Spis telefonów

KANCELARIA, SEKRETARIAT BURMISTRZÓW – (85) 7110900
FAKS
– (85) 7110911, e-poczta: kancelaria@sokolka.pl

KIEROWNICTWO URZĘDU MIEJSKIEGO
Burmistrz Sokółki – Ewa Kulikowska –  (85) 7110900, tel. kom. 691 380 598
Pierwszy Z-ca Burmistrza – Adam Marian Kowalczuk – (85) 7110910, tel. kom. 533 014 415
Drugi Z-ca Burmistrza – Adam Juchnik – (85) 7110939, tel. kom. 668 469 057
Pełnomocnik Burmistrza – Antoni Stefanowicz – 85 7110935 tel. kom. 793 008 509
Sekretarz Sokółki – Piotr Romanowicz – (85) 7110905, tel. kom. 784 048 946
Skarbnik Sokółki – Magdalena Wróblewska – (85) 7110901

STANOWISKA SAMODZIELNE
Radca prawny (RP) – (85) 7110936
Audytor wewnętrzny (AW) – (85) 7110906
Stanowisko ds. obronnych, wojskowych, zarządzania kryzysowego i OSP/Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (OW) – (85) 7110931
Stanowisko ds. kadr (SK) – (85) 7110937

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) – (85) 7110937

WYDZIAŁ OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (OS)

Referat Oświaty (OS.O)
Stanowisko ds. oświaty – (85) 7110942
Referat Polityki Społecznej (OS.P)
Stanowisko ds. kultury, sportu, spraw społecznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi – (85) 7110919
Stanowisko ds. promocji, informacji i turystyki – (85) 7110919
Stanowisko ds. informacji publicznej, BIP i strony internetowej – (85) 7110919

WYDZIAŁ EWIDENCJI I ORGANIZACJI (EO)

Referat Organizacji (EO.O)
Stanowisko ds. obsługi rady miejskiej – (85) 7110941
Stanowisko ds. sekretariatu Burmistrzów, kancelaria – (85) 7110900, faks (85) 7110911
Informatyk – (85) 7110907
Stanowisko ds. zabezpieczenia i funkcjonowania urzędu – (85) 7110907
Referat Ewidencji (EO.E)
Stanowisko ds. ewidencji ludności, rejestru wyborców – (85) 7110904 (sala obsługi)
Stanowisko ds. dowodów osobistych – (85) 7110904 (sala obsługi)
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, koncesji, zezwoleń i archiwum gminnego – (85) 7110938 (sala obsługi)

WYDZIAŁ PLANOWANI I INWESTYCJI (PI.I)

Referat Planowania i Inwestycji (PI.I)
Stanowisko ds. zamówień publicznych – (85) 7110944
Stanowisko ds. inwestycji – (85) 7110944
Stanowisko ds. inwestycji, współpracy i planowania rozwoju – (85) 7110944
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora – (85) 7110946
Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych (PI.F)
Kierownik Referatu ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – (85) 7110917
Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – (85) 7110917

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GR)

Referat Ochrony Środowiska (GR.O)
Stanowisko ds. ochrony środowiska – (85) 7110909
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiska – (85) 7110909
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (GR.K)
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Stanowisko ds. zarządzania drogami gminnymi i komunikacji – (85) 7110916
Stanowisko ds. rolnictwa – (85) 7110903
Stanowisko ds. mienia gminy i lokalowych – (85) 7110932
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia gminy i obsługi inwestora – (85) 7110903
Stanowisko ds. budownictwa wodnego i utrzymania dróg – (85) 7110916

WYDZIAŁ POLITYKI FINANSOWEJ I BUDŻETU (F)

Referat finansowo-budżetowy (F.B)
Główny Księgowy
Stanowisko ds. płac – (85) 7110902
Stanowisko ds. księgowości budżetowej – (85) 7110902
Referat podatków i opłat (F.O)
Stanowisko ds. księgowości podatkowej – (85) 7110913
Stanowisko ds. wymiaru podatku – (85) 7110918 (podatki sala obsługi – 85 711 0945)
Stanowisko ds. kontroli podatkowej – 85-7110913
Stanowisko ds. obsługi kasowej – (85) 7110908
Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – (85) 7110900 (odpady sala obsługi – 85 7110900)

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Kierownik USC – (85) 6884057
Zastępca Kierownika USC – (85) 6884056

STRAŻ MIEJSKA (SM)
(85) 667 25 62
Komendant – tel. kom. 536 128 872
Strażnicy – tel. kom. 664 756 280, 660 631 548, 660 631 524, 606 609 245

Skip to content