzenia Nr 157/2019 Burmistrza Sokółki z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce, publikuje się:

a) listę kandydatów, których zgłoszenia spełniają warunki formalne (nazwisko i imię, podmiot zgłaszający):
1. Asanowicz Lila, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
2. Brynda Wiesława,ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów
3. Fiedorowicz Tadeusz, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
4. Galewska Teresa, ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów
5. Leszczyńska Helena, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
6. Radecka Maria, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
7. Sańko Czesław, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
8. Sawicka Janina, ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów
9. Sołowiej Teresa, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

b) listę kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają warunków formalnych (nazwisko i imię, podmiot zgłaszający):
1. Makarewicz Walentyna, Osoba fizyczna

Informacje i dokumenty dotyczące Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/miejska_rada_seniorw

Piotr Romanowicz

Skip to content