Zaproszenie do udziału w projekcie “Wielokulturowość na Podlasiu”

Współczesny człowiek żyje w świecie niezwykle zróżnicowanym kulturowo, społecznie, wyznaniowo. Popularność zjawiska wielokulturowości jest skutkiem szybko postępującej globalizacji. Natomiast wielokulturowość Podlasia ma wydźwięk historyczny, to dziedzictwo Rusi i Wielkiego Księstwa Litewskiego i Tatarzy są jej nierozerwalną częścią. Stąd też Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki zaprasza seniorki i seniorów do udziału w projekcie pt. Wielokulturowość na Podlasiu.

Plakat

Projekt będzie realizowany w czerwcu bieżącego roku. Na działania w ramach projektu składać się będą dwa wydarzenia.

Pierwsze to warsztaty kulinarne, które odbędą się na dwóch spotkaniach. Zmierzymy się z kuchnią z kręgu kultury tatarskiej, romskiej, żydowskiej, katolickiej i prawosławnej pod okiem Elżbiety Radeckiej (10 i 12 czerwca 2024 r.).

Drugim przedsięwzięciem będzie wyjazd do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „We Will Rock You” – 15 czerwca 2024 r.

Do realizacji projektu mieliśmy przyjemność zaprosić Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo.

Zadanie pt. Wielokulturowość na Podlasiu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

(KB)


Zobacz również

Skip to content