Cyfrowa Gmina

Baner

Gmina Sokółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 755 520,00zł zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego “Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Projekt ma na celu cyfryzację Urzędu Miejskiego w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, wdrożenie procedur pracy zdalnej, edukację cyfrową dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania i licencji oraz zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Funkcjonowanie jednostek JST w dobie szybko rozwijających się technologii informatycznych wymaga ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników i ciągłego rozwijania użytkowanych systemów informatycznych. Urzędy administracji publicznej w coraz większym stopniu wykorzystują systemy teleinformatyczne do komunikowania się wzajemnie drogą elektroniczną w celu wykonywania ustawowych zadań i obowiązków. Cyfryzacja urzędów pozwala też na usprawnienie obsługi mieszkańców drogą elektroniczną i rozszerzanie zakresu usług w ramach e-administracji. Jest to szczególnie ważne w dobie wzrostu zainteresowania świadczeniem przez jednostki publiczne usług elektronicznych i coraz większą ilością zagrożeń cybernetycznych. Dla zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędów i możliwości realizacji ustawowych zadań, w tym drogą elektroniczną, niezbędne jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych, bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i ciągłego podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce odbędą szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. Zakupione zostaną również m. in. serwery z oprogramowaniem, macierze dyskowe, zasilacze awaryjne, komputery stacjonarne, laptopy, szyfrowane pamięci USB, system konferencyjny, system automatycznych kopii zapasowych, awaryjne, urządzenia sieciowe i urządzenia klasy UTM.

(MP) UMS


Zobacz również

Skip to content