Artykuły w kategorii: Miejska Rada Seniorów

Czek dla Miejskiej Rady Seniorów

25 tys. złotych na realizację projektu „Seniorzy łączą pokolenia”

W ramach drugiej edycja programu Samorządu Województwa Podlaskiego pn. “Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, Gmina Sokółka, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dotację w wysokości 25 tys. złotych na realizację projektu „Seniorzy łączą pokolenia”. 5 kwietnia 2024 r. marszałek Artur Kosicki, dyrektor Gabinetu Marszałka Robert Ja-błoński ...

Wojewoda spotkał się z seniorami

Wojewoda spotkał się z seniorami

Halina Otoka będzie pełniła funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce. Wyboru pogratulowali jej Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem. Połączona z wyborami nowego prezydium, sesja Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce odbyła się w ...

Herb Sokółki z tłem

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

4 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się Zebranie Wyborcze podczas którego w tajnym głosowania została wybrana Miejska Rada Seniorów w Sokółce składająca się z 9 osób. Wyboru dokonali seniorzy zgłoszeni do uczestnictwa w Zebraniu Wyborczym przez środowiska senioralne. Nadzór nad prawidłowym ...

Herb Sokółki z tłem

Lista Kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

Zapraszamy do zapoznania się z listą Kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce zgłoszonych w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z ...

Herb Sokółki z tłem

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

Burmistrz Sokółki informuje, że rozpoczęta została procedura powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce drugiej kadencji. Powołanie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce wynika z Uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Rady w Sokółce oraz nadania jej ...

Seniorzy licznie uczestniczyli w warsztatach

Seniorzy z gminy Sokółka licznie uczestniczyli w warsztatach realizowanych w ramach projektu pn. „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”, dofinansowanego z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Seniorki na warsztatach ogrodniczych pod kierunkiem pani Teresy Sołowiej projektowały ...

Bo wiek to tylko liczba

6 grudnia 2023 r. w auli konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce miała miejsce konferencja pod tym samym tytułem co realizowany przez Gminę Sokółka z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego projekt: „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”. Zaproszonych gości i ...

Święto Seniorów pod Patronatem Burmistrza Sokółki

17 listopada 2023 r. w sali “Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, miała miejsce niezapomniana impreza zorganizowana w ramach projektu pn. “Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”, dofinansowanego z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Seniorzy pod każdym względem ...

Dzień Seniora

W piątek, 17 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w kawiarni „Lira” przy ul. Grodzieńskiej 1, Seniorzy z gminy Sokółka będą obchodzić swoje święto. Dzień Seniora organizowany jest w ramach projektu „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej” dofinasowanego z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego ...

Współpraca seniorów z Sokółki i Gdańska

W marcu 2023 roku Urząd Marszałkowski w Białymstoku ogłosił konkurs na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadanie „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Urząd Miejski w Sokółce we współpracy z Miejską Radą Seniorów złożył aplikację na zadanie „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności ...

Spotkania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

W dniach 22 i 25.11.2020 r. odbyły się spotkania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce z władzami miasta i zaproszonymi gośćmi. Pierwszego dnia w spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, jej zastępcy: Adam Kowalczuk, Adam Juchnik, pełnomocnik Antoni Stefanowicz, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz oraz szefowie ...

Spotkanie seniorów z policjantami

12 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce spotkali się z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Policję reprezentowali: sierż. sztab. Anna Olechowska, st. sierż. Paulina Olechno i sierż. Tomasz Toczydłowski. Przekazali oni informacje o najnowszych próbach wyłudzeń pieniężnych przez oszustów, którzy swój ...

Spotkanie Miejskiej Rady Seniorów

5 kwietnia 2022 r. członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce spotkali się z Panią Agnieszką Kozakiewicz pełniącą obowiązki dyrektora Sokólskiego Ośrodka Kultury. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie rady, odbyło się ono w nowej siedzibie, w kamienicy Tyzenhauza w sali wystawienniczo – konferencyjnej. Zebrani zapoznali się ...

Spotkania Miejskiej Rady Sokólskich Seniorów

8 lutego 2022 r. Miejska Rada Seniorów spotkała się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z jej dyrektorem Martą Półtorzycką. Tematem była opracowana przez OPS w Sokółce Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2022-2026. Zadaniem Miejskiej Rady Seniorów było zgłoszenie uwag i ...

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

Począwszy od 7 marca 2022 r. członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce będą spotykać się z mieszkańcami. Celem “otwartych dyżurów” jest podzielenie się spostrzeżeniami i problemami oraz pobudzenie do aktywności środowiska 60+. Dyżury w składzie 2 osobowym będą pełnione, z zachowaniem reżimu sanitarnego, raz w ...

Miejska Rada Seniorów z wizytą studyjną w Suwałkach

27 października 2021 r. Miejska Rada Seniorów w Sokółce odbyła wizytę studyjną do Suwalskiej Rady Seniorów. Uczyć się od doświadczonych w działaniu na rzecz seniorów to zaszczyt, przyjemność i czas spędzony z pożytkiem. Sokólskich seniorów powitała Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów – Wiesława Kwaterska i przedstawiła ...

Apel rad seniorów do społeczeństwa woj. podlaskiego

22 stycznia 2021 r. odbyło się II Forum Podlaskich Rad Seniorów (on-line). Uczestnicy sformułowali apel dotyczy bardzo ważnego zagadnienia jakim obecnie są szczepienia przeciw COVID-19: W trosce o życie najstarszego pokolenia Województwa Podlaskiego: babć i dziadków, rodziców, sąsiadów i przyjaciół, Rady Seniorów z obszaru Podlasia, ...

Z Radą Seniorów

Mają wiedzę i doświadczenie, nie brakuje im ciekawych pomysłów, chętnie służą radą i pomocą – tacy są sokólscy seniorzy. W piątek 31 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce I kadencji. Miejska Rada Seniorów w Sokółce liczy ...

Wybrano Miejską Radę Seniorów w Sokółce

W skład Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce wchodzi 9 osób. Przez Środowiska Senioralne zgłoszono 9 kandydatów. W wyniku przeprowadzonego głosowania podczas Zebrania Wyborczego w dniu 20 grudnia 2019r., poszczególni kandydaci do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce otrzymali następująca ilość głosów: 1) ASANOWICZ Lila otrzymała 19 ...

Skip to content