Obowiązek meldunkowy

Burmistrz Sokółki informuje, że obowiązują nowe przepisy dotyczące procedury meldunkowej.

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadziła z dniem 31 grudnia 2012 r. następujące zmiany:

  1. Zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania można dokonać wyłącznie osobiście lub poprzez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.
  2. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu.
  3. Zniesiony został obowiązek przedkładania wojskowego dokumentu osobistego, m.in. książeczki wojskowej.
  4. Zniesione zostało zameldowanie na pobyt czasowy krótszy niż 3 miesiące (pozostawiono je jedynie dla cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA oraz Szwajcarii).
  5. Wydłużony do 30 dni został termin wykonania obowiązku zameldowania. Dotychczasowy termin – najpóźniej z upływem 4 doby – pozostał aktualny tylko dla cudzoziemców wymienionych wyżej.

Więcej informacji na temat obowiązku meldunkowego dostępnych jest na stronie: http://www.msw.gov.pl

Skip to content