Spis telefonów

KANCELARIA, SEKRETARIAT BURMISTRZÓW – 85-7110900, FAKS – 85-7110911

KIEROWNICTWO URZĘDU MIEJSKIEGO:
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska –  85-7110900, tel. kom. 691-380-598
Z-ca Burmistrza Adam Marian Kowalczuk – 85-7110910, tel. kom. 533-014-415
Drugi Z-ca Burmistrza Adam Juchnik – 85-7110939
Pełnomocnik Burmistrza Antoni Stefanowicz – tel. kom. 793-008-509
Sekretarz Sokółki Adam Łajkowski – 85-7110905
Skarbnik Sokółki Elżbieta Ziętek – 85-7110901

STANOWISKA SAMODZIELNE:
Radca prawny – 85-7110936
Audytor wewnętrzny – 85-7110902
Stanowisko do spraw obronnych, wojskowych, zarządzania kryzysowego i OSP – 85-7110931

WYDZIAŁ OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:
Stanowisko ds. oświaty i kultury – 85-7110935
Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń społecznych oraz sportu – 85-7110915
Stanowisko ds. public relations – 85-7110919
Stanowisko ds. informacji publicznej, BIP, strony internetowej – 85-7110919

WYDZIAŁ EWIDENCJI i  ORGANIZACJI:
Stanowisko ds. obsługi rady miejskiej, organizacji wyborów i referendów – 85-7110941
Stanowisko ds. kadr i szkoleń – 85-7110937
Informatyk – 85-7110907
Stanowisko ds. ewidencji ludności, spisu wyborców – 85-7110904
Stanowisko ds. dowodów osobistych – 85-7110906
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, koncesji i zezwoleń – 85-7110938
Stanowisko ds. zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu – 85-7110907
Stanowisko ds. kancelarii i archiwum gminnego – 85-7110906

WYDZIAŁ POLITYKI FINANSOWEJ I BUDŻETU:
Stanowisko ds. obsługi kasowej – 85-7110908
Stanowisko ds. Księgowości budżetowej – 85-7110902
Stanowisko ds. księgowości podatkowej – 85-7110913
Stanowisko ds. wymiarów podatku – 85-7110918
Stanowisko ds. płac – 85-7110902

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA:
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora – 85-7110946, tel. kom. 535-493-444
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia gminy i obsługi inwestora – 85-7110946
Stanowisko ds. mienia gminy – 85-7110903
Stanowisko ds. ochrony środowiska – 85-7110909
Stanowisko ds. zarządzania drogami gminnymi i komunikacji – 85-7110916
Stanowisko ds. budownictwa wodnego i utrzymania dróg – 85-7110944
Stanowisko ds. inwestycji – 85-7110909
Stanowisko ds. rolnictwa – 85-7110946
Stanowisko ds. zamówień publicznych – 85-7110909
Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych i planowania rozwoju – 85-7110909

URZĄD STANU CYWILNEGO:
Kierownik USC – 85-7110934
Zastępca Kierownika USC – 85-7110943

STRAŻ MIEJSKA:
Komendant – 536128872
Strażnicy – 85-6672562, tel. kom. 664-756-280, 660-631-548, 660-631-524